Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

9 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • . Doe wie de keizerinne wat grut wurden mei ien fan 'e hege adel, dy't in bulte oan it hof ferkearde, en dêr hie se wat fan
 • my dêr net út rêd — ik weagje it der op. Hawar, hy tsjinne him oan by it hof as masterskroar. Fuortdalik waard er
 • hof
 • list
 • Een vreselijk ijdele keizer wil een nieuw pak hebben. Een kleermaker zegt dat hij er een gemaakt heeft van een speciale stof. Iemand die als bastaard ter wereld is gekomen kan de stof niet zien. De…

sprookje uit 2000
 • hof zweeg. En alle gasten en alle gezanten van overzee vergaten te eten, en de slaven vergaten om het eten op te dienen
 • komen luisteren naar de verhalen van Farli Mas. En zo kwam dan op een gegeven moment Farli Mas weer aan het hof en hij zag
 • de koning geofferd moet worden. Farli Mas bezit echter de gave van het verhalen vertellen, en hij doet het hele hof alle
 • en zijn priesters uit aan het hof, en ook zij worden betoverd door de vertelkunst van Farli Mas. Hierdoor vergeten zij de
 • hof
 • list
 • De koningen van Napata zijn heel rijk, maar worden steeds jong geofferd. Als nieuwe koning kiest Akaf als metgezel in de dood zijn slaaf Farli Mas. Zijn zuster Sali wordt priesteres van het heilige…

sprookje uit 1901
 • hebben, en ze noodigden hem dus aan het hof. Daar werd hij minzaam ontvangen, en de koningsdochter was zelfs zoo lief en
 • het niet langer uithouden, en ze ontbood hem weer aan het hof. Daar was het hem juist om te doen, want zoo hoopte hij haar
 • . Uiteindelijk mag de jongen aan het hof komen. Hij wordt verliefd op de prinses en zij palmt hem in. Ze ontfutselt hem het fluitje
 • , blaast en beveelt het mannetje om de jongen te verjagen. De jongen haalt bij zijn broer het hoedje. Aan het hof laat hij zich
 • hof
 • list
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…

sprookje uit 1903
 • mocht natuurlijk tot zijn dood toe an het hof blijven. (Uitdam)
 • hof
 • hof afraden
 • Rijke heer die in een bos is verdwaald treft een arme gepensioneerde soldaat die hem vertelt op weg te zijn naar de koning om meer pensioen te vragen. Hij zal de koning een steen in zijn gezicht…

sage uit 1933
 • , zijt ge nu reeds vergeten, dat ge beloofde ons hier een hof te doen bouwen." En om aan zijn belofte te voldoen liet hij
 • plunderen de Denen het omringende land. Uiteindelijk treedt de hertog van Brabant tegen hen op, en worden ze door een list
 • hof
 • list
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

sprookje uit 1903
 • hof blijven. (1) zoodat
 • , mag de soldaat tot aan zijn dood aan het hof blijven.
 • hof
 • list
 • De koning is verdwaald in een bos en ontmoet een oud-soldaat; deze herkent de koning niet, en de koning maakt zich ook niet bekend. Samen trekken ze verder op zoek naar onderdak. De soldaat vertelt…

sprookje uit 1901
 • naar de kazerne. De volgende dag wordt de sergeant aan het hof ontboden. Nu herkent hij in de koning zijn reismakker van
 • hof
 • list
 • Een sergeant deserteert uit het leger omdat hij maar steeds niet bevorderd wordt. Als hij het bos intrekt, ontmoet hij de koning, die de jachtstoet is kwijtgeraakt en nu verdwaald is. Het tweetal…

sprookje uit 1901
 • noodigden hem dus aan het hof. Daar werd hij minzaam ontvangen en de koningsdochter was zelfs zoo lief en vriendelijk voor hem
 • ontbood hem weer aan het hof. Daar was het hem juist om te doen, want zoo hoopte hij haar het fluitje weer te kunnen afnemen
 • . Uiteindelijk mag de jongen aan het hof komen. Hij wordt verliefd op de prinses en zij palmt hem in. Ze ontfutselt hem het fluitje
 • , blaast en beveelt het mannetje om de jongen te verjagen. De jongen haalt bij zijn broer het hoedje. Aan het hof laat hij zich
 • hof
 • list
 • Twee zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun wensen. Beide vragen een zak met goud. De ene broer koopt een…

mop uit 1651
 • Jacob de Hennin, deurwaerder, wiert van het Hof gevraegt of hij wel kans sagh om de burgemeester van der Goude uyt sijn
 • De deurwaarder Jacob de Hennin werd gevraagd om de burgemeester of de schout van Gouda naar het hof te brengen. Hij
 • hof
 • list
 • De deurwaarder Jacob de Hennin werd gevraagd om de burgemeester of de schout van Gouda naar het hof te brengen. Hij verkleedde zich en trok naar Gouda met een groepje soldaten, maar hij deed alsof hij…