Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

11 resultaten voor ""

sprookje uit 1978
 • De vogels willen een koning kiezen. Ze houden een wedstrijd: De vogel die het hoogst kan vliegen en het langst in de
 • lucht kan blijven zal tot koning worden benoemd. Het lijkt erop dat de adelaar gewonnen heeft. Maar deze vertelt, als hij
 • arend
 • koning
 • De vogels willen een koning kiezen. Ze houden een wedstrijd: De vogel die het hoogst kan vliegen en het langst in de lucht kan blijven zal tot koning worden benoemd. Het lijkt erop dat de adelaar…

sprookje uit 1951
 • De vogels willen een koning hebben. Ze besluiten dat wie het hoogst kan vliegen, de koning zal worden. De arend vliegt
 • het hoogst, maar een klein vogeltje zit op zijn rug en vliegt nog hoger. De andere vogels willen hem niet als koning
 • arend
 • koning
 • De vogels willen een koning hebben. Ze besluiten dat wie het hoogst kan vliegen, de koning zal worden. De arend vliegt het hoogst, maar een klein vogeltje zit op zijn rug en vliegt nog hoger. De…

sprookje uit 1970
 • zei, dat zij zich aan het besluit van de vorige dag moesten houden, het gaf hem niets. Ze verklaarden, dat de arend koning
 • alle vogels tegenwoordig waren. De viervoetige dieren hadden allang een koning en nu vonden de vogels, dat het niet aanging
 • De vogels willen een koning. Er wordt een wedstrijd gehouden: wie het hoogste kan vliegen, wordt de koning. De arend
 • winterkoninkje als vorst te erkennen en kiezen voor de arend. Het winterkoninkje vlucht in een gat in een boom. De uil wordt voor het
 • arend
 • koning
 • De vogels willen een koning. Er wordt een wedstrijd gehouden: wie het hoogste kan vliegen, wordt de koning. De arend vliegt het hoogst, maar er zit een winterkoninkje op zijn rug die het koningschap…

sprookje uit 1970
 • wazze, toe höre zi'j dat ter een koning was, die een klein kind had, een klein prinsesje, dat deur een arend weggehaald was
 • . Daor zat de arend met op de rotse; dat wis de koning wel, mao niemand wis waor. Toe dachte die zoons: "Dat is wat veur ons
 • thuis horen ze, dat de dochter van de koning geroofd is door een arend, en gaan naar de koning, die geld en zijn dochter
 • aanbiedt. De verre kijker ziet de arend op een rots, de tweede schiet de arend dood. Een van de twee (! vanaf nu) haalt het
 • arend
 • koning
 • Drie werkeloze broers (zoons) trekken de wereld in en krijgen in plaats van loon 1. een geweer, waarmee je om een hoek kunt schieten, 2. een kijker, waarmee je mijlenver alles ziet, en 3. een hoorn,…

sprookje uit 1969
 • De fûgels hâldden us op in kear in wedstriid. Hwa't it heechst fleane koe, dat soe de koaning wurde. De arend tochte
 • krûpte er de arend op 'e rêch, sûnder dat ien fan 'e fûgels it seach. De fûgels moesten it allegear tsjin 'e arend ôflizze
 • De vogels hebben een keer een weddenschap: degene die het hoogste vliegt, wordt koning. De arend denkt dat hij wint
 • , want niemand kan tegen hem opvliegen. Daarom kruipt het winterkoninkje stiekem op zijn rug. De arend denkt dat hij
 • arend
 • koning
 • De vogels hebben een keer een weddenschap: degene die het hoogste vliegt, wordt koning. De arend denkt dat hij wint, want niemand kan tegen hem opvliegen. Daarom kruipt het winterkoninkje stiekem op …

sprookje uit 1973
 • , dy't it heechst fleane koe, dy soe koaning wurde. De arend tochte, dat is krekt hwat foar my. Net ien dy't sa heech fleane
 • kin as ik. Mar der wie ien lyts neatich fûgeltsje by, dat wie tige snoad. Dat tocht: as ik nou ris de arend op 'e rêch
 • De vogels wilden een koning uitkiezen. De vogel die het hoogst kon vliegen zou koning worden. De arend dacht al dat hij
 • zeker zou winnen, maar een klein vogeltje was zo slim om op de rug van de arend te klimmen. Toen de arend niet meer hoger
 • arend
 • koning
 • De vogels wilden een koning uitkiezen. De vogel die het hoogst kon vliegen zou koning worden. De arend dacht al dat hij zeker zou winnen, maar een klein vogeltje was zo slim om op de rug van de arend…

