Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

30 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • De ring van de keuninksdochter Dicht bie zee het vrouger es 'n keunink woond, die over hail Vraisland regaierde. Hai
 • verlovingsring geven, en doar was ze slim maal mit. As 't mooi weer was, ging dei keuninksdochter geern bootjevoaren op zee en dou
 • E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p. 84-86
 • De dochter van de koning van Friesland krijgt bij haar verloving een hele mooie ring. Als ze eens gaat varen verliest
 • ze de ring. De koning belooft dat diegene die de ring vindt een hoge beloning zal krijgen. Niemand kan echter de ring
 • koning
 • zee
 • Koning, Minne
 • De dochter van de koning van Friesland krijgt bij haar verloving een hele mooie ring. Als ze eens gaat varen verliest ze de ring. De koning belooft dat diegene die de ring vindt een hoge beloning zal…

sprookje uit 1888
 • , die aanstaande week gedood en opgeëten zal worden. De beste soldaten van den koning, haren vader, zijn op zoek. Pas dus
 • ten minste den weg vragen. Zoo kwamen ze op het laatst aan eene groote zee, en zagen daar een prachtig schip voor anker
 • werpt de jongen in zee, en dwingt de prinses hem als haar verlosser voor te stellen. Ondertussen ontmoet de jongen een
 • dankbare geest die hem zijn rijkdommen, waaronder een bakkerij, schenkt. De koning besluit dat de prinses met de kapitein mag
 • koning
 • zee
 • Een koningsdochter zit gevangen in een rovershol. Een bakkersknecht besluit de dochter eruit te halen. Hij gaat het hol binnen en komt een heks tegen. De jongen zegt dat hij lid van de roversbende wil…

sprookje uit 1888
 • de zee overtrekken. Aan boord van het schip hoorde men opeens een geroep. "Dat is de koning," zei Margriet, "die zegt
 • [Van de schoone schildersdochter] Een schilder werkte in het paleis van den koning aan het portret van een meisken, dat
 • Een schilder werkt op het paleis van een koning aan een portret van zijn zuster. De koning wordt verliefd op het
 • zee. Op het schip trekt de vrouw de kleren van het meisje aan. Het meisje buigt zich over de reling en de vrouw gooit haar
 • koning
 • zee
 • Een schilder werkt op het paleis van een koning aan een portret van zijn zuster. De koning wordt verliefd op het portret en vraagt de schilder zijn zuster te brengen. Het meisje wordt op haar reis…

sprookje uit 2000
 • de koning. Elke dag moesten ze tapijten voor hem gaan weven. Toen hadden ze het een keer verprutst en waren ze bang dat
 • ze straf zouden krijgen.Toen zijn ze de zee ingerend en toen zijn ze veranderd, hij in een zeemeerman en zij in een
 • verkeerd hadden gedaan waren ze bang voor straf. Personeel van de koning rende achter hen aan. Toen zijn ze de zee ingerend en
 • Een jongen en een meisje werkten voor een koning. Iedere dag moesten ze tapijten voor hem weven. Toen ze het een keer
 • koning
 • zee
 • Een jongen en een meisje werkten voor een koning. Iedere dag moesten ze tapijten voor hem weven. Toen ze het een keer verkeerd hadden gedaan waren ze bang voor straf. Personeel van de koning rende…

sprookje uit 2000
 • is 16. Ze is een zeemeermin. Ze leeft onder water en haar vader is koning van de zee. De zussen zijn heel erg met hun
 • uiterlijk bezig, maar zij niet. Ze verzamelt verloren schatten in de zee, zoals een vork en borden en zo. Daar gaat ze altijd
 • Er is een meisje Ariel. Ze is een een zeemeermin en leeft onder water. Haar vader Triton is de koning van de zee. Ariel
 • verzamelt schatten in de zee. Op een zoektocht ziet ze de jongen Erik op een schip. Ariel wordt verliefd op hem, maar mag van
 • koning
 • zee
 • Er is een meisje Ariel. Ze is een een zeemeermin en leeft onder water. Haar vader Triton is de koning van de zee. Ariel verzamelt schatten in de zee. Op een zoektocht ziet ze de jongen Erik op een…

