Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

7 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Er was eens een koning die zich altijd verveelde. Op een dag kwam er een vreemdeling die voor de koning het schaakspel
 • had uitgevonden. De koning was helemaal gelukkig en wilde de man alles geven wat hij wilde. De man vroeg alleen 1
 • koning
 • vreemdeling
 • Er was eens een koning die zich altijd verveelde. Op een dag kwam er een vreemdeling die voor de koning het schaakspel had uitgevonden. De koning was helemaal gelukkig en wilde de man alles geven wat…

legende uit 1919
 • De heilige Amandus, Bisschop van Maastricht. In de dagen, dat Dagobert als koning van Austrasië heerschte, leefde er
 • een heilig man, Amandus gehee- ten, die met zorg zag, hoe de koning een leven van lichtzinnigheid minde; en deze verstiet
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit
 • Alewijn, die later bekend is geworden als de heilige Sint Bavo. Omdat de koning in zonde leefde, besluit Amandus op een dag
 • koning
 • vreemdeling
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…

sage uit 1919
 • louter marmer, opdat iedere vreemdeling zou zeggen: “Vijveren, Vijveren, ge zijt de mooiste onder uw zus- teren.” En als ze
 • hem af. En waarom wendden ze zich van hem af? Niet uit gierigheid, want gierigheid kenden ze niet. De rijke vreemdeling
 • koning
 • vreemdeling
 • Bewoners van een stad zijn zo trots op hun rijkdom dat ze geen armoede kunnen verdragen, en gaan zover dat ze menen dat God noch Duivel de stad ten val kan brengen. Op een nacht verzinkt de stad in de…

sage uit 1933
 • Helvoirtscheweg bij het vogelschieten koning was geworden. Toch was hij niet in zijn humeur, want zijn meisje had 't uitgemaakt
 • vreemdeling zelfmoord pleegde, en waar 't sindsdien spookte. Tot den tijd dat die struik bij de aanleg van de spoorlijn Boxtel
 • koning
 • vreemdeling
 • Thijs van der Bruggen is tijdens carnaval erg uit zijn humeur, want zijn vriendin heeft het uitgemaakt. Als hij stomdronken met een vriend langs doornstruiken loopt is hij het zat dat hij steeds…

sage uit 1799
 • Valkenier, raade den Koning, om dien man den zak te geven, wijl hij te veel koste, en dit vermaak te veel tijd wegnam. Dit
 • voor zijne misdaad te boeten, den koning zoo sterk aan, als hij het van te vooren had afgeraaden, om toch den Valkenier
 • koning
 • vreemdeling
 • Naamsverklaring.

sprookje uit 1725
 • bracht; Den inhout was: Dat, wie sig selven wou vermeeten Soo sterck te loopen als des Konings Dochter dee Die sou den Koning
 • sig, als den Koning, vaek bediende Van een Verr kijker, daer men wel twee uren veer Mee sien kon, wiert wel haest des
 • scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een koning, die zijn dochter belooft aan wie haar met
 • de koning wil de koopman afkopen en zegt hem zoveel te nemen als hij en zijn bedienden kunnen dragen. De sterke man neemt
 • koning
 • vreemdeling
 • Een koopman gaat zijn fortuin zoeken, komt onderweg een sterke man, een hardloper, een ver-kijkende schutter, een scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een…

sprookje uit 1654
 • met allen, want de Koning moet ons die onkosten weder geven, maar overmits dat het nu zo laet is, dat ick geen spijse meer
 • vreemdeling t'ondekken, en haar geheym een dieze niet kende, toe te vertrouwen, die haar daar door, over de gantsche stadt zou
 • koning
 • vreemdeling
 • Een soldaat, die bij een burgergezin te slapen wordt gestuurd, wordt met tegenzin op zolder geherbergd en ziet door een spleet in de vloer, dat beneden allerlei lekker eten wordt bereid voor een…