Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

14 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • eerste mens is, heeft hij geen navel en is zodoende makkelijk te herkennen.
 • koning
 • mens
 • Een pias overleeft drie koningen en gaat op honderdjarige leeftijd toch naar de hemel. Eenmaal aangekomen bij de hemelpoort doet Petrus zelf open maar voorziet onrust en weigert hem binnen te laten…

sprookje uit 1966
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een
 • dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de koning bij de voornaam horen
 • koning
 • mens
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de…

sprookje uit 2000
 • doet hij? Ondergronds is hij bij de koning gegaan waar z'n schatkist was. Dus iedere dag ging hij wat munten halen voor die
 • beetje rijk is geworden. Hij gaat bij de koning en verklapt. Zo laag! En ze hebben toen die jager opgepakt, opgesloten, want
 • Een arme jager bevrijdt een mens, een muis en een slang uit een put. Allen beloven dankbaarheid. De muis gaat telkens
 • geld stelen uit de schatkamer van de koning, waardoor de jager wat rijker wordt. De man is afgunstig, geeft de jager aan en
 • koning
 • mens
 • Een arme jager bevrijdt een mens, een muis en een slang uit een put. Allen beloven dankbaarheid. De muis gaat telkens geld stelen uit de schatkamer van de koning, waardoor de jager wat rijker wordt.…

mop uit 1651
 • De Mennisten-Quakers seggen altoos: 'Een koning, een prins etc. is niet meer als wij. Salomon seyt self dat hij
 • Volgens de Mennisten-Quakers is ieder mens gelijk. Een koning of prins is dus niet meer dan een ander. Caspar voerde
 • koning
 • mens
 • Volgens de Mennisten-Quakers is ieder mens gelijk. Een koning of prins is dus niet meer dan een ander. Caspar voerde uit Luther het volgende als argument aan: het is net als met legpenningen. In een…

sprookje uit 1893
 • dat het kind is opgegeten door een wild beest. De koning zet haar in een kelder gevangen, waar ze van twee engelen in de
 • zoon van de koning is en wat is voorgevallen. De koningin wordt bevrijd, maar sterft. De kok wordt gedood, en de koning
 • koning
 • mens
 • Koningin krijgt na lang wachten en veel gebeden van engelen de verzekering dat ze een wonderkind zal krijgen, want alles wat het kind wenst zal vervuld worden. De kok ontvoert het kind, vertelt dat de…

mop uit 1651
 • 'Coning Alphonsus' is waarschijnlijk Alfons I (1396-1458), koning van Napels.
 • Johannes, hertog van Andegau, trekt met zijn troepen Napels binnen en laat op zijn vaandels zetten: 'Daar was een mens
 • door God gezonden, die heette Johannes.' Maar koning Alphonsus liet op de zijne plaatsen: 'Hij kwam, maar ze namen hem niet
 • Koning Alphonsus
 • koning
 • mens
 • Johannes, hertog van Andegau, trekt met zijn troepen Napels binnen en laat op zijn vaandels zetten: 'Daar was een mens door God gezonden, die heette Johannes.' Maar koning Alphonsus liet op de zijne…

sage uit 1925
 • de Eerd. Daar rust zij uit. Want daar is zij gekomen aan de woning bij van Aart met den grijzen baard, den koning van de
 • Hussenberg of de Eerd. Daar rust zij uit. Want daar is zij gekomen aan de woning bij van Aart met den grijzen baard, den koning
 • de mens, maar nu wantrouwen zij die.
 • koning
 • mens
 • Op warme dagen vertoont zich boven de Afferdsche heide de ,,Houwvrouw". Een onzichtbare vrouw die zich beweegt naar de Hussenberg of de Eerd. Daar rust zij uit. Want daar is zij gekomen aan de woning…

sage uit 1933
 • Hoe verleidelijk is het niet, om in den euveldaad van dien eenen mensch tegen den koning der aardgeesten, het symbool
 • De moord op de koning van de kabouters kan gezien worden als symbool voor het ontginnen van de heide.
 • koning
 • mens
 • De moord op de koning van de kabouters kan gezien worden als symbool voor het ontginnen van de heide.

