Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

66 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • van een rijke boer. De jonge vrouw bedacht een middel om haar man aan de macht van het witte wief te ontrekken. Verkleed
 • een man die haar weet te verdrinken.
 • list
 • man
 • Een wit wief staat erom bekend dat ze jonge boerenzoons meelokt naar haar verblijf. Een arme boerenzoon kent het rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het…

sage uit 1971
 • knieën bij elkaar als ze de appel vangt, wat erop wijst dat ze een man is. De soldaat is 's nachts op zijn hoede. Hij maakt
 • man gekleed, en steekt in de stropop, denkende dat hij de soldaat doodsteekt. De soldaat ziet het, en doodt hem. De
 • list
 • man
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

mop uit 1966
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en
 • list
 • man
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

sage uit 1966
 • Der wie us in man, dy hie forlet fan jild. Doe kom de duvel by him. Dy sei: Ik kin dy wol oan jild helpe. Hy moest mar
 • in lears troch in gat fan it tek fan 'e skuorre stekke, dan soe de duvel dy fol smite. De man dy die dat. Hy stuts in
 • Een man heeft geen geld, maar de duivel belooft hem geld te geven: een hele laars vol. De man steekt de laars door het
 • list
 • man
 • Een man heeft geen geld, maar de duivel belooft hem geld te geven: een hele laars vol. De man steekt de laars door het dak van de schuur, maar heeft stiekem de zool eruit gehaald. Zo leidde hij de…

Trefwoorden: arm, bedrog, dak, duivel, gat, geld, laars, list, man, rijk, schuur, steken, zool


mop uit 1999
 • Temel zit toevallig een geleerde man uit Istanbul, die ook van Ankara naar Istanbul reist. Daar heeft hij zijn opleiding
 • gehad. Temel vroeg aan die man: 'Okee, de reis is lang. We gaan praten, vragen stellen onderling. Dan kunnen we een beetje
 • list
 • man
 • In de trein heeft Temel een weddenschap met een geleerde. Als de geleerde het antwoord niet weet, moet hij 100 Lira betalen. Als Temel het antwoord niet weet, moet hij 10 Lira betalen. Temel vraagt:…

sage uit 1966
 • Een man was een keer op weg naar Leeuwarden, toen hij met zijn hondenkar over een brug heen wilde gaan. Met geen
 • het toch. Even later liep Jehannes grijnzend naast hem. Toen hij de man vroeg: "Ging het daarnet niet zo best?", wist de
 • list
 • man
 • Een man was een keer op weg naar Leeuwarden, toen hij met zijn hondenkar over een brug heen wilde gaan. Met geen mogelijkheid kreeg hij zijn honden vooruit, het leek zelfs wel of er van achteren aan…

sprookje uit 1970
 • HET GEVONDEN GELD Dicht bij Kampen, in een klein dorpje, woonden een man en een vrouw met een boel kinderen, die hun
 • kost verdienden met vissen, weven en wild strikken. Eens, op een avond, toen de man uitging om nog even naar zijn zalmfuik
 • iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt een list. Hij neemt zijn vrouw mee in het
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan
 • list
 • man
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt…

mop uit 1888
 • nie," lachte de man van Sint-Crispijn; "maar a e middelke verschaffen, om nog veu den aovond e speksplinternief paor
 • ?" hernam de andere, alsof hij van niets wist; "toch gee lijk zeker!" "'t Is nog erger, man," was het bescheid; "bezeten van den
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker
 • de man uitkraamt. Zijn geschrokken vrouw haalt alle vrouwen van het dorp om raad. Tenslotte wordt de pastoor erbij
 • list
 • man
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker tegen. Hij zegt hem dat het toverwoord voor nieuwe schoenen "barrik, barrak" is.…

sprookje uit 1889
 • er een groot kruis, en van onder op den grond stond er een man met pijl en boog, die naar omhoog keek. De jongen vroeg
 • aan den man, wat hij daar deed? En de man antwoordde, dat hij op 't kruis van den toren een mugge zag zitten, en dat hij
 • boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke houtraper, een man die veel kan drinken en
 • list
 • man
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

broodjeaapverhaal uit 1956
 • half uur wachtte, verzon de hooggeleerde een list om zijn gezicht te redden: `(...) hij zou net doen of hij van buiten kwam
 • list
 • man
 • Een hoogleraar verslaapt zich voor een tentamen aan huis. Om tegenover de wachtende student zijn gezicht te redden, trekt hij hoed en jas aan en doet alsof hij van buiten komt en is opgehouden. Per…

