Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

38 resultaten voor ""

sprookje uit 1970
 • De koning van Zevenbergen Er was eens een rijke jongen die Arthur heette. Hij was nog maar onlangs uit de school en
 • weg gaan en daar komt hem op eens eenen ouwen heer tegen, dien hij nog nooit gezien had; en hij was ook treffelijk gekleed
 • De koning van Zevenbergen
 • Aalst', waaronder Erembodegem, Iddergem, Denderwindeke, Liedekerke. Het heeft de titel: De koning van zevenbergen, of van
 • heer
 • koning
 • Een rijke vader zet zijn zoon aan tot het kaartspel. De jongen verliest geld. Als de zoon weer geld verliest, mag hij niet meer thuis komen. Onderweg komt de jongen een man tegen die hem een spel…

sage uit 1501
 • De Slaven. Onder de afstammelingen van den Trojaan Aeneas, den stamvader der Romeinen, was ook heer Brutus, kleinzoon
 • ende saten in grooten eygendom ende in grooten pacht onder desen Coninck." "Sy coren hem tot eenen Heer, ende swoeren hem
 • als tevoren. Daarna onderwierp Claudius hen. Koning Arthur, die heel Europa onder zijn heerschappij bracht, kon hen niet
 • Heer Jesu Christi
 • heer
 • koning
 • De door Brutus verslagen reuzen kwamen naar Sassen (Friesland), maar werden verdreven en stichtten toen Slavenburg, waar nu Vlaardingen is, en noemden zich Slaven. Caesar overwon hen, maar zodra hij…

sage uit 1894
 • Van den Markgrave Daar reed er een Markgrave al over den Rijn Die vrijde om heer Koning zijn Dochterken fijn. Hij
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven
 • heer
 • koning
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven en vraagt haar vader haar deze man te geven. Na het half jaar wordt ze ziek en…

sprookje uit 1979
 • lijk bovenop een wagen met groenten. Als een voornaam heer de 'koopvrouw' - de dode moeder - herhaaldelijk om de prijs van
 • wortels vraagt, antwoordt de moeder vanzelfsprekend niets. De heer ontsteekt hierop in zo'n grote woede dat hij de vrouw met
 • heer
 • koning
 • Een rijke man, Grootoog, zet vaak zijn arme buurman Kleinoog voor gek. Als de moeder van Kleinoog sterft, zet hij haar lijk bovenop een wagen met groenten. Als een voornaam heer de 'koopvrouw' - de…

sage uit 1922
 • der trawanten, die hun heer groetten als koning... En onderwijl zaten de drie dochters biddend vergeving te vragen voor
 • kerstblok te halen, deed de bewoner van Putbroek en Dier-gaarde 't niet zonder vreze. Naar willekeur handelde hun heer en
 • heer
 • koning
 • Het slot stort in, de drie dochters redden zich en stichten Annadaal, Marienthal en Helenadaal.

mop uit 1651
 • Een kokszoon, die de favoriet was van een koning, geeft zijn heer het advies in de toekomst minder gastvrij en liberaal
 • op te treden. Daarop zegt de koning: 'Mijn vriend, uw raad ruikt naar de keuken.'
 • heer
 • koning
 • Een kokszoon, die de favoriet was van een koning, geeft zijn heer het advies in de toekomst minder gastvrij en liberaal op te treden. Daarop zegt de koning: 'Mijn vriend, uw raad ruikt naar de…

mop uit 1651
 • 'Coning Alphonsus' is waarschijnlijk Alfons I (1396-1458), koning van Napels.
 • door God gezonden, die heette Johannes.' Maar koning Alphonsus liet op de zijne plaatsen: 'Hij kwam, maar ze namen hem niet
 • Koning Alphonsus
 • heer
 • koning
 • Johannes, hertog van Andegau, trekt met zijn troepen Napels binnen en laat op zijn vaandels zetten: 'Daar was een mens door God gezonden, die heette Johannes.' Maar koning Alphonsus liet op de zijne…

