Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

36 resultaten voor ""

mop uit 1997
 • België heeft de laatste tijd te kampen met een imago-probleem. Koning Albert belt daarom op naar Koningin Beatrix. Hij
 • . Iedereen roept hoe dom die Nederlanders wel niet zijn. Wie bouwt er nou een brug in de Sahara? Na een tijdje belt Koning Albert
 • koning
 • vragen
 • Als België te kampen heeft met een imago-probleem besluit Nederland een zeer domme stunt uit te halen om het slechte imago van de Belgen te compenseren. Nederland bouwt daarom een brug in de Sahara.…

sprookje uit 1966
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een
 • dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de koning bij de voornaam horen
 • koning
 • vragen
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de…

sprookje uit 1970
 • mor, ik zin de koning. Wat doe gi'j hier alzo?" "Dat ziej toch wel. Aan 't koake: twis en tweedrach". "Twis en tweedrach
 • , was dat now?" "Gods, keal, wit ie dat dan niet?" "Nee', had de koning gezeid, "dat wet ik niet". "Twis en tweedrach is
 • . Toen kwam de koning, een mooie meneer te paard, en vroeg wat hij deed. Hij zei twist en tweedracht te koken. De koning
 • vroeg wat dat is. "De ene erwt stoot de andere voor de kont; de ene gaat naar boven en de anderee omlaag. De koning vindt
 • koning
 • vragen
 • Een jongen, die een hekel aan school had, spijbelde en ging het bos in en maakte een vuurtje en ging erwtensoep koken. Toen kwam de koning, een mooie meneer te paard, en vroeg wat hij deed. Hij zei…

sprookje uit 1968
 • Een koning looft zijn dochter uit voor diegene die een verhaal vertelt waarop de koning kan antwoorden 'dat lieg je
 • '. Kan de koning dit niet antwoorden, dan wordt de verhalenverteller onthoofd. Veel mensen bestoken de koning met
 • koning
 • vragen
 • Een koning looft zijn dochter uit voor diegene die een verhaal vertelt waarop de koning kan antwoorden 'dat lieg je'. Kan de koning dit niet antwoorden, dan wordt de verhalenverteller onthoofd. Veel…

sprookje uit 1968
 • Een koning kwam eens bij Fileman, een bijdehand jongetje. Hij stond voor de open bovendeur en vroeg of er ook volk was
 • . Fileman antwoordde dat er een heel mens was, een half mens en een half paard. Op de vraag van de koning waar zijn moeder was
 • koning
 • vragen
 • Een koning kwam eens bij Fileman, een bijdehand jongetje. Hij stond voor de open bovendeur en vroeg of er ook volk was. Fileman antwoordde dat er een heel mens was, een half mens en een half paard. Op…

mop uit 1968
 • Fileman lag met twee maten in het gras te luieren, toen de koning langskwam. Deze had net bekend laten maken, dat de
 • meest luie man van de wereld met zijn dochter mocht trouwen. De drie vrienden wilden dat wel en ze hielden de koning aan
 • koning
 • vragen
 • Fileman lag met twee maten in het gras te luieren, toen de koning langskwam. Deze had net bekend laten maken, dat de meest luie man van de wereld met zijn dochter mocht trouwen. De drie vrienden…

sprookje uit 1967
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen
 • boertje alleen naar de koning begeleiden voor de helft van de beloning. Schoorvoetend stemt het boertje toe. De koning is erg
 • koning
 • vragen
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen gaat fanatiek op zoek, maar niemand vindt de ketting. Een eenvoudig boertje vindt de…

sprookje uit 1968
 • kon, als zij drie vragen wist te beantwoorden. De koning deed de vragen. De eerste vraag was: Hoeveel druppels water
 • zitten er in de zee? Ja, dat kon ze wel beantwoorden, zei ze, maar dan moest de koning er eerst voor zorgen dat alle monden
 • Een vrouw vroeg de koning om gratie voor haar ter dood veroordeelde echtgenoot. Daarvoor moest zij drie vragen
 • beantwoorden. Ze beantwoordde de cryptische vragen goed, en haar man werd vrij gelaten.
 • koning
 • vragen
 • Een vrouw vroeg de koning om gratie voor haar ter dood veroordeelde echtgenoot. Daarvoor moest zij drie vragen beantwoorden. Ze beantwoordde de cryptische vragen goed, en haar man werd vrij gelaten.

