Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

38 resultaten voor ""

sprookje uit 1894
 • koning
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

sprookje uit 1893
 • dien tijd was er, daar ergens boven Holland, een koning, dien men den oorlog had verklaard. Zijn vijanden woonden op een
 • blazersstieltje staan en trok mee. Nu waren ze getienen en vaarden verder. Voor zij aan het land van den koning van het Noorden kwamen
 • drinken. Ze komen bij de koning. Die wil pas voor het schip betalen als iemand zijn hardloper kan overtreffen. De acht mannen
 • koning
 • Drie broers hebben opdracht gekregen om binnen drie dagen een oorlogsschip te maken. Een oude vrouw belooft hen, uit dank voor een avondmaal, het schip af te timmeren. De volgende dag is het schip ook…

sprookje uit 1890
 • schatrijk man, een koning of keizer doodziek lag; daar zouden zij met hunne servet naar toe vliegen en de jongste zou, met
 • deur huishouden. Allo, broer, uwe servet opengelegd en ons naar Spanje bij den koning gevoerd." Op een ommezien zaten zij
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 93
 • 1890
 • koning
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

sprookje uit 1890
 • , sprak het peerd, gaat gij de drake heel overwinnen, en haar drij laatste koppen afkappen. Waarschijnlijk zal de koning met
 • dan de koning zelve bezat. Jan sprong op het peerd en reed haastig heen. Weer stond de koningsdochter vol angst te wachten
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 110
 • 1890
 • koning
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

sage uit 1894
 • Van den Markgrave Daar reed er een Markgrave al over den Rijn Die vrijde om heer Koning zijn Dochterken fijn. Hij
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven
 • koning
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven en vraagt haar vader haar deze man te geven. Na het half jaar wordt ze ziek en…

sprookje uit 1894
 • Ruige Kauwit is van een koning en een koningin, die jaren lang gewacht hadden op de geboorte van een zoon en toen de
 • koning
 • Koningspaar krijgt ruigbehaarde zoon en noemt hem Ruige Kauwit. Hij wordt verjaagd en leeft in de bossen van erwtensoep en wordt heel sterk. Na monsters en een reus te hebben verslagen en prinsessen…

sprookje uit 1893
 • dat het kind is opgegeten door een wild beest. De koning zet haar in een kelder gevangen, waar ze van twee engelen in de
 • zoon van de koning is en wat is voorgevallen. De koningin wordt bevrijd, maar sterft. De kok wordt gedood, en de koning
 • koning
 • Koningin krijgt na lang wachten en veel gebeden van engelen de verzekering dat ze een wonderkind zal krijgen, want alles wat het kind wenst zal vervuld worden. De kok ontvoert het kind, vertelt dat de…

sage uit 1892
 • koning
 • Kabouters verrichten 's avonds of 's nachts onzichtbaar en zwijgend allerlei werkzaamheden op een boerderij. Nieuwsgierigen die hen proberen te ontdekken worden bedreigd met het uitsteken van hun…

sprookje uit 1896
 • nu zeî de hofbediende: «kom dan meê naar den koning, deze heeft thans juist behoefte aan zulk een held.» Hans was
 • terstond bereid en nu zeide de koning: «Drie reuzen houden sedert eenigen tijd verblijf in mijne bosschen en bedrijven van
 • beer met de geur van gebraden spek de stal in en slaat hem met een bijl. De beer geeft de geest. Een koning vraagt Hans om
 • trouwt met de koningsdochter en wordt later koning van het land.
 • koning
 • Hans is de zoon van een schoenmaker. Hij is liever lui dan moe. Als hij op een middag zeven vliegen in een klap doodslaat, naait hij op zijn muts de woorden: "Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,…

sprookje uit 1896
 • heerschap: «Dan weet ik iets anders voor je. De koning van ons land is zeer om geld verlegen. Hij heeft laten bekend maken: wie
 • morgens ging Stoffel in gezelschap van het heerschap op reis naar de stad waar de koning woonde. Daar begaven ze zich naar het
 • betaald heeft, voorspelt zij hem de toekomst: hij zal trouwen met de dochter van de koning. In het bos treft Stoffel de
 • eigenaardige eigenschap heeft, het poept munten. De koning zit in grote geldnood zit en heeft de hand van zijn dochter beloofd aan
 • koning
 • Een wever en zijn vrouw hebben twee zonen: de oudste is pienter en altijd uit op eigen gewin. De jongste, Stoffel, is goedaardig, maar ook sullig en dromerig. De zoons gaan kort na elkaar op avontuur.…

