Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

30 resultaten voor ""

sprookje uit 1970
 • maken. Op een goede dag echter stal hij een ploegijzer en de koning liet hem grijpen. "Dat heb je er nu van," zei zijn vader
 • brengen van alle vijf?!" Zijn moeder haastte zich naar het paleis om vergiffenis voor haar zoon te vragen aan de koning, en de
 • Een boerenzoon steelt een ploegijzer. Hij wordt door de koning opgepakt. De moeder van de jongen vraagt om vergiffenis
 • . De koning zal hem vrijlaten, mits hij twee moeilijke opdrachten weet te volbrengen. De jongen moet proberen het mooiste
 • koning
 • Een boerenzoon steelt een ploegijzer. Hij wordt door de koning opgepakt. De moeder van de jongen vraagt om vergiffenis. De koning zal hem vrijlaten, mits hij twee moeilijke opdrachten weet te…

sprookje uit 1888
 • werkte in het paleis van den koning. Op zekeren dag vergat hij 's avonds zijn snuifdoos mee naar huis te nemen: op deze stond
 • het portret geschildeld van een wonderschoon meisken. Nu gebeurde het, dat de koning daar juist voorbij kwam gewandeld, en
 • Een schilder werkt bij een koning. De schilder heeft een schilderijtje van zijn dochter bij zich. De koning wordt
 • meisje in het water. De koning is zeer teleurgesteld als hij de vrouw ziet. Hij laat de schilder en de vrouw in de gevangenis
 • koning
 • Een schilder werkt bij een koning. De schilder heeft een schilderijtje van zijn dochter bij zich. De koning wordt verliefd op de afbeelding en vraagt de schilder het mooie meisje te brengen om met…

sprookje uit 1888
 • [Van de schoone schildersdochter] Een schilder werkte in het paleis van den koning aan het portret van een meisken, dat
 • hij, op 's vorsten vurig aandringen, verklaarde zijn zuster te wezen; de koning werd er dol op verliefd, en wenschte haar
 • Een schilder werkt op het paleis van een koning aan een portret van zijn zuster. De koning wordt verliefd op het
 • in het water. De lelijke vrouw komt alleen aan bij de koning. Dan komt er een wit konijntje aan op het paleis. Het konijn
 • koning
 • Een schilder werkt op het paleis van een koning aan een portret van zijn zuster. De koning wordt verliefd op het portret en vraagt de schilder zijn zuster te brengen. Het meisje wordt op haar reis…

sprookje uit 1893
 • dien tijd was er, daar ergens boven Holland, een koning, dien men den oorlog had verklaard. Zijn vijanden woonden op een
 • blazersstieltje staan en trok mee. Nu waren ze getienen en vaarden verder. Voor zij aan het land van den koning van het Noorden kwamen
 • drinken. Ze komen bij de koning. Die wil pas voor het schip betalen als iemand zijn hardloper kan overtreffen. De acht mannen
 • koning
 • Drie broers hebben opdracht gekregen om binnen drie dagen een oorlogsschip te maken. Een oude vrouw belooft hen, uit dank voor een avondmaal, het schip af te timmeren. De volgende dag is het schip ook…

sage uit 1510
 • koning
 • Proloog. Het 'evangelie vanden spinrocke' is wijd verbreid, maar wordt vaak in een spottende en vrouwonvriendelijke context aangehaald. De schrijver wil met het opschrijven van de in de evangeliën…

mop uit 1554
 • achterlaten en ergens anders mocht ook niet, want al het land was van de koning. Toen kwam de duivel, en die bracht hem naar de
 • koning
 • Er was een woekeraar gestorven, en zijn vrienden wilden hem ergens begraven. Op het kerkhof mochten ze hem niet achterlaten en ergens anders mocht ook niet, want al het land was van de koning. Toen…

mop uit 1554
 • Een koning had bepaald dat bij iedereen die overspel pleegde beide ogen uitgestoken werd. De zoon van de koning werd
 • ook eens schuldig bevonden van overspel. Overgehaald door de raad en het volk, besloot de koning een oog bij zijn zoon te
 • koning
 • Een koning had bepaald dat bij iedereen die overspel pleegde beide ogen uitgestoken werd. De zoon van de koning werd ook eens schuldig bevonden van overspel. Overgehaald door de raad en het volk,…

