Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

9 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • Een dominee had de neiging om tijdens de preek zijn verhalen te overdrijven. Na zijn aanvankelijke aarzeling te hebben
 • overwonnen vertelde de koster aan de dominee over de overdrijvingen in de preek. Omdat het overdrijven van de dominee niet door
 • liegen
 • preek
 • Een dominee had de neiging om tijdens de preek zijn verhalen te overdrijven. Na zijn aanvankelijke aarzeling te hebben overwonnen vertelde de koster aan de dominee over de overdrijvingen in de preek.…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • liegen
 • preek
 • Om het publiek ervan te doordringen dat het veilig is om rundvlees te eten, nemen regering en specialisten in Groot Brittannië demonstratief biefstukken tot zich en dragen ze dit uit in advertenties…

mop uit 1951
 • us wêze", sei de fisker. De sneins dêroan sette de fisker mei Slomp, syn houn, nei tsjerke ta. Dûmny hie in preek oer
 • huis mijns Vaders zijn vele woningen', aldus de dominee in een preek over 'de wonderbare visvangst'. De visser barst daarop
 • liegen
 • preek
 • Een visser brengt vaak vis mee voor de dominee. De dominee haalt hem over eens naar de kerk te gaan: de vader van de visser placht dat immers ook vaak te doen. De zondag daarop gaat de visser,…

mop uit 1979
 • preek út is, mast sizze: - De dominee, de dominee, de dominee van 't Woud heeft een varken geslacht en mijn vader heeft hem
 • met jong gemaakt en heeft ze niet getrouwd.-" De oare moarns forskynt de jonge yn 'e tsjerke. As de preek dien is
 • dominee wil de diefstal aan de orde stellen in de preek en vindt de jongen voor een muntje bereid het volgende rijmpje op te
 • liegen
 • preek
 • Een dominee verneemt van zijn onnozele buurjongen dat hij en zijn familie het varken van de dominee gestolen hebben. De dominee wil de diefstal aan de orde stellen in de preek en vindt de jongen voor…

mop uit 1969
 • in de nacht komt' als de koster binnenkomt met een stormlantaarn. Een jongen zegt dat hij nu wel kan ophouden met liegen
 • liegen
 • preek
 • In een bunker in Pein zit net na de oorlog een kerk zonder electriciteit. De dominee zegt juist dat 'hij als een dief in de nacht komt' als de koster binnenkomt met een stormlantaarn. Een jongen zegt…

mop uit 1651
 • liegen
 • preek
 • Na een priester zou een protestant preken in hetzelfde dorp. De priester zei dat hij altijd de ware leer had gepredikt, en dat de duivel hem aan stukken moest scheuren als hij loog. Hij vertelde de…

mop uit 1974
 • achteroan: "zo liegen de goddelozen in Frankrijk, want het was maar een onnozel kindje." (Sa rêdde hy him der út).
 • een preek over Abraham zit, haalt er net buiten een visser een enorme vis op. De dominee spreekt net de zin uit 'Sara
 • liegen de goddelozen in Frankrijk, want het was maar een onnozel kindje'.
 • liegen
 • preek
 • Een dominee die dol is op vissen kan vanaf zijn preekstoel het viswater in de gaten houden. Als de dominee middenin een preek over Abraham zit, haalt er net buiten een visser een enorme vis op. De…

mop uit 1659
 • liegen
 • preek
 • Een priester preekt dat uit kwaad nooit iets goeds kan voortkomen. Een vrouw roept dat dat niet waar is, want uit de 'kwade' broek van haar man heeft zij een heleboel goeds gekregen.

mop uit 1969
 • liegen
 • preek
 • Een dominee staat te preken op straat en beweert dat hij als dienaar van God alle dingen weet en kan doen en zelfs meer. Een anti-preker wil hem voor leugenaar uitmaken en benadert hem met een…