sprookje uit 1977
 • vragen in zijn achterhoofd weer onderweg naar de koning. Als de schildwacht de goede raad van de wijze echtgenote overbrengt
 • stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol ongeloof op de bewering en vergeet de woorden
 • koning
 • vragen
 • Een zoontje van een arme houthakker verbaast iedereen door direct te praten bij zijn geboorte: de baby beweert heel stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol…

sprookje uit 1977
 • koning bij langs en die ziet haar. Hij denkt: misschien is dat wel een vrouw voor mijn zoon. Maar hij wil een vrouw voor zijn
 • dat is een leugen. Het meisje kan helemaal niet spinnen. Maar de koning die neemt haar mee. En dan brengt hij Goudhaartje
 • Goudhaartje is een heel mooi meisje met haar als goud. Als de koning Goudhaartje eens ziet, is hij getroffen door haar
 • schoonheid. Omdat hij Goudhaartje wel iets voor zijn zoon vindt, vraagt de koning haar vader - een arme man - wat Goudhaartje
 • koning
 • vragen
 • Goudhaartje is een heel mooi meisje met haar als goud. Als de koning Goudhaartje eens ziet, is hij getroffen door haar schoonheid. Omdat hij Goudhaartje wel iets voor zijn zoon vindt, vraagt de koning…

sprookje uit 1973
 • koning stelt wat vragen aan de jongen en krijgt daarop raadselachtige antwoorden. Tot slot geeft de koning de jongen een stuk
 • . De koning had ook een dochter. Hij besloot de drie raadsels van de jongen te vragen aan de huwelijkskandidaten voor zijn
 • koning
 • vragen
 • Tijdens de jacht verdwaalt de koning in het bos. Hij klopt aan bij een houthakkershut en een jongen doet open. De koning stelt wat vragen aan de jongen en krijgt daarop raadselachtige antwoorden. Tot…

mop uit 1969
 • Een Friese man werd door de Engelse koning uitgenodigd om diens tuin te komen verzorgen. De man ging ernaartoe. Toen de
 • tuin bijna klaar was, vond hij er een klomp met goud. Hij snelde naar de koning en liet zien wat hij gevonden had. Omdat
 • koning
 • vragen
 • Een Friese man werd door de Engelse koning uitgenodigd om diens tuin te komen verzorgen. De man ging ernaartoe. Toen de tuin bijna klaar was, vond hij er een klomp met goud. Hij snelde naar de koning…

mop uit 1881
 • Toen Koning Willem III gestorven was en bij den hemel aanklopte, vroeg Petrus: 'Wie ben je?' 'Wilem drie.' 'Wat is je
 • beroep?' 'Koning der Nederlanden.' 'Zoo, en hoeveel veldslagen en hoeveel wonden heb je dan?' 'Geene.' 'Ga dan maar weer
 • Koning Willem III mag de hemel van Petrus niet in, omdat hij geen veldslagen heeft gevochten en geen wonden heeft
 • Koning Willem III
 • koning
 • vragen
 • Koning Willem III mag de hemel van Petrus niet in, omdat hij geen veldslagen heeft gevochten en geen wonden heeft. Willem III neemt een oud wijf op zijn nek, en laat nu zien dat hij wel wonden in zijn…

sprookje uit 1979
 • . Terwijl Grootoog een borrel neemt, begint Kleinoog vanuit de kist klaaglijk 'Ik moet koning worden maar dat wil ik niet!' te
 • roepen. Een schaapherder hoort Kleinoogs noodkreet en maakt snel de kist open omdat hij zelf best koning wil worden. Kleinoog
 • koning
 • vragen
 • Een rijke man, Grootoog, zet vaak zijn arme buurman Kleinoog voor gek. Als de moeder van Kleinoog sterft, zet hij haar lijk bovenop een wagen met groenten. Als een voornaam heer de 'koopvrouw' - de…