mop uit 1651
 • , den aertsbisschop van Ambrun, maer tamelijck wel te hoof ontfangen hadde.' R. 'Ick weet niet wat dien goeden heer al mag
 • Koning Louis de 14e klaagt aan de graaf van Fuentes dat zijn ambassadeur, de aartsbisschop van Ambrun, maar matig
 • enthousiast ontvangen is aan het Spaanse hof. Hierop krijgt de koning van de graaf het verwijt dat hij op oorlog uit is: hij heeft
 • Koning Louis de 14e
 • Koning Louis XIV
 • heer
 • koning
 • Koning Louis de 14e klaagt aan de graaf van Fuentes dat zijn ambassadeur, de aartsbisschop van Ambrun, maar matig enthousiast ontvangen is aan het Spaanse hof. Hierop krijgt de koning van de graaf het…

mop uit 1651
 • aenkomen, seyde egens een heer die nevens hem stondt: 'Daer komen die duyvelse balancemaeckers' (gevende te kennen dat de
 • De koning van Zweden noemt Nederlandse ambassadeurs die bij hem op audientie komen balansmakers, omdat ze alle staten
 • (Koning van) Zweden
 • heer
 • koning
 • De koning van Zweden noemt Nederlandse ambassadeurs die bij hem op audientie komen balansmakers, omdat ze alle staten in balans zouden houden.

mop uit 1651
 • Dry laquais van den heer van Beverwaert, door de eersugt ingenoomen, spanden t' samen, seggende dat het beeter was dat
 • ider haer fortuyn socht en sach hoever ider sich sou avanceeren als een heer te dienen, waervan sij, hoewel goedaerdig
 • Drie lakeien gaan bij hun heer weg om hun geluk te beproeven. De eerste wordt koning van Oost-Indie, de tweede wordt
 • kolonel onder de prins van Oranje en de derde wordt maarschalk van de koning van Frankrijk. Daar wordt hij uiteindelijk
 • (heer van) Beverwaard
 • (koning van) Frankrijk
 • heer
 • koning
 • Drie lakeien gaan bij hun heer weg om hun geluk te beproeven. De eerste wordt koning van Oost-Indie, de tweede wordt kolonel onder de prins van Oranje en de derde wordt maarschalk van de koning van…

mop uit 1651
 • Een seer opgeblasen heer te hoof komende, ontmoet de conincks geck op een naeuwe trap, en riep: 'Wijck.' 'Wijck selver
 • Een opgeblazen heer komt de gek van de koning tegen op een nauwe trap en zegt hem opzij te gaan. De gek zegt dat hij
 • zelf opzij moet gaan, waarop de heer antwoordt dat hij niet voor gekken wijkt. 'Ik wel' zegt de gek en gaat opzij.
 • heer
 • koning
 • Een opgeblazen heer komt de gek van de koning tegen op een nauwe trap en zegt hem opzij te gaan. De gek zegt dat hij zelf opzij moet gaan, waarop de heer antwoordt dat hij niet voor gekken wijkt. 'Ik…

sprookje uit 1896
 • . - Hiermeê was Jan niet tevreden, hij zeî tot zijn kapitein: «als gij blijft weigeren ga 'k naar den koning om recht te vragen
 • zeî de heer: «wij kunnen samen reizen, ik ga ook naar de hofstad.» Jan vond dit heel goed en zij gingen verder. Toen 't
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze
 • dan het licht uit doen. De rovers raken slaags en moorden elkaar uit. De volgende nacht komen Jan en de heer bij een
 • heer
 • koning
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de…

sprookje uit 1903
 • , "die is voor de koning as ik geen pensioen krijg." Ze gonge nee de stad; de soldaat nee een herberg en de heer nee zijn
 • huis. Nou moet je weten, dat die heer de koning zelf was, dat toe ie in zijn paleis was, zei die teuge zijn minister: "Als
 • Rijke heer die in een bos is verdwaald treft een arme gepensioneerde soldaat die hem vertelt op weg te zijn naar de
 • koning om meer pensioen te vragen. Hij zal de koning een steen in zijn gezicht gooien als hij geen verhoging krijgt. Samen
 • heer
 • koning
 • Rijke heer die in een bos is verdwaald treft een arme gepensioneerde soldaat die hem vertelt op weg te zijn naar de koning om meer pensioen te vragen. Hij zal de koning een steen in zijn gezicht…

