Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

8 resultaten voor ""

sprookje uit 1889
 • met eenen staert en koeipooten... Siska begreep seffens, dat haar man zijne ziel aan den duivel verkocht had, en dat
 • molen staan, waar de andere stond. Zijt gij te vreden, teeken dan!" De zwarte man pitste Rik in de hand, dat het bloed er
 • , toebehoord hebben aan eenen pachter, die in de wandeling bekend stond als Rik Pompier. Deze was het, die zijne ziel verkocht aan
 • molenaar moet met zijn bloed tekenen. Zijn vrouw ziet 's nachts duivels aan de molen bouwen en begrijpt dat haar man zijn ziel
 • aan de duivel verkocht heeft. Ze gaat naar het kippenhok met een lamp en de haan kraait drie keer. De ziel van de molenaar
 • list
 • man
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

sprookje uit 1968
 • Der wie in man, dy hie jild fan 'e duvel. Dêr moest er syn siele foar ôfstean. Doe 't dat tiid wie kom de duvel om dy
 • to heljen. Doe sy de man: "Wolle jo sa lang wachtsje oant ik myn hoasbannen fêst doch?" Ja, salang woe er wol wachtsje
 • Een man heeft geld van de duivel gekregen, en moest in ruil daarvoor zijn ziel afstaan. Op een gegeven moment komt de
 • duivel de man afhalen. De man vraagt of de duivel even wil wachten tot hij zijn kousebanden vastgemaakt heeft. Zolang wil de
 • list
 • man
 • Een man heeft geld van de duivel gekregen, en moest in ruil daarvoor zijn ziel afstaan. Op een gegeven moment komt de duivel de man afhalen. De man vraagt of de duivel even wil wachten tot hij zijn…

sage uit 1967
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen
 • list
 • man
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen hebben. Het meisje denkt dat ze op de kermis wel iemand kan oppikken, 'desnoods…

mop uit 1967
 • Der wie in man dy gong der wolris op út to streupen, mar hy wie ek in tûke ynbrekker en rover. Hy wie troud mei in frou
 • , dy koe noait har mûle hâlde en dy't altyd troch de koer foel as men har ûnderfrege. Op in kear doe hie dy man ris wer
 • hadden, wilden ze niet gepakt worden doordat de vrouw haar mond niet kon houden, en ze verzonnen een list. De ene man deed in
 • Een man ging met zijn maat nogal eens uit stropen, en daarnaast braken ze ook veel in. Maar de echtgenote van de man
 • list
 • man
 • Een man ging met zijn maat nogal eens uit stropen, en daarnaast braken ze ook veel in. Maar de echtgenote van de man kon nooit haar mond houden, en vertelde altijd alles als ze ondervraagd werd. Toen…

sage uit 1923
 • zat, hoorde ze iets: een man kwam onder den boom geloopen. Hij weende klagend om vrouw en kind. En toen hij den blik
 • hebben wij onze Greta weergevonden! Edele jonkvrouw, neem dien man maar mee in het rijtuig!” En zij noodigden beiden uit om
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een
 • list
 • man
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sprookje uit 1971
 • Filemon en de duvel Filemon dat wie in man, dy joech nearne om. En dat hie er op syn buordsje stean: Der wie net ien op
 • Een man is ervan overtuigd dat niemand hem op de proef kan stellen en dat niemand hem schade kan berokkenen. Hij krijgt
 • van de duivel in ruil voor zijn ziel: nog duizend jaar te leven, een stoel waar niemand uit kan komen en een perenboom
 • list
 • man
 • Een man is ervan overtuigd dat niemand hem op de proef kan stellen en dat niemand hem schade kan berokkenen. Hij krijgt van de duivel in ruil voor zijn ziel: nog duizend jaar te leven, een stoel waar…

sage uit 1966
 • Der wie in man, dy hie syn siele forkocht oan 'e kweade. Mar hy hie de duvel to fiter hawn, dat doe't de duvel kom
 • moest er sûnder siele wer fuort. Mar de duvel sei: "Ik wol dochs hwàt fan dy ha." En doe nom er de man syn skaed en dat
 • Man Gives (Sells) his Shadow to the Devil.
 • Door een list kan de duivel de ziel die een man aan hem heeft verkocht niet meenemen. De duivel neemt daarop de schaduw
 • van de man mee. Dat komt pas uit als de man met een rijtje mensen in de zon staat. Iedereen heeft een schaduw, behalve de
 • list
 • man
 • Door een list kan de duivel de ziel die een man aan hem heeft verkocht niet meenemen. De duivel neemt daarop de schaduw van de man mee. Dat komt pas uit als de man met een rijtje mensen in de zon…

sprookje uit 1893
 • Zonder kousenbanden Op de Leie woonde voor vele jaren een man, die nooit kousenbanden droeg. In zijn jongensleeftijd
 • halen, juist op een morgen, dat die man uit zijn bