Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

2 resultaten voor ""

sage uit 1501
  • Rome en koning van Frankrijk, dewelke heette Lodovicus, des grooten Keizer Karels oudste zoon. Keizer Lodewijk "die
  • dreigen
  • koning
  • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1934
  • volken en wist door te dringen tot het hof van den Frieschen koning. Daar zong en speelde hij en wist met zijn aangenaam
  • klinkende liederen den koning en de hovelingen te bekoren. De dochter des konings luisterde met vrome aandacht naar de zangen
  • dreigen
  • koning
  • De gouden kap die koningsdochter Fostedina op haar trouwdag krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. De doornenkroon die ze een dag heeft…
Fostedina corso Lippenhuizen 22 augustus 1966.pdf