sprookje uit 1901
 • Een koning was er es uit reije, zooas koninge dat wel meer doen. Zoo kwam ie an een boereplaas waar op het hek stong
 • Zonder Zorg. Das vreemd, dogt de koning: ik ben nog wel het hoofd van het land en ik zit vol zorge; zou er dan hier ien wéze
 • Koning die merkt dat een hofdienaar een boerderij Zonder Zorg heeft genoemd, omdat hij geen zorgen heeft, wil de man
 • leeg te scheppen is, hoe lang een reis om de aarde duurt en wat de koning denkt. Een vriend van de man zegt de oplossingen
 • heer
 • koning
 • Koning die merkt dat een hofdienaar een boerderij Zonder Zorg heeft genoemd, omdat hij geen zorgen heeft, wil de man ontslaan. De man krijgt nog een kans als hij binnen drie dagen de oplossing kan…

mop uit 1901
 • de kaptein nee z'n heerschap en nam voor ieder een presente mee. Nou had z'n heer een arme jonge bij hem, in die wou ook
 • koning, "deer wete we geen raad voor: dat is erg lastig goed." "Nou," zeit ie, "dan heb ik een beessie, deer moet je het ers
 • . Onderweg komt de kapitein bij een koning met een muizenplaag. De kapitein laat de kat muizen vangen, waarop de koning de kat
 • heer
 • koning
 • Bij het uitzeilen krijgt een kapitein geschenken mee van zijn reder. Van de arme knecht krijgt hij een kat mee. Onderweg komt de kapitein bij een koning met een muizenplaag. De kapitein laat de kat…

sprookje uit 1902
 • nachtwacht, "en verklap me niet." Dat die most bij de koning kome. Hij vertelde alles: én dat de prins schulde had, én dat die
 • hooge het hem zoo lastig maakte, en dat ie ze daarom zoo uit escholden had. De koning keek eerst ernstig, maar toe de prins
 • sprookje is, waarvan ik u indertijd een fragment heb medegedeeld, opgevangen uit den mond van den heer D. Schuurman. In den
 • nachtwaker draagt, opgepakt en voor de koning gebracht. Hij vertelt de koning alles over de prins, komt op voorspraak van de
 • heer
 • koning
 • Jongen die de nachtwacht van zijn vader heeft overgenomen, wordt door een prins overgehaald een uur van kleding te ruilen, zodat de prins op een gemaskerd bal niet herkend zal worden. De jongen wordt…

sprookje uit 1901
 • onderdane ondersteune." De koning zei niks, maar een poossie later gaat ie as een gewoon heer nee die boer toe en zeit: "Ik ben
 • bietje teuge op, maar hij gong toch. Toe zei de koning teuge hem: "Je hewwe laast met een heer ereisd, en die heb je dat en
 • Koning ontmoet op reis een boer die niet weet dat de ander de koning is. De man klaagt over de toestand van het gebied
 • , en zegt dat hij voor vooruitgang zou zorgen als hij de baas zou zijn. Incognito laat de koning het de boer nog eens
 • heer
 • koning
 • Koning ontmoet op reis een boer die niet weet dat de ander de koning is. De man klaagt over de toestand van het gebied, en zegt dat hij voor vooruitgang zou zorgen als hij de baas zou zijn. Incognito…

mop uit 1901
 • zijn heer die in de wage zat : "Deer durf ik niet voorbij. Lees zelf maar ers: `vijf in ien klap'." "Ja," zeit de heer, "we
 • heb er zoo pas vijf tegelijk dood eslage." "Zoo iemand moet ik net hebbe," zeit de heer: "Rijd dus maar mee." Hij dus mee
 • heer Schuurman niet verder dan hij het verteld heeft." Door G.J. Boekenoogen bewerkt en gepubliceerd onder de titel "Vijf
 • krachtpatser is, neemt een heer hem in dienst. Het feit komt de burgemeester ter ore; hij geeft de held de opdracht om de twee
 • uitbreekt, krijgt de held van de koning de opdracht om de vijand te bevechten. In het zicht van de vijand slaat het paard van de
 • heer
 • koning
 • Een luie man ligt langs de weg te slapen als muggen hem komen steken. Hij slaat ernaar en slaat er vijf in één klap dood. Hij vindt het een prestatie en schrijft op een bordje `vijf in één klap'.…

