Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

15 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Een koning voelt zich ongelukkig. Een dokter adviseert hem, om het hemd van een gelukkig man aan te trekken. Dan zal de
 • koning zelf ook weer gelukkig worden. Hij stuurt zijn dienstboden het hele land door, op zoek naar gelukkige mensen. De enige
 • dokter
 • koning
 • Een koning voelt zich ongelukkig. Een dokter adviseert hem, om het hemd van een gelukkig man aan te trekken. Dan zal de koning zelf ook weer gelukkig worden. Hij stuurt zijn dienstboden het hele land…

mop uit 1973
 • hofnar, wat de minsken it measte by de ein hienen, en doe sei dy: 'De measten binne dokter'. 'Ei, hoe komst dêrby?' sei de
 • : 'Fan deselden dy't hjir oant no ta lâns kommen binne, wie elkenien noch dokter'. Doe woe de kening dan wol leauwe, dat de
 • Om zijn koning te bewijzen dat het meest uitgeoefende beroep in zijn rijk dat van dokter is, gaat een hofnar met een
 • dokter
 • koning
 • Om zijn koning te bewijzen dat het meest uitgeoefende beroep in zijn rijk dat van dokter is, gaat een hofnar met een doek om het hoofd bij de deur staan en doet alsof hij kiespijn heeft. Iedereen die…

sprookje uit 1894
 • doar vond hie zien lieve wicht, en hie droeg hoar zelvers noar 't kastiel. En toen kwam de dokter en die zie, ze was niet
 • dokter
 • koning
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

sprookje uit 1970
 • de koning bi'j kòmme van de kabouters. "Is tat de goeie Jan, die ollie wat te ète hét gegeve?" "Jao, dat is Jan". "Breng
 • um gauw nao den dokter toe". Dat ware jao hèvige dokters, die kabouters. En die mieke Jan daor weer helemaol klaor, wao
 • daalt af in een bakje aan een touw, dat Piet laat glippen. Jan valt, wordt opgelapt door de kabouterdokter en bij de koning
 • dokter
 • koning
 • Jan en Piet deserteren, trekken de bossen in, stelen aardappels en terwijl Piet op jacht is, kookt Jan de aardappels en krijgt bezoek van een kabouter, die om een aardappel schooit. Als Jan die geeft,…

sprookje uit 1967
 • withoefolle gelearde dokters by helle, mar der wie net ien dy't wist hwat der oan to dwaen. Doe kom der in dokter út fiere lannen
 • Een prinses was ziek, ze was altijd neerslachtig. Volgens een dokter moest ze aan het lachen gebracht worden. De koning
 • dokter
 • koning
 • Een prinses was ziek, ze was altijd neerslachtig. Volgens een dokter moest ze aan het lachen gebracht worden. De koning liet bekend maken dat degene die dat zou lukken, met haar mocht trouwen. Op een…

sprookje uit 1982
 • De ring van de koning Daar was eens een Oostersche vorst, die de vader was van drie zoons, welke allen op den zelfden
 • dag geboren waren. Toen de koning zijn einde voelde naderen, ontbood hij zijn kinderen bij zich en sprak: "Voor mijn dood
 • De ring van de koning
 • Een oosterse koning met drie zonen wil uitzoeken wie hem moet opvolgen, toont hen zijn uitermate kostbare ring en
 • vraagt wat ze ermee na zijn dood (hij kan nu niet af) zullen doen. De eerste zal een dokter de vinger laten afsnijden, de
 • dokter
 • koning
 • Een oosterse koning met drie zonen wil uitzoeken wie hem moet opvolgen, toont hen zijn uitermate kostbare ring en vraagt wat ze ermee na zijn dood (hij kan nu niet af) zullen doen. De eerste zal een…

exempel uit 1479
 • dokter
 • koning
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…

exempel uit 1479
 • overstijgt het niveau van zijn oom. Als Galienus de zoon van de koning van Hongarije geneest en tevens ontdekt dat de koning niet
 • dokter
 • koning
 • Exempel van de vijfde meester. Ypocras, een beroemd medicus, heeft een neef, Galienus. Galienus wordt ook medicus en overstijgt het niveau van zijn oom. Als Galienus de zoon van de koning van…

