Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

33 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • beloning
 • list
 • Een vreselijk ijdele keizer wil een nieuw pak hebben. Een kleermaker zegt dat hij er een gemaakt heeft van een speciale stof. Iemand die als bastaard ter wereld is gekomen kan de stof niet zien. De…

sprookje uit 1966
 • jild hied er och sa'n forlet fan. Mar de koaning bitocht in list. Hy sei tsjin syn soldaten - deselden dy't Jan foun hienen
 • koning omdat die wel een man met enorme kracht kan gebruiken. De koning verzoekt Jan om tegen beloning zijn krachten te meten
 • een geldelijke beloning ook zijn dochter. De reuzen hebben een slaapplaats onder de boom en Jan bekogelt de reuzen vanuit
 • beloning
 • list
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sprookje uit 1970
 • identiteit ("nu ben ik abt, drie dagen geleden was ik herder"). Als beloning voor zijn spitsvondige antwoorden (het middelpunt
 • beloning
 • list
 • Keizer Karel komt op een van zijn wandelingen langs een klooster waar boven de poort een bord hangt: 'Hier leeft men zonder zorgen'. Dit wekt de woede van de hardwerkende landsregeerder. Als straf…

mop uit 1994
 • Een opa belooft zijn kleinzoon een beloning als het hem lukt een worm weer in het gaatje in de grond te stoppen. De
 • jongen trekt de worm strak, spuit hem in met haarlak en prikt hem in de grond. Hij krijgt zijn beloning, en de week daarop
 • beloning
 • list
 • Een opa belooft zijn kleinzoon een beloning als het hem lukt een worm weer in het gaatje in de grond te stoppen. De jongen trekt de worm strak, spuit hem in met haarlak en prikt hem in de grond. Hij…

sprookje uit 1890
 • geeft hen als beloning een bril om de aarde te overzien, een servet die iemand kan brengen waar hij wil en een appel met
 • beloning
 • list
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

mop uit 1953
 • kwijt dan rijk is, besluit ze hen op een voordelige manier weg te werken. Ze looft een beloning uit aan een landloper, als
 • die één van de bultenaars verzuipt. De landloper doet dit, maar ontvangt geen beloning omdat de listige vrouw door op de
 • beloning
 • list
 • Een rijke vrouw is getrouwd met één van drie gebochelde broers. Omdat ze de twee inwonende broers van haar man liever kwijt dan rijk is, besluit ze hen op een voordelige manier weg te werken. Ze…

sprookje uit 1966
 • beloning
 • list
 • Een koning looft een geldprijs uit voor diegene die een verhaal vertelt waarop de koning kan antwoorden 'dat lieg je'. Veel mensen bestoken de koning met leugenachtige verhalen, maar iedere keer zegt…

sprookje uit 1967
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen
 • hem alleen door wil laten, als hij een kwart van de beloning krijgt. Het boertje vindt het goed. Bij de voordeur van het
 • beloning
 • list
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen gaat fanatiek op zoek, maar niemand vindt de ketting. Een eenvoudig boertje vindt de…

sprookje uit 1967
 • en zijn leeuw naar de overkant van het water, maar eist een arm van de man als beloning. De man weigert en laat de leeuw
 • beloning
 • list
 • Een ontdekkingsreiziger verlost een leeuw van een doorn in zijn poot en het dier vergezelt de reiziger vanaf dat moment op al zijn tochten. Bij een brede vaart roept de reiziger 'Haal over! Haal over!…

mop uit 1979
 • beloning
 • list
 • Een arm echtpaar is erg bang dat hun bouwvallig schuurtje bij hevige storm om zal waaien. Als de man en de vrouw bij noodweer bezorgd om hun schuurtje heen rennen, worden ze benaderd door iemand die…

sage uit 1973
 • beloning een zilveren tabaksdoos.
 • beloning
 • list
 • Het personeel van een slot was alleen thuis en moest oppassen. Er kwam een man met een groot pak op zijn rug aan de deur. Hij vroeg of hij het pak die nacht op het kasteel mocht laten. Het bleef in de…

sprookje uit 1896
 • komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de dienstmaagd moet de rovers veel laten drinken en
 • beloning
 • list
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de…

sage uit 1925
 • : 'Ik weet het al! Hier is je beloning!' Meteen reikte hij haar een klomp goud aan met een tang, want zo een sluw en gemeen
 • met hem om een klomp goud. Ze slaagt er wonderwel in om met een gemene list ervoor te zorgen dat de man de vrouw ombrengt.
 • beloning
 • list
 • Zelfs de duivel kan dit gelukkig koppel uit Meerssen niet ongelukkig maken! Maar een sluwe vrouw sluit een weddenschap met hem om een klomp goud. Ze slaagt er wonderwel in om met een gemene list…

