Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

21 resultaten voor ""

sprookje uit 2000
 • navertellen of is dat allemaal al weggezakt? D: Ja, ik denk het wel. Er was een meisje en d'r vader die liegt dat ze goud kan
 • spinnen tegen de koning en de koning die ging in de molen kijken of zo, en die vader was molenaar, en 't was een beetje
 • liegen
 • vader
 • Een man liegt tegen de koning dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning zet de dochter aan het werk. Het wanhopige meisje wordt geholpen door Repelsteeltje, de eerste keer voor niets, de…

sprookje uit 1968
 • ooit eens aan een paar mensen vroeg of ze de koning kenden. De mensen antwoordden ontkennend, maar beweerden wel de vader
 • liegen
 • vader
 • Een koning looft zijn dochter uit voor diegene die een verhaal vertelt waarop de koning kan antwoorden 'dat lieg je'. Kan de koning dit niet antwoorden, dan wordt de verhalenverteller onthoofd. Veel…

sage uit 1967
 • liegen
 • vader
 • Een jongetje schreeuwde eens dat er brand was, maar niemand zag iets. Een paar dagen later zijn op die plek twee huizen afgebrand.

sprookje uit 1966
 • nog steeds niet onder de indruk, tot de schapenhoeder zegt: 'de vader van de koning is onder de grond schapenhoeder
 • liegen
 • vader
 • Een koning looft een geldprijs uit voor diegene die een verhaal vertelt waarop de koning kan antwoorden 'dat lieg je'. Veel mensen bestoken de koning met leugenachtige verhalen, maar iedere keer zegt…

mop uit 1951
 • Een visser brengt vaak vis mee voor de dominee. De dominee haalt hem over eens naar de kerk te gaan: de vader van de
 • in een 'Dat lieg je!' uit. Immers, de vader van de dominee had maar één heel eenvoudig huisje met één enkele kamer en een
 • Vader
 • liegen
 • vader
 • Een visser brengt vaak vis mee voor de dominee. De dominee haalt hem over eens naar de kerk te gaan: de vader van de visser placht dat immers ook vaak te doen. De zondag daarop gaat de visser,…

sprookje uit 2000
 • je genoeg gehad? Heb je dat begrepen?" "Ja vader." Zo deed hij dat. Hij bracht hem naar de andere kant van de hei in de
 • tafel zich vanzelf en lag vol eten. Toen de zonen terug gingen naar de vader waren ze blij elkaar weer te zien. De vader
 • terug naar huis nemen. De zoon doet als gezegd, maar als de vader de geit 's avonds vraagt of hij goed gegeten heeft zegt de
 • geit: 'Nee, mijn buik is leeg als vanmorgen. Ik heb niets gegeten." De vader zet de zoon de deur uit en raakt zo al zijn
 • liegen
 • vader
 • Een boer heeft drie zoons. Als de boer op zoek gaat naar werk in de stad, moet een zoon op zijn lievelingsgeit passen. De zoon moet de geit na het eten steeds vragen: "Heb je genoeg gehad?" Alleen als…

sprookje uit 1967
 • vond waarin stond dat de vader van de koning de molenaarsknecht was geweest van de vader van de schaapsjongen. Toen hield
 • liegen
 • vader
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

mop uit 1977
 • knecht verzoekt de laarzen in het huis te gaan halen, maakt de knecht de twee dochters wijs dat hun vader hem toestemming
 • liegen
 • vader
 • Een knecht heeft een oogje op de twee dochters van de boer, maar is nooit in de gelegenheid iets met de meisjes uit te halen. Als hij eens met de boer op het land is, stoot de knecht expres de laarzen…

