Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

31 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • De vrouw van Feitse Brants beheert het geld en ook de opbrengst van hun herberg. Zij is zeer gierig. Om zakgeld te
 • bemachtigen voor een borrel tijdens de tocht met de bijenwagen de dag erna, verzint Feitse een list. Hij heeft gezien dat zij
 • herberg
 • list
 • De vrouw van Feitse Brants beheert het geld en ook de opbrengst van hun herberg. Zij is zeer gierig. Om zakgeld te bemachtigen voor een borrel tijdens de tocht met de bijenwagen de dag erna, verzint…

mop uit 1973
 • Een dominee wordt in een herberg betrapt op kaartspelen. Zijn gemeenteleden hadden hem het kaarten verboden, maar de
 • herberg
 • list
 • Een dominee wordt in een herberg betrapt op kaartspelen. Zijn gemeenteleden hadden hem het kaarten verboden, maar de dominee ging via de achterdeur naar binnen. De jagers, die hem hadden betrapt,…

mop uit 1888
 • , daar de vaart verre buiten de muren lag, gingen zij, vermoeid zijnde, in eene herberg een weinig rusten en een glas bier
 • drinken, en zetten den zak, met Slimmen Jan erin, aan de deur van de herberg neder. Juist ging daar een schaapherder met
 • jongen door een list. Hij houdt een lijk voor het slaapkamerraam van de burgemeester. De burgermeestersvrouw denkt dat het
 • herberg
 • list
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

sprookje uit 1804
 • die student welke daar in dat huis geweest was met zijn vader buiten de stad te wandelen en zij gingen daar in een Herberg
 • mooi Portrait en zag dat het zijn portrait was en ging met zijn vader buiten de Herberg en zeide tegen zijn vader dat het
 • nacht moeten sterven. Ze weten te ontsnappen via de WC. Op een dag komt de student met zijn vader in een herberg en ze
 • herberg
 • list
 • Drie studenten gaan op reis en komen in een land waar de vrouwen uit de ramen hangen. Eén student en een vrouw lachen naar elkaar en de vrouw stuurt haar meid om de student naar haar toe te brengen.…

sprookje uit 1889
 • eene herberg, om te eten. "Hebt ge een hamertje bij u?" was het eerste, dat men hem vroeg "Waarvoor moet dat dienen?" "Om
 • herberg
 • list
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

mop uit 1970
 • herberg
 • list
 • Twee reizigers stoppen bij een boerencafé en bestellen wat te eten. Erbij bevinden zich twee stukken vlees, het ene veel groter dan het andere. Geen van beiden wil als eerste het vlees pakken, maar…

sprookje uit 1967
 • Een man komt met een grote kist met 'breekbare waar' bij een herberg en vraagt aan de kastelein of hij zijn handeltje
 • herberg
 • list
 • Een man komt met een grote kist met 'breekbare waar' bij een herberg en vraagt aan de kastelein of hij zijn handeltje voor een nacht bij hem mag stallen. De kastelein stemt toe, maar vertrouwt het…

mop uit 1659
 • herberg
 • list
 • Een vrouw vraagt aan een boer hoeveel hij voor de gans wil hebben. De boer wil geen geld, de vrouw mag in natura betalen. Later op de dag gaat de boer naar het huis van de vrouw, terwijl haar man…

sage uit 1971
 • een touw. In de herberg snijden de bewoners van het andere dorp een paar meters van het touw. Zo kreeg het dorp toch niet
 • herberg
 • list
 • In een dorp willen ze de hoogste kerktoren. Daarom gaan ze in een ander dorp de tot dan toe hoogste toren opmeten met een touw. In de herberg snijden de bewoners van het andere dorp een paar meters…

mop uit 1554
 • herberg
 • list
 • Een waard wilde van zijn vrouw af omdat hij verliefd was op een hoer. Samen met een jongeman sprak hij af dat ze haar zouden vermoorden. De man deed net of hij ziek was, en zijn vrouw ging voor hem…

mop uit 1554
 • Een arme gezel kwam in een herberg en verborg zich totdat iedereen een plaats gevonden had. Toen de waard hem zag
 • herberg
 • list
 • Een arme gezel kwam in een herberg en verborg zich totdat iedereen een plaats gevonden had. Toen de waard hem zag zitten, wilde die hem een goede plaats aanbieden en liet hem aanschuiven bij een…

sprookje uit 1881
 • broer rijdt met de moeder op een kar naar een herberg en vraagt daar aan de tolmeester of die haar iets te drinken wil
 • herberg
 • list
 • Een man verkoopt een paardehuid aan een boer. De man zegt dat de huid bijzondere kwaliteiten heeft. Thuis vertelt hij het verhaal aan zijn oudere broer; die slacht vervolgens zijn drie paarden, maar…

mop uit 1651
 • herberg
 • list
 • Een groep mannen wilde in een logement van elkaar scheiden toen de waard te veel in rekening bracht. Om de waard terug te pakken gingen de mannen later terug als hoogwaardigheidsbekleders uit Perzië.…

sprookje uit 1896
 • avond werd, waren zij nog ver van de hofstad en de heer zeide: «in de nabijheid is eene herberg, waar wij kunnen overnachten
 • voor beide.» Zij kwamen in de herberg en lieten zich spijs en drank opdisschen. Zij werden bediend door des kasteleins
 • komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de dienstmaagd moet de rovers veel laten drinken en
 • herberg die vol zit, een tweede herberg van de kastelein kan niet gebruikt worden omdat het daar spookt. Als iemand er drie
 • herberg
 • list
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de…

