Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

37 resultaten voor ""

mop uit 1996
 • Datum : 06/08/1996 23:41:28 Oude mop. Op een goede dag gaat de telefoon bij Gorbatjov. "Goeiendag, hier mee Koning
 • onmiddellijk mee ophoudt, ben ik bereid U d'n oorlog te verklaren." Waarop Gorbatjov begint te lachen: "Maar hoe groot is Uw leger
 • De koning van België belt de president van de Sovjet Unie op en dreigt met een oorlog. De president moet lachen omdat
 • de koning slechts 100.000 militairen heeft, en de president twee miljoen. Hierop vraagt de koning uitstel voor overleg
 • koning
 • leger
 • De koning van België belt de president van de Sovjet Unie op en dreigt met een oorlog. De president moet lachen omdat de koning slechts 100.000 militairen heeft, en de president twee miljoen. Hierop…

sage uit 1966
 • piipjen. En dan komt der direkt in leger fan slangen op jin tasetten. Dat is net bêst. Dyselde dy't dat oerkomt mat gau sjen
 • kwaad doet, fluit hij, en dan valt er een leger slangen aan.
 • koning
 • leger
 • De verteller heeft eens een slang gezien met een gouden ring om en een kroontje op. Het is de koningsslang. Als je die kwaad doet, fluit hij, en dan valt er een leger slangen aan.

sprookje uit 1970
 • van zijn broer aangekomen, toen het leger van de koning in de verte naderde.Maar de broers waren niet vervaard. De een
 • leger dat groter en sterker was dan dat van de koning. Daarmee trokken zij hem tegemoet en versloegen hem en de prinses
 • , jaagt de man met zijn leger achterna. De man tovert nu een leger te voorschijn dat het leger van de koning verslaat.
 • naar de stad en tovert een paleis en een koets tevoorschijn, nog mooier dan van de koning. Zo wekt hij de jaloezie van de
 • koning
 • leger
 • Twee zonen erven een toverfluitje en toverhoedje waarmee ze van alles tevoorschijn kunnen toveren. De ene zoon trekt naar de stad en tovert een paleis en een koets tevoorschijn, nog mooier dan van de…

sprookje uit 1970
 • SERVETJE, STOK, VIOOL EN MANTELTJE Er was eens een machtige koning die drie zoons had. Op een vroege morgen riep hij de
 • koningzonen even later voor hun vader stonden, sprak de koning: "Mijn oudste zoon, wat zul je met het schip doen dat ik je geven
 • hem het servetje mee. De zoon komt een man met een stok en een appel tegen, waarmee een heel leger tevoorschijn getoverd
 • kan worden. De zoon ruilt met de man, tovert het leger tevoorschijn en laat het servetje weer terug halen. Dan komt hij
 • koning
 • leger
 • Drie koningszonen krijgen van hun vader ieder een schip om de wereld te bevaren en met mooie schatten thuis te komen. De oudste zoon gaat op reis en keert terug wanneer hij een zilvermijn vindt. De…

sprookje uit 1970
 • het vijandelijke kamp. De mug zoemde weg en weldra was hij middenin het leger van koning leeuw. Daar zag hij de vos op
 • DE OORLOG TUSSEN HET LOPEND EN VLIEGEND GEDIERTE Het gebeurde eens dat de leeuw, die koning is over al het lopend
 • De koning van de vliegende dieren, het winterkoninkje, verklaart de oorlog aan de koning van de lopende dieren, de
 • koning
 • leger
 • De koning van de vliegende dieren, het winterkoninkje, verklaart de oorlog aan de koning van de lopende dieren, de leeuw. Het winterkoninkje mobiliseert al wat vliegt, en de leeuw haalt alle lopende…

