Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

166 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • , aannemer of opzichter van het kanaal, allerlei daden van bedrog had gepleegd en na zijn dood gedoemd was om van tijd tot tijd
 • Een aannemer of opzichter van een kanaal pleegt tijdens zijn leven allerlei daden van bedrog. Na zijn dood wordt hij
 • dood
 • list
 • Een aannemer of opzichter van een kanaal pleegt tijdens zijn leven allerlei daden van bedrog. Na zijn dood wordt hij daarom gedoemd van tijd tot tijd met een hellewagen, bespannen met vier paarden,…

sprookje uit 1991
 • dood
 • list
 • Het verhaal van de wolf en de zeven geitjes is in dit sprookje in een modern jasje gestoken. De moedergeit is een bijstandsmoeder en heeft het dus niet breed. Ze moet elke dag een deel van haar egen…

sprookje uit 1951
 • dood
 • list
 • Als de vos de jongen van het winterkoninkje opeet, verklaart het winterkoninkje de oorlog aan de dieren. Er wordt gevochten tussen de vogels en de dieren, en de laatsten zullen doorvechten zolang de…

sprookje uit 1951
 • staat. Zo verliest hij telkens de race, totdat hij er dood bij neervalt.
 • dood
 • list
 • Een windhond loopt een race tegen een haas. Wat hij evenwel niet weet is dat er aan beide zijden van de baan een haas staat. Zo verliest hij telkens de race, totdat hij er dood bij neervalt.

sprookje uit 1966
 • dood
 • list
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

sprookje uit 1999
 • dood
 • list
 • Van twee broers is er één rijk en één arm. De rijke broer zorgt niet goed voor de arme broer. De arme gaat op zoek naar fortuin en komt met een formule de grot van rovers binnen. Hij rooft daar…

mop uit 2000
 • komt er niet meer uit, die is dood. De Belg springt erin en die komt er ook niet meer uit, die is dood. Die Marokkaan zegt
 • dood
 • list
 • Een Marokkaan, een Nederlander en een Belg zouden met een mooie vrouw kunnen trouwen. Maar dan moeten ze eerst in zee springen en er weer levend uitkomen. De Nederlander en de Belg worden door de…

mop uit 1998
 • dood
 • list
 • Een Turk, een Marokkaan en een Nederlander overnachten in een hotel. Er zijn kamers met slangen, spijkers en mieren. De Marokkaan heeft slecht geslapen, want hij is gebeten door een slang. De…

mop uit 1998
 • ketel zwanger kan zijn en kan bevallen van een kleintje, waarom geloof je dan niet dat een ketel dood kan gaan?" (Verteld
 • ketel kan bevallen, waarom geloof je dan niet dat een ketel dood kan gaan?"
 • dood
 • list
 • Nasreddin Hoca leent van zijn buurman een ketel en geeft hem later terug samen met een klein keteltje. De ketel zou hiervan bevallen zijn. Later leent Nasreddin Hoca de ketel weer. Als de buurman komt…

mop uit 1998
 • : 'Die is gestorven.' Hahaha. En zegt die buurman: 'Hoe kan dat nou? Ketels gaan niet dood?' Zegt 'ie: 'Nou, lepels krijgen
 • Nasreddin antwoordt: als je wel gelooft dat voorwerpen zwanger kunnen zijn, waarom geloof je dan niet dat voorwerpen dood kunnen
 • dood
 • list
 • Vertelster heeft in de wijk Lombok buurtfeesten georganiseerd in de Van Diemenstraat. Daar heeft ze voor de kinderen, samen met een Turks meisje, poppenkastvoorstellingen gegeven, waarin Nasreddin…

sprookje uit 2000
 • de kooi, en viel hij dood. God! Da's erg hè? De handelaar vond het ook heel vervelend en begon te jammeren. "O God! Kijk
 • dat maar wist, zou ik dat niet vertellen! Wat moet ik nou doen?" Er was niks aan te doen, want de arme vogel was dood, en
 • . Als de koopman in het bos aan de papegaaien vertelt dat hun familielid in een kooi zit, valt er een papegaai dood. De
 • koopman vertelt dit thuis, en de papegaai valt ook dood neer. Als de koopman de papegaai in de tuin heeft gegooid, vliegt de
 • dood
 • list
 • Een Perzische koopman gaat naar India, en moet van zijn papegaai een boodschap overbrengen aan zijn papegaaien-familie. Als de koopman in het bos aan de papegaaien vertelt dat hun familielid in een…

sprookje uit 1970
 • een wolf, die iedere keer een stuk vee uit de weide weghaalt. Als je die wolf kan vangen, zo dat ik hem dood of levend in
 • benen uitgestrekt en het hoofd wat vooruit. Als je zo stilligt, net of je dood bent, ga ik naar de wolf en breng hem mee en
 • hulp van de vos in. De vos bedenkt een list. Het paard moet op een bepaalde plaats doodstil gaan liggen. Ondertussen maakt
 • dood
 • list
 • Een oud paard moet van zijn baas binnen drie dagen een wolf vangen, anders zal hij geslacht worden. Het paard roept de hulp van de vos in. De vos bedenkt een list. Het paard moet op een bepaalde…

