Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

20 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • mop
 • Teltsje fan 'e man dy't net lige woe. Ik wol net lige. Ik woe nei in eksternêst ta yn in hege beam. Twa dagen hie ik
 • Een man wil naar een eksternest toe klimmen in een hoge boom. Hij klimt twee dagen en overnacht in een houtduifnest
 • . Als hij uiteindelijk bij het eksternest komt, liggen er zeven eieren in. De eksters willen de man weg hebben uit het nest
 • liegen
 • man
 • Een man wil naar een eksternest toe klimmen in een hoge boom. Hij klimt twee dagen en overnacht in een houtduifnest. Als hij uiteindelijk bij het eksternest komt, liggen er zeven eieren in. De eksters…

mop uit 1999
 • mop
 • Er ligt een man op het strand met een blad over z'n geslachtsdeel, komt er een klein meisje aan en die vraagt aan die
 • man: "Wat zit er onder dat blad?" Dus de man zegt: "Daar zit een vogel onder." De man valt in slaap, en vijf maanden zijn
 • Een naakte man zegt een vogeltje te verbergen. Als hij slaapt draait een meisje het 'vogeltje' zijn nek om.
 • liegen
 • man
 • Een naakte man zegt een vogeltje te verbergen. Als hij slaapt draait een meisje het 'vogeltje' zijn nek om.

mop uit 1968
 • mop
 • Der wie in man, dy kocht in kokosnút op 'e merk. Mar de koopman sei tsjin him, it wie in oaljefantsaei. As hy der op
 • sitten gong to brieden, dan kom der in jonge oaljefant to foarskyn. Doe't dy man al in hiel skoft op dat oaljefantsaei sitten
 • Een man ging eens zitten broeden op twee kokosnoten, omdat hij dacht dat het olifanteneieren waren. Na een tijd voelde
 • zijn vrouw hoe ver het stond met de eieren. Ze zei dat de slurf er al was en pakte de slurf van de man.
 • liegen
 • man
 • Een man ging eens zitten broeden op twee kokosnoten, omdat hij dacht dat het olifanteneieren waren. Na een tijd voelde zijn vrouw hoe ver het stond met de eieren. Ze zei dat de slurf er al was en…

mop uit 1968
 • mop
 • Yn Zoutkamp wenne in earmoedige húshâlding. Op in kear wie de man oan 't ploegjen. Doe jage er mei de ploege ergens
 • tsjin oan en doe kom der in knoarre jild boven de groun. De man wie út 'e skroeven fan blidens. Mar hy tocht: hoe mat ik it
 • Een arme man vond tijdens het ploegen eens een grote hoeveelheid geld. Hij was wat huiverig om dit aan zijn vrouw te
 • de buurvrouw dat haar man een grote som gelds had gevonden. Deze buurvrouw vertelde het ook weer door, en zo kwam het
 • liegen
 • man
 • Een arme man vond tijdens het ploegen eens een grote hoeveelheid geld. Hij was wat huiverig om dit aan zijn vrouw te vertellen, omdat vrouwen nooit een geheim kunnen bewaren. Hij vertelde dat die dag…

mop uit 1967
 • mop
 • Hwa't it bêste lige koe. Twa man wedden der om, hwa't it bêste lige koe. De iene fortelde: "Der farde fan 'e moarn in
 • Wie het beste kon liegen
 • Twee mannen wedden erom wie het best kon liegen. De ene zei: "Er vaarde vanochtend een schip uit, maar het vroor zo
 • hard dat de zee bevroor, en ze 's avonds over het ijs naar huis konden gaan." De andere man zei: "Ik was kok op een schip
 • liegen
 • man
 • Twee mannen wedden erom wie het best kon liegen. De ene zei: "Er vaarde vanochtend een schip uit, maar het vroor zo hard dat de zee bevroor, en ze 's avonds over het ijs naar huis konden gaan." De…

mop uit 1967
 • mop
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: The Great Fish 9 : Man (in boot) door het water getrokken door snoek.
 • Een man ving een snoek die sterker was dan hij zelf. De snoek trok hem voort door het water.
 • liegen
 • man
 • Een man ving een snoek die sterker was dan hij zelf. De snoek trok hem voort door het water.

mop uit 1951
 • mop
 • Hwa't it bêste lige koe. Der wienen trije man, dy't in weddenskip hâlden; hwa't it bêste lige koe. Dyselde soe
 • traktearre wurde. Dy't it woan, fortelde dit: Der wienen us trije man, dy farden op sé: in blinen, in lammen en in neakenen. De
 • Drie mannen houden een weddenschap wie het beste liegen kan. De winnende leugenaar vertelt het volgende verhaal: drie
 • liegen
 • man
 • Drie mannen houden een weddenschap wie het beste liegen kan. De winnende leugenaar vertelt het volgende verhaal: drie mannen, een blinde, een lamme en een naakte, varen op zee. De blinde zegt een haas…

mop uit 1977
 • mop
 • In man út Burgum fortelde my, hy wie op in kear yn in boatsje op 'e Burgumermar oan 't fiskjen. Doe krige er in hiel
 • it Prins Margriet-kanael yn oan 'e Burgumer brêge ta, mei boat en al. Dêr bruts it snoer en doe koe dy man dêr útstappe.
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: The Great Fish 9 : Man (in boot) door het water getrokken door snoek.
 • Een man ving eens zo'n grote snoek dat hij zijn hengel niet kon ophalen. De enorme vis sleurde hem en zijn boot vele
 • wateren over. Pas toen het snoer brak kon de man uitstappen.
 • liegen
 • man
 • Een man ving eens zo'n grote snoek dat hij zijn hengel niet kon ophalen. De enorme vis sleurde hem en zijn boot vele wateren over. Pas toen het snoer brak kon de man uitstappen.

mop uit 1970
 • mop
 • Yn Jistrum wenne in man, dy koe omraek lige. Op in kear roun er troch 't doarp en sei rounom: "Der leit in skip fol
 • Een man die vaak liegt beweert dat iedereen gratis haring kan afhalen bij een schip vol haring dat bij de brug ligt
 • liegen
 • man
 • Een man die vaak liegt beweert dat iedereen gratis haring kan afhalen bij een schip vol haring dat bij de brug ligt. Als iedereen met emmers naar de brug snelt, begint hij zijn in zijn eigen leugen te…

mop uit 1970
 • mop
 • Een man beweert dat het eens zo hard vroor dat zijn urinestraal in een boog bleef staan.
 • liegen
 • man
 • Een man beweert dat het eens zo hard vroor dat zijn urinestraal in een boog bleef staan.

mop uit 1970
 • mop
 • Een man die veel liegt beweert eens met een enorme vaart over het ijs gereden te hebben: zijn snelheid was zo groot dat
 • liegen
 • man
 • Een man die veel liegt beweert eens met een enorme vaart over het ijs gereden te hebben: zijn snelheid was zo groot dat hij - toen hij in een wak vloog - aan de andere kant droog op het ijs werd…

mop uit 1970
 • mop
 • Een man beweert eens een snoek gevangen te hebben waarin een eend zeventien eieren uitbroedde.
 • liegen
 • man
 • Een man beweert eens een snoek gevangen te hebben waarin een eend zeventien eieren uitbroedde.

mop uit 1970
 • mop
 • Der wie lêstendeis in man op 'e Feenhoop, dy wie dêr oan 't snoekfiskjen. Ik wie dêr ek. Doe frege dy man my: "Ha jo al
 • hwat?" Ik sei: "Ja, mar 't binne allegear fan dy lytse snoekjes. Soenen hjir gjin oaren sitte?" "Jawiswol," sei dy man
 • Een man beweert dat een reusachtige snoek een schaap heeft opgeslokt.
 • liegen
 • man
 • Een man beweert dat een reusachtige snoek een schaap heeft opgeslokt.

mop uit 1970
 • mop
 • In man op iis sette mei hurdriden ris sa bot út ein, dat it iis sprong achter him en oer siden alle kanten út. Dêr wie
 • Een man schaatst zo hard dat achter hem al het ijs uiteenspat. De man wint alle schaatswedstrijden omdat zijn
 • liegen
 • man
 • Een man schaatst zo hard dat achter hem al het ijs uiteenspat. De man wint alle schaatswedstrijden omdat zijn achterliggers niet over water kunnen rijden.

mop uit 1979
 • mop
 • Een man beweert met een bepaald geweer om de hoek te kunnen schieten.
 • liegen
 • man
 • Een man beweert met een bepaald geweer om de hoek te kunnen schieten.

mop uit 1979
 • mop
 • Der wie in man dy fortelde, hy hie in snoek fangd oan 'e setangel. Doe't er dy snoek iepen makke om him to brieden, doe
 • Een man beweert een enorme snoek gevangen te hebben waarin een eend veertien eieren zat uit uit te broeden.
 • liegen
 • man
 • Een man beweert een enorme snoek gevangen te hebben waarin een eend veertien eieren zat uit uit te broeden.

mop uit 2006
 • mop
 • dan kijken, hij moet dan proberen vrede te stichten. En die luistert naar die man en die zegt: 'Goh, je hebt gelijk.' En
 • Grappige verhalen over de Hodja. De Hodja moet vrede stichten tussen een ruziend echtpaar. Hij zegt dan tegen de man
 • liegen
 • man
 • Grappige verhalen over de Hodja. De Hodja moet vrede stichten tussen een ruziend echtpaar. Hij zegt dan tegen de man dat hij gelijk heeft en tegen de vrouw dat zij gelijk heeft. Als de vrouw van de…

mop uit 1980
 • mop
 • vrouw naar buiten, en zei: "Kijk, daar komt mijn man al aan." De wonderdokter kwam binnen en stak meteen van wal. "Heb je je
 • water meegenomen?" vroeg hij de boer. Op die vraag had de man gerekend en hij reikte de ander het flesje aan. De
 • liegen
 • man
 • Boer gaat naar een wonderdokter om van een pijnlijke knie af te komen. Ongemerkt hoort de vrouw die hem opendoet hem uit, de wonderdokter luistert hen af. In de urine van de boer ziet hij dat die een…

mop uit 1996
 • mop
 • Roodkapje loopt door het bos, op weg naar oma. Ze komt daar Pineukkio tegen, dwingt hem tot seks en liegen.
 • liegen
 • man
 • Roodkapje loopt door het bos, op weg naar oma. Ze komt daar Pineukkio tegen, dwingt hem tot seks en liegen.
Pinok.jpg

mop uit 1651
 • mop
 • Een man die geerne dronck en gemeenlijck 's nachts ten 2 of 3 uyren eerst thuys quam, raeckte daerover met sijn vrouw
 • Een man die graag dronk en laat thuis kwam kreeg ruzie met zijn vrouw. Ze verbood hem later dan elf uur thuis te komen
 • liegen
 • man
 • Een man die graag dronk en laat thuis kwam kreeg ruzie met zijn vrouw. Ze verbood hem later dan elf uur thuis te komen, wat hij haar beloofde te doen. Hij sprak met een klapperman die buiten zat af om…