sprookje uit 1977
 • Goudhaartje was een heel mooi meisje met haar net als goud. Haar vader was een heel arme man. Op een keer komt de
 • zoon hebben die iets presteren kan. Dan vraagt hij de vader: "Wat kan ze?" De vader zegt: "Ze spint goud uit stroo." Maar
 • schoonheid. Omdat hij Goudhaartje wel iets voor zijn zoon vindt, vraagt de koning haar vader - een arme man - wat Goudhaartje
 • zoal kan. De vader verzint en leugen en beweert dat Goudhaartje goud kan spinnen uit stro. De koning neemt Goudhaartje
 • liegen
 • vader
 • Goudhaartje is een heel mooi meisje met haar als goud. Als de koning Goudhaartje eens ziet, is hij getroffen door haar schoonheid. Omdat hij Goudhaartje wel iets voor zijn zoon vindt, vraagt de koning…

mop uit 1973
 • Jongen komt laat thuis van school. Vader vraagt waarom. Jongen zegt dat er een hond zo groot als een koe stond. De
 • volgende dag gaan vader en jongen naar de markt in Leeuwarden. Ze moeten over een brug, volgens de vader de leugenbrug waar je
 • liegen
 • vader
 • Jongen komt laat thuis van school. Vader vraagt waarom. Jongen zegt dat er een hond zo groot als een koe stond. De volgende dag gaan vader en jongen naar de markt in Leeuwarden. Ze moeten over een…

mop uit 1979
 • preek út is, mast sizze: - De dominee, de dominee, de dominee van 't Woud heeft een varken geslacht en mijn vader heeft hem
 • zeggen in de kerk: 'De dominee, de dominee, de dominee van 't Woud heeft een varken geslacht en mijn vader heeft hem in 't
 • zout'. De onnozele hals vertelt alles thuis en de vader haalt zijn zoon over de tekst van het rijmpje iets te wijzigen in
 • liegen
 • vader
 • Een dominee verneemt van zijn onnozele buurjongen dat hij en zijn familie het varken van de dominee gestolen hebben. De dominee wil de diefstal aan de orde stellen in de preek en vindt de jongen voor…

mop uit 2002
 • Er zitten drie jongetjes in de klas, Jantje, Pietje en Keesje. De juffrouw vraagt: "Wat doet jullie vader voor werk
 • ?" Jantje antwoordt: "Mijn vader is brandweerman!" "Zo zo", zegt de juf, "dat is wel een heel belangrijke en maatschappelijk
 • De juf vraagt kinderen naar de beroepen van hun vaders. Een jongen vertelt dat zijn vader danser is in een homobar. In
 • werkelijkheid is zijn vader een accountant, maar dat durfde de jongen niet te vertellen.
 • liegen
 • vader
 • De juf vraagt kinderen naar de beroepen van hun vaders. Een jongen vertelt dat zijn vader danser is in een homobar. In werkelijkheid is zijn vader een accountant, maar dat durfde de jongen niet te…

mop uit 1978
 • Een jongen beweert een hond gezien te hebben zo groot als een koe en met ogen als etensborden. De vader van de jongen
 • liegen
 • vader
 • Een jongen beweert een hond gezien te hebben zo groot als een koe en met ogen als etensborden. De vader van de jongen gelooft dit niet en stelt zijn zoon voor naar de 'leugenbrug' te gaan. Diegene die…

mop uit 1554
 • ende hovelick ter tafelen ende stont hem al wel aen wat hi dede. Die vorst woude met hem spreecken. Dye vader seyde hem dat
 • watter gaens was. Ende na een jaer oft twee reedt die vorst wederom tot des stommens vader ende nam den stommen met hem, dat
 • keer neemt de vorst de stomme jongen mee naar de herberg van zijn vader, en vraagt waarom zijn zoon niet spreken kan. De
 • vader legt uit dat de vader de jongen een keer heeft gezegd te zwijgen, omdat hij geen grappen kon maken en altijd de
 • liegen
 • vader
 • Een vorst en zijn vrouw komen eens in een herberg. Ze worden bediend door de stomme zoon van de herbergier. De vorstin wil hem mee naar huis nemen als dienaar. Dat gebeurt, en de jongen ziet daar dat…

