Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

22 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • Een pias overleeft drie koningen en gaat op honderdjarige leeftijd toch naar de hemel. Eenmaal aangekomen bij de
 • hemel
 • koning
 • Een pias overleeft drie koningen en gaat op honderdjarige leeftijd toch naar de hemel. Eenmaal aangekomen bij de hemelpoort doet Petrus zelf open maar voorziet onrust en weigert hem binnen te laten…

sprookje uit 1888
 • . Toen ze nauw op 'n goeie mergen wir zat te bidden, kwam er op ins 'nen engel uut den hemel vur der ston en dieën engel zee
 • lieven Heer in den hemel," zee ze, "hee me nie vergeten, toen ik onskuldig in de kelder opgeslote zat en die zal me nauw wel
 • De koning en de koningin krijgen een wonderkindje: alles wat het kindje ooit wenst, zal in vervulling gaan. De kok van
 • de koning denkt profijt te kunnen hebben van die wonderkunst en hij ontvoert de jongen. Hij zorgt ervoor dat de koningin
 • hemel
 • koning
 • De koning en de koningin krijgen een wonderkindje: alles wat het kindje ooit wenst, zal in vervulling gaan. De kok van de koning denkt profijt te kunnen hebben van die wonderkunst en hij ontvoert de…

sprookje uit 1968
 • kon, als zij drie vragen wist te beantwoorden. De koning deed de vragen. De eerste vraag was: Hoeveel druppels water
 • zitten er in de zee? Ja, dat kon ze wel beantwoorden, zei ze, maar dan moest de koning er eerst voor zorgen dat alle monden
 • Een vrouw vroeg de koning om gratie voor haar ter dood veroordeelde echtgenoot. Daarvoor moest zij drie vragen
 • hemel
 • koning
 • Een vrouw vroeg de koning om gratie voor haar ter dood veroordeelde echtgenoot. Daarvoor moest zij drie vragen beantwoorden. Ze beantwoordde de cryptische vragen goed, en haar man werd vrij gelaten.

mop uit 1659
 • raport van hare ambassade, en dat sy niet hadden verkreghen. Op nieuws besluyt men een Ambassade nae den Hemel te senden, en
 • , is haer de poort gheopent. [p. 201] Stracks liepen die gheruchten in den Hemel, daer waren Ambassadeurs van het
 • Een koning houdt veel van toneel en bezoekt een klucht. Het is echter een parodie op hem en hij komt daar pas achter
 • Koning Hendrick de Groot
 • hemel
 • koning
 • Een koning houdt veel van toneel en bezoekt een klucht. Het is echter een parodie op hem en hij komt daar pas achter wanneer een geheim van hem in het toneelstuk uitgesproken wordt. Hij maakt…

mop uit 1659
 • Van een die Droomde. Een seker Man droomde dat hy Koningh van Zwolle was, en dat hy in de Hemel quam, en komende by S
 • . Peter, die hem vraegde waer hy van daen quaem, en wie hy was, hy seyde, ick ben de Koning van Zwolle; S. Peter antwoorde
 • Een man droomde dat hij in de hemel kwam en dat hij heel erg moest poepen. Toen hij wakker werd, had hij zijn vrouw
 • hemel
 • koning
 • Een man droomde dat hij in de hemel kwam en dat hij heel erg moest poepen. Toen hij wakker werd, had hij zijn vrouw ondergepoept.

legende uit 1601
 • bevelen. De ghewonde hief op sijn handen tegader ende sloech sijn oghen inden hemel ende seyde: "Heer God, du kennes dat ic
 • zijn ziel als een schone vogel naar de hemel.
 • hemel
 • koning
 • Een man op het slagveld wordt aangespoord zijn ziel in Gods genade aan te bevelen, doet dat en als hij sterft, vliegt zijn ziel als een schone vogel naar de hemel.