sprookje uit 1889
 • in zijn hand, en zoo wachtten zij het leger af. De koning reed vooruit en hij riep van verre: "Geeft de koninginne weer
 • brug binnen in 't kasteel en vroegen om den koning te spreken. De koning vroeg wat zij kwamen doen. En de jongen zei dat
 • houtraper neemt het kasteel met de koningin op zijn schouders en ze vertrekken. De koning gaat hen achterna met een leger, maar
 • iemand die veel kan eten. Deze gaan met hem mee op zijn reis. Ze arriveren bij een kasteel en vertellen de koning dat ze de
 • koning
 • leger
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1951
 • greatste leger fan 'e hiele wrâld." "Wolst mei yn 't skip?" "Jawol." Nou giet it op Ruslân ta. Ielke forskynt foar de kening en
 • kening nóch net tofreden. Ielke moast him èk noch it greatste leger fan 'e hiele wrâld bisoargje, foar't de sinne op kaem. It
 • takkenbos een heel leger slaan. Zodra de jongen bij de tsaar aankomt, weigert deze hem toch zijn dochter en verzint aanvullende
 • tsaar leeg. Dan eist de tsaar dat de jongen het grootste leger ter wereld op de been brengt. De derde helper slaat een enorm
 • koning
 • leger
 • De tsaar maakt bekend dat de prinses trouwt met degene die een vliegend schip kan maken. Drie boerenzoons, waarvan de jongste niet helemaal goed snik is, besluiten hun geluk te gaan beproeven.…

sage uit 1968
 • slangekoaning trapen, dan bigoun er to piipjen. Dan kom der in leger fan slangen op je ôf. Dan moesten je hurd sjen dat jy
 • Een slangenkoning draagt een kroontje op zijn kop. Als je op hem trapt, begint hij te piepen. Dan komt er een leger van
 • koning
 • leger
 • Een slangenkoning draagt een kroontje op zijn kop. Als je op hem trapt, begint hij te piepen. Dan komt er een leger van slangen op je af en moet je zo snel mogelijk zien weg te komen.

sprookje uit 1973
 • en deameitsje." Doe stjûrde hy in leger te paard achter dy seis mannen oan. Mar de jager seach dat leger yn 'e fierte
 • oankommen. Hy sei: "Der komt in leger achter ús oan." Doe sei de man dy't blaze koe: "Lit se mar komme." Doe't se tichterby
 • koning meteen bankroet te zijn en hij stuurt een leger achter hen aan. De blazer blaast het leger de zee in. Daarna krijgen
 • koning
 • leger
 • Een soldaat wordt ontslagen en trekt de wereld in. Hij krijgt vijf compagnons mee: een hardloper, een scherpschutter, iemand die het heet en koud kan maken, een harde blazer, en iemand die veel kan…

sprookje uit 1901
 • de prachtige koets waarin de koning met zijn dochter gezeten was. "Wel," dacht hij, "dat is een mooi rijtuig, maar ik zal
 • koets en paarden, die mooier waren dan die van den koning. Daar ging hij mee uit rijden, telkens als hij wist dat ook de
 • naar de stad. Als de koning en zijn dochter in een koets voorbijrijden, wenst de jongen tot tweemaal toe een mooiere koets
 • het hof een papje achter met fijngewreven grote peren. Even later is de neus van de prinses weer groot. De koning stuurt
 • koning
 • leger
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…

sage uit 1969
 • Der hat froeger in wrede koaning west, dat wie Herodes. Dy hie in leger, dat wie altyd oan 't moardzjen. Dat wie God
 • Het leger van Herodes is altijd aan het moorden en God is hier niet blij mee en wil hem laten merken dat God er ook
 • koning
 • leger
 • Het leger van Herodes is altijd aan het moorden en God is hier niet blij mee en wil hem laten merken dat God er ook noch is. Daarom laat hij bloed van onschuldigen op bonen vallen en sindsdien zitten…

mop uit 1969
 • De koning van Pruisen wilde oorlog met Nederland. Hij zei tegen de koning van Nederland dat hij allemaal soldaten had
 • van zes voet lang. De koning van Nederland antwoordde dat ze dan nog te kort waren. Hij had namelijk zes voet water.
 • koning
 • leger
 • De koning van Pruisen wilde oorlog met Nederland. Hij zei tegen de koning van Nederland dat hij allemaal soldaten had van zes voet lang. De koning van Nederland antwoordde dat ze dan nog te kort…

mop uit 1651
 • verwondert): 'Dat de koning soo gerustig slaept in sulcke gewichtige voorvallen komt ons en het gansche leger seer vreemt voor
 • koning
 • leger
 • Alexander slaapt als een blok vlak voor de slag tegen Darius. Zijn verklaring: Darius heeft al zijn troepen samengetrokken, dus het wordt eenvoudig om de rest van zijn land te veroveren.