sprookje uit 1896
 • de koning van dat land overleden was? «De koning is niet overleden,» zeî de waard, «maar morgen den dag moet des konings
 • , dan zoude er een groot kwaad over het geheele land komen. De koning heeft ook reeds sedert geruimen tijd doen uitroepen
 • rouw heerst: de dochter van de koning zal worden uitgeleverd aan veertien reuzen en worden verslonden door een
 • de dood van de koning wordt de eerste broer zelf koning en de tweede broer benoemt hij tot opperste generaal.
 • koning
 • Op een dag vindt een visser een potje in zijn net. Als hij het opent, verschijnt een reusachtige gedaante die hem zegt hem terug te doen in het potje, dan zal de visser veel vis vangen en ook een…

sprookje uit 1896
 • verlangde. En hij leefde weêr rijk en voornaam. Nu gebeurde 't eens dat de koning eene groote geldleening liet uitschrijven. Er
 • werd zulk een groote som gevraagd, dat ieder dacht, het kan er niet komen. Maar de rijke oude soldaat ging naar den koning
 • koning
 • Een oude soldaat ontmoet een vrouwtje bij een rots. Als hij in de rots afdaalt en haar de tondeldoos met vuurslag geeft die hij onder het hoofd van een ijzeren man zal vinden, mag hij zo veel goud…

sprookje uit 1896
 • naar de stad waar de koning woonde. Des konings eenige dochter was toen reeds een geruimen tijd zeer zwaarmoedig geweest
 • hebbende, zond voor een fooi iemand naar den koning om dezen te doen weten, dat hij, de knaap, in de stad was aangekomen met
 • koning
 • Een knecht vraagt als loon voor zijn werk niet meer dan een erwt. Als hij onderweg een haan ziet, wil hij deze graag kopen, maar de haan is te duur. Hij maakt een afspraak met de meid: als de haan…

sprookje uit 1896
 • . - Hiermeê was Jan niet tevreden, hij zeî tot zijn kapitein: «als gij blijft weigeren ga 'k naar den koning om recht te vragen
 • vonnis zou voltrokken worden schonk de koning gratie. Want zie, het was de koning zelf geweest, die met den soldaat een paar
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze
 • . Daar wordt hij opgepakt als deserteur, maar de man met wie hij gereisd heeft, blijkt de koning te zijn, die hem gratie
 • koning
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de…

sprookje uit 1896
 • gebeurde 't, dat de koning daar voorbij reed en dit opschrift las. «Welzoo vriendje!» zeî Sire bij zichzelven, «weet gij van
 • geen zorgen? dan wil ik er je eens aan helpen.» - Hij ontbood den molenaar en toen deze verscheen zeî de koning: «Ik heb
 • Molenaar Hans heeft boven zijn huisdeur het opschrift "Hans zonder zorgen" prijken. De koning ziet dit en ergert zich
 • : de molenaar moet op een freed (Fries voor vrijdag), in de schemering, op een ezel, gehuld in een visnet naar de koning
 • koning
 • Molenaar Hans heeft boven zijn huisdeur het opschrift "Hans zonder zorgen" prijken. De koning ziet dit en ergert zich hieraan. Hij wil Hans laten weten wat zorgen zijn en geeft hem een raadsel op:…

sprookje uit 1896
 • eigenschap dat hij 't geheele jaar door vruchten droeg, mooie lekkere vruchten ook. Nu was de koning van dat land een liefhebber
 • waren echter nergens te krijgen en dit verdroot den koning zoo, dat hij door 't geheele land bekend liet maken: wie hem een
 • Een koning belooft de hand van zijn dochter aan wie hem in de winter verse pruimen kan brengen. Een dagloner bezit een
 • zij bij zich hebben: "padden", zegt de eerste en "eikels" zegt de tweede. Bij de koning aangekomen bevat hun mandje het
 • koning
 • Een koning belooft de hand van zijn dochter aan wie hem in de winter verse pruimen kan brengen. Een dagloner bezit een boom die 's winters pruimen geeft. Zijn zonen willen hun geluk beproeven. De…

sprookje uit 1899
 • Een herdersjongen stond bekend goed gedachten te kunnen lezen. Hij moest bij den koning komen. Hem werd gevraagd
 • Herdersjongen krijgt van de koning drie vragen. Op de eerste vraag hoeveel water er in de zee is antwoordt hij een
 • koning
 • Herdersjongen krijgt van de koning drie vragen. Op de eerste vraag hoeveel water er in de zee is antwoordt hij een tobbe vol als die maar groot genoeg is. De tweede vraag over hoeveel sterren er zijn…