mop uit 1881
 • Toen Koning Willem III gestorven was en bij den hemel aanklopte, vroeg Petrus: 'Wie ben je?' 'Wilem drie.' 'Wat is je
 • terug; een koning zonder wonden en veldslagen kunnen we in den hemel niet gebruiken.' Willem III ging dus weg, maar hij kwam
 • Koning Willem III mag de hemel van Petrus niet in, omdat hij geen veldslagen heeft gevochten en geen wonden heeft
 • Koning Willem III
 • hemel
 • koning
 • Koning Willem III mag de hemel van Petrus niet in, omdat hij geen veldslagen heeft gevochten en geen wonden heeft. Willem III neemt een oud wijf op zijn nek, en laat nu zien dat hij wel wonden in zijn…

mop uit 1554
 • , in den hemel en quame. Als die coninc sterf, wouden si desen met eener oogen oock bi hem begraven. Doen seyde hi: 'Lieve
 • gewoonte dat de koning na zijn dood begraven zou worden met zijn naasten, zodat hij niet alleen naar de hemel hoefde te gaan
 • de koning naar de hemel te vergezellen. Als hij zijn oog niet had verloren, dan was hij dus levend begraven geworden.
 • hemel
 • koning
 • Een man was getrouwd met een zeer geduldige vrouw, die geloofde dat God alles voor je eigen bestwil deed. Dat gold dus ook toen de man een oog verloor. Daarna trok hij naar Centraal-Azië en raakte…

mop uit 1651
 • Doe de koning van Spangiën Portugal geconquesteert hadde, gaf hij stricte ordre aen sijn lieutenant dat de soldaeten
 • Toen Spanje Portugal had overwonnen, zei de koning dat de soldaten geen overlast in Portugal mochten veroorzaken. Later
 • hemel
 • koning
 • Toen Spanje Portugal had overwonnen, zei de koning dat de soldaten geen overlast in Portugal mochten veroorzaken. Later zeiden ze wel,dat ze Portugal hadden gewonnen zoals je het koninkrijk der…

sprookje uit 1893
 • hemel, zee ze, hee me nie vergeten toen ik onskuldig in de kelder opgesloote zaat en die zal me nauw wel gauw kommen haale
 • dat het kind is opgegeten door een wild beest. De koning zet haar in een kelder gevangen, waar ze van twee engelen in de
 • zoon van de koning is en wat is voorgevallen. De koningin wordt bevrijd, maar sterft. De kok wordt gedood, en de koning
 • hemel
 • koning
 • Koningin krijgt na lang wachten en veel gebeden van engelen de verzekering dat ze een wonderkind zal krijgen, want alles wat het kind wenst zal vervuld worden. De kok ontvoert het kind, vertelt dat de…

mop uit 1651
 • De prins van Wallis en de koning van Spanje gingen samen naar een komedie. In de voorstelling werd een zieke geus door
 • de duivel naar de hel gebracht en een doodzieke katholiek werd door een engel naar de hemel gevlogen. De engel was niet
 • hemel
 • koning
 • De prins van Wallis en de koning van Spanje gingen samen naar een komedie. In de voorstelling werd een zieke geus door de duivel naar de hel gebracht en een doodzieke katholiek werd door een engel…

sage uit 2006
 • een aardige anekdote, ik denk dat het koning Radboud is die gedoopt werd, en op het moment dat ie in het doopvat zou
 • christendom in aanraking zijn geweest dan ook automatisch in de hemel. Zei de bisschop: 'nee, die zijn voor eeuwig verdoemd om in
 • Koning Radbout werd gedoopt, maar stapte weer uit het doopvat toen hij hoorde dat zijn ongedoopte voorouders niet met
 • hem in de hemel zouden zijn.
 • hemel
 • koning
 • Koning Radbout werd gedoopt, maar stapte weer uit het doopvat toen hij hoorde dat zijn ongedoopte voorouders niet met hem in de hemel zouden zijn.

legende uit 1919
 • Koning Radboud. Koning Radboud was een machtig koning, die langen tijd tegen den God der Christenen streed, maar de
 • God der Christenen had flinke soldaten, en een generaal, die Carolus Martellus heette. Koning Radboud kon zich wel in
 • Koning Radbout
 • Koning Radbout wordt gedwongen om zich te laten dopen door de bisschop Willebrord. Radbout weigert zich te laten dopen
 • omdat hij dan eenzaam in de hemel komt, omdat zijn voorouders die niet gedoopt zijn, in de hel zitten.
 • hemel
 • koning
 • Koning Radbout wordt gedwongen om zich te laten dopen door de bisschop Willebrord. Radbout weigert zich te laten dopen omdat hij dan eenzaam in de hemel komt, omdat zijn voorouders die niet gedoopt…

sage uit 1799
 • Valkenier, raade den Koning, om dien man den zak te geven, wijl hij te veel koste, en dit vermaak te veel tijd wegnam. Dit
 • voor zijne misdaad te boeten, den koning zoo sterk aan, als hij het van te vooren had afgeraaden, om toch den Valkenier
 • hemel
 • koning
 • Naamsverklaring.