mop uit 1554
 • Koning Alkinus had de koning van Italië gedood en trouwde zijn dochter. Toen hij die dochter uit het hoofd van haar
 • vader liet drinken, wilde zij wraak nemen. Ze pleegde overspel met een ridder, en liet hem de koning vermoorden. Ze ging
 • koning
 • Koning Alkinus had de koning van Italië gedood en trouwde zijn dochter. Toen hij die dochter uit het hoofd van haar vader liet drinken, wilde zij wraak nemen. Ze pleegde overspel met een ridder, en…

mop uit 1554
 • ook toen de man een oog verloor. Daarna trok hij naar Centraal-Azië en raakte bevriend met de koning. Het was daar de
 • gewoonte dat de koning na zijn dood begraven zou worden met zijn naasten, zodat hij niet alleen naar de hemel hoefde te gaan
 • koning
 • Een man was getrouwd met een zeer geduldige vrouw, die geloofde dat God alles voor je eigen bestwil deed. Dat gold dus ook toen de man een oog verloor. Daarna trok hij naar Centraal-Azië en raakte…

mop uit 1554
 • Een zwerver kreeg van de koning van Frankrijk een stuiver. Hij vond dat dat te weinig was, omdat ze immers broeders
 • waren, zoals iedereen dat van elkaar is. De koning zei, dat als hij iedere broeder zoveel zou geven, dat hij dan het
 • koning
 • Een zwerver kreeg van de koning van Frankrijk een stuiver. Hij vond dat dat te weinig was, omdat ze immers broeders waren, zoals iedereen dat van elkaar is. De koning zei, dat als hij iedere broeder…

mop uit 1554
 • Een lakei plukte eens iets van de schouder van de koning van Frankrijk. Na enige aarzeling vertelde hij de koning dat
 • het een luis was. De koning schonk hem uit dank 400 kronen. Een andere lakei werd op een idee gebracht en deed net of hij
 • koning
 • Een lakei plukte eens iets van de schouder van de koning van Frankrijk. Na enige aarzeling vertelde hij de koning dat het een luis was. De koning schonk hem uit dank 400 kronen. Een andere lakei werd…

mop uit 1554
 • De koning [van Frankrijk, zie CLUCHT232] at in zijn jeugd graag rapen van een boer uit zijn dorp. Later ging die boer
 • met een kar vol rapen naar de koning, maar onderweg moest hij ervan eten dus hij kon er maar één geven. De koning gaf hem
 • koning
 • De koning [van Frankrijk, zie CLUCHT232] at in zijn jeugd graag rapen van een boer uit zijn dorp. Later ging die boer met een kar vol rapen naar de koning, maar onderweg moest hij ervan eten dus hij…

mop uit 1554
 • openen om een stuk appel van hem aan te nemen. De eerste zoon weigerde. De tweede zoon gehoorzaamde en werd koning van
 • koning
 • Karel de Grote wilde zijn zoons op gehoorzaamheid testen. Hij riep ze één voor één bij zich en vroeg ze hun mond te openen om een stuk appel van hem aan te nemen. De eerste zoon weigerde. De…

mop uit 1554
 • Koning Midas schaamde zich erg voor zijn ezelsoren en verbood zijn dienaar er met iemand over te praten. De dienaar kon
 • het echter niet meer voor zich houden. Hij groef een kuil en schreeuwde daar twee maal in: " Mijn heer de koning heeft
 • koning
 • Koning Midas schaamde zich erg voor zijn ezelsoren en verbood zijn dienaar er met iemand over te praten. De dienaar kon het echter niet meer voor zich houden. Hij groef een kuil en schreeuwde daar…

mop uit 1554
 • In Denemarken koos men de eerste de beste die over een brug zou lopen als koning. Toevallig was dat een hond. Deze werd
 • op de troon gezet en kreeg te eten als een koning. Maar als hij andere honden aan botten hoorde knagen, misgunde de
 • koning
 • In Denemarken koos men de eerste de beste die over een brug zou lopen als koning. Toevallig was dat een hond. Deze werd op de troon gezet en kreeg te eten als een koning. Maar als hij andere honden…