mop uit 1651
 • voor den koning, en dese maets moesten alle verschijnen. Als sij nu sagen dat de saeck noch ontkent noch beweert kost
 • werden, en sij daerover aengesproken wierden, seyde een van haer: 'Jae, heer koning, het is waer en wij souden noch al vrij
 • Een paar soldaten hadden zich negatief uitgelaten over koning Pyrrhus, waardoor zij voor moesten komen. Om er onderuit
 • koning
 • leger
 • Een paar soldaten hadden zich negatief uitgelaten over koning Pyrrhus, waardoor zij voor moesten komen. Om er onderuit te komen gaven ze de schuld aan de wijn, waarmee ze konden wegkomen.

mop uit 1651
 • Als Johannes, hertog van Andegau, met een leger in 't koningrijck van Napels trock, sette hij in sijn vaendels: 'Daer
 • 'Coning Alphonsus' is waarschijnlijk Alfons I (1396-1458), koning van Napels.
 • door God gezonden, die heette Johannes.' Maar koning Alphonsus liet op de zijne plaatsen: 'Hij kwam, maar ze namen hem niet
 • Koning Alphonsus
 • koning
 • leger
 • Johannes, hertog van Andegau, trekt met zijn troepen Napels binnen en laat op zijn vaandels zetten: 'Daar was een mens door God gezonden, die heette Johannes.' Maar koning Alphonsus liet op de zijne…

sage uit 1978
 • een leger kabouters aankomen. En even later marcheerden ze met regelmatige voetstappen over de brug. Hun aantal was bij
 • koning
 • leger
 • De dood van kabouterkoning Kyrië luidt het vertrek van de kabouters uit Oost-Brabant in. Een oud mannetje wacht een hele nacht onder een brug terwijl de kabouters boven zijn hoofd marcheren, waarna…

mop uit 1651
 • De koning van Frankrijk verzucht tegenover Hugo de Groot dat hij zo veel soldaten naar Nederland heeft gestuurd. De
 • (koning van) Frankrijk
 • koning
 • leger
 • De koning van Frankrijk verzucht tegenover Hugo de Groot dat hij zo veel soldaten naar Nederland heeft gestuurd. De Groot antwoordt dat Nederland die hoeveelheid wel aan kan.

mop uit 1651
 • Drie lakeien gaan bij hun heer weg om hun geluk te beproeven. De eerste wordt koning van Oost-Indie, de tweede wordt
 • kolonel onder de prins van Oranje en de derde wordt maarschalk van de koning van Frankrijk. Daar wordt hij uiteindelijk
 • (koning van) Frankrijk
 • koning
 • leger
 • Drie lakeien gaan bij hun heer weg om hun geluk te beproeven. De eerste wordt koning van Oost-Indie, de tweede wordt kolonel onder de prins van Oranje en de derde wordt maarschalk van de koning van…

mop uit 1651
 • Enkele Spanjaarden zitten met Hollanders aan een tafel en willen met een kapitein van het Staatse leger een dronk op de
 • gezondheid van de Spaanse koning uitbrengen. Hij neemt de uitnodiging aan en drinkt uit de rondgaande beker. Als de beker is rond
 • koning van Spanje
 • Staatse leger
 • koning
 • leger
 • Enkele Spanjaarden zitten met Hollanders aan een tafel en willen met een kapitein van het Staatse leger een dronk op de gezondheid van de Spaanse koning uitbrengen. Hij neemt de uitnodiging aan en…

