Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

10 resultaten voor ""

sprookje uit 1978
 • Er was eens een koning die zich altijd heel snel verveelde. Hij wilde zijn dochter alleen maar uithuwelijken aan een
 • man die een tuin kon maken die hem nooit zou vervelen. De eerste man plantte prachtige bloemen, maar de koning verveelde
 • koning
 • varen
 • Er was eens een koning die zich altijd heel snel verveelde. Hij wilde zijn dochter alleen maar uithuwelijken aan een man die een tuin kon maken die hem nooit zou vervelen. De eerste man plantte…

sprookje uit 1893
 • dien tijd was er, daar ergens boven Holland, een koning, dien men den oorlog had verklaard. Zijn vijanden woonden op een
 • blazersstieltje staan en trok mee. Nu waren ze getienen en vaarden verder. Voor zij aan het land van den koning van het Noorden kwamen
 • de vrouw hen nog dat ze iedereen die ze onderweg ontmoeten, mee moeten laten varen op het schip. De drie broers komen
 • drinken. Ze komen bij de koning. Die wil pas voor het schip betalen als iemand zijn hardloper kan overtreffen. De acht mannen
 • koning
 • varen
 • Drie broers hebben opdracht gekregen om binnen drie dagen een oorlogsschip te maken. Een oude vrouw belooft hen, uit dank voor een avondmaal, het schip af te timmeren. De volgende dag is het schip ook…

sage uit 1501
 • machtige koning Artuer geboren, de zoon van koning Uther Pendragon. Deze Artuer had Europa onder zijn heerschappij, zelfs
 • als tevoren. Daarna onderwierp Claudius hen. Koning Arthur, die heel Europa onder zijn heerschappij bracht, kon hen niet
 • koning
 • varen
 • De door Brutus verslagen reuzen kwamen naar Sassen (Friesland), maar werden verdreven en stichtten toen Slavenburg, waar nu Vlaardingen is, en noemden zich Slaven. Caesar overwon hen, maar zodra hij…

mop uit 1651
 • Een pater preekte eens heel ijverig over de miserabele staat van Spanje. 'Dit kan onmogelijk zo blijven. De koning is
 • koning
 • varen
 • Een pater preekte eens heel ijverig over de miserabele staat van Spanje. 'Dit kan onmogelijk zo blijven. De koning is wel rijk, maar onbekwaam om oorlog te voeren. Ik kan de situatie van Spanje niet…

mop uit 1651
 • daar gepresenteerd heeft aan de koning. Die vroeg hem of hij ook moed had. Daar antwoordde hij vrij op: 'Jij verrekte
 • te spreken tegen een koning van Spanje. Daar had kapitein Pudding geen enkele moeite mee. Zij waren al direct zulke goede
 • (koning van) Spanje
 • koning
 • varen
 • De zoon van ridder Jarrich, die in de wandeling kapitein Pudding genoemd wordt, is bij Reijnst in Venetië op bezoek. Hij krijgt de vraag of hij ooit gedacht heeft dat zijn vader het goud dat hij zijn…

sage uit 1933
 • No. 306. Er was eens een koning in "Deenmerke"; hij had een dochter zo schoon, ...Dat si met allen rechte crone Mocht
 • volmaect van aller leden. Ook bezat hij den grootsten schat, die toen iemand ter wereld bezat. Dit vernam de edele koning
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe
 • . De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de reis. Tijdens de reis sterft de
 • koning
 • varen
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

sprookje uit 1899
 • ," zei de matroos en liep weg. Na een paar reizen begon hem het varen te verdrieten. Werken wilde hij ook niet, dus sloot hij
 • . Onderwijl had de koning overal advertenties geplaatst om zijn dochter terug te hebben en beloofde een goede belooning. Gerrit
 • , trouwt met haar en krijgt een kind. De koning is op zoek naar zijn dochter en looft een beloning uit. De matroos durft uit
 • koningsdochter is. De kapitein nodigt beiden op zijn schip uit, met de bedoeling om meteen weg te varen en de man overboord te gooien
 • koning
 • varen
 • Matroos redt het leven van een oude vrouw die hem verzekert dat ze hem zal helpen als dat nodig is. Hij sluit zich aan bij een roversbende en ontdekt een ontvoerde koningsdochter. Na verloop van tijd…

legende uit 1938
 • gevierd en ook Radboud de koning was er met zijn edelen en krijgers. Maar dat weerhield Willebrord niet om naar de bron te
 • koning gehoopt had. Willebrord noch een der zijnen werd door den goden aangewezen. Drie dagen achtereen liet Radboud de runen
 • koning
 • varen
 • Willebrord en zijn mannen verstoren een viering voor de god Forsete, waarna Radboud de runen laat werpen over zijn lot.

sage uit 2006
 • zes jaar naar het Zeeuwse Arnemuiden. Daarna kwam ze terug in Haarlem. Ze had in die tijd een schip op Noorwegen varen
 • vertimmerd. Volgens de schipper had het schip leeg op zee rondgedobberd en was het namens de koning van Denemarken uiteindelijk
 • koning
 • varen
 • Verhaal over de beroemde Kenau die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in Haarlem als vrouw een heldenrol zou hebben vervuld.