sprookje uit 1888
 • dood
 • list
 • Een meisje wordt door een heks ontvoerd in een zak, maar zij weet te ontsnappen en een tobbe water in de zak te stoppen. De heks denkt dat het meisje over haar rug plast, maar ziet thuis dat het…

mop uit 1994
 • meisje, "wat doet u nu?" "Geen nood," roept de dokter, "ik schiet die bij dadelijk dood." (Theo Meder, gehoord in 1994 van
 • met honing op zijn geslachtsdeel, en besluit de bij dan maar met zijn geslachtsdeel dood te schieten.
 • dood
 • list
 • Een meisje krijgt op het naaktstrand een bij in haar vagina. De arts tracht het beest tevergeefs naar buiten te lokken met honing op zijn geslachtsdeel, en besluit de bij dan maar met zijn…

sprookje uit 1889
 • of gij zijt allen dood!" Maar als hij nu zoo dicht genaderd was, dat de man met den boom hem bereiken kon, sloeg deze den
 • koning en zijn peerd met dien boom zoo plat als een vijg; en de koning was dood. En als de soldaten dit zagen, keerden zij
 • dood
 • list
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sage uit 1889
 • dood
 • list
 • Een vader heeft twee dochters. Ze geven hem geld om vlees te kopen maar hij koopt er drank voor. Als dit voor de derde keer gebeurt en hij dronken naar huis loopt, ziet hij een begijn die zichzelf…

sprookje uit 1804
 • neer en was dood. Toen wilde de vrouw mij ook dood maken maar ik kroop in een duister hoekje en toen het morgens weer dag
 • dood
 • list
 • Een man bevindt zich op een vissersboot. Hij wordt door de schipper in een ton gestopt en in zee gegooid omdat hij een opmerking maakt als er een grote vis gevangen wordt. Op verzoek krijgt de man…

sprookje uit 1804
 • . doe zeide die vrouw dat hij moest er niet van praten dan moest hij de dood sterven. Neen zeide hij ik zal er niet van
 • dood
 • list
 • Drie studenten gaan op reis en komen in een land waar de vrouwen uit de ramen hangen. Eén student en een vrouw lachen naar elkaar en de vrouw stuurt haar meid om de student naar haar toe te brengen.…

sprookje uit 1891
 • op het paard vandoor. De boer ontdekt de list en gaat terug naar huis, waar hij zijn vrouw vertelt dat hij het paard en
 • dood
 • list
 • Een student die al zijn geld verkwist heeft en al zijn kleren verpand, reist, om geld en eten bedelende, naar huis. Een boerin vraagt hem waar hij vandaan komt en verstaat 'paradijs' als hij 'Parijs'…

sprookje uit 1880
 • Jan, moar omdat hai zoo luddik was, nuimd'n ze hom altied Janmainje. Zien ollers waz'n baaident dood en hai woonde allain
 • dood woar nait, Janmainje, 'k zel die 't eerliek geev'n: zich moar, hier heb 'k 't al." "Joa," zee Janmainje, "wilt mie
 • te slim af. Uiteindelijk lukt het haar toch om hem in de zak mee te krijgen, maar wederom heeft het mannetje een list
 • dood
 • list
 • Een heks probeert een man zijn huis uit te lokken. Zij neemt hem mee in een zak, maar het mannetje is haar steeds weer te slim af. Uiteindelijk lukt het haar toch om hem in de zak mee te krijgen, maar…

sprookje uit 1894
 • hillemoal dood, en die moakte hoar weer better, en toen vruug de keunig hoe of 't kummen was, en toen vertelde zie het, en toen
 • dood
 • list
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

sprookje uit 1889
 • onder bezweek, en dood neerviel. De knecht krabde zich achter de ooren, en dacht na, hoe hij zich bij zijnen baas zou
 • de muizen dood te slaan!" Inderdaad onze Sus zag de muizen bij honderden over tafel, stoelen, banken, kassen en vloer
 • dood
 • list
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sprookje uit 1889
 • gelukkiger. De vijf anderen kwamen hem ter hulp, maar Duizendponderken maakte er kort spel mee, en sloeg ze allen tegelijk dood
 • dien put niet helpt, sla ik u seffens met mijn hamerken dood!" Het vrouwken wilde hem weer niet helpen, maar als het zag
 • dood
 • list
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

sprookje uit 1890
 • , zonder berouw te toonen, werden zij op staanden voet ter dood veroordeeld en naar het schavot geleid. Dat zij beefden van
 • , "ware de prinses al dood en begraven geweest, eer gij dien langen weg te voet afgelegd hadt." De koning kon hun geen
 • dood
 • list
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

sprookje uit 1890
 • dood
 • list
 • Drie boeren wonen in het bos. De eerste heeft een huis van bezemen, de tweede van bladeren en de derde van ijzer. Een wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en…