legende uit 1380
 • hemel
 • koning
 • Een man die zijn vrouw en kind heeft vermoord, leeft nu als kluizenaar op een rotsblok dat over zee drijft.

exempel uit 1479
 • dat is ihesus god der kersten menschen die vanden hemel ghecomen is. ende ons allen mit die twe swaerden doot slaen sel
 • Vijfde exempel van de keizerin. Een hele lelijke koning is van plan Rome te verwoesten. Ondertussen geeft hij zijn
 • rentmeester opdracht om een mooie vrouw voor hem te zoeken. De koning heeft veel geld over voor een nacht met een vrouw en de
 • hemel
 • koning
 • Vijfde exempel van de keizerin. Een hele lelijke koning is van plan Rome te verwoesten. Ondertussen geeft hij zijn rentmeester opdracht om een mooie vrouw voor hem te zoeken. De koning heeft veel geld…

sprookje uit 1725
 • dueren meenigh dagh. Voortgaende quam hy weer een ander te ontmoeten, Die stijl sterr oogende sterck naar den Hemel keeck
 • den Hemel bleef beglueren. Het antwoort was: "Mijn Heer, ey toef een oogenblick, Het sal gewis niet meer als drie minuten
 • scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een koning, die zijn dochter belooft aan wie haar met
 • de koning wil de koopman afkopen en zegt hem zoveel te nemen als hij en zijn bedienden kunnen dragen. De sterke man neemt
 • hemel
 • koning
 • Een koopman gaat zijn fortuin zoeken, komt onderweg een sterke man, een hardloper, een ver-kijkende schutter, een scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een…

legende uit 1938
 • Vol wrok had Radboud, nu een koning zonder land, zich teruggetrokken in zijn kasteel te Medemblik. Hij zag hoe vele
 • Radboud?" vroeg hem Willebrord. De koning antwoordde: "Waar toch zijn de Friesche koningen, mijn voorvaderen, en de vele
 • Koning Radboud wil zich uiteindelijk wel laten dopen, maar wanneer hij hoort dat hij dan niet bij zijn voorvaderen zal
 • hemel
 • koning
 • Koning Radboud wil zich uiteindelijk wel laten dopen, maar wanneer hij hoort dat hij dan niet bij zijn voorvaderen zal kunnen zijn wanneer hij sterft ziet hij er vanaf.

sage uit 1850
 • verhoord. Adgilles I, Frieslands koning zachter en vredelievender dan zijne voorgangers, nam de zendelingen onder zijne
 • aldaar met hen, dan zonder hen in den hemel te zijn, en den doop weigerde. Zoo bleef Radboud 3. dan tot zijnen dood een
 • dragen van de doornenkroon en verbanning de juiste straf is. Na de dood van koning Radboud keren Fostedina en Adgilles, zoon
 • hemel
 • koning
 • De gouden kap die koningsdochter Fostedina bij haar inhuldiging tot koningin krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Willebrord belandt met…
Oorijzer Bottema 1939 vHichtum Drie van de oude plaats p. 19.jpg
548fef3edd83af738a94274fec651017.jpg

sage uit 1897
 • begint op 23 Juni 698. Toen regeerde over dat land de in onze vaderlandsche historie zoozeer bekende koning Radboud, en
 • geheel in de diepe duisternis van het heidendom begraven. Wel werden er vóór koning Radbouds tijd reeds vele pogingen
 • via Stavoren naar Medemblik, de residentie van koning Radboud, gebracht. Fostedina spreekt bij het horen van een lied over
 • hemel
 • koning
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn

sage uit 1875
 • van de doornenkroon en verbanning de juiste straf is. Na de dood van koning Radboud keren Fostedina en Adgilles, zoon van
 • hemel
 • koning
 • De gouden kap die koningsdochter Fostedina bij haar inhuldiging tot koningin krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Willebrord belandt met…
Aartsma.jpg
Oorijzer P.-J. Gauthier-Stirum Voyage pittoresque dans La Frise, une des sept Provinces-Unis, 1836.jpg

sage uit 1934
 • volken en wist door te dringen tot het hof van den Frieschen koning. Daar zong en speelde hij en wist met zijn aangenaam
 • klinkende liederen den koning en de hovelingen te bekoren. De dochter des konings luisterde met vrome aandacht naar de zangen
 • hemel
 • koning
 • De gouden kap die koningsdochter Fostedina op haar trouwdag krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. De doornenkroon die ze een dag heeft…
Fostedina corso Lippenhuizen 22 augustus 1966.pdf