sprookje uit 1903
 • beloning
 • list
 • Rijke heer die in een bos is verdwaald treft een arme gepensioneerde soldaat die hem vertelt op weg te zijn naar de koning om meer pensioen te vragen. Hij zal de koning een steen in zijn gezicht…

mop uit 1902
 • , en dan geen straf maar een beloning krijgt. Er staan weer schildwachten, de overste zelf kijkt als de dief komt. Die
 • beloning
 • list
 • Rijke veldmaarschalk heeft schildwachten voor het huis, maar toch weet een dief een beurs met goud te stelen. De dief dief trekt het uniform aan, geeft opdracht in te spannen, en rijdt weg. De wachten…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • verhaal. Zo bleek dat de arts inderdaad maanden daarvoor met een speurtocht was begonnen en een hoge beloning uitloofde voor
 • beloning
 • list
 • Een arts meldt dat hij via Internet de verkrachter van zijn vrouw heeft weten te achterhalen. Dit nieuws wordt gepubliceerd. Na ondervraging door de autoriteiten blijkt het een verzinsel te zijn: de…

sprookje uit 1903
 • beloning
 • list
 • De koning is verdwaald in een bos en ontmoet een oud-soldaat; deze herkent de koning niet, en de koning maakt zich ook niet bekend. Samen trekken ze verder op zoek naar onderdak. De soldaat vertelt…

sprookje uit 1881
 • uitkan. Als de duivel hem komt halen, weet de smid hem met een list driemaal via list vast te zetten. Telkens weet hij
 • beloning
 • list
 • Een smid beschikt over drie magische voorwerpen: een stoel, een beurs en een kersenboom waar niets of niemand meer uitkan. Als de duivel hem komt halen, weet de smid hem met een list driemaal via list…

mop uit 1902
 • zal een beloning krijgen, en geen straf. De veldmaarschalk legt een pop in zijn bed en wacht af. De dief breekt weer in
 • dief keert echter niet terug voor zijn beloning. En zo heeft de dief de veldmaarschalk tweemaal te grazen genomen.
 • beloning
 • list
 • Een veldmaarschalk is zo rijk dat hij schildwachten voor de deur heeft staan. Op een nacht weet toch een dief zijn slaapkamer binnen te dringen. De dief haalt een beurs met goud onder zijn kussen…

sprookje uit 1800
 • beloning
 • list
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

mop uit 1554
 • beloning
 • list
 • Iemand wilde zijn nood persoonlijk klagen bij keizer VESPASIANUS, de keizer die JERUZALEM veroverd had en voor heel slim doorging [en heel gierig]. Zijn dienaren weigerden echter de man door te laten.…

sprookje uit 1899
 • , trouwt met haar en krijgt een kind. De koning is op zoek naar zijn dochter en looft een beloning uit. De matroos durft uit
 • , om zo de beloning te kunnen innen. De man die mag kiezen uit gegooid worden of zelf te springen, kiest voor zelf springen
 • beloning
 • list
 • Matroos redt het leven van een oude vrouw die hem verzekert dat ze hem zal helpen als dat nodig is. Hij sluit zich aan bij een roversbende en ontdekt een ontvoerde koningsdochter. Na verloop van tijd…

mop uit 1974
 • beloning
 • list
 • Een Duitse koning die erg van paarden houdt aast al heel lang op het prachtige paard van zijn buurman. Omdat de buurman bang is dat de koning een te lage prijs betaalt, weigert hij het dier te…

mop uit 1804
 • beloning
 • list
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

sprookje uit 1999
 • toekomen. Ze hadden zo goed hun best gedaan dat de koning hen een beloning wilde geven. "Jullie krijgen van mij allemaal een
 • beloning, een medaille," zei hij. Wie zou er het eerst naar de koning z'n paleis toekomen? De kinderen raden: de spin, de
 • gebruikt Anansi een list: de slang kan wereldkampioen als langste slang worden. De slang moet zich uitrekken en Anansi bindt
 • . Iedereen moet daar erg lachen om Anansi. Hij krijgt zijn beloning, en de slang kruipt beschaamd weg.
 • beloning
 • list
 • De koning beloont allerlei dieren met hoge overheidsfuncties. Anansi de spin wil liever verhalenverteller worden, dan zo'n functie krijgen. Hiervoor moet hij de slang uit het bos gaan halen. De slang…
ScholsbergAnansi.jpg