Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

13 resultaten voor ""

sprookje uit 1920
 • 1920 en 1936 medegedeeld door Mans en zijn broers op den Lonnekerberg; vlg. C. Elderink: Twènter Laand en Leu en Lèven, blz
 • tussen 1920 en 1936
 • Overijssel, Lonneker; tusschen 1920 en 1936 medegedeeld door Mans en zijn broers op den Lonnekerberg; vlg. C. Elderink
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient
 • koning
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt,…

legende uit 1923
 • en beschermde haar met zijn vleugelen tegen de stralen der zon. Dat zag de koning van Frankrijk van uit zijn paleis en
 • hij begreep dat het kind een groot man zou worden. En toen het geboren werd, stond de koning peet." (Passional.) Bij
 • Een adelaar beschutte de zwangere moeder van Eligius tegen de zon, hetgeen de koning zag en voor peet stond. Eligius
 • werd een goudsmid en maakte een troon voor de koning, die hem tot zijn muntmeester benoemde om zijn eerlijkheid. Later werd
 • koning
 • Een adelaar beschutte de zwangere moeder van Eligius tegen de zon, hetgeen de koning zag en voor peet stond. Eligius werd een goudsmid en maakte een troon voor de koning, die hem tot zijn muntmeester…

sage uit 1923
 • Toen de Louisapolder bedijkt was kwam Koning Willem I, II of III eens om de schorren te bewonderen. Bij het
 • vaandelzwaaien liet een vaandrig de vaandel vlak voor de voeten van de koning neerkomen. Die vond dat zo mooi dat hij vroeg wat de
 • koning Willem
 • koning
 • Toen de Louisapolder bedijkt was kwam Koning Willem I, II of III eens om de schorren te bewonderen. Bij het vaandelzwaaien liet een vaandrig de vaandel vlak voor de voeten van de koning neerkomen. Die…

sage uit 1922
 • straf hun vader zwaar zou treffen. Eens verhaalden zijn krijgsknechten dat in Susterens abdij koning Swentibolts mantel
 • der trawanten, die hun heer groetten als koning... En onderwijl zaten de drie dochters biddend vergeving te vragen voor
 • koning
 • Het slot stort in, de drie dochters redden zich en stichten Annadaal, Marienthal en Helenadaal.

sage uit 1925
 • toen zag men er nog niets anders dan wouden. Zijn jachtstoet was van hem weggedoold. De koning, op een moedig zwart paard
 • was koning geweest in dit land..
 • zoek naar de oorsprong van de bron ontdekt hij ook nog het vervallen paleis van Granus, de broer van Nero, die koning was
 • koning
 • Karel de Grote gaat jagen op de plek waar nu Aken ligt en ontdekt daar de hete bronnen, omdat zijn paard erin trapt. Op zoek naar de oorsprong van de bron ontdekt hij ook nog het vervallen paleis van…

sage uit 1925
 • "HUYN" VAN "EMMA'S RODE". Tudon, koning van de Hunnen, een Saksischen volksstam, kwam met talrijk gevolg naar Aken om
 • Tudon, de koning van de Hunnen, kwam met talrijk gevolg naar Aken om zich te laten dopen. Karel de Grote ontving hem
 • koning
 • Tudon, de koning van de Hunnen, kwam met talrijk gevolg naar Aken om zich te laten dopen. Karel de Grote ontving hem met grote feesten. Een mooie jongeman is daarna nog aan het hof gebleven en werd…

sage uit 1925
 • EEN GIFT VAN KONING SANDERBOUT. Te Born leefde op het kasteel te Grasbroek een koning, Sanderbout van Lotharingen, die
 • vernam het hof van de ingeving Gods en het voornemen van den koning en allen spoorden den koning aan, zijn voornemen gestand
 • Een gift van koning Sanderbout
 • Koning Sanderbout van Lotharingen krijgt in een droom de opdracht van God om aan de mensen, die hij door het voeren van
 • veel oorlogen in grote nood had gebracht, een gift te geven. De koning stuurt een ruiter, en zoveel land als die binnen een
 • koning
 • Koning Sanderbout van Lotharingen krijgt in een droom de opdracht van God om aan de mensen, die hij door het voeren van veel oorlogen in grote nood had gebracht, een gift te geven. De koning stuurt…

sage uit 1925
 • DE KONING VAN SPANJE. Aan de Gulp onder Gulpen staat nog een boomgroep, waar het "de Koning van Spanje" heet. De
 • koning zou daar hebben gerust en zich er in zijn helm of in zijn zwaardschede een dronk uit de Gulp hebben laten brengen.
 • De koning van Spanje
 • Aan de Gulp onder Gulpen staat nog een boomgroep, die "de Koning van Spanje" heet. De koning zou daar hebben gerust en
 • koning
 • Aan de Gulp onder Gulpen staat nog een boomgroep, die "de Koning van Spanje" heet. De koning zou daar hebben gerust en met zijn helm of zwaardschede uit de Gulp hebben gedronken.

sage uit 1925
 • DE PEPINUSBRUG, Pepijn, de koning van de Franken, trok op zekeren dag met zijn reiswagen naar Sint-Pietersburg, om te
 • Omdat Pepijn, de koning van de Franken, een keer door naburige bewoners met zijn reiswagen uit het moeras werd geholpen
 • koning
 • Omdat Pepijn, de koning van de Franken, een keer door naburige bewoners met zijn reiswagen uit het moeras werd geholpen, schonk hij uit dank het Echterwald en liet hij een koperen brug bouwen over het…

sage uit 1925
 • DE ZETEL VAN KONING SANDERBOUT. Van een zeer oud gestoelte, dat in het kasteel van de graven de Noidans bewaard werd
 • , heette het, dat het de rijkszetel van koning Sanderbout is geweest.
 • Van stichtingen en oorsprongen: De zetel van koning Sanderbout
 • van koning Sanderbout is geweest.
 • koning
 • Van een zeer oud gestoelte, dat in het kasteel van de graven de Noidans bewaard werd, werd gezegd dat het de rijkszetel van koning Sanderbout is geweest.

sage uit 1925
 • trekken uit de schede en hem het hoofd afhouwen. Maar de koning, die ,,links te paard stijgt", zal te Mook vluchten over de
 • brug. Alsdan zal zijn ros een der hoefijzers verliezen. En als de smid het dier zal willen beslaan, zal de koning verder
 • raam kijken, waarop een soldaat hem het hoofd afhouwt. Maar de koning, die 'links te paard stijgt' zal naar Mook vluchten
 • over de brug en zijn ros zal een van zijn hoefijzers verliezen. En als de smid het moet beslaan, zal de koning verder
 • koning
 • De profetie van Johannes Leliendaal: Er zal een molen gebouwd worden tussen Heijen en Afferden. Als die geruime tijd draait met slechts twee wieken, zullen er grote drommen soldaten komen in Afferden.…

sage uit 1925
 • de reuzen, zou hun koning gaan trouwen. Volgens 's lands gebruik moest hij met zijn aanstaande koningin een eigen woning
 • , 't is een raaf", snauwde de koning, ,,werk maar voort!" Toen ze weer drie, zeven of tien jaar hadden gegraven, begon de
 • De koning der reuzen moet met zijn aanstaande koningin een reuzenkuil bouwen als woning. De verloofde mag niet praten
 • onder het werk, want daar houdt de koning niet van. Na zeven of tien jaar graven, begint de koningin toch te kletsen. En
 • koning
 • De koning der reuzen moet met zijn aanstaande koningin een reuzenkuil bouwen als woning. De verloofde mag niet praten onder het werk, want daar houdt de koning niet van. Na zeven of tien jaar graven,…

sage uit 1925
 • de Eerd. Daar rust zij uit. Want daar is zij gekomen aan de woning bij van Aart met den grijzen baard, den koning van de
 • Hussenberg of de Eerd. Daar rust zij uit. Want daar is zij gekomen aan de woning bij van Aart met den grijzen baard, den koning
 • koning
 • Op warme dagen vertoont zich boven de Afferdsche heide de ,,Houwvrouw". Een onzichtbare vrouw die zich beweegt naar de Hussenberg of de Eerd. Daar rust zij uit. Want daar is zij gekomen aan de woning…