mop uit 1554
 • Een zwerver kreeg van de koning van Frankrijk een stuiver. Hij vond dat dat te weinig was, omdat ze immers broeders
 • waren, zoals iedereen dat van elkaar is. De koning zei, dat als hij iedere broeder zoveel zou geven, dat hij dan het
 • koning
 • vragen
 • Een zwerver kreeg van de koning van Frankrijk een stuiver. Hij vond dat dat te weinig was, omdat ze immers broeders waren, zoals iedereen dat van elkaar is. De koning zei, dat als hij iedere broeder…

mop uit 1651
 • Hendrik IV: Hendrik van Navarra, koning van Frankrijk van 1589 tot 1610. De 'meester' van Pedro de Toledo is
 • De heer Pedro de Toledo, ambassadeur van Spanje, vraagt uit hoofde van zijn koning aan koning Hendrik IV van Frankrijk
 • wat al die oorlogsvoorbereidingen toch te betekenen hebben. Hendrik IV: 'De koning van Spanje is een prins die leeft voor
 • koning
 • vragen
 • De heer Pedro de Toledo, ambassadeur van Spanje, vraagt uit hoofde van zijn koning aan koning Hendrik IV van Frankrijk wat al die oorlogsvoorbereidingen toch te betekenen hebben. Hendrik IV: 'De…

sprookje uit 1901
 • de koning an het jage, maar terwijl de koning een hert agterna gong, raakte nie van zijn gevolg vandaan en verdwaalde
 • heelemaal. Terwijl de koning zoo liep te zoeke na de weg, kwam ie de serzant teugen. Nou, ze sprakke mekaar natuurlijk an, en de
 • In het bos treft een uit onvrede gedeserteerde sergeant de koning die zijn jachtgezelschap is kwijtgeraakt. Ze spreken
 • over elkaars zaken, waarbij de koning zich niet bekend maakt, en besluiten 's avonds een herberg te zoeken om te
 • koning
 • vragen
 • In het bos treft een uit onvrede gedeserteerde sergeant de koning die zijn jachtgezelschap is kwijtgeraakt. Ze spreken over elkaars zaken, waarbij de koning zich niet bekend maakt, en besluiten 's…

sprookje uit 1899
 • Een herdersjongen stond bekend goed gedachten te kunnen lezen. Hij moest bij den koning komen. Hem werd gevraagd
 • Herdersjongen krijgt van de koning drie vragen. Op de eerste vraag hoeveel water er in de zee is antwoordt hij een
 • koning
 • vragen
 • Herdersjongen krijgt van de koning drie vragen. Op de eerste vraag hoeveel water er in de zee is antwoordt hij een tobbe vol als die maar groot genoeg is. De tweede vraag over hoeveel sterren er zijn…

sprookje uit 1903
 • gaan ik om verhooging van pensioen vragen an de koning, en as ie me dat niet geve, dan gooi ik ers een stien voor zijn
 • , "die is voor de koning as ik geen pensioen krijg." Ze gonge nee de stad; de soldaat nee een herberg en de heer nee zijn
 • koning om meer pensioen te vragen. Hij zal de koning een steen in zijn gezicht gooien als hij geen verhoging krijgt. Samen
 • ze dood. Thuisgekomen zegt de rijke man die de koning blijkt te zijn, dat de minister het bezoek moet ontvangen, en tegen
 • koning
 • vragen
 • Rijke heer die in een bos is verdwaald treft een arme gepensioneerde soldaat die hem vertelt op weg te zijn naar de koning om meer pensioen te vragen. Hij zal de koning een steen in zijn gezicht…

sprookje uit 1901
 • Nou, je weet wel: een koning gaat nog al er es op de jacht. Zoo was er dan ook ers een koning en die gong dèn hier en
 • . "Twist en tweedracht," zeidie. "Wat is dat?" zei de koning. "Ja, dat is nou net zoo," zeit die jonge: "Twist en tweedracht
 • Koning ontmoet een jongen die in een pot staat te roeren. Op vragen van de koning geeft de jongen raadselachtige
 • antwoorden. Na uitleg vraagt de koning hem de oplossingen niet aan zijn gevolg te geven tot hij de koning twaalf maal heeft
 • koning
 • vragen
 • Koning ontmoet een jongen die in een pot staat te roeren. Op vragen van de koning geeft de jongen raadselachtige antwoorden. Na uitleg vraagt de koning hem de oplossingen niet aan zijn gevolg te geven…

