Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

mop uit 1995
 • Een man komt met zijn hond een café binnen en bestelt twee glazen whiskey bij de juffrouw achter de bar. Hij proost met
 • meer kunstjes?' 'Jazeker', zegt de man, 'hij kan zelfs een vrouw bevredigen'. Nieuwsgierig geworden neemt het meisje de man
 • Een man en zijn hond drinken samen een glas whisky in het café. Als de man tegenover het barmeisje beweert dat de hond
 • list
 • man
 • Een man en zijn hond drinken samen een glas whisky in het café. Als de man tegenover het barmeisje beweert dat de hond zelfs een vrouw kan bevredigen, gaat ze mee. De hond doet echter niets en de…

mop uit 1659
 • Bedroghe Venus-Vriendt. In Parys was seecker Venus-janker, op een kuyssche Vrouw, diens man uyt de Stadt was verhit; En
 • Man weder t'huys sou zijn; al hoewelse hem had moeten belooven; ter selver uure, met hem een Venusdansje te wagen: en dat
 • Een man probeert een vrouw te verleiden wier man van huis is. Ze vertelt het verhaal aan haar echtgenoot wanneer die
 • terug is en die verzint een plan om de man een lesje te leren. Als de man later verleid wordt om naakt in haar bed te
 • list
 • man
 • Een man probeert een vrouw te verleiden wier man van huis is. Ze vertelt het verhaal aan haar echtgenoot wanneer die terug is en die verzint een plan om de man een lesje te leren. Als de man later…

mop uit 1301
 • aen hem te wiue sochte Ende hise teren bringhen mochte. Daer om dede hise sijn allene, Dat si met man neghene 15
 • Droechsi tot enen jonghen man. 20 Wiselike dat sijt began Hem doen te wetene bi wat saken Dat si manlijc anderen quamen te
 • . Lodder, `De moraal van de boerden', in: Nieuwe Taalgids 75 (1982) p. 39-49. F.J. Lodder, Lachen om List en Lust. Studies over
 • verschijnt. Zij is echter verliefd op een jongeman en verzint een list om hem te ontmoeten. Tot drie keer toe lukt het haar om
 • list
 • man
 • Een jonge vrouw wordt door haar vader opgesloten in een huis met hoge muren totdat er een geschikte huwelijkskandidaat verschijnt. Zij is echter verliefd op een jongeman en verzint een list om hem te…

mop uit 1301
 • haelden enen man 15 Dien si baden op ghenade Dat hi hen herberghe dade. Die goode man heuet ghedaen Ende heeft se in sijn
 • vrouwe sien 45 Al die wile dat hij sat Bi haren goeden man ende at. Si dede hem wel groet verdriet, Maer her Gobert en
 • : Nieuwe Taalgids 75 (1982) p. 39-49. F.J. Lodder, Lachen om List en Lust. Studies over de Middelnederlandse komische
 • Twee studenten keren terug uit Parijs en vragen onderdak bij een man, Gobert. De twee studenten begeren zijn vrouw en
 • zijn vrouw staat naar zijn eigen bed en kruipt vervolgens in bed bij de vrouw, die denkt dat hij haar man is. Ook zij
 • list
 • man
 • Twee studenten keren terug uit Parijs en vragen onderdak bij een man, Gobert. De twee studenten begeren zijn vrouw en dochter. Wanneer iedereen gaat slapen, kruipt de ene student in het bed van de…

mop uit 1301
 • [Ic prijs een wijf die haren man] Ic prijs een wijf die haren man Verdwasen can ten sot; Al duet si hem die bleau
 • moeghen wi dit verleyden, Dat ic mach bliven in mijn eer 20 Ende wi onse vrienscap niet en sceyden? Die jonghe man sprac mit
 • [Ic prijs een wijf die haren man]
 • : Nieuwe Taalgids 75 (1982) p. 39-49. F.J. Lodder, Lachen om List en Lust. Studies over de Middelnederlandse komische
 • een list. De vrouw vertelt haar man dat haar een oneerbaar voorstel door iemand is gedaan, die haar wil ontmoeten in de
 • Een vrouw wil haar minnaar ontmoeten zonder dat haar man afweet van haar overspel. Samen met haar minnaar verzint zij
 • list
 • man
 • Een vrouw wil haar minnaar ontmoeten zonder dat haar man afweet van haar overspel. Samen met haar minnaar verzint zij een list. De vrouw vertelt haar man dat haar een oneerbaar voorstel door iemand is…

mop uit 1301
 • [Vander vrouwen die bouen haren man minde] Vander vrouwen die bouen haren man Minde, ende watter ghesciede van
 • . Nadien dat ic gemercken can, Vrouwen die bouen haren man 5 Minnen, si hebben torens vele, Ochte si sijn vol van reinaerts
 • [Vander vrouwen die bouen haren man minde]
 • : Nieuwe Taalgids 75 (1982) p. 39-49. F.J. Lodder, Lachen om List en Lust. Studies over de Middelnederlandse komische
 • Een vrouw bedenkt een list om met haar minnaar te vrijen, terwijl haar man slaapt. Zij bindt een koord van haar teen
 • echter bij het bed komt, omhelst hij in plaats van de vrouw, haar man. Deze schrikt op en denkt dat hij een dief heeft
 • list
 • man
 • Een vrouw bedenkt een list om met haar minnaar te vrijen, terwijl haar man slaapt. Zij bindt een koord van haar teen naar de deurknop van de slaapkamer, zodat zij haar minnaar kan waarschuwen wanneer…