Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

21 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • Een rijke koopman wordt onderweg naar huis overvallen door een rover. De koopman vraagt hem of hij hem eerst de vinger
 • . Net op dat moment trekt de koopman de vinger weg en het wapen blijft in de boom vastzitten. Voordat de rover het in de
 • koopman
 • list
 • Een rijke koopman wordt onderweg naar huis overvallen door een rover. De koopman vraagt hem of hij hem eerst de vinger af wil slaan, anders geloven ze thuis niet dat hij overvallen is. Hij legt zijn…

Trefwoorden: boom, geld, koopman, list, rover, vinger


mop uit 1972
 • Een man wil een melkschaap kopen. Een koopman zegt tegen hem dat als hij melk wil kopen hij dit schaap moet kopen. Dat
 • koopman
 • list
 • Een man wil een melkschaap kopen. Een koopman zegt tegen hem dat als hij melk wil kopen hij dit schaap moet kopen. Dat doet de man, maar het blijkt een droog schaap te zijn en dus moet de man…

mop uit 1966
 • Der wie in koopman, dat wie in gewanten keardel. Dy hie nei Ljouwert ta west mei fé. Hy hie dêr fé forkocht en nu hied
 • rover foar him mei in great mes yn 'e hân. Dy sei: "Je geld of je leven." De koopman sei: "Dû kinst myn jild krije." Hy
 • Een koopman, een stevige kerel, verkoopt zijn vee en gaat met een hoop geld terug. Onderweg moet hij door een bos en
 • dan staat er ineens een rover voor zijn neus met een groot mes in zijn hand, die zegt: "Je geld of je leven." De koopman
 • koopman
 • list
 • Een koopman, een stevige kerel, verkoopt zijn vee en gaat met een hoop geld terug. Onderweg moet hij door een bos en dan staat er ineens een rover voor zijn neus met een groot mes in zijn hand, die…

sprookje uit 2000
 • Een Perzische koopman gaat naar India, en moet van zijn papegaai een boodschap overbrengen aan zijn papegaaien-familie
 • . Als de koopman in het bos aan de papegaaien vertelt dat hun familielid in een kooi zit, valt er een papegaai dood. De
 • koopman
 • list
 • Een Perzische koopman gaat naar India, en moet van zijn papegaai een boodschap overbrengen aan zijn papegaaien-familie. Als de koopman in het bos aan de papegaaien vertelt dat hun familielid in een…

sprookje uit 1890
 • huis zegde. Dat was me goed, maar in den valavond van den derden dag kwam er een rijke koopman toe, en verzocht om
 • naar den koopman zijne kamer, kapte hem met eene bijl den kop af en maakte zich meester van al zijn geld. 's Anderdaags, in
 • ". De broers gaan naar de herberg en worden als gek beschouwd. Als er een rijk koopman op bezoek komt, wordt hij door de
 • koopman
 • list
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy kaem op 'e merk. Doe wie dêr in koopman, dy bea him in kou to keap oan. Dy kou like de boer wol
 • goed", sei de koopman. In pear wiken letter wie de boer wèr op 'e merk. Doe sei de koopman tsjin 'e boer: "Ik wol myn
 • Een boer kocht op de markt een koe. Hij zou de ene helft nu betalen en de andere zou de koopman te goed houden. Een
 • paar weken later vroeg de koopman om zijn geld. De boer zei echter, dat hij hem te goed zou houden en dus niet zou hoeven
 • koopman
 • list
 • Een boer kocht op de markt een koe. Hij zou de ene helft nu betalen en de andere zou de koopman te goed houden. Een paar weken later vroeg de koopman om zijn geld. De boer zei echter, dat hij hem te…

mop uit 1976
 • Een koopman kan van een gierige boerin nog geen beetje water krijgen tegen de dorst. Dan vertelt hij over zijn
 • . In het gesprek komt de koopman er achter welke ingrediënten de boerin lekker vindt, en peterselie, wortelen en spek
 • koopman
 • list
 • Een koopman kan van een gierige boerin nog geen beetje water krijgen tegen de dorst. Dan vertelt hij over zijn soepsteen, waarmee heerlijke soep gemaakt kan worden. In ruil voor een maaltijd, mag de…

sage uit 1923
 • ontwaken bevonden zij zich, ver verwijderd van alle menschen, in een andere wildernis. Greta werd mismoedig. Doch de koopman
 • noodigde haar ter tafel, waar, zooals hij voorgaf, haar vader met ander heeren haar wachtten. Zij en de koopman gingen de
 • koopman
 • list
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sprookje uit 1896
 • zich nu in een koopman en wendde zich tot het meisje met de vraag of zij den ring wilde verkoopen. - «Neen», zeî ze en
 • tegelijk had ze 't ongeluk den ring te laten vallen en nu veranderde de ring eensklaps in een gortkorrel. En de koopman werd
 • meisje de ring vindt. De heer verandert zich in een koopman maar het meisje wil de ring niet verkopen. De ring verandert in
 • een gortkorrel en de koopman in een haan die probeert de korrel op te pikken maar de jongen is hem te snel af en verandert
 • koopman
 • list
 • Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in handen waarin te lezen staat hoe je je in allerlei dingen kan veranderen. De…

sage uit 2006
 • een koopman, door de roovers uitgeschud en die tegen zich zeif klaagde over zijn noodlot, het verlies van zijn goederen en
 • de vogels zijn slapen. Zoo meende de koopman eensklaps een menschelijk geluid te hooren, wat hem verwonderde en tegelijk
 • list van de duivel en de reizigers laten Margreetje en de koopman achter. De volgende dag komen zij in een prachtig slot
 • van haar vader proberen haar te zoeken, maar tevergeefs. Een door rovers berooide koopman ontmoet haar. Samen gaan ze
 • koopman
 • list
 • De hertogsdochter Margreetje blijft op een dag na op jacht te zijn gegaan met haar vader, achter in het bos. De mannen van haar vader proberen haar te zoeken, maar tevergeefs. Een door rovers berooide…

