Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

16 resultaten voor ""

mop uit 1999
 • Temel zit toevallig een geleerde man uit Istanbul, die ook van Ankara naar Istanbul reist. Daar heeft hij zijn opleiding
 • gehad. Temel vroeg aan die man: 'Okee, de reis is lang. We gaan praten, vragen stellen onderling. Dan kunnen we een beetje
 • list
 • man
 • In de trein heeft Temel een weddenschap met een geleerde. Als de geleerde het antwoord niet weet, moet hij 100 Lira betalen. Als Temel het antwoord niet weet, moet hij 10 Lira betalen. Temel vraagt:…

sprookje uit 1940
 • apels?" De boer knikte. "Moai," forfette de soldaet, "as jo ús aenst ien foar ien in apel tasmite, dan docht in man by it
 • . It bleau in hiel set stil, mar doe't dan alles yn rêst like to wêzen, kaem it minske - nou as man - der hoeden oanstappen
 • en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te nemen moet de boer de vrouw een appel
 • toewerpen. De vrouw doet bij het vangen haar knieën bij elkaar zoals een man, en vergroot niet als een vrouw de schoot door de
 • list
 • man
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te…

sprookje uit 1968
 • Der wie in man, dy hie jild fan 'e duvel. Dêr moest er syn siele foar ôfstean. Doe 't dat tiid wie kom de duvel om dy
 • to heljen. Doe sy de man: "Wolle jo sa lang wachtsje oant ik myn hoasbannen fêst doch?" Ja, salang woe er wol wachtsje
 • Een man heeft geld van de duivel gekregen, en moest in ruil daarvoor zijn ziel afstaan. Op een gegeven moment komt de
 • duivel de man afhalen. De man vraagt of de duivel even wil wachten tot hij zijn kousebanden vastgemaakt heeft. Zolang wil de
 • list
 • man
 • Een man heeft geld van de duivel gekregen, en moest in ruil daarvoor zijn ziel afstaan. Op een gegeven moment komt de duivel de man afhalen. De man vraagt of de duivel even wil wachten tot hij zijn…

mop uit 1978
 • papieren by?' Nee, de man hie gjin papieren. Dat koe ek net, wat it is in ferbeane hannel. Hawar, de man mocht se net meinimme
 • en fan need hat er se fleane litten. Dy man reizge in bult mei dieren. Op in kear moast er in oaljefant út Dútslân helje
 • Zonder vergunning mag men geen dieren bij de Duits-Nederlandse grens meenemen. Als een man uit Duitsland zonder
 • er dan wel over mag en de douane zegt dat hij wel een broodje mee mag nemen met wat ertussen zit. Dus gaat de man naar de
 • list
 • man
 • Zonder vergunning mag men geen dieren bij de Duits-Nederlandse grens meenemen. Als een man uit Duitsland zonder vergunning sijsjes in wil voeren lukt dat niet. Dan moet hij een olifant meenemen, maar…

kwispel uit 1994
 • Opdracht: Een man zet in de auto zijn radio aan. Hij zet de auto aan de kant en schiet zichzelf dood. Oplossing: De
 • man heeft zijn vrouw vermoord, maar heeft een alibi. Op het tijdstip van de moord presenteerde hij namelijk zijn 'live
 • Opdracht: Een man zet in de auto zijn radio aan. Hij zet de auto aan de kant en schiet zichzelf dood. Oplossing: De
 • man heeft zijn vrouw vermoord, maar heeft een alibi. Op het tijdstip van de moord presenteerde hij namelijk zijn 'live
 • list
 • man
 • Opdracht: Een man zet in de auto zijn radio aan. Hij zet de auto aan de kant en schiet zichzelf dood. Oplossing: De man heeft zijn vrouw vermoord, maar heeft een alibi. Op het tijdstip van de moord…

mop uit 1659
 • een vuil woort veeltijdts in de mondt hadde, docht hem daer mede te behelpen. Hy krijght een arm man, doch een gauwert, by
 • , ten mocht niet ghelden hy most de Man selfs spreken, ten laetsten komt Heer Pachter voor, dien de arme Man dus vraeghe
 • haalt de wijnkoper zijn gram. Hij laat een man een onzinnige vraag stellen, waarop de ontvanger een vloek met 'stront' laat
 • horen. De man betaalt hierop meteen met 'stront' (eigenlijk uitgekauwd brood), waarop de wijnkoper vraagt of iedereen
 • list
 • man
 • Een wijnkoper smokkelt wijn zonder belasting te betalen, zelfs onder de ogen van de ontvangers. Later nemen de ontvangers wraak en laten de wijnkoper voor al zijn misstappen boeten. Eén van de…

mop uit 1973
 • Der wienen ris in man en in frou. It wyfke wie net ien fan 'e snoadsten. It gebeurde op in kear by 't hjerst dat de man
 • foar?" frege it wyfke. "Dat is foar de winter", sei de man. Yn dy tiid kommen der noch in soad skoaijers by de doarren lâns
 • Een man bewaart spek voor de bedelaars die langskomen in de winter. Door een misverstand geeft zijn vrouw al het spek
 • aan de eerste bedelaar mee, die zegt dat hij Winter heet. De man wordt woest en gaat bij zijn vrouw weg. Hij wil pas
 • list
 • man
 • Een man bewaart spek voor de bedelaars die langskomen in de winter. Door een misverstand geeft zijn vrouw al het spek aan de eerste bedelaar mee, die zegt dat hij Winter heet. De man wordt woest en…

mop uit 1979
 • har stean en dy sei: "Hwerom rinne jim hjir noch om?" De âld man sei: "Ik bin bang dat myn skuorre aenst ynwaeit." Doe sei
 • Een arm echtpaar is erg bang dat hun bouwvallig schuurtje bij hevige storm om zal waaien. Als de man en de vrouw bij
 • gelden, aldus de duivel. De man heeft in de gaten dat hij oog in oog staat met de duivel maar gaat toch akkoord. Als de
 • list
 • man
 • Een arm echtpaar is erg bang dat hun bouwvallig schuurtje bij hevige storm om zal waaien. Als de man en de vrouw bij noodweer bezorgd om hun schuurtje heen rennen, worden ze benaderd door iemand die…

mop uit 1979
 • Een vrouw wil haar man van kant maken, op advies van en in samenwerking met haar moeder. Als zij naar de apotheek gaat
 • om rattekruid, vertrouwt de apotheker haar niet en geeft haar bruine suiker mee. De alerte apotheker licht hierop de man
 • list
 • man
 • Een vrouw wil haar man van kant maken, op advies van en in samenwerking met haar moeder. Als zij naar de apotheek gaat om rattekruid, vertrouwt de apotheker haar niet en geeft haar bruine suiker mee.…

broodjeaapverhaal uit 2006
 • originele fantasie. Het gebeurde in Trevisa, Italië. Een man, wiens auto was gestolen, kreeg de verrassing van zijn leven, toen
 • het eigenlijk vreselijk, wat hij had gedaan en hij nodigde de man en zijn gezin uit voor een diner in een goed restaurant
 • list
 • man
 • Een krantenartikel over een diefstal in Italië. De dief stal eerst de auto, liet deze terugkomen met een verontschuldigende brief en een restaurant reservering als goedmaker. Wanneer de familie in…

mop uit 1995
 • Een man komt met zijn hond een café binnen en bestelt twee glazen whiskey bij de juffrouw achter de bar. Hij proost met
 • meer kunstjes?' 'Jazeker', zegt de man, 'hij kan zelfs een vrouw bevredigen'. Nieuwsgierig geworden neemt het meisje de man
 • Een man en zijn hond drinken samen een glas whisky in het café. Als de man tegenover het barmeisje beweert dat de hond
 • list
 • man
 • Een man en zijn hond drinken samen een glas whisky in het café. Als de man tegenover het barmeisje beweert dat de hond zelfs een vrouw kan bevredigen, gaat ze mee. De hond doet echter niets en de…

sprookje uit 1971
 • Filemon en de duvel Filemon dat wie in man, dy joech nearne om. En dat hie er op syn buordsje stean: Der wie net ien op
 • Een man is ervan overtuigd dat niemand hem op de proef kan stellen en dat niemand hem schade kan berokkenen. Hij krijgt
 • waar niemand los van kan komen. De man leeft vrolijk verder, totdat de duizend jaar voorbij zijn en de duivel verschijnt om
 • list
 • man
 • Een man is ervan overtuigd dat niemand hem op de proef kan stellen en dat niemand hem schade kan berokkenen. Hij krijgt van de duivel in ruil voor zijn ziel: nog duizend jaar te leven, een stoel waar…

sprookje uit 1881
 • Een man komt bij een vrouwtje dat kort geleden weduwe was geworden. Zij vraagt waar hij vandaan komt, en als hij zegt
 • : "van Parijs," verstaat zij: "van 't Paradijs." Ze vraagt dan naar haar man, hoort dat hij aan allerlei gebrek heeft en
 • Een man komt bij een vrouwtje dat kort geleden weduwe was geworden. Zij vraagt waar hij vandaan komt, en als hij zegt
 • : "van Parijs," verstaat zij: "van 't Paradijs." Ze vraagt dan naar haar man, hoort dat hij aan allerlei gebrek heeft en
 • list
 • man
 • Een man komt bij een vrouwtje dat kort geleden weduwe was geworden. Zij vraagt waar hij vandaan komt, en als hij zegt: "van Parijs," verstaat zij: "van 't Paradijs." Ze vraagt dan naar haar man, hoort…

sprookje uit 1528
 • wel sien gehangen. Die stiefmoeder. Op eenen tijt wasse gheseten Bi haren man om drincken om eten En sey, ick biddu wel
 • lieve man Doet desen Iacke wt mijn ghespan Hi is soe arch, soe slim van daden Wilt een ander met hem beraden Die hem dwinge
 • Een man had bij zijn eerste vrouw een zoon verwekt, Jacke genaamd. De stiefmoeder van Jacke koesterde grote nijd jegens
 • hem en gunde hem niets. Op een dag vroeg ze zelfs aan haar man of ze Jacke niet weg konden geven. Maar het jongetje was
 • list
 • man
 • Een man had bij zijn eerste vrouw een zoon verwekt, Jacke genaamd. De stiefmoeder van Jacke koesterde grote nijd jegens hem en gunde hem niets. Op een dag vroeg ze zelfs aan haar man of ze Jacke niet…
_jac001jack01ill01.gif

sprookje uit 1952
 • .’ Heel beleefd nam hij zijn hoed af.
 De man achter de toonbank dacht: dat is iemand die bulkt van het geld. lk ga alles uit
 • zien.’ Meteen pakte de man een stuk of wat lansen en liet ze aan Nanzi zien. Maar geen enkele was naar zijn zin. De een was
 • list
 • man
 • Nanzi en zijn gezin hebben grote honger. In het bos vindt Nanzi een stroopboom, maar als zijn hand eenmaal vast zit in een gaf, wordt hij door Kompa Versmijter de lucht in gegooid. Nanzi zet een speer…

sprookje uit 1893
 • Zonder kousenbanden Op de Leie woonde voor vele jaren een man, die nooit kousenbanden droeg. In zijn jongensleeftijd
 • halen, juist op een morgen, dat die man uit zijn bed was opgestaan en zijn kousen zat aan te trekken. "Kameraad, nu moet je
 • Een man, die zich voor 20 jaar aan de duivel heeft verkocht, vraagt als de duivel hem komt halen uitstel om zijn
 • list
 • man
 • Een man, die zich voor 20 jaar aan de duivel heeft verkocht, vraagt als de duivel hem komt halen uitstel om zijn kousenbanden aan te binden en doet dit nooit meer van zijn leven.