mop uit 1860
 • Het gevunnen geld Dichte bij Kaampen, in 'n klein dorpien, woenden 'n man en 'n vrouwe met 'n stok of wat kienders, dee
 • mit visschen, weven en wild strikken heur kost verdienden. Eenmaol op 'n aovend, doe de man uutgonk om nog ies even naor
 • Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list
 • list
 • man
 • Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list: hij stopt een zalm in de vosseval en een vos in een fuik. Even later 'vinden' hij…

sprookje uit 1889
 • molen staan, waar de andere stond. Zijt gij te vreden, teeken dan!" De zwarte man pitste Rik in de hand, dat het bloed er
 • met eenen staert en koeipooten... Siska begreep seffens, dat haar man zijne ziel aan den duivel verkocht had, en dat
 • molenaar moet met zijn bloed tekenen. Zijn vrouw ziet 's nachts duivels aan de molen bouwen en begrijpt dat haar man zijn ziel
 • list
 • man
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

sprookje uit 1889
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze
 • verschijnt en vraagt om een koek waarna hij degene die bakt een pak slaag geeft. De man met de hamer stopt hem echter met zijn
 • list
 • man
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

sprookje uit 1940
 • apels?" De boer knikte. "Moai," forfette de soldaet, "as jo ús aenst ien foar ien in apel tasmite, dan docht in man by it
 • . It bleau in hiel set stil, mar doe't dan alles yn rêst like to wêzen, kaem it minske - nou as man - der hoeden oanstappen
 • en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te nemen moet de boer de vrouw een appel
 • toewerpen. De vrouw doet bij het vangen haar knieën bij elkaar zoals een man, en vergroot niet als een vrouw de schoot door de
 • list
 • man
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te…

sprookje uit 1968
 • Der wie in man, dy hie jild fan 'e duvel. Dêr moest er syn siele foar ôfstean. Doe 't dat tiid wie kom de duvel om dy
 • to heljen. Doe sy de man: "Wolle jo sa lang wachtsje oant ik myn hoasbannen fêst doch?" Ja, salang woe er wol wachtsje
 • Een man heeft geld van de duivel gekregen, en moest in ruil daarvoor zijn ziel afstaan. Op een gegeven moment komt de
 • duivel de man afhalen. De man vraagt of de duivel even wil wachten tot hij zijn kousebanden vastgemaakt heeft. Zolang wil de
 • list
 • man
 • Een man heeft geld van de duivel gekregen, en moest in ruil daarvoor zijn ziel afstaan. Op een gegeven moment komt de duivel de man afhalen. De man vraagt of de duivel even wil wachten tot hij zijn…

sprookje uit 1967
 • De duvel boude tabaksplanten. Dêr smookte er fan. "Wist ik mar hwat er dêr yn 'e tún hat," sei in man, "dan bistelde ik
 • har man, "ik wurd it wol gewaer." En doe smarde se har alhiel mei tar yn. "Nou mastû my yn 'e fear birolje", sei se tsjin
 • man, en hij bestelt ook tabaksplanten.
 • list
 • man
 • Om erachter te komen van wat voor bladeren de duivel tabak rookt, loopt een vrouw, vermomd als een grote vogel, over de plantjes heen. De duivel roept dat ze moet uitkijken voor zijn tabaksbladeren,…

mop uit 1953
 • biteljen. Doe forsûpte de man dy èk, hwant hy tocht net oars as dat it deselde wie en dat er heal wurk makke hie. Doe't er dan
 • . "Och heden," sei se, "nou binne se alle trije forsûpt, myn man ek. Dat wie de bidoeling net."
 • Een rijke vrouw is getrouwd met één van drie gebochelde broers. Omdat ze de twee inwonende broers van haar man liever
 • beschoren en de sluwe vrouw raakt haar man kwijt.
 • list
 • man
 • Een rijke vrouw is getrouwd met één van drie gebochelde broers. Omdat ze de twee inwonende broers van haar man liever kwijt dan rijk is, besluit ze hen op een voordelige manier weg te werken. Ze…

sage uit 1967
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen
 • list
 • man
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen hebben. Het meisje denkt dat ze op de kermis wel iemand kan oppikken, 'desnoods…