sprookje uit 1973
 • koning meteen bankroet te zijn en hij stuurt een leger achter hen aan. De blazer blaast het leger de zee in. Daarna krijgen
 • koning
 • zee
 • Een soldaat wordt ontslagen en trekt de wereld in. Hij krijgt vijf compagnons mee: een hardloper, een scherpschutter, iemand die het heet en koud kan maken, een harde blazer, en iemand die veel kan…

sage uit 1564
 • Walachrijn in, dat hij niets tegen hen kon uitrichten. Hij ging met al zijn knechten scheep en voer over de zee, tot hij aan een
 • koning
 • zee
 • Toen Walachrijn tot hertog werd gekozen, tyranniseerde hij het land en verjoeg de edelen, die zich te Blandin verzamelden. Uiteindelijk kwam het volk tegen hem in opstand en verdreef hem uit de stad.…

sage uit 1833
 • genoemd, en waarover Adel koning was. Een zeer slecht man, Agrammes 1), verwekte een oproer in het gelukkige land en in den
 • strijd die er volgde, werd koning Adel gedood en zijn drie zonen, Friso, Saxo en Bruno waren gedwongen het land te verlaten
 • De drie zonen van koning Adel werden verdreven en kwamen in de Noordzee terecht; een van hen, Friso, naar wie Friesland
 • genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen, aan wie Friso ieder een gouw gaf, een van de 7
 • koning
 • zee
 • De drie zonen van koning Adel werden verdreven en kwamen in de Noordzee terecht; een van hen, Friso, naar wie Friesland genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen,…

sage uit 1501
 • Zee, ende wouden in Brutangen wesen, om dat Lant te winnen: soo dat sy verstaecken metten winde ende quamen ghevaren tot
 • aen de Zeeusche custe: Ende doe dit de Slaven vernamen, soo hadden sy sommighe schepen ende togen opter Zee tot die
 • als tevoren. Daarna onderwierp Claudius hen. Koning Arthur, die heel Europa onder zijn heerschappij bracht, kon hen niet
 • koning
 • zee
 • De door Brutus verslagen reuzen kwamen naar Sassen (Friesland), maar werden verdreven en stichtten toen Slavenburg, waar nu Vlaardingen is, en noemden zich Slaven. Caesar overwon hen, maar zodra hij…

sage uit 1934
 • dese ghewelt; Moetic leven, het wort ghevelt' (Anno 1124) Ze kwamen uit Denemarken, uit Koning Magnus' rijk, en na
 • koningsdochter onderweg gestorven was. Maar na dagenlang zwerven op de eindelooze zee, zijn ze gekomen aan den mond der Marckrivier
 • Koning Magnus
 • koning
 • zee
 • Hoe Denen zich in Brabant vestigden en rovend en plunderend dit gebied teisterden. En hoe door een list van Godevaert I, hertog van Brabant, de Brabanders verlost werden van de wrede Denen.

sprookje uit 1979
 • vervolgens dichtspijkert. Grootoog gaat op weg naar zee om Kleinoog te verzuipen maar houdt onderweg even stil bij een herberg
 • . Terwijl Grootoog een borrel neemt, begint Kleinoog vanuit de kist klaaglijk 'Ik moet koning worden maar dat wil ik niet!' te
 • koning
 • zee
 • Een rijke man, Grootoog, zet vaak zijn arme buurman Kleinoog voor gek. Als de moeder van Kleinoog sterft, zet hij haar lijk bovenop een wagen met groenten. Als een voornaam heer de 'koopvrouw' - de…