sage uit 1925
 • de herberg. Hij kon nog niet heel ver zijn of daar kwam een heer bij hem en vroeg: ,,Wat! Ga jij al zoo vroeg naar huis
 • herberg
 • list
 • Een speler heeft bijna al zijn vermogen met kaarten verspeeld. 'Alles is naar de duivel' roept hij. Onderweg naar huis komt hij een heer tegen, waartegen hij zijn ongelukkige toestand vertelt. De heer…

sprookje uit 1903
 • gelijk op wat voor manier ik an me endje kom." Zoo liepen ze een endje deur te wandelen, toe ze an een herberg kwamme. Ze
 • , "die is voor de koning as ik geen pensioen krijg." Ze gonge nee de stad; de soldaat nee een herberg en de heer nee zijn
 • herberg
 • list
 • Rijke heer die in een bos is verdwaald treft een arme gepensioneerde soldaat die hem vertelt op weg te zijn naar de koning om meer pensioen te vragen. Hij zal de koning een steen in zijn gezicht…

sage uit 1970
 • Amsterdam. Die laan had zijn naam ontleend aan de oude herberg, later uitspanning, "'t Kalfje" aan de Amstel. Men vertelde dat
 • In herberg "'t Kalfje" in Amsterdam wordt verteld hoe eens twee studenten een kalf de stad binnensmokkelden. Ze trokken
 • het dier een jas aan, en deden alsof het een dronken kameraad was. De herberg bezat vroeger een schilderij waarop deze
 • herberg
 • list
 • In herberg "'t Kalfje" in Amsterdam wordt verteld hoe eens twee studenten een kalf de stad binnensmokkelden. Ze trokken het dier een jas aan, en deden alsof het een dronken kameraad was. De herberg…

sage uit 1933
 • hoeve, maar 's middags was hij weer als eerste in de herberg present. Zoo verhekst was die op kaarten. Met den middag begon
 • herberg
 • list
 • Te Ulvenhout woonde een knecht, Peer, die zich niet al te netjes gedroeg. Hij zat hele dagen in de kroeg te kaarten met zijn makkers en hij dronk heel veel bier. De boer was het op een dag zat en zei…

sprookje uit 1903
 • door en kwamen eindelijk aan een herberg. Ze gingen naar binnen en daar zat een oude meid die zei: "Och menschen, wat doen
 • naar de stad en daar ging de soldaat in de eerste de beste herberg en de heer naar zijn huis. Dien zelfden morgen liet de
 • ) pensioen, en als hij dat niet krijgt, dan gooit hij de koning een steen voor zijn hoofd. Ze komen bij een herberg, maar de meid
 • herberg
 • list
 • De koning is verdwaald in een bos en ontmoet een oud-soldaat; deze herkent de koning niet, en de koning maakt zich ook niet bekend. Samen trekken ze verder op zoek naar onderdak. De soldaat vertelt…

mop uit 1903
 • toen naar een herberg, waar ze braaf wat verteerden. Toen ze weg wilden gaan, zouden ze betalen, maar een van hen draaide
 • het toch raar. Ze kwamen in een tweede herberg, en daar ging het net zoo. Hij draaide zijn hoed om en de kastelein zei
 • Vijftig studenten verteren het nodige in een herberg. Eén student werpt zich op om af te rekenen. Hij draait zijn hoed
 • in de rondte en de kastelein zegt dat het verrekend is. In de tweede herberg herhaalt zich dit tafereel. De andere
 • herberg
 • list
 • Vijftig studenten verteren het nodige in een herberg. Eén student werpt zich op om af te rekenen. Hij draait zijn hoed in de rondte en de kastelein zegt dat het verrekend is. In de tweede herberg…

sprookje uit 1899
 • avonds al weer vergeten. Maar terwijl hij uit de herberg naar huis toe ging om te slapen, voelde hij plotseling een hand op
 • heel gelukkig samen en de herberg floreerde, want Gerrit had er slag van met zijn gasten om te gaan; hij wist trouwens uit
 • schip. De kapitein vangt de prinses om de premie op te strijken. Gerrit weet met een list van het uitvarende schip te
 • herberg
 • list
 • Dronken Gerrit, een matroos, redt het leven van een oud vrouwtje door haar schulden te betalen. Later sluit hij zich aan bij een roversbende, die een ontvoerde prinses gevangen houden, die zich voedt…

sprookje uit 1800
 • zit, die veel geld geeft voor zijn vrijlating. Dit jaagt de schipper er doorheen in de herberg, maar hij weet weer geld te
 • herberg
 • list
 • Een op zee vergane schipper spoelt aan, weet een zeemeeuw te grijpen en wordt door een boer naar zijn huis verwezen om op te drogen. De boerin heeft echter bezoek van de pastoor en stuurt de schipper…

mop uit 1554
 • herberg dat hij het bed moet delen met een kaatser. Die zegt dat hij in zijn slaap nog wel eens uit kan halen als hij droomt
 • herberg
 • list
 • Veel kooplieden gingen naar de markt van Frankfort, onder wie een paardenkoopman. Op een nacht is het zo druk in de herberg dat hij het bed moet delen met een kaatser. Die zegt dat hij in zijn slaap…

sprookje uit 1899
 • durfde haar evenwel niet terug te brengen om de roovers. Op een goeden dag kwam een zeekapitein in de herberg. Hij ging met
 • herberg
 • list
 • Matroos redt het leven van een oude vrouw die hem verzekert dat ze hem zal helpen als dat nodig is. Hij sluit zich aan bij een roversbende en ontdekt een ontvoerde koningsdochter. Na verloop van tijd…

mop uit 1651
 • herberg
 • list
 • De deurwaarder Jacob de Hennin werd gevraagd om de burgemeester of de schout van Gouda naar het hof te brengen. Hij verkleedde zich en trok naar Gouda met een groepje soldaten, maar hij deed alsof hij…