Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

8 resultaten voor ""

sprookje uit 1997
 • ! En toen de muziek bijna ophield, dacht ze: 'Nu moet ik gauw weg!' En ze maakte zich los van de koning en ze vluchtte gauw
 • eens vertaald. Er waren eens een koning en een koningin en een dochtertje, en die woonden in een groot kasteel op een hoge
 • Nadat zijn vrouw is overleden, wil een koning met zijn dochter trouwen, omdat zij de enige is die net zo mooi is als de
 • stellen. Als de koning uiteindelijk toch aan haar eisen heeft voldaan, vlucht ze in een karretje met een schaap ervoor. Ze
 • koning
 • muziek
 • Nadat zijn vrouw is overleden, wil een koning met zijn dochter trouwen, omdat zij de enige is die net zo mooi is als de koningin. Het meisje eist drie bijzondere jurken en een bontjas van…

sprookje uit 1970
 • . Dén zei tege de iempte: "Wat sjouwt gillie toch?" "Jao", zeie de iempte, "de winter kan wel is lank zin. De koning die zei
 • . Toe wille nog wiejer gaon. "Hui", zeiter één, "wacht is efkes. Wat wöj?" "lk wòl de koning efkes sprèke". "Dat mowwe dan
 • heeft het zelf veel te druk met muziek maken. Als de winter komt, kan hij weldra geen voedsel meer vinden en gaat naar het
 • hol van de sprokiempten, wordt bij de koning gebracht en vraagt om een beetje eten. Deze vraagt of hij zijn voorraad nu al
 • koning
 • muziek
 • De sprinkhaan ziet 's zomers de sprokiempten (mieren?) druk in de weer met het aanleggen van de wintervoorraad, maar heeft het zelf veel te druk met muziek maken. Als de winter komt, kan hij weldra…

mop uit 1651
 • Yemandt vondt een vermaert organist in sijn dienst (die lang capelmeester bij den koning van Denemarken hadde geweest
 • Een organist was orkestleider geweest bij de koning van Denemarken. Iemand vroeg eens wie hij was. Antwoord: Die vent
 • koning
 • muziek
 • Een organist was orkestleider geweest bij de koning van Denemarken. Iemand vroeg eens wie hij was. Antwoord: Die vent heeft koningen en prinsen naar zijn pijpen doen dansen.

mop uit 1651
 • Een Turkse gezant die Parijs bezoekt, krijgt ter ontspanning van de Franse koning een luitspeler. Deze is vooral bezig
 • eten). Mijnheer de koning is echter als dat instrument,' en daarbij wijst de spreker op het instrument dat zijn moor in de
 • koning
 • muziek
 • Een Turkse gezant die Parijs bezoekt, krijgt ter ontspanning van de Franse koning een luitspeler. Deze is vooral bezig met het stemmen van zijn instrument en komt aan spelen nauwelijks toe. Als hij…

sage uit 1897
 • begint op 23 Juni 698. Toen regeerde over dat land de in onze vaderlandsche historie zoozeer bekende koning Radboud, en
 • geheel in de diepe duisternis van het heidendom begraven. Wel werden er vóór koning Radbouds tijd reeds vele pogingen
 • via Stavoren naar Medemblik, de residentie van koning Radboud, gebracht. Fostedina spreekt bij het horen van een lied over
 • koning
 • muziek
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn

sage uit 2009
 • glazen, prachtige muziek, mooi aangeklede mensen. En aan 't eind van de zaal zat karel de Grote met de wolf aan z'n voeten
 • koning
 • muziek
 • Biesclavet, een leenman van Karel de Grote in Nijmegen, verandert geregeld in een weerwolf. Zijn vrouw komt hier achter, en laat haar vrijer de kleren van haar man weghalen, zodat deze niet meer terug…
FC20032009Valkhofkapel11b.jpg

sprookje uit 1901
 • moeite waard dit fragment mede te deelen. Een koning in een koningin leefden samen gelukkig. Hun werd een kind geboren. Dit
 • kind werd door de baker verwisseld tegen een monster (een aap?). Hierover waren de koning en koningin zeer verdrietig. Toen
 • koning
 • muziek
 • Fragment van een verhaal waarin drie kinderen van een koningspaar door de baker worden verwisseld voor een monster. De kinderen moeten om vrij te komen een glazen berg beklimmen waarbij ze niet mogen…
107.jpg

sprookje uit 1978
 • De gouden stemvork In de dagen dat alle mensen nog van mooie muziek hielden - en dat is al heel wat jaren geleden
 • - regeerden er een koning en een koningin over een klein, welvarend land. Ze bezaten drie mooie dochters en de koninklijke familie
 • op de klokkenluider, die het op de poortwachter afschuift, die een mandenmaker op pad stuurt. De koning ontslaat de
 • zingt ze helder een lied. Dan presenteert de mandenmaker de stemvork aan de koning en doet hij zijn verhaal. De mandenmaker
 • koning
 • muziek
 • Aan het koningshof wordt veel aan kunst gedaan: acteren, musiceren, dansen. De jongste prinses is echter volkomen onmuzikaal en kan niet dansen. De minister moet een muziekonderwijzer voor haar…
54.jpg