Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

27 resultaten voor ""

sprookje uit 1970
 • list
 • Keizer Karel komt op een van zijn wandelingen langs een klooster waar boven de poort een bord hangt: 'Hier leeft men zonder zorgen'. Dit wekt de woede van de hardwerkende landsregeerder. Als straf…

sprookje uit 1888
 • list
 • Een meisje wordt door een heks ontvoerd in een zak, maar zij weet te ontsnappen en een tobbe water in de zak te stoppen. De heks denkt dat het meisje over haar rug plast, maar ziet thuis dat het…

sprookje uit 1890
 • list
 • Drie boeren wonen in het bos. De eerste heeft een huis van bezemen, de tweede van bladeren en de derde van ijzer. Een wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en…

mop uit 1554
 • list
 • Een waard wilde van zijn vrouw af omdat hij verliefd was op een hoer. Samen met een jongeman sprak hij af dat ze haar zouden vermoorden. De man deed net of hij ziek was, en zijn vrouw ging voor hem…

mop uit 1554
 • list
 • Een arme gezel kwam in een herberg en verborg zich totdat iedereen een plaats gevonden had. Toen de waard hem zag zitten, wilde die hem een goede plaats aanbieden en liet hem aanschuiven bij een…

mop uit 1554
 • list
 • Een wolf verklikte aan de leeuw dat de vos niet op zijn bruiloft geweest was. De vos hoorde dat, en hij hoorde ook dat de leeuw ziek was. Hij ging toen met een busje medicijnen naar hem toe, en…

mop uit 1554
 • list
 • De hoofdman van de Hongaren droeg de vrouwen en de hoeren op om hun doeken op de weg uit te spreiden. Daardoor raakten de Bohemen in de knel en konden ze niet vluchten van de Hongaren.

mop uit 1554
 • list
 • Tijdens een oorlog moest Triphon vluchten voor Antiochus. Om een voorsprong te krijgen zaaide hij geld op de weg waar Antiochus langs zou komen. Terwijl Antiochus en zijn leger dat opraapten, kon…

mop uit 1554
 • list
 • Een goede hoofdman wint door onenigheid tussen zijn vijanden te veroorzaken. Hannibal deed dat, door alles plat te branden behalve de bezittingen van een Romeins veldheer. Daardoor leek deze veldheer…

mop uit 1554
 • een list achterom liet kijken en zijn hoofd afsloeg. Hij zei: "Die slag had ik u nog niet geleerd."
 • list
 • Een schermer had al veel schermers opgeleid. Eén uitzonderlijk goede leerling was erg hoogmoedig. Hij vond zichzelf beter dan zjn meester. Ze besloten om hun leven te vechten. Het gevecht was net…

mop uit 1554
 • list
 • Een heer vroeg zijn dienstmeid om voor het bezoek twee kippen te braden. Zij at deze echter zelf op. Toen de gast kwam, zei ze dat de gastheer zijn mes aan het slijpen was om de twee oren van de gast…

mop uit 1554
 • list
 • Een rijke weduwnaar had zijn zinnen gezet op een getrouwde vrouw. Hij huurde een koppelaarster in om haar aan hem te koppelen. De koppelaarster deed zich bij de vrouw voor als haar nicht, en bracht…

mop uit 1554
 • ploegen. Odysseus moest toen toch naar Troje, en dat wilde hij Palamedes betaald zetten. Door een list werd Palamedes schuldig
 • list
 • Odysseus wilde niet mee naar Troje om oorlog te voeren. Daarom deed hij of hij gek was, en ging ploegen terwijl dat helemaal geen zin had op dat tijdstip. De wijze Palamedes ontmaskerde hem door te…

mop uit 1554
 • list
 • Als Rome net gesticht is, sturen de Romeinen een gezantschap naar Athene om kennis te nemen van de Griekse wetten en statuten - Athene immers bezit een universiteit. De Grieken sturen iemand terug…

mop uit 1554
 • list
 • Veel kooplieden gingen naar de markt van Frankfort, onder wie een paardenkoopman. Op een nacht is het zo druk in de herberg dat hij het bed moet delen met een kaatser. Die zegt dat hij in zijn slaap…

mop uit 1554
 • list
 • In Florence gaat iemand naar een paardenhandelaar om een paard te kopen. Het paard moet 26 dukaten kosten. Afgesproken wordt dat hij 10 dukaten (aan)betaalt en dat hij de rest tegoed houdt. Drie…

mop uit 1554
 • list
 • Iemand onderhandelde over een paard met een paardenkoper, en vroeg of het beest een gebrek had. Hij was een arm man en kon zich geen miskoop veroorloven. De koopman sprak: Het enige gebrek dat ik weet…

mop uit 1554
 • list
 • Twee vrienden bezaten samen vijfhonderd gulden en gaven dat in bewaring bij een weduwe op voorwaarde dat zij het alleen maar mocht teruggeven aan allebei. Een half jaar later komt een van de twee…

mop uit 1554
 • list
 • Een vrouw had een echtgenoot die zich heel vreemd gedroeg. Daarom zocht ze een oude vrouw op die haar wel vaker geholpen had als zij vee of iets anders kwijt was, in de hoop van haar te leren hoe ze…

mop uit 1554
 • list
 • Er was eens een man die als hij dronken thuis kwam alles dubbel zag. Zo kwam hij een keer thuis en zag zijn vrouw bij een lamp zitten spinnen. Heb je niet genoeg aan één lamp, moet je er zo nodig…

mop uit 1554
 • list
 • Een vrouw zei zoveel van haar man te houden dat zij liever dood zou gaan dan hem verliezen. De man wilde haar uitspraak verifiëren want hij nam het niet serieus. Op een dag dat zijn vrouw de was deed…

mop uit 1554
 • list
 • Er was eens een man die zijn vrouw verbood na te denken. Op een dag was ze alleen, braadde een kip en at die alleen op. Expres liet ze de botjes liggen. Toen de man thuis kwam, zei hij: U had wel een…

mop uit 1554
 • list
 • Er was eens een koopmansvrouw die van een oude vrouw een toverkunst gekocht had om haar man te dwingen naar haar toe te komen. Daarvoor had zij wat wenkbrauwhaar van hem nodig en daarom vroeg ze dus.…

mop uit 1554
 • list
 • Een hovaardig edelman uit FLORENCE kwam in MILAAN in een kapperszaak. Daar zag hij een schild staan met als wapenteken een kleurig geschilderde ossekop, die als twee druppels water op zijn eigen…

mop uit 1554
 • list
 • Een gierige man ligt wakker omdat hij voor een heel jaar eten en drinken in huis heeft op één dag na. Kon hij maar iets bedenken om die ene dag geen eten te hoeven geven aan de knecht en de meid.…