Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

mop uit 1996
 • mop
 • Datum : 06/08/1996 23:41:28 Oude mop. Op een goede dag gaat de telefoon bij Gorbatjov. "Goeiendag, hier mee Koning
 • U over een half uurske terug." Een half uur later gaat de telefoon weer. "Ja hier weer mee Koning Boudewijn. Wij zien er
 • De koning van België belt de president van de Sovjet Unie op en dreigt met een oorlog. De president moet lachen omdat
 • de koning slechts 100.000 militairen heeft, en de president twee miljoen. Hierop vraagt de koning uitstel voor overleg
 • koning
 • militair
 • De koning van België belt de president van de Sovjet Unie op en dreigt met een oorlog. De president moet lachen omdat de koning slechts 100.000 militairen heeft, en de president twee miljoen. Hierop…

mop uit 1969
 • mop
 • De koning van Pruisen wilde oorlog met Nederland. Hij zei tegen de koning van Nederland dat hij allemaal soldaten had
 • van zes voet lang. De koning van Nederland antwoordde dat ze dan nog te kort waren. Hij had namelijk zes voet water.
 • koning
 • militair
 • De koning van Pruisen wilde oorlog met Nederland. Hij zei tegen de koning van Nederland dat hij allemaal soldaten had van zes voet lang. De koning van Nederland antwoordde dat ze dan nog te kort…

mop uit 1651
 • mop
 • voor den koning, en dese maets moesten alle verschijnen. Als sij nu sagen dat de saeck noch ontkent noch beweert kost
 • werden, en sij daerover aengesproken wierden, seyde een van haer: 'Jae, heer koning, het is waer en wij souden noch al vrij
 • Een paar soldaten hadden zich negatief uitgelaten over koning Pyrrhus, waardoor zij voor moesten komen. Om er onderuit
 • koning
 • militair
 • Een paar soldaten hadden zich negatief uitgelaten over koning Pyrrhus, waardoor zij voor moesten komen. Om er onderuit te komen gaven ze de schuld aan de wijn, waarmee ze konden wegkomen.

mop uit 1651
 • mop
 • Een soldaet, doe koning Gustavus Adolphus de slach voor Lutzen soude slaen, verstack sich in een hol daerontrent. De
 • Een soldaat die tijdens de slag bij Lutzen voor koning Gustavus Adolphus moest vechten, had zich in een hol verstopt
 • . De koning had hem echter gezien en beval hem eruit te komen. De soldaat zei dat hij de vijand zo vijandig is, dat hij hem
 • koning
 • militair
 • Een soldaat die tijdens de slag bij Lutzen voor koning Gustavus Adolphus moest vechten, had zich in een hol verstopt. De koning had hem echter gezien en beval hem eruit te komen. De soldaat zei dat…

mop uit 1901
 • mop
 • koning zeit: "Die man moet ik hebben." Dat hij moet an het hof komme. Of ie mee wil helpe de vijand bevechte. "Wel ja," zeit
 • de vijand ook al weer overwonne. Vol bluf vertelde nie natuurlijk wat voor wondere hij gedaan had en de koning was zoo in
 • uitbreekt, krijgt de held van de koning de opdracht om de vijand te bevechten. In het zicht van de vijand slaat het paard van de
 • . Hierna stelt de koning de held aan als opperste van het leger.
 • koning
 • militair
 • Een luie man ligt langs de weg te slapen als muggen hem komen steken. Hij slaat ernaar en slaat er vijf in één klap dood. Hij vindt het een prestatie en schrijft op een bordje `vijf in één klap'.…

mop uit 1651
 • mop
 • Toen koning Hendrik de vierde de Nederlanders met een leger te hulp kwam, stuurde de koning van Spanje zijn ambassadeur
 • naar hem toe met dreigementen. Hij zei: 'Als uw koning met zulke opschepperijen voor de dag komt, herinner hem maar dat is
 • Koning Hendrik IV
 • koning
 • militair
 • Toen koning Hendrik de vierde de Nederlanders met een leger te hulp kwam, stuurde de koning van Spanje zijn ambassadeur naar hem toe met dreigementen. Hij zei: 'Als uw koning met zulke opschepperijen…