Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

50 resultaten voor ""

mop uit 1554
 • list
 • Een waard wilde van zijn vrouw af omdat hij verliefd was op een hoer. Samen met een jongeman sprak hij af dat ze haar zouden vermoorden. De man deed net of hij ziek was, en zijn vrouw ging voor hem…

mop uit 1554
 • list
 • Een arme gezel kwam in een herberg en verborg zich totdat iedereen een plaats gevonden had. Toen de waard hem zag zitten, wilde die hem een goede plaats aanbieden en liet hem aanschuiven bij een…

mop uit 1554
 • list
 • Een wolf verklikte aan de leeuw dat de vos niet op zijn bruiloft geweest was. De vos hoorde dat, en hij hoorde ook dat de leeuw ziek was. Hij ging toen met een busje medicijnen naar hem toe, en…

mop uit 1554
 • list
 • De hoofdman van de Hongaren droeg de vrouwen en de hoeren op om hun doeken op de weg uit te spreiden. Daardoor raakten de Bohemen in de knel en konden ze niet vluchten van de Hongaren.

mop uit 1554
 • list
 • Tijdens een oorlog moest Triphon vluchten voor Antiochus. Om een voorsprong te krijgen zaaide hij geld op de weg waar Antiochus langs zou komen. Terwijl Antiochus en zijn leger dat opraapten, kon…

mop uit 1554
 • list
 • Een goede hoofdman wint door onenigheid tussen zijn vijanden te veroorzaken. Hannibal deed dat, door alles plat te branden behalve de bezittingen van een Romeins veldheer. Daardoor leek deze veldheer…

mop uit 1554
 • een list achterom liet kijken en zijn hoofd afsloeg. Hij zei: "Die slag had ik u nog niet geleerd."
 • list
 • Een schermer had al veel schermers opgeleid. Eén uitzonderlijk goede leerling was erg hoogmoedig. Hij vond zichzelf beter dan zjn meester. Ze besloten om hun leven te vechten. Het gevecht was net…

mop uit 1554
 • list
 • Een heer vroeg zijn dienstmeid om voor het bezoek twee kippen te braden. Zij at deze echter zelf op. Toen de gast kwam, zei ze dat de gastheer zijn mes aan het slijpen was om de twee oren van de gast…

mop uit 1554
 • list
 • Een rijke weduwnaar had zijn zinnen gezet op een getrouwde vrouw. Hij huurde een koppelaarster in om haar aan hem te koppelen. De koppelaarster deed zich bij de vrouw voor als haar nicht, en bracht…

mop uit 1554
 • ploegen. Odysseus moest toen toch naar Troje, en dat wilde hij Palamedes betaald zetten. Door een list werd Palamedes schuldig
 • list
 • Odysseus wilde niet mee naar Troje om oorlog te voeren. Daarom deed hij of hij gek was, en ging ploegen terwijl dat helemaal geen zin had op dat tijdstip. De wijze Palamedes ontmaskerde hem door te…

sprookje uit 1390
 • list
 • [Inleiding] Een ridder bevrijdt een draak die met zijn poten vastzit in een gespleten boom. Ondankbaar voor de hulp blaast de draak zijn gif naar de ridder. De ridder wijst de draak op zijn…

mop uit 1301
 • , 190, 201, 265, 322, 325, 338 e.v., 460, 481, 491, 571. F. Lodder, `Mit nauwer list': de waardering voor de list in de
 • letterkunde voor Prof. Dr. Margaretha H. Schenkeveld. Amsterdam 1989. p. 197-208. F.J. Lodder, Lachen om List en Lust. Studies
 • list
 • Een jongeman gaat naar een priester om te biechten uit berouw voor zijn diefstallen. De jongeman doet de priester een voorstel. Hij zal een varken stelen en de priester krijgt de helft als deze hem…

sprookje uit 1301
 • verschalken en zint op een list. Hij vertelt de eveneens hongerige ekster dat hij een plan heeft om aan voedsel te komen, maar
 • list
 • In een koude winter ziet de hongerige vos Reynaert de ekster Ave in een boom zitten. De vos zou haar graag willen verschalken en zint op een list. Hij vertelt de eveneens hongerige ekster dat hij een…

sage uit 1933
 • plunderen de Denen het omringende land. Uiteindelijk treedt de hertog van Brabant tegen hen op, en worden ze door een list
 • list
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

legende uit 1380
 • list
 • Brandaan komt in een kasteel op een eiland terecht. Het kasteel is bedekt met robijnen, voor het kasteel ontspringt een bron en er zijn ontelbaar veel kruiden en bomen te zien. Binnen is het ook heel…

mop uit 1554
 • list
 • Als Rome net gesticht is, sturen de Romeinen een gezantschap naar Athene om kennis te nemen van de Griekse wetten en statuten - Athene immers bezit een universiteit. De Grieken sturen iemand terug…

mop uit 1554
 • list
 • Veel kooplieden gingen naar de markt van Frankfort, onder wie een paardenkoopman. Op een nacht is het zo druk in de herberg dat hij het bed moet delen met een kaatser. Die zegt dat hij in zijn slaap…

mop uit 1554
 • list
 • In Florence gaat iemand naar een paardenhandelaar om een paard te kopen. Het paard moet 26 dukaten kosten. Afgesproken wordt dat hij 10 dukaten (aan)betaalt en dat hij de rest tegoed houdt. Drie…

mop uit 1554
 • list
 • Iemand onderhandelde over een paard met een paardenkoper, en vroeg of het beest een gebrek had. Hij was een arm man en kon zich geen miskoop veroorloven. De koopman sprak: Het enige gebrek dat ik weet…

mop uit 1554
 • list
 • Twee vrienden bezaten samen vijfhonderd gulden en gaven dat in bewaring bij een weduwe op voorwaarde dat zij het alleen maar mocht teruggeven aan allebei. Een half jaar later komt een van de twee…

mop uit 1554
 • list
 • Een vrouw had een echtgenoot die zich heel vreemd gedroeg. Daarom zocht ze een oude vrouw op die haar wel vaker geholpen had als zij vee of iets anders kwijt was, in de hoop van haar te leren hoe ze…

mop uit 1554
 • list
 • Er was eens een man die als hij dronken thuis kwam alles dubbel zag. Zo kwam hij een keer thuis en zag zijn vrouw bij een lamp zitten spinnen. Heb je niet genoeg aan één lamp, moet je er zo nodig…

mop uit 1554
 • list
 • Een vrouw zei zoveel van haar man te houden dat zij liever dood zou gaan dan hem verliezen. De man wilde haar uitspraak verifiëren want hij nam het niet serieus. Op een dag dat zijn vrouw de was deed…

mop uit 1554
 • list
 • Er was eens een man die zijn vrouw verbood na te denken. Op een dag was ze alleen, braadde een kip en at die alleen op. Expres liet ze de botjes liggen. Toen de man thuis kwam, zei hij: U had wel een…

mop uit 1554
 • list
 • Er was eens een koopmansvrouw die van een oude vrouw een toverkunst gekocht had om haar man te dwingen naar haar toe te komen. Daarvoor had zij wat wenkbrauwhaar van hem nodig en daarom vroeg ze dus.…