sprookje uit 1894
 • De Tooverheks Daar waren eens een koning en een koningin. De koningin ging alle dagen naar een groot bos om te bidden
 • bij u houden totdat hij 12 jaar is." De koningin paste hem heel best op totdat hij al 11 jaar was. Toen gaf de koning een
 • tegenprestatie twee nachten bij de prins in het kasteel blijven slapen. Op de tweede nacht herkent hij haar weer. De koning heeft ze
 • koning
 • Een koningin kan geen kinderen krijgen. Een oude heks zorgt ervoor dat ze een zoon krijgt op voorwaarde dat het kind voor zijn twaalfde jaar nooit alleen gelaten mag worden. De jongen wordt toch…

mop uit 1894
 • koning zal kunnen trouwen. De boer verdrinkt in zijn plaats. Wanneer de slimme man zijn huisheer weer tegenkomt, vertelt hij
 • koning
 • Een slimme man kan zijn huur niet meer betalen en heeft geld nodig. Eerst steelt hij geld uit het stadhuis door zich in een koeienvel te steken en veel lawaai te maken. Vervolgens houdt hij zijn…

sprookje uit 1894
 • eens naar het goudvischje en vragen of gij koning en ik koningin mag worden." De man antwoordt, dat daar nu heelemaal geen
 • koning en zij zelf koninginne zal wezen." Toen zei het vischje: "Bin i nog begeeriger as en Hottentot, kroept dan maar weer
 • de vrouw niet tevreden. Ze wenst dat zij koningin en haar man koning wordt. Het visje vindt de visser nu toch echt te
 • koning
 • Een visser vangt een goudvisje. Omdat hij hem laat leven, mag hij drie wensen doen. De vissersvrouw wil graag in een houten huis wonen in plaats van de bloempot waarin ze wonen. De man geeft de wens…

sprookje uit 1894
 • reeds geschied." Maar nog is Griet niet tevreden. Ze wenscht koningin te worden en Jan koning. Jan gaat weer naar zee en op
 • koning
 • Een arme man, die met zijn vrouw onder een ijzeren pot woont, gaat water halen en vangt in zijn emmer een botje. Het botje vraagt de man hem weer los te laten, dan zal hij in ruil hiervoor drie wensen…

sprookje uit 1894
 • Verteld door mijn grootmoeder. Er was eens een rijk koning, die eene hele mooie dochter had (beschrijving hoe mooi zij
 • of rijkere Prins [n]iets wilde weten, alhoewel er velen om hare hand dongen. Doch de Koning, haar vader, had het anders
 • geven uit het zakje Pokes. Zij krijgen allebei twee horens op hun hoofd. De koning belooft zijn dochter aan degene die haar
 • koning
 • Een prinses is verliefd op een arme prins, maar zij mag niet met hem trouwen van haar vader. De prins loopt verdrietig in het spookbos, wanneer hij een oud vrouwtje tegenkomt. Dit oude vrouwtje neemt…

sprookje uit 1894
 • Een koning en een koningin hebben drie dochters. De koning gaat op reis en wil wat voor ze meenemen. De oudste twee
 • , binden haar vast en stelen het fluitje van haar. Thuisgekomen doen ze alsof ze van niets weten. De koning geeft opdracht voor
 • koning
 • Een koning en een koningin hebben drie dochters. De koning gaat op reis en wil wat voor ze meenemen. De oudste twee vragen een gouden pop en een zilveren wieg, de jongste vraagt het fluitje van…

sage uit 1891
 • , 174) 1b. Volgens een Heusdensche sage, zag een Engelsche koning Edward zijn dochter Sophia, die tegen zijn zin met de
 • koning
 • Herkomst stadswapen.

mop uit 1898
 • In de Beets (Noord-Holland) wordt verteld dat de koning een gebraden arend in den schotel heeft. De boer heet toevallig
 • De koning heeft een gebraden arend in den schotel. De boer heet toevallig Arend en zegt dus: "Arendje, Arendje, nou zit
 • koning
 • De koning heeft een gebraden arend in den schotel. De boer heet toevallig Arend en zegt dus: "Arendje, Arendje, nou zit je er tusschen," en heeft het zoo geraden.