mop uit 1554
 • bevonden van het stelen van goud van de Trojaanse koning. Odysseus had hem de raad gegeven om zijn eed af te leggen als hij
 • koning
 • Odysseus wilde niet mee naar Troje om oorlog te voeren. Daarom deed hij of hij gek was, en ging ploegen terwijl dat helemaal geen zin had op dat tijdstip. De wijze Palamedes ontmaskerde hem door te…

mop uit 1554
 • in huis verborgen. De koning wilde de wijsheid van die stad eens onderzoeken en stelde in een brief de vraag hoe hij zijn
 • koning
 • In een stad streefden de jongelui naar de macht. Ze sloegen alle oudere raadsheren dood. Een jongen had zijn grootvader in huis verborgen. De koning wilde de wijsheid van die stad eens onderzoeken en…

sage uit 1510
 • koning
 • Donderdag, eerste kapittel. Sibille, een wijze vrouw die goed kan vertellen, is nu aan het woord. Verschillende manieren om jezelf ervan te verzekeren dat je kind dapper wordt: na de doop een zwaard…

mop uit 1554
 • Er was eens een koning die zowel geleerden als ridders in zijn raad had zitten. Op een keer sloeg hij een geleerde tot
 • ridder. Tijdens de volgende raadsvergadering ging de geleerde bij de ridders staan. De koning zei hem zich bij de geleerden
 • koning
 • Er was eens een koning die zowel geleerden als ridders in zijn raad had zitten. Op een keer sloeg hij een geleerde tot ridder. Tijdens de volgende raadsvergadering ging de geleerde bij de ridders…

mop uit 1554
 • Een koning nodigde zes zeer geleerde filosofen aan tafel. Hij verdeelde hen in twee groepen van drie en vroeg groep 1
 • zou het met de kwaden beter gaan dan met de goeden.' Toen sprak de koning tot de andere drie: 'Zeg mij heren, waarover u
 • koning
 • Een koning nodigde zes zeer geleerde filosofen aan tafel. Hij verdeelde hen in twee groepen van drie en vroeg groep 1: 'Zeg mij wat op aarde u het meest behaagt.' De eerste sprak: 'Mij behaagt het…

mop uit 1554
 • Een haas die in Parijs gestudeerd heeft, biedt zijn geleerde diensten aan bij koning leeuw. Die wil eerst weten of de
 • koning
 • Een haas die in Parijs gestudeerd heeft, biedt zijn geleerde diensten aan bij koning leeuw. Die wil eerst weten of de haas kan waarmaken wat hij beweert en neemt hem mee het bos in. Daar zien ze een…

mop uit 1554
 • Rechters zouden moeten denken aan koning Cambyses die een rechter liet villen die vals geoordeeld had, en het vel
 • koning
 • Rechters zouden moeten denken aan koning Cambyses die een rechter liet villen die vals geoordeeld had, en het vel drapeerde over de rechtersstoel, waarop hij de zoon van de gevilde rechter zette in…

mop uit 1554
 • Een man die door zijn vrouw geterroriseerd werd vroeg aan de wijze koning Salomo wat hij doen moest. Die antwoordde: In
 • koning
 • Een man die door zijn vrouw geterroriseerd werd vroeg aan de wijze koning Salomo wat hij doen moest. Die antwoordde: In woorden, kruiden en (edel)stenen zitten grote krachten. Maar toen hij uitleg…

mop uit 1554
 • koning
 • Een hooghartige pastoorszoon maakte eens ruzie met een burgermanszoon. Na veel lelijke woorden over en weer zei de burgermanszoon tot de ander: U moet niet zo uit de hoogte doen. Al draagt uw vader…

mop uit 1554
 • Er was eens een koning die tot zijn rentmeester zei: Koop mij een paar pantoffels! De rentmeester deed dat. Toen hij
 • met de pantoffels terugkwam, vroeg de koning: Wat kostten die pantoffels? Vier stuivers, antwoordt de rentmeester naar
 • koning
 • Er was eens een koning die tot zijn rentmeester zei: Koop mij een paar pantoffels! De rentmeester deed dat. Toen hij met de pantoffels terugkwam, vroeg de koning: Wat kostten die pantoffels? Vier…