mop uit 1979
 • wel wat voor koning te worden en kruipt in het vat. Het vat wordt hierop weer in zee geworpen. Als het vat bij een
 • gestopt. Het vat met de dief erin wordt vervolgens in zee geworpen. Als een schipper het vat ziet, haalt hij het aan boord
 • koning
 • zee
 • Een grote, luie dief - 'Luie Peter' geheten - wordt te pakken genomen en met een touw om de nek gebonden in een vat gestopt. Het vat met de dief erin wordt vervolgens in zee geworpen. Als een schipper…

sprookje uit 1899
 • Een herdersjongen stond bekend goed gedachten te kunnen lezen. Hij moest bij den koning komen. Hem werd gevraagd
 • , hoeveel water er in de zee was. Het antwoord luidde: "Een tobbe vol, als de tobbe maar groot genoeg is." Hoeveel sterren er
 • Herdersjongen krijgt van de koning drie vragen. Op de eerste vraag hoeveel water er in de zee is antwoordt hij een
 • koning
 • zee
 • Herdersjongen krijgt van de koning drie vragen. Op de eerste vraag hoeveel water er in de zee is antwoordt hij een tobbe vol als die maar groot genoeg is. De tweede vraag over hoeveel sterren er zijn…

sprookje uit 1901
 • ." Dat ging an. De derde dag gaat hij na de koning. "Zoo," zeit die, "ben je deer? Nou, met hoeveel scheppe ken je de zee
 • Een koning was er es uit reije, zooas koninge dat wel meer doen. Zoo kwam ie an een boereplaas waar op het hek stong
 • te hebben, trekt de kleren van hem aan en gaat naar de koning. Hij zegt dat één grote schep voldoende is om de zee leeg
 • Koning die merkt dat een hofdienaar een boerderij Zonder Zorg heeft genoemd, omdat hij geen zorgen heeft, wil de man
 • koning
 • zee
 • Koning die merkt dat een hofdienaar een boerderij Zonder Zorg heeft genoemd, omdat hij geen zorgen heeft, wil de man ontslaan. De man krijgt nog een kans als hij binnen drie dagen de oplossing kan…

sprookje uit 1894
 • reeds geschied." Maar nog is Griet niet tevreden. Ze wenscht koningin te worden en Jan koning. Jan gaat weer naar zee en op
 • zee en roept: "Botje, botje in de zee!" "Wat blieft mijnheer van Timpeltee?" "Mijn vrouw Hillewil wil niet zoo als ik wil
 • koning
 • zee
 • Een arme man, die met zijn vrouw onder een ijzeren pot woont, gaat water halen en vangt in zijn emmer een botje. Het botje vraagt de man hem weer los te laten, dan zal hij in ruil hiervoor drie wensen…

sage uit 1933
 • No. 306. Er was eens een koning in "Deenmerke"; hij had een dochter zo schoon, ...Dat si met allen rechte crone Mocht
 • volmaect van aller leden. Ook bezat hij den grootsten schat, die toen iemand ter wereld bezat. Dit vernam de edele koning
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe
 • . De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de reis. Tijdens de reis sterft de
 • koning
 • zee
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

sage uit 1934
 • tijden was er bijna geen land. In het grijze verleden golfde er de zee. De Schelde zegt u, maar dat was eigenlijk de zee. Uit
 • dat midden in de rollende golven lag. Zeker, waar nu Zeeuwsch Vlaanderen ligt zong eens de zee zijn lied van viktorie
 • In de tijd dat Zeeuws Vlaanderen nog zee was, was de Fario de koning van de haringen. Er zou een vloek op rusten
 • wanneer hij gevangen zou worden en niet teruggegooid in zee. Het was dus een ongeschreven wet dat elke visser de Fario terug
 • koning
 • zee
 • In de tijd dat Zeeuws Vlaanderen nog zee was, was de Fario de koning van de haringen. Er zou een vloek op rusten wanneer hij gevangen zou worden en niet teruggegooid in zee. Het was dus een…

sage uit 1934
 • dagen bijna zee in Zeeland. Het is zoo gekomen. Er leefde in Belgenland een dapper man die tot koning gekozen werd nadat de
 • oude gestorven was. Dit gebeurde in de dagen toen Rome honderd en twintig jaar bestond. Maar die nieuw gekozen koning
 • koning
 • zee
 • Hoe Walcheren aan zijn naam is gekomen.

