Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1896
 • list bedacht, vulde zijne zakken met kleine keisteenen en klom toen in een boom. Hij zat een broodje op te peuzelen toen de
 • list
 • Een jongen die maar niet wil deugen wordt door zijn moeder van huis weggejaagd. Hij wordt koksjongen op een schip, maar wil ook voor dat werk niet deugen. De matrozen besluiten hem overboord te zetten…

sprookje uit 1896
 • list
 • Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in handen waarin te lezen staat hoe je je in allerlei dingen kan veranderen. De…

sprookje uit 1896
 • een list buiten te sluiten. De rover roept de hulp in van zijn vrienden en probeert zich een weg naar binnen te
 • list
 • Een dienstmeid is alleen thuis als er een rover binnensluipt die het huis leeg wil roven. De dienstmeid weet hem met een list buiten te sluiten. De rover roept de hulp in van zijn vrienden en probeert…

sprookje uit 1896
 • list
 • Hans is de zoon van een schoenmaker. Hij is liever lui dan moe. Als hij op een middag zeven vliegen in een klap doodslaat, naait hij op zijn muts de woorden: "Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,…

sage uit 1896
 • list
 • Een boerendochter krijgt een lift aangeboden in de sjees van een heer. Hij lijkt heel vriendelijk en het meisje neemt het aanbod dan ook graag aan. Onderweg merkt ze op dat de man moordwapens onder…

sage uit 1896
 • list
 • Op een avond vraagt een vreemdeling onderdak bij een boerderij. De boerin verleent hem onderdak en biedt hem een bord brij aan. Zelf moet zij even naar buiten. Een van haar kinderen komt haar…

mop uit 1896
 • list
 • Drie gebochelde broers lijken erg veel op elkaar en leven samen. Omdat ze het arm hebben, besluit een van hen de wereld in te trekken. Hij komt in dienst van een rijke boerin die weduwe is en na…

mop uit 1896
 • list
 • De dochter van een rijke boer is zo bijziend dat vrijers steeds op haar afknappen. Haar moeder bedenkt hoe ze een vrijer kan laten geloven dat ze goed ziet: ze zal een naald op tafel leggen en het…

mop uit 1896
 • list
 • Een smidsvrouw wil van haar man af. Een vriend van haar man maakt haar wijs dat ze het beste elke ochtend verse broodjes aan haar man kan geven: hij zal dan blind worden en uiteindelijk sterven. Als…

sage uit 1896
 • list
 • Een arme boer gaat een contract aan met de duivel. De duivel zal hem een korenmaat vol geld geven. Als de boer hem binnen zeven jaar een afgestreken korenmaat terugbetaalt, zal hij vrij zijn, lukt dit…

mop uit 1896
 • zoon elken dag haar iets uit den bijbel voorlezen. En nu bedacht hij, om vergunning voor rooken te krijgen, deze list: als
 • , moeder.» - «Nu, maar als de menschen in dien ouden tijd reeds rookten, dan moogt gij het ook wel doen.» De list was dus
 • Een weduwe wil niet dat haar zoon rookt, maar de zoon bedenkt een list. Als hij zijn moeder voorleest uit de Bijbel
 • list
 • Een weduwe wil niet dat haar zoon rookt, maar de zoon bedenkt een list. Als hij zijn moeder voorleest uit de Bijbel, last hij af en toe de zin "ende sy rookten ende sy smookten" in. Omdat het in de…

sage uit 1896
 • list
 • In een Fries dorp is het aantal heksen groot. Om de heksen te herkennen, hebben de dorpsjongens iets bedacht: zij kruisen met hun klomp het pad van voorbijkomende vrouwen. Zijn zij onschuldig, dan zal…

mop uit 1896
 • te verdrinken, maar deze weet door een list te ontkomen en onderweg naar huis wederom rijkdommen te verwerven door een
 • list
 • Twee broers, die beide Oege heten, zijn boer. Groote Oege is rijk, groot en sterk maar ook dom en lomp. Kleine Oege is arm en nietig, maar erg slim. Door listigheid weet hij geld te bemachtigen, wat…

sage uit 1896
 • list
 • In Friesland wist men van het bestaan van de basilisk (basiliskus). Dit beest was gevaarlijk: wie het in de ogen keek, stierf direct. In Oldeboorn werd in 1413 een put gegraven. Uit het water steeg…