sprookje uit 1901
 • Een koning was er es uit reije, zooas koninge dat wel meer doen. Zoo kwam ie an een boereplaas waar op het hek stong
 • Zonder Zorg. Das vreemd, dogt de koning: ik ben nog wel het hoofd van het land en ik zit vol zorge; zou er dan hier ien wéze
 • Koning die merkt dat een hofdienaar een boerderij Zonder Zorg heeft genoemd, omdat hij geen zorgen heeft, wil de man
 • ontslaan. De man krijgt nog een kans als hij binnen drie dagen de oplossing kan geven op de vragen in hoeveel scheppen de zee
 • koning
 • vragen
 • Koning die merkt dat een hofdienaar een boerderij Zonder Zorg heeft genoemd, omdat hij geen zorgen heeft, wil de man ontslaan. De man krijgt nog een kans als hij binnen drie dagen de oplossing kan…

mop uit 1901
 • Een boer was er es, en die gong voor waarzegger deur, maar dat gong niet erg. Maar wat wil het geval? Bij den koning
 • kamer bij de koning. Deer komt een van de lijfknechts binnen. "Dat is er een," zei die met een zucht. Hij bedoelde: dat is
 • Boer die gezien wordt als waarzegger moet de koning binnen drie dagen zeggen waar de ring is. Elke dag als hij bij de
 • koning in kamer zit komt een lijfknecht binnen die hoort dat hij resp. een, twee en drie zegt. De knechts denken dat de boer
 • koning
 • vragen
 • Boer die gezien wordt als waarzegger moet de koning binnen drie dagen zeggen waar de ring is. Elke dag als hij bij de koning in kamer zit komt een lijfknecht binnen die hoort dat hij resp. een, twee…

sprookje uit 1901
 • Veronderstel nou ers: jij raakt an het woord met de koning, in je zegt dat ie alles verkeerd doet. Nou, dan wordt ie
 • naidig natuurlijk, maar vroeger zoo niet. Er was ers iemand, die zei teuge een koning, dat het zoo niet goed in zijn land
 • Een man wijst de koning er op dat het niet goed gaat in het land. De koning biedt de man de gelegenheid om drie dagen
 • koning te zijn om de orde in het land te herstellen, zo niet dan wordt hij opgehangen. De nieuwe koning vaardigt een
 • koning
 • vragen
 • Een man wijst de koning er op dat het niet goed gaat in het land. De koning biedt de man de gelegenheid om drie dagen koning te zijn om de orde in het land te herstellen, zo niet dan wordt hij…

mop uit 1554
 • dryen oock een vraghe vragen.' Die eerste sprack: 'My behaecht ten besten dat die wil des menschen niet en heeft dat hi
 • Een koning nodigde zes zeer geleerde filosofen aan tafel. Hij verdeelde hen in twee groepen van drie en vroeg groep 1
 • zou het met de kwaden beter gaan dan met de goeden.' Toen sprak de koning tot de andere drie: 'Zeg mij heren, waarover u
 • koning
 • vragen
 • Een koning nodigde zes zeer geleerde filosofen aan tafel. Hij verdeelde hen in twee groepen van drie en vroeg groep 1: 'Zeg mij wat op aarde u het meest behaagt.' De eerste sprak: 'Mij behaagt het…

sprookje uit 1899
 • de macht van den zeekapitein. Gerrit besloot audiëntie te vragen, nadat hij zijn kind had weggebracht. De koning wilde
 • . Onderwijl had de koning overal advertenties geplaatst om zijn dochter terug te hebben en beloofde een goede belooning. Gerrit
 • , trouwt met haar en krijgt een kind. De koning is op zoek naar zijn dochter en looft een beloning uit. De matroos durft uit
 • na lang zwerven in een onbekend land waar feest wordt gevierd vanwege de terugkomst van de dochter van de koning. De man
 • koning
 • vragen
 • Matroos redt het leven van een oude vrouw die hem verzekert dat ze hem zal helpen als dat nodig is. Hij sluit zich aan bij een roversbende en ontdekt een ontvoerde koningsdochter. Na verloop van tijd…