Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

16 resultaten voor ""

sprookje uit 1997
 • eens vertaald. Er waren eens een koning en een koningin en een dochtertje, en die woonden in een groot kasteel op een hoge
 • ', zei de koning, 'het zal gebeuren'. En hij zond zijn jagers door het hele land om van alle dieren een lapje van hun vel mee
 • Nadat zijn vrouw is overleden, wil een koning met zijn dochter trouwen, omdat zij de enige is die net zo mooi is als de
 • stellen. Als de koning uiteindelijk toch aan haar eisen heeft voldaan, vlucht ze in een karretje met een schaap ervoor. Ze
 • geest
 • koning
 • Nadat zijn vrouw is overleden, wil een koning met zijn dochter trouwen, omdat zij de enige is die net zo mooi is als de koningin. Het meisje eist drie bijzondere jurken en een bontjas van…

sprookje uit 1888
 • , die aanstaande week gedood en opgeëten zal worden. De beste soldaten van den koning, haren vader, zijn op zoek. Pas dus
 • schrok wakker, en zie, daar zweefde langs de grafterpen een akelige geest, en eene ijselijke stemme klaagde: "O wee! wee! wee
 • dankbare geest die hem zijn rijkdommen, waaronder een bakkerij, schenkt. De koning besluit dat de prinses met de kapitein mag
 • . De prinses begint te huilen en de koning vraagt om de taartenbakker. Dan komt de bakkersknecht in zijn roverskostuum
 • geest
 • koning
 • Een koningsdochter zit gevangen in een rovershol. Een bakkersknecht besluit de dochter eruit te halen. Hij gaat het hol binnen en komt een heks tegen. De jongen zegt dat hij lid van de roversbende wil…

legende uit 1601
 • geest
 • koning
 • Een man op het slagveld wordt aangespoord zijn ziel in Gods genade aan te bevelen, doet dat en als hij sterft, vliegt zijn ziel als een schone vogel naar de hemel.

sage uit 1501
 • Rome en koning van Frankrijk, dewelke heette Lodovicus, des grooten Keizer Karels oudste zoon. Keizer Lodewijk "die
 • voorspelde nog, voor hij den geest gaf: "Nu sullen comen die Heyden Denen met die Noormans, ende verwoesten alle dit Lant, ende
 • geest
 • koning
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

exempel uit 1970
 • andere kerker geworpen. Op een dag besluit de koning van het land dat alle gevangenen bij hem gebracht moeten worden. Hij
 • zielen op de dag des oordeels ook vergaan: het dwaze lichaam dat niet wilde geloven en de wijze geest die slechts naar het
 • geest
 • koning
 • Allegorische parabel van een wijze en een zotte broer die onderweg zijn. Zij kwamen bij een splitsing waar zij een lieflijke weg konden kiezen of een moeilijk begaanbare. De dwaze broer wilde de mooie…

exempel uit 1970
 • andere kerker geworpen. Op een dag besluit de koning van het land dat alle gevangenen bij hem gebracht moeten worden. Hij
 • zielen op de dag des oordeels ook vergaan: de dwaze lichaam dat niet wilde geloven en de wijze geest die slechts naar het
 • geest
 • koning
 • Allegorische parabel van een wijze en een zotte broer die onderweg zijn. Zij kwamen bij een splitsing waar zij een lieflijke weg konden kiezen of een moeilijk begaanbare. De dwaze broer wilde de mooie…

sprookje uit 1896
 • potje is zoo onnoozel klein.» De geest antwoordde: «Beproef het maar, het zal wel gaan en het zal je niet tot nadeel zijn
 • gelukte het spoedig den geest in het potje terug te persen. Handig werd het deksel er op gedaan en voldoende gesloten, - en
 • rouw heerst: de dochter van de koning zal worden uitgeleverd aan veertien reuzen en worden verslonden door een
 • de dood van de koning wordt de eerste broer zelf koning en de tweede broer benoemt hij tot opperste generaal.
 • geest
 • koning
 • Op een dag vindt een visser een potje in zijn net. Als hij het opent, verschijnt een reusachtige gedaante die hem zegt hem terug te doen in het potje, dan zal de visser veel vis vangen en ook een…

sage uit 1933
 • Hoe verleidelijk is het niet, om in den euveldaad van dien eenen mensch tegen den koning der aardgeesten, het symbool
 • De moord op de koning van de kabouters kan gezien worden als symbool voor het ontginnen van de heide.
 • geest
 • koning
 • De moord op de koning van de kabouters kan gezien worden als symbool voor het ontginnen van de heide.

sprookje uit 1654
 • met allen, want de Koning moet ons die onkosten weder geven, maar overmits dat het nu zo laet is, dat ick geen spijse meer
 • verlangde hy, om dezen geest quijt te zijn. "Verschijn dan," riep de soldaet, "in de gedaente eens Advocaets." d'Advocaat
 • bewerker is in zijn stijl hier en daar wat wijdloopiger en hij wijzigt enkele onderdeelen naar den geest van zijn tijd. De
 • geest
 • koning
 • Een soldaat, die bij een burgergezin te slapen wordt gestuurd, wordt met tegenzin op zolder geherbergd en ziet door een spleet in de vloer, dat beneden allerlei lekker eten wordt bereid voor een…

sage uit 1592
 • hem voor hoe dat hy hadde ghehoort dat hy in de swarte conste wel-ervaren was ende eenen familiaren geest hadde. Daerom
 • Alexandrum wille warachtich sien laten.’ Waerop dat Faustus uut des keysers camer ghegaen is om hem met zijnen geest te bespreken
 • De vrouw die de profeet Samuel aan koning Saul liet zien wordt de heks van Endor genoemd.
 • beschouwt als voorbeeld voor alle keizers, roept Faust de geest van Alexander de Grote en zijn vrouw op, op voorwaarde dat er
 • die voor koning Saul de profeet Samuël opriep.
 • geest
 • koning
 • Doctor Faustus heeft een ontmoeting met keizer Karel V, en geneest velen van ziektes. Op verzoek van de keizer, die hem beschouwt als voorbeeld voor alle keizers, roept Faust de geest van Alexander…

sprookje uit 2005
 • een oude doek. "Ach", klaagde hij, "Zo'n koning wordt gedragen, er wordt hem koele drank aangereikt en ik kan onder de
 • brandende zon mijn slavenwerk doen. Laat mij maar die koning zijn! Die heeft tenminste macht". De reizigers verdwenen langzaam
 • als zijn leven verandert, blijkt er nog iets machtigers te bestaan. De steenhouwer wordt achtereenvolgens de koning, de
 • geest
 • koning
 • Een steenhouwer is ontevreden met zijn leven, en de berggeest is bereid aan zijn verlangens te voldoen. Maar telkens als zijn leven verandert, blijkt er nog iets machtigers te bestaan. De steenhouwer…
tweemannen.jpg

sage uit 1850
 • verhoord. Adgilles I, Frieslands koning zachter en vredelievender dan zijne voorgangers, nam de zendelingen onder zijne
 • Franken.” “Ja, ik ben zijn vriend. Doch voert mij voor uwen koning Radboud, die mij goed kent.” Nu volgde er eenige
 • dragen van de doornenkroon en verbanning de juiste straf is. Na de dood van koning Radboud keren Fostedina en Adgilles, zoon
 • Heilige Geest
 • geest
 • koning
 • De gouden kap die koningsdochter Fostedina bij haar inhuldiging tot koningin krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Willebrord belandt met…
Oorijzer Bottema 1939 vHichtum Drie van de oude plaats p. 19.jpg
548fef3edd83af738a94274fec651017.jpg

sage uit 1967
 • Een prinses ligt opgebaard in de kerk. De koning wil een wacht hebben bij de kist. Elke nacht sterft de bewakende
 • geest
 • koning
 • Een prinses ligt opgebaard in de kerk. De koning wil een wacht hebben bij de kist. Elke nacht sterft de bewakende soldaat. Dan komt er na een paar weken een soldaat uit het zwarte leger. Om 12 uur…
VODA_001_06.mp3

sage uit 1919
 • . „ Wat bedieden deze?" kreet de koning in wanhoop. „twee en zeven...herken ik deze getallen in mijn geest? Ja!ja!" schreewde
 • De dood van Philips den Tweede. Philips de tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van
 • Philips de Tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van zijn kamer, en zijn bleeke
 • zijn rechterhand; ze zette zich op dezelfde plaats en haakte zich vast. "Wat zou deze luis betekenen?" dacht de koning. "Is
 • geest
 • koning
 • Philips de Tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van zijn kamer, en zijn bleeke vingers streken hem langs het voorhoofd, zonder dat hij er zich van bewust werd.…

legende uit 1919
 • De heilige Amandus, Bisschop van Maastricht. In de dagen, dat Dagobert als koning van Austrasië heerschte, leefde er
 • een heilig man, Amandus gehee- ten, die met zorg zag, hoe de koning een leven van lichtzinnigheid minde; en deze verstiet
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit
 • Alewijn, die later bekend is geworden als de heilige Sint Bavo. Omdat de koning in zonde leefde, besluit Amandus op een dag
 • geest
 • koning
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…

sprookje uit 1998
 • , Leonardo, jullie het verhaal van een prinses, de enige dochter van koning Valentijn. Haar moeder was gestorven bij haar
 • geboorte. Ze groeide op bij haar vader. Haar vader, de koning, en de hele hofhouding, verwenden haar verschrikkelijk. Zo erg
 • aardbeien met slagroom. Ze wil niets eten, en wenst ook de kok niet te helpen, waarop koning Valentijn steeds bozer wordt
 • geest
 • koning
 • Verhalenverteller Leonardo vertelt het verhaal van Violinde, een verwende prinses die niet van eten houdt, enkel van aardbeien met slagroom. Ze wil niets eten, en wenst ook de kok niet te helpen,…
violinde_koning.jpg
wensput.jpg
leonardo.jpg
Toneel_Violinde.jpg
kasteelviolinde.jpg