Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

mop uit 1994
 • mop
 • binnen." "Is dat het?" zegt de man: "Ik ben kleermaker geweest. Weet je wat? Ik heb een zak met oude kleren op mijn rug. We
 • kleermaker loopt naar de hemelpoort en Petrus vraagt de man wat hij vroeger geweest is. "Ik ben kleermaker geweest," zegt de man
 • Een prostituée wordt de hemel niet ingelaten, maar wordt in de zak van een kleermaker toch binnen gesmokkeld. De
 • kleermaker beweert het "ouwe naaimachien" in de zak te hebben.
 • kleermaker
 • list
 • Een prostituée wordt de hemel niet ingelaten, maar wordt in de zak van een kleermaker toch binnen gesmokkeld. De kleermaker beweert het "ouwe naaimachien" in de zak te hebben.

mop uit 1651
 • mop
 • Père S..., een Jesuit, quam hier in Hollant in de treckschuyten vaeren, daer onder andere een kleermaker in sat, die
 • op de zee ende sijn slincker voet op de aerde had geset.' R. 'Dat 's waer.' R. 'Segt mij nu, soo ghij een goet kleermaker
 • Een jezuïet zat met een kleermaker op een trekschuit. De kleermaker denkt heel wat te weten over de Bijbel en religie
 • discussie aan te gaan, als de kleermaker een Bijbelse vraag kon beantwoorden. De jezuïet vertelde over het bijbelboek Apocalyps
 • kleermaker
 • list
 • Een jezuïet zat met een kleermaker op een trekschuit. De kleermaker denkt heel wat te weten over de Bijbel en religie, en is een voorvechter van het gereformeerde geloof. Hij daagde de jezuïet…

mop uit 1651
 • mop
 • kleermaker
 • list
 • Een handschoenmaker had geld nodig en ging bij de joden een aantal paren handschoenen verkopen. Zij hadden wel in de gaten dat hij het geld nodig had, en probeerden de prijs snel omlaag te krijgen…