sprookje uit 1970
 • Een koning is ziek en geen dokter kan hem genezen. Dan komt er eentje die hem aanraadt het hemd te zoeken en aan te
 • die fluit en zingt en gelukkig is. De bode vraagt de man om zijn hemd om de koning te genezen, maar de goede man heeft
 • dokter
 • koning
 • Een koning is ziek en geen dokter kan hem genezen. Dan komt er eentje die hem aanraadt het hemd te zoeken en aan te doen van iemand die gelukkig is. Dit is een moeilijke taak. Als een van de boden bij…

sprookje uit 1479
 • Reinaert herinnert de koning aan een goede daad die Reinaerts' vader aan de vader van koning verleende toen Nobel nog
 • de beste medicijnman. Op een dag kwam de koning naar de geneesheer toe en zei dat hij erg ziek was. Na de urine bekeken
 • dokter
 • koning
 • Reinaert herinnert de koning aan een goede daad die Reinaerts' vader aan de vader van koning verleende toen Nobel nog maar twee jaar was. De vader van Reinaert was had vier jaar medicijnen en…

sage uit 1592
 • De vrouw die de profeet Samuel aan koning Saul liet zien wordt de heks van Endor genoemd.
 • die voor koning Saul de profeet Samuël opriep.
 • dokter
 • koning
 • Doctor Faustus heeft een ontmoeting met keizer Karel V, en geneest velen van ziektes. Op verzoek van de keizer, die hem beschouwt als voorbeeld voor alle keizers, roept Faust de geest van Alexander…

sprookje uit 1990
 • er iets niet in de haak was. "Moeten we niet naar de dokter?" brulde hij. "Nee, hier is goed. De Koning gaat me een
 • Anansi berijdt Tijger Anansi had weer iets bedacht. Hij vertelde de Koning dat hij op Tijger kon rijden alsof die een
 • beloning mag Anansi met zijn gezin bij de koning in het paleis komen wonen.
 • Koning
 • dokter
 • koning
 • Door te doen alsof hij ziek is, slaagt Anansi erin om op de rug van Tijger te rijden alsof hij een paard is. Als beloning mag Anansi met zijn gezin bij de koning in het paleis komen wonen.
neck001zosp01ill03.gif

sprookje uit 2009
 • koning en de koningin riepen ten einde raad de hulp in van de beste dokter van het land. Dat was een heel geleerde man met
 • Het Stoute Prinsesje Er waren eens, lang geleden, een koning en een koningin die een mooie dochter
 • Een koning en koningin hebben een dochter. Moeder en dochter hebben samen een rijmpje verzonnen. Op een dag neemt de
 • koning een papegaai mee, die zou kunnen praten. De papegaai praat echter niet, maar de prinses begint wel iedereen na te
 • dokter
 • koning
 • Een koning en koningin hebben een dochter. Moeder en dochter hebben samen een rijmpje verzonnen. Op een dag neemt de koning een papegaai mee, die zou kunnen praten. De papegaai praat echter niet, maar…
efteling021.jpg

sprookje uit 1901
 • . In de stad aangekomen, zag hij een prachtige koets met paarden waarin de koning met zijn dochter was gezeten. Dadelijk
 • kwam en hij ging uit rijden. De koning en zijn dochter werden jaloersch en lieten een gouden koets maken. Dadelijk zorgde
 • naar de stad. Als de koning en zijn dochter in een koets voorbijrijden, wenst de jongen tot tweemaal toe een mooiere koets
 • enorme neus krijgt. Geen dokter weet er raad op, maar de jongen, verkleed als dokter, constateert dat ze onrechtvaardig
 • dokter
 • koning
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…
46.jpg

sprookje uit 1930
 • meegekregen." “Is ze soms bij den koning der kabouters geweest?” vroeg de dokter nu. Toen de oude vrouw toestemmend knikte, zei
 • word er een dokter bijgehaald, maar 't was reeds te laat. Denzelfden avond stierf de arme man nog. Er brak nu een
 • . Ondertussen ontmoet Roodkapje een kabouter die haar meeneemt naar de koning van de kabouters, om een drankje voor grootmoeder. Als
 • dokter
 • koning
 • Het verhaal van Roodkapje in een brede context: over de dood van haar vader, de reis naar grootmoeder, de kabouter die haar meenemt naar de kabouterkoning om een drankje voor grootmoeder, het paleis…