sprookje uit 1901
 • gedizzerteerd was. "Waarom dat?" zei de koning: "Ik heb wel les ehoord, dat het in het leger nog zoo slecht niet is." "Och man," zei
 • Deer was ers een serzant. Die diende al jaren bij het leger, maar hij kwam nooit hooger. Hoe die zijn best ook dee
 • In het bos treft een uit onvrede gedeserteerde sergeant de koning die zijn jachtgezelschap is kwijtgeraakt. Ze spreken
 • over elkaars zaken, waarbij de koning zich niet bekend maakt, en besluiten 's avonds een herberg te zoeken om te
 • koning
 • leger
 • In het bos treft een uit onvrede gedeserteerde sergeant de koning die zijn jachtgezelschap is kwijtgeraakt. Ze spreken over elkaars zaken, waarbij de koning zich niet bekend maakt, en besluiten 's…

mop uit 1901
 • koning zeit: "Die man moet ik hebben." Dat hij moet an het hof komme. Of ie mee wil helpe de vijand bevechte. "Wel ja," zeit
 • de vijand ook al weer overwonne. Vol bluf vertelde nie natuurlijk wat voor wondere hij gedaan had en de koning was zoo in
 • . Hierna stelt de koning de held aan als opperste van het leger.
 • uitbreekt, krijgt de held van de koning de opdracht om de vijand te bevechten. In het zicht van de vijand slaat het paard van de
 • koning
 • leger
 • Een luie man ligt langs de weg te slapen als muggen hem komen steken. Hij slaat ernaar en slaat er vijf in één klap dood. Hij vindt het een prestatie en schrijft op een bordje `vijf in één klap'.…

sprookje uit 1972
 • De maten dy't mear koenen as sljocht hinne en wer Dêr wie ris in soldaat, dy hienen se ôftanke yn 't leger. Se joegen
 • Een soldaat wordt afgedankt door het leger en komt zonder geld op straat te staan. Hij besluit de wijde wereld in te
 • koning zijn dochter gaat uithuwen aan degene die het hardste lopen kan met een volle kruik met water. De wedstrijd gaat
 • koning
 • leger
 • Een soldaat wordt afgedankt door het leger en komt zonder geld op straat te staan. Hij besluit de wijde wereld in te trekken. Onderweg komt hij tegen: een postbode met houten been, een jager, een…

sage uit 1933
 • voltooid worden, want dan zal door Vorstenbosch een leger trekken, en dan zal de zijgevel van een groot gebouw in Uden er
 • smid zal het paard van een verstooten of onttroonde koning van Engeland beslaan. En als de koning ijlings zal zijn
 • koning
 • leger
 • Ruth Antonius, een kluizenaar (of gewone boer) in de buurt van Vorstenbosch, maakt een aantal merkwaardige voorspellingen rondom zijn dood. Tot grote verbazing van zijn buren komen ze allemaal uit.…

sage uit 1933
 • zijn een Israëliet. Doch een der soldaten zal het zwaard trekken uit de schede en hem het hoofd afhouwen. Maar de koning
 • de smid het dier zal willen beslaan, zal de koning verder moeten vluchten. "Wee U echter, Sonsbeek, Kervendonck en Goch
 • Profetie: Als de molen tussen Heijen en Afferden met slechts twee wieken draait, zal er een groot leger over de Maas
 • trekken bij Afferden. Een nieuwschierige jood die zijn hoofd uit het raam steekt wordt onthoofd door een soldaat. En de koning
 • koning
 • leger
 • Profetie: Als de molen tussen Heijen en Afferden met slechts twee wieken draait, zal er een groot leger over de Maas trekken bij Afferden. Een nieuwschierige jood die zijn hoofd uit het raam steekt…

sprookje uit 1901
 • In eene andere lezing, uit Broek in Waterland, wordt verteld dat een sergeant jaren lang in het leger had gediend
 • . Zoo komt hij in een bosch en ontmoet daar den koning, die aan het jagen was geweest, maar bij het vervolgen van een hert
 • koning niet, en de koning verzwijgt wie hij is. De sergeant vertelt dat hij gedeserteerd is en klaagt over het leger. Tegen
 • Een sergeant deserteert uit het leger omdat hij maar steeds niet bevorderd wordt. Als hij het bos intrekt, ontmoet hij
 • koning
 • leger
 • Een sergeant deserteert uit het leger omdat hij maar steeds niet bevorderd wordt. Als hij het bos intrekt, ontmoet hij de koning, die de jachtstoet is kwijtgeraakt en nu verdwaald is. Het tweetal…