sprookje uit 1969
 • fûgels. Alle fûgels wienen by elkoar, lyk as de roeken, de arend, mar ek it winterkoaninkje, dat doe noch net in namme hie
 • . Elk fan 'e fûgels tochte dat de arend it winne soe, hwant dy stie der foar bikend dat it de bêste fleaner wie. Mar it
 • In de Noorweegse fjorden houden vogels een weddenschap. Degene die het hoogste kan vliegen wordt koning. Ook de roeken
 • , arend en winterkoninkje zijn erbij, waarbij de laatste toen deze naam nog niet had. Iedereen denkt dat de arend dit wel
 • arend
 • koning
 • In de Noorweegse fjorden houden vogels een weddenschap. Degene die het hoogste kan vliegen wordt koning. Ook de roeken, arend en winterkoninkje zijn erbij, waarbij de laatste toen deze naam nog niet…

mop uit 1898
 • In de Beets (Noord-Holland) wordt verteld dat de koning een gebraden arend in den schotel heeft. De boer heet toevallig
 • Arend en zegt dus: "Arendje, Arendje, nou zit je er tusschen," en heeft het zoo geraden.
 • De koning heeft een gebraden arend in den schotel. De boer heet toevallig Arend en zegt dus: "Arendje, Arendje, nou zit
 • arend
 • koning
 • De koning heeft een gebraden arend in den schotel. De boer heet toevallig Arend en zegt dus: "Arendje, Arendje, nou zit je er tusschen," en heeft het zoo geraden.

sprookje uit 1894
 • vogels geweest en alle vogels waren daar tegenwoordig. De viervoetige dieren hadden een koning en nu vonden de vogels dat het
 • niet aanging dat zij het zonder zouden stellen. Ze hadden dus besloten om gezamenlijk te beraadslagen wie hun koning zou
 • De vogels willen een koning. Er wordt een wedstrijd gehouden: wie het hoogste kan vliegen, wordt de koning. De arend
 • winterkoninkje als vorst te erkennen en kiezen voor de arend. Het winterkoninkje vlucht in een gat in een boom. De uil wordt voor het
 • arend
 • koning
 • De vogels willen een koning. Er wordt een wedstrijd gehouden: wie het hoogste kan vliegen, wordt de koning. De arend vliegt het hoogst, maar er zit een winterkoninkje op zijn rug die het koningschap…

sprookje uit 1892
 • Van het Winterkoninkje. B. De vogels hielden eens een wedstrijd in het hoogvliegen. Wie het hoogste vloog zou koning
 • worden. Alle vogels deden dus hun uiterste best, maar de arend kon het hoogste komen. Nu had het winterkoninkje zich
 • De vogels houden een wedstrijd hoogvliegen en de winnaar wordt koning. Het winterkoninkje, verstopt op de arend, wint
 • arend
 • koning
 • De vogels houden een wedstrijd hoogvliegen en de winnaar wordt koning. Het winterkoninkje, verstopt op de arend, wint. Maar de andere vogels vinden het niet eerlijk en ze houden een wedstrijd…

sprookje uit 1725
 • bracht; Den inhout was: Dat, wie sig selven wou vermeeten Soo sterck te loopen als des Konings Dochter dee Die sou den Koning
 • sig, als den Koning, vaek bediende Van een Verr kijker, daer men wel twee uren veer Mee sien kon, wiert wel haest des
 • scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een koning, die zijn dochter belooft aan wie haar met
 • de koning wil de koopman afkopen en zegt hem zoveel te nemen als hij en zijn bedienden kunnen dragen. De sterke man neemt
 • arend
 • koning
 • Een koopman gaat zijn fortuin zoeken, komt onderweg een sterke man, een hardloper, een ver-kijkende schutter, een scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een…