sage uit 1918
 • bare deugd vertelde men veel goeds, zoodat ook een machtig Lombardijnsch koopman over hem hoorde spreken; bij hem trad
 • Claes Scoutet in dienst als knecht en klerk. De koopman vertrouwde hem na korten tijd volkomen, en had hem lief, of het een
 • Deugdzame Claes Scoutet uit Dordrecht treedt in dienst van een machtig Lombardijnse koopman. Koopman verpandt een
 • aantal juwelen in ruil voor een groot stuk van het Heilig Kruis. Op de terugtocht sterft de koopman, als Claes het heilige
 • koopman
 • list
 • Deugdzame Claes Scoutet uit Dordrecht treedt in dienst van een machtig Lombardijnse koopman. Koopman verpandt een aantal juwelen in ruil voor een groot stuk van het Heilig Kruis. Op de terugtocht…

mop uit 1894
 • scheelde. "Ach, goede man," zei de roover, "ik ben een koopman in goud en juwelen. Terwijl ik door het bosch ging zijn roovers
 • geen heer, maar een gemeene roover, als koopman gekleed." "Nu," zei de hoofdman, "die vent beloofde je twee paarden en een
 • voor te doen als een koopman wiens kistje met juwelen in een put is gevallen, lukt het de jongen om de boer naakt in de put
 • koopman
 • list
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

mop uit 1971
 • Sa wie der in rike koopman dy hie nei Ljouwert west, dy hie ek noch al hwat jild fan 'e bank by him. Dêr wurdt er ek
 • Een koopman keert met veel geld naar huis terug. Onderweg wordt hij overvallen door een rover met een mes. De koopman
 • rover toeslaat, trekt de koopman zijn hand weg. Het mes komt vast in de boom te zitten en de koopman weet de rover te doden.
 • koopman
 • list
 • Een koopman keert met veel geld naar huis terug. Onderweg wordt hij overvallen door een rover met een mes. De koopman wil zijn geld wel afstaan, als de rover hem de vinger afslaat met het mes - zodat…

sprookje uit 1894
 • , vriendlief," zei de rover, "ik ben een koopman in goud en juweelen, en terwijl ik door het bosch ging, hebben roovers mij
 • voor te doen als een koopman wiens kistje met juwelen in een put is gevallen, lukt het de jongen om de boer naakt in de put
 • koopman
 • list
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

mop uit 1554
 • koopman
 • list
 • Veel kooplieden gingen naar de markt van Frankfort, onder wie een paardenkoopman. Op een nacht is het zo druk in de herberg dat hij het bed moet delen met een kaatser. Die zegt dat hij in zijn slaap…

mop uit 1554
 • koopman
 • list
 • In Florence gaat iemand naar een paardenhandelaar om een paard te kopen. Het paard moet 26 dukaten kosten. Afgesproken wordt dat hij 10 dukaten (aan)betaalt en dat hij de rest tegoed houdt. Drie…

mop uit 1554
 • kon zich geen miskoop veroorloven. De koopman sprak: Het enige gebrek dat ik weet is dat het niet over bomen rijdt. Dat
 • koopman
 • list
 • Iemand onderhandelde over een paard met een paardenkoper, en vroeg of het beest een gebrek had. Hij was een arm man en kon zich geen miskoop veroorloven. De koopman sprak: Het enige gebrek dat ik weet…

mop uit 1554
 • geven, maar gaf haar in plaats daarvan wat haar dat hij van zijn (schouder)tas geknipt had. Toen de koopman eens met andere
 • . De koopman begreep wat er gaande was en zei: doe de deur eens open, ik denk dat hij naar huis wil. De tas sprong van de
 • koopman
 • list
 • Er was eens een koopmansvrouw die van een oude vrouw een toverkunst gekocht had om haar man te dwingen naar haar toe te komen. Daarvoor had zij wat wenkbrauwhaar van hem nodig en daarom vroeg ze dus.…

sage uit 1592
 • blijft over. De koopman zoekt Faustus op in de herberg. Als Faustus lijkt te slapen trekt de man hem aan zijn been. Dit
 • scheurt van zijn lichaam. De koopman denkt dat hij echt het been uit het lichaam getrokken heeft. Faustus schreeuwt moord en
 • koopman
 • list
 • Faustus bedriegt een paardenkoper op een jaarmarkt. Hij maakt een paard dat op deze jaarmarkt sterk in de smaak valt bij veel kooplieden. Hij verkoopt het voor veertig gulden aan een paardenkoper en…

sprookje uit 1804
 • man met een ledder bij het glas opklimmen en toen schoot de koopman de man van de ledder af en hij was dood. En toen
 • koopman
 • list
 • Drie kooplieden gaan met hun knechten op reis en komen bij een herberg. Ze vragen of ze kunnen overnachten en worden in een huis gebracht. Omdat het niet veilig lijkt, blijven ze wakker en spelen…

sprookje uit 1889
 • groot koopman had voltooid, welke steeds de beste getuigenissen omtrent zijn gedrag gegeven had. Aan dezen deed hij nu den
 • slechts een koopman in olie bij zich te herbergen, zeven en dertig roovers en hun kapitein, den verkleeden koopman, in zijn
 • koopman
 • list
 • Op een dag ziet Ali Baba waar een roversbende zijn schatten bewaart. Hij weet de grot te openen met een toverformule en neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een…
Screen Shot Ali Baba ezel.png
Keller.pdf