sprookje uit 1899
 • . Onderwijl had de koning overal advertenties geplaatst om zijn dochter terug te hebben en beloofde een goede belooning. Gerrit
 • roovers." De kapitein had vermoeden er op gehad, omdat de koning portretten van zijn dochter had laten verspreiden. De
 • , trouwt met haar en krijgt een kind. De koning is op zoek naar zijn dochter en looft een beloning uit. De matroos durft uit
 • na lang zwerven in een onbekend land waar feest wordt gevierd vanwege de terugkomst van de dochter van de koning. De man
 • koning
 • mens
 • Matroos redt het leven van een oude vrouw die hem verzekert dat ze hem zal helpen als dat nodig is. Hij sluit zich aan bij een roversbende en ontdekt een ontvoerde koningsdochter. Na verloop van tijd…

mop uit 1969
 • Een dominee beweert dat God de machtigste ter wereld is, hoeveel techniek de mens ook inzet. Een koning in dat land
 • de koning met een identieke graankorrel bij de dominee. Omdat ze niet te onderscheiden zijn, worden beide in de grond
 • koning
 • mens
 • Een dominee beweert dat God de machtigste ter wereld is, hoeveel techniek de mens ook inzet. Een koning in dat land wedt met de dominee dat hij hetzelfde kan maken als God. De dominee komt aan met een…

sage uit 1897
 • begint op 23 Juni 698. Toen regeerde over dat land de in onze vaderlandsche historie zoozeer bekende koning Radboud, en
 • geheel in de diepe duisternis van het heidendom begraven. Wel werden er vóór koning Radbouds tijd reeds vele pogingen
 • via Stavoren naar Medemblik, de residentie van koning Radboud, gebracht. Fostedina spreekt bij het horen van een lied over
 • koning
 • mens
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn

sprookje uit 1978
 • De kikkerkoning Lang geleden, in een tijd dat dromen nog geen bedrog waren, was er eens een koning die één dochter had
 • of zo?" "Geen heks. Een kikker," antwoordde de prinses zenuwachtig. "En wat wil die kikker van je?" vroeg de koning. "Ach
 • kikker volgt haar. De koning wil dat de prinses zich aan haar belofte houdt. Daarop mag de kikker van haar bord eten. De
 • koning
 • mens
 • Een prinses laat haar gouden bal in de vijver vallen. Een kikker wil de bal halen als hij van haar bord mag eten, uit haar beker mag drinken en in haar bed mag slapen. De prinses belooft dat. Als ze…
49.jpg

sage uit 1918
 • geschiedenis van den ridder met den zwaan hooren. Koning Pyrion en koningin Matabrune hadden een zoon, met name Oriant, een
 • jongeling, die de jacht liefhad. Eens, dat hij een hert achtervolgde,--het was na zijn vader's dood en hij was koning van
 • de zwaan door gebeden weer tot mens te maken. Koning Oriant laat van de beide bekers een ketting smeden. Met deze ketting
 • Dit verhaal bestaat uit twee delen. In het eerste deel draait het verhaal om koning Oriant. Oriant trouwt tegen de zin
 • koning
 • mens
 • Dit verhaal bestaat uit twee delen. In het eerste deel draait het verhaal om koning Oriant. Oriant trouwt tegen de zin van zijn moeder Matabrune met de simpele maar mooie Beatrijs. Als de koning ten…
pl22.jpg

legende uit 1919
 • De heilige Amandus, Bisschop van Maastricht. In de dagen, dat Dagobert als koning van Austrasië heerschte, leefde er
 • een heilig man, Amandus gehee- ten, die met zorg zag, hoe de koning een leven van lichtzinnigheid minde; en deze verstiet
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit
 • Alewijn, die later bekend is geworden als de heilige Sint Bavo. Omdat de koning in zonde leefde, besluit Amandus op een dag
 • koning
 • mens
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…