sprookje uit 1967
 • Een man komt met een grote kist met 'breekbare waar' bij een herberg en vraagt aan de kastelein of hij zijn handeltje
 • man aan met allerhande moordwapens bij zich. De man is lid van een moordenaarsbende en voornemens de kastelein 's nachts
 • list
 • man
 • Een man komt met een grote kist met 'breekbare waar' bij een herberg en vraagt aan de kastelein of hij zijn handeltje voor een nacht bij hem mag stallen. De kastelein stemt toe, maar vertrouwt het…

sage uit 1967
 • . Doe kom dêr in negoasjeman. Dy hie in great swier pak by him. 't Wie skier fan kleur. De man sei: "Hjir sit kleanspul yn
 • . Mei dit pak hjir wol even stean? Dan helje ik it aenst wol wer." It like Bauk earst nergens nei, mar de man koe sa
 • met allerlei wapens bij zich. De man maakt deel uit van een inbrekersbende. De knechten schakelen op hun beurt bewapende
 • list
 • man
 • Een heer en zijn vrouw gaan een avond weg en laten de knechten achter in hun grote huis met veertien kamers. Een venter komt langs en vraagt of hij een groot, zwaar pak met 'kleren' een nachtje in het…

sage uit 1967
 • een man. Die wou graag met riden. Nou, dat kon wel. Maar onderweg docht mijnheer Hektor him benaud met die man der in. Die
 • man had een tasje bij him. Mijnheer Hektor raakte toen om somaar te seggen bij ongeluk die man zijn hoed aan. Die man
 • man met een list de wagen af. Hektor raakt even de hoed van zijn passagier aan en als de passagier van de wagen stapt om
 • Mijnheer Hektor neemt in zijn rijtuig een man mee die langs de weg staat. Onderweg wordt Hektor ineens bang en werkt de
 • list
 • man
 • Mijnheer Hektor neemt in zijn rijtuig een man mee die langs de weg staat. Onderweg wordt Hektor ineens bang en werkt de man met een list de wagen af. Hektor raakt even de hoed van zijn passagier aan…

sprookje uit 2000
 • hardloopwedstrijd en verzon een list. Hij zou de haas weleens een lesje leren. De egel instrueerde zijn vrouw bij de finish te gaan
 • list
 • man
 • Er waren eens een haas en een egel. De egel liep een beetje mank, want hij had zijn leven lang al iets aan zijn poot. De haas had prachtige benen en schepte daarover op tegen de egel. De egel pikte…

sprookje uit 2000
 • konden rustig in en uit de grot lopen. Aeneis verzon een list. Allereerst wachte hij tot de cycloop sliep. Toen wierp hij
 • list. Hij en zijn vrienden gaan onder de schapen hangen en kunnen zo ongemerkt naar buiten.
 • list
 • man
 • Aeneis was met zijn mannen gevangen genomen door een cycloop. De cycloop hield schapen als voedselvoorraad. De schapen konden rustig in en uit de grot lopen. Aeneis verzon een list. Allereerst wachte…

mop uit 1967
 • Der wie us in man, dy syn wiif wie rooms. Sy hienen in soan, dy wie net rooms. De man stoar. Doe sei 't wiif tsjin har
 • Een roomse weduwe stuurt haar ongelovige zoon naar de pastoor met een zak geld om haar overleden man voor het vagevuur
 • list
 • man
 • Een roomse weduwe stuurt haar ongelovige zoon naar de pastoor met een zak geld om haar overleden man voor het vagevuur te behoeden. De jongen doet dit en telt alvast het geld terwijl de pastoor bidt.…

mop uit 1967
 • Der wie in man dy gong der wolris op út to streupen, mar hy wie ek in tûke ynbrekker en rover. Hy wie troud mei in frou
 • , dy koe noait har mûle hâlde en dy't altyd troch de koer foel as men har ûnderfrege. Op in kear doe hie dy man ris wer
 • hadden, wilden ze niet gepakt worden doordat de vrouw haar mond niet kon houden, en ze verzonnen een list. De ene man deed in
 • Een man ging met zijn maat nogal eens uit stropen, en daarnaast braken ze ook veel in. Maar de echtgenote van de man
 • list
 • man
 • Een man ging met zijn maat nogal eens uit stropen, en daarnaast braken ze ook veel in. Maar de echtgenote van de man kon nooit haar mond houden, en vertelde altijd alles als ze ondervraagd werd. Toen…