sprookje uit 1901
 • DE SOLDAAT EN DE KONING Er was eens een rijk heer die in het bos was verdwaald. Hij keek aldoor of hij ergens een
 • weten dat die heer de koning zelf was en toen hij in het paleis aankwam, zei hij tegen zijn minister: "Als er aanstonds lui
 • De soldaat en de koning
 • Een rijke heer en een arme kerel willen allebei naar de koning. De arme kerel wil een verhoging van zijn pensioen
 • vragen en zweert de rijke heer de koning een steen in het gezicht te gooien als hij zijn eis niet inwilligt. Als ze bij een
 • heer
 • koning
 • Een rijke heer en een arme kerel willen allebei naar de koning. De arme kerel wil een verhoging van zijn pensioen vragen en zweert de rijke heer de koning een steen in het gezicht te gooien als hij…

sage uit 1933
 • No. 306. Er was eens een koning in "Deenmerke"; hij had een dochter zo schoon, ...Dat si met allen rechte crone Mocht
 • volmaect van aller leden. Ook bezat hij den grootsten schat, die toen iemand ter wereld bezat. Dit vernam de edele koning
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe
 • . De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de reis. Tijdens de reis sterft de
 • Heer Heinric van Breda
 • heer
 • koning
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

mop uit 1651
 • bemachtichde, seyde tegen sijn heer: 'Hebt maer goeden moet, de Majesteyt sal niet lange leven.' Gevraegt waerom, antwoorde: 'Omdat
 • heer dat de koning niet lang meer zou leven, hij moest doodziek zijn, omdat hij zoveel had ingenomen.
 • Een gek had gehoord dat de koning van Zweden Beieren en Swaben met grote voorspoed had ingenomen. Hij zei tegen zijn
 • heer
 • koning
 • Een gek had gehoord dat de koning van Zweden Beieren en Swaben met grote voorspoed had ingenomen. Hij zei tegen zijn heer dat de koning niet lang meer zou leven, hij moest doodziek zijn, omdat hij…

mop uit 1651
 • Een Frans heer quam een Gascons edelman van sijn goede kennis tegen en siende dat hij vol melancoly stack, voegde hij
 • sugtende), hebt gij niet gehoort dat de koning de duellen soo scharp verboden heeft? Nu weet ick bij hondertduysent duyvels
 • Een edelman was droef en melancolisch, omdat de koning duels ten strengste verboden had. De man wist nu niet meer hoe
 • heer
 • koning
 • Een edelman was droef en melancolisch, omdat de koning duels ten strengste verboden had. De man wist nu niet meer hoe hij zijn tijd moest besteden.

mop uit 1651
 • Een heer zei tegen de graaf: 'Zijne Excellentie heeft vorstelijke goederen, maar koninklijke schulden.'
 • heer
 • koning
 • Een heer zei tegen de graaf: 'Zijne Excellentie heeft vorstelijke goederen, maar koninklijke schulden.'

mop uit 1651
 • Een rijck en opgeblasen heer scholt sijn knecht voor een coningh der sotten, waerop de knecht seyde: 'Och, was dat waer
 • Een rijk en verwaand heer schold zijn knecht uit voor koning der zotten. De knecht zei hierop: 'Als dat waar was dan
 • zou ik de grootste koning op aarde zijn en dan zou ik u zeker als onderdaan hebben.'
 • heer
 • koning
 • Een rijk en verwaand heer schold zijn knecht uit voor koning der zotten. De knecht zei hierop: 'Als dat waar was dan zou ik de grootste koning op aarde zijn en dan zou ik u zeker als onderdaan…

sage uit 1934
 • tot koning van 't Heilige Roomsche Rijk laat uitroepen. Maar nimmer rust zijn zwaard. Het komt bij Heusden neer op de
 • de oude stad Maastricht haar huwelijk met den jongen koning Otto van Brunswijk, die al tot keizer gekroond werd in 't
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze
 • heer
 • koning
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze onderweg in haar koets, als ze vast komen te zitten in een moeras. De muildieren…