Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

mop uit 1888
 • nie," lachte de man van Sint-Crispijn; "maar a e middelke verschaffen, om nog veu den aovond e speksplinternief paor
 • de hand en het onnoozelste gezicht der waereld trad hij op den geestelijke toe, en vroeg, zoo beleefd hij kon, wie er in
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker
 • de man uitkraamt. Zijn geschrokken vrouw haalt alle vrouwen van het dorp om raad. Tenslotte wordt de pastoor erbij
 • geestelijke
 • list
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker tegen. Hij zegt hem dat het toverwoord voor nieuwe schoenen "barrik, barrak" is.…

mop uit 1301
 • aen hem te wiue sochte Ende hise teren bringhen mochte. Daer om dede hise sijn allene, Dat si met man neghene 15
 • Droechsi tot enen jonghen man. 20 Wiselike dat sijt began Hem doen te wetene bi wat saken Dat si manlijc anderen quamen te
 • . Lodder, `De moraal van de boerden', in: Nieuwe Taalgids 75 (1982) p. 39-49. F.J. Lodder, Lachen om List en Lust. Studies over
 • verschijnt. Zij is echter verliefd op een jongeman en verzint een list om hem te ontmoeten. Tot drie keer toe lukt het haar om
 • . Tegenover de priester doet zij het voorkomen alsof er al bepaalde dingen gebeurd zijn, waarop de geestelijke vervolgens de
 • geestelijke
 • list
 • Een jonge vrouw wordt door haar vader opgesloten in een huis met hoge muren totdat er een geschikte huwelijkskandidaat verschijnt. Zij is echter verliefd op een jongeman en verzint een list om hem te…

mop uit 1301
 • haelden enen man 15 Dien si baden op ghenade Dat hi hen herberghe dade. Die goode man heuet ghedaen Ende heeft se in sijn
 • vrouwe sien 45 Al die wile dat hij sat Bi haren goeden man ende at. Si dede hem wel groet verdriet, Maer her Gobert en
 • : Nieuwe Taalgids 75 (1982) p. 39-49. F.J. Lodder, Lachen om List en Lust. Studies over de Middelnederlandse komische
 • Twee studenten keren terug uit Parijs en vragen onderdak bij een man, Gobert. De twee studenten begeren zijn vrouw en
 • zijn vrouw staat naar zijn eigen bed en kruipt vervolgens in bed bij de vrouw, die denkt dat hij haar man is. Ook zij
 • geestelijke
 • list
 • Twee studenten keren terug uit Parijs en vragen onderdak bij een man, Gobert. De twee studenten begeren zijn vrouw en dochter. Wanneer iedereen gaat slapen, kruipt de ene student in het bed van de…

sprookje uit 1528
 • wel sien gehangen. Die stiefmoeder. Op eenen tijt wasse gheseten Bi haren man om drincken om eten En sey, ick biddu wel
 • lieve man Doet desen Iacke wt mijn ghespan Hi is soe arch, soe slim van daden Wilt een ander met hem beraden Die hem dwinge
 • Een man had bij zijn eerste vrouw een zoon verwekt, Jacke genaamd. De stiefmoeder van Jacke koesterde grote nijd jegens
 • hem en gunde hem niets. Op een dag vroeg ze zelfs aan haar man of ze Jacke niet weg konden geven. Maar het jongetje was
 • geestelijke
 • list
 • Een man had bij zijn eerste vrouw een zoon verwekt, Jacke genaamd. De stiefmoeder van Jacke koesterde grote nijd jegens hem en gunde hem niets. Op een dag vroeg ze zelfs aan haar man of ze Jacke niet…
_jac001jack01ill01.gif