exempel uit 1479
 • heerscappie Ende mit groter toornen. ende onwaerdicheyt nam hi sinen soon op sijn scouderen lopende op die zee. ende werp hem daer
 • sinen vader ende moeder die hem in die zee gheworpen hadden Ende want si in verren landen van daen woenden sende hi een bode
 • koning
 • zee
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…

legende uit 1380
 • Up die wilde zee scale. Daer leden si menich wee: Doe vonden si in die zee 525 Eenen steen so hooghe
 • wilde mine groote zonden Varen den paeus orconden. Doe rees een storem up die zee, Die mi dede harde wee
 • Een man die zijn vrouw en kind heeft vermoord, leeft nu als kluizenaar op een rotsblok dat over zee drijft.
 • koning
 • zee
 • Een man die zijn vrouw en kind heeft vermoord, leeft nu als kluizenaar op een rotsblok dat over zee drijft.

legende uit 1938
 • Er wordt verteld dat koning Radboud, nadat hij zijn voet uit het doopvont had getrokken, berouw kreeg en sprak
 • overvallen en het doopvont valt voor de helft in zee. Sindsdien hebben vissers daar vreemde dingen waargenomen, zoals de
 • koning
 • zee
 • Radboud besluit dat hij zich toch wil laten dopen. Onderweg naar Medemblik worden Radboud en zijn gevolg echter overvallen en het doopvont valt voor de helft in zee. Sindsdien hebben vissers daar…

sage uit 2006
 • vertimmerd. Volgens de schipper had het schip leeg op zee rondgedobberd en was het namens de koning van Denemarken uiteindelijk
 • koning
 • zee
 • Verhaal over de beroemde Kenau die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in Haarlem als vrouw een heldenrol zou hebben vervuld.

sage uit 1970
 • 17. DE REUZIN WALBERECH Toen heer Lem koning was, leefde er een reuzin, Walberech, die haar kudde weidde op de plaats
 • waar nu Den Haag ligt. Zo groot was zij, dat ze van Holland naar Engeland door de zee kon waden, zonder te verdrinken. Eens
 • koning
 • zee
 • Reuzin Walberech haalt haar gestolen vee van het schip van zeerovers en eet de rovers op.

sprookje uit 1966
 • Boer die geen zorgen heeft, wordt door koning door drie vragen waar hij het antwoord op moet weten, in de zorgen
 • gebracht. Zijn knecht lost het op door als de boer verkleed de raadvragen van de koning goed te beantwoorden.
 • koning
 • zee
 • Kobus - Van der Zee, Geeske
 • Boer die geen zorgen heeft, wordt door koning door drie vragen waar hij het antwoord op moet weten, in de zorgen gebracht. Zijn knecht lost het op door als de boer verkleed de raadvragen van de koning…

sage uit 1934
 • tegenhoudt, er is niets dat tegen hem bestand is. Laat de zee vrij bulderen, laat de storm vrij gieren, de koning op zijn paard
 • door de dorpen in de contreie van Norden. Ja, dan gaat het er maar raar door in die buurt. Wanneer de oud-Friesche koning
 • De Friesche koning rijdt op stormachtige nachten met zijn Robuluswagen door de Oost-Friese landen. Niets houdt hem
 • koning
 • zee
 • De Friesche koning rijdt op stormachtige nachten met zijn Robuluswagen door de Oost-Friese landen. Niets houdt hem hierbij tegen of is tegen hem bestand.