Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

68 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • Christenen (waer van 't Schip by nae vol was) daer op verlieven souden. Gingen derhalven, om voor alle list een wackent oogh te
 • list
 • Twee joden willen tijdens de reis hun vaten wijn niet uit het oog verliezen. Ze gaan er bovenop zitten, maar hebben niet door dat iemand aan de onderkant een gat gemaakt heeft en alle wijn er uit laat…

mop uit 1659
 • list
 • Een dief is met een kind op hazejacht en ziet een buit aan de overkant van de rivier. De dief zwemt erheen en laat het kind zijn kleren bewaken. De dief wil meer en zwemt nogmaals naar de overkant en…

mop uit 1659
 • list
 • Een wijnkoper smokkelt wijn zonder belasting te betalen, zelfs onder de ogen van de ontvangers. Later nemen de ontvangers wraak en laten de wijnkoper voor al zijn misstappen boeten. Eén van de…

mop uit 1659
 • list
 • In een trekschuit zitten enkele katholieken en een gereformeerde. De katholieken begrijpen maar niet dat de Geuzen zich niet willen bekeren tot het katholicisme met al haar wonderen. De gereformeerde…

mop uit 1659
 • list
 • Een vrouw vraagt aan een boer hoeveel hij voor de gans wil hebben. De boer wil geen geld, de vrouw mag in natura betalen. Later op de dag gaat de boer naar het huis van de vrouw, terwijl haar man…

mop uit 1659
 • list
 • Een gierige geestelijke heeft een vet varken. Het is gebruikelijk om de buren de ingewanden te geven, wanneer het varken geslacht wordt. De priester wil dit niet en vraagt zijn koster om raad. Die…

mop uit 1659
 • list
 • Een boer beklaagt zich bij de graaf dat beesten zijn koren beschadigd hebben. De graaf zegt dat hij dat tot op de cent moet betalen. De boer zegt dan dat het de beesten van de graaf waren, waarop de…

mop uit 1659
 • list
 • Een pasgetrouwde man verzint een truc zodat de priester niet meer met zijn vrouw wil slapen.

mop uit 1659
 • wil door middel van een list bewijzen dat ze nog maagd is.
 • list
 • Een man wil een meisje trouwen waarvan iedereen weet dat ze met meerdere mannen heeft geslapen. Hij gelooft dat niet en wil door middel van een list bewijzen dat ze nog maagd is.

mop uit 1651
 • Deurwaarder Arentsbergen moest een muiter van Dort naar het Hof in Den Haag brengen. Hij deed dit met een list. Hij
 • list
 • Deurwaarder Arentsbergen moest een muiter van Dort naar het Hof in Den Haag brengen. Hij deed dit met een list. Hij liet een jacht met een stel soldaten daar in de haven liggen, en ging bij zijn…

mop uit 1651
 • list
 • Tijdens een dispuut aan de universiteit wordt een spreker verrast door een slimmerik. De spreker antwoordt echter snel inhet Latijn: "Dat is weliswaar een heel goed argument, maar ik zie dat meneer…

mop uit 1651
 • te pakken had, wilde hij hem opsluiten. Het lukte de schelm echter de schout met een list op te sluiten en zelf vrij te
 • list
 • Een man met één oog spotte met een priester en werd daarom achterna gezeten. Toen de schout (die ook eenogig was) hem te pakken had, wilde hij hem opsluiten. Het lukte de schelm echter de schout met…

mop uit 1651
 • Deurwaarder Arentsbergen moest een muiter van Dort naar het Hof in Den Haag brengen. Hij deed dit met een list. Hij
 • list
 • Deurwaarder Arentsbergen moest een muiter van Dort naar het Hof in Den Haag brengen. Hij deed dit met een list. Hij liet een jacht met een stel soldaten daar in de haven liggen, en ging bij zijn…

mop uit 1651
 • list
 • Een paap wilde zijn varken niet slachten omdat hij dan de worsten weg moest geven. De koster zei dat hij het 's nachts moest slachten, en dan zeggen dat het gestolen was. Die nacht stal de koster het…

mop uit 1651
 • wilden hun twee stuivers terug. De zoon van Schimmelpenning won vervolgens door een list de halve rijksdaalder terug.
 • list
 • Door een trucje kon Johannes Schimmelpenning een munt zogenaamd door de tafel heen slaan. Hij won daar twee stuivers mee, maar iemand anders vond de halve rijksdaalder, die op de rand van zijn hoed…

mop uit 1651
 • list
 • Wouter sloeg een zware os met een slag onder de voet door het beest zijn been op te lichten en het een klap te geven.

Trefwoorden: been, klap, kracht, list, oplichten, os, slaan, slag, sterk, truc, voet


mop uit 1651
 • list
 • Een boerin heeft door geregeld water bij de melk te doen een zilveren sleutelbos kunnen kopen. Als zij op een dag haar emmers in het water aan het spoelen is schiet haar gordel los en valt de…

mop uit 1651
 • list
 • Een Engelse hertog, die eigenlijk met de Spaanse infante moet trouwen, wordt verliefd op een gravin en maakt avances. De gravin vertelt het haar man, en ze zorgen voor een stiekem samenzijn. Maar in…

mop uit 1651
 • list
 • Een man vraagt aan een beambte of hij honderd gulden mag lenen. Dit wordt hem toegezegd, maar door de valsheid van de beambte gaat het geld aan zijn neus voorbij.

mop uit 1651
 • list
 • Een groep mannen wilde in een logement van elkaar scheiden toen de waard te veel in rekening bracht. Om de waard terug te pakken gingen de mannen later terug als hoogwaardigheidsbekleders uit Perzië.…

mop uit 1651
 • list
 • Een oude vrouw gaat met de boot naar Den Haag om inkopen te doen. Onderweg valt zij in slaap en wordt zij bestolen door een dief die haar zoon beweert te zijn.

mop uit 1651
 • list
 • Een jezuïet zat met een kleermaker op een trekschuit. De kleermaker denkt heel wat te weten over de Bijbel en religie, en is een voorvechter van het gereformeerde geloof. Hij daagde de jezuïet…

mop uit 1651
 • list
 • Een man raakt met een boer, die een pistool in zijn hand heeft, in een woordenwisseling. De man pakt het pistool bij de loop en voegt de boer toe dat dat de juiste manier is. Als de boer het voor…

mop uit 1651
 • list
 • Een jezuïet doet aan een jodin een voorstel voor seksuele omgang. Waarop zij kort, maar duidelijk antwoordt: 'Och meneer, varkensvlees is mij verboden.'

mop uit 1651
 • list
 • Pieter Backer, een student uit Leiden, maakte mensen geld afhandig. Hij nodigde weldoeners uit voor een maaltijd met de smoes geld van huis te hebben gekregen. Nadat het hele gezelschap gegeten en…