mop uit 1554
 • Van vader ende moeder. Die .CCII. cluchte. Een rijc man hadde dry dochteren besteet ende haer daertoe gegeven
 • , ende een eyghen camer in gheven ende hem dat beste eeten ende drincken gheven. Die vader overgaf haer alle syn goet ende
 • hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed toen net of hij een kist vol geld had
 • liegen
 • vader
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

mop uit 2002
 • ik wel voor". Ze belt gelijk haar vader, en schreeuwt tegen de oude man," Jij gaat NIET scheiden! Je doet niets voordat
 • belt meteen zijn zuster, en ze zeggen hun vader niets te doen voordat zij er zijn. Als ze opgehangen hebben, zegt de man
 • liegen
 • vader
 • Een man uit Adelaide belt zijn zoon in Sydney op de dag voor Kerstmis. Hij vertelt zijn zoon dat ze gaan scheiden. Deze belt meteen zijn zuster, en ze zeggen hun vader niets te doen voordat zij er…

mop uit 1980
 • Nog een mooi visverhaal, verteld door Vader en waar gebeurd. De grote kerels gingen ook wel eens vissen met elkaar. Dan
 • dan later de sterkste verhalen verteld. Op een avond stonden ze weer te zwetsen, Hobbe Oliekont, Sikke Brouwer, Vader, nog
 • liegen
 • vader
 • Een groep mannen gaat regelmatig vissen. Later scheppen ze bij de brug dan weer op over hun vangsten. Een man die Kievit heet beweert een grote snoek te hebben gevangen: in de maag trof hij een eend…

personal narrative uit 2007
 • Ans De Ridder en die komt uit Friesland. […] Ze zei ja, ik moet toch eigenlijk iets bekennen. Ze zei; “m’n vader heette
 • dat te veranderen. En uhm zodoende heet ik dus, heette dus mijn vader inderdaad De Ridder, voorheen Poepjes. [verteller
 • liegen
 • vader
 • Een mevrouw vertelde aan de verteller en anderen een verhaal over haar echte achternaam. De toehoorders moesten aan de manier van vertellen zien en horen of het verhaal waar was. De verteller vertelt…

mop uit 1651
 • gelogen als een schelm. Mijn heer is geen papensoon. Ick heb sijn vader en moeder wel gekent, dat waeren byde eerlijcke luyden.'
 • geen papenzoon. Hij had zowel zijn vader als moeder goed gekend en dat waren beide eerlijke mensen.
 • liegen
 • vader
 • De paus schreef aan de keizer: 'Onze lieve zoon Frederick.' De nar van de keizer zei dat dit gelogen was. Zijn heer was geen papenzoon. Hij had zowel zijn vader als moeder goed gekend en dat waren…

broodjeaapverhaal uit 2002
 • andere verklaringen van het meisje werden door geen enkele getuige bevestigd. De vader van het meisje, dakdekker Jimmy
 • liegen
 • vader
 • Een jong meisje wordt bij afwezigheid van haar moeder thuis verkracht door een Turkse bende, waarna het huis in brand wordt gestoken. Nader onderzoek wijst uit dat de verkrachting verzonnen is.

sage uit 1963
 • Met helm geboren. Het werd me verteld door de dochter zelf. Vader Nobbe te Holte – onder Onstwedde – was met de helm
 • zien. Vader R. kon dat ook; en de eigen dochter zal er toch niet om gelogen hebben. Hij zag van te voren huizen branden
 • Dochter vertelde dat haar vader met de helm geboren was. Als de helm wordt vernietigd is er niets aan de hand. De
 • vader zag van te voren, meestal 's avonds en ’s nachts, huizen branden. Hij ging dan ook richting van het onheil. Aan de
 • liegen
 • vader
 • Dochter vertelde dat haar vader met de helm geboren was. Als de helm wordt vernietigd is er niets aan de hand. De vader zag van te voren, meestal 's avonds en ’s nachts, huizen branden. Hij ging…