Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sprookje uit 1940
 • apels?" De boer knikte. "Moai," forfette de soldaet, "as jo ús aenst ien foar ien in apel tasmite, dan docht in man by it
 • . It bleau in hiel set stil, mar doe't dan alles yn rêst like to wêzen, kaem it minske - nou as man - der hoeden oanstappen
 • en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te nemen moet de boer de vrouw een appel
 • toewerpen. De vrouw doet bij het vangen haar knieën bij elkaar zoals een man, en vergroot niet als een vrouw de schoot door de
 • list
 • man
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te…

sprookje uit 1967
 • Een man komt met een grote kist met 'breekbare waar' bij een herberg en vraagt aan de kastelein of hij zijn handeltje
 • man aan met allerhande moordwapens bij zich. De man is lid van een moordenaarsbende en voornemens de kastelein 's nachts
 • list
 • man
 • Een man komt met een grote kist met 'breekbare waar' bij een herberg en vraagt aan de kastelein of hij zijn handeltje voor een nacht bij hem mag stallen. De kastelein stemt toe, maar vertrouwt het…

sage uit 1967
 • . Doe kom dêr in negoasjeman. Dy hie in great swier pak by him. 't Wie skier fan kleur. De man sei: "Hjir sit kleanspul yn
 • . Mei dit pak hjir wol even stean? Dan helje ik it aenst wol wer." It like Bauk earst nergens nei, mar de man koe sa
 • met allerlei wapens bij zich. De man maakt deel uit van een inbrekersbende. De knechten schakelen op hun beurt bewapende
 • list
 • man
 • Een heer en zijn vrouw gaan een avond weg en laten de knechten achter in hun grote huis met veertien kamers. Een venter komt langs en vraagt of hij een groot, zwaar pak met 'kleren' een nachtje in het…

mop uit 1979
 • Een vrouw wil haar man van kant maken, op advies van en in samenwerking met haar moeder. Als zij naar de apotheek gaat
 • om rattekruid, vertrouwt de apotheker haar niet en geeft haar bruine suiker mee. De alerte apotheker licht hierop de man
 • list
 • man
 • Een vrouw wil haar man van kant maken, op advies van en in samenwerking met haar moeder. Als zij naar de apotheek gaat om rattekruid, vertrouwt de apotheker haar niet en geeft haar bruine suiker mee.…

sage uit 1919
 • , en het aantal koppen, dat zij droegen, kon hoogstens op vierhonderd worden geschat. Aan deze vierhonderd man heeft
 • en Koppelstok. Koppelstok wil ik noemen de listige, eenvoudige man uit het volk; de la Marck is de woeste aanvaller, die
 • om iedereen te vermoorden. Slechts enkelen weten door een list van een geliefd man te ontkomen. Toen de Spanjaarden te
 • onderhandelen en de belofte van Bossu dat deze gunst geen list is, opent men de poorten. Echter, zodra de poort is geopend bestormd
 • list
 • man
 • Op een dag zendt Alva de graaf van Bossu, om den Briel te veroveren. Bij de poort van Rotterdam aangekomen, roept hij de burgemeester op hem en zijn troepen binnen te laten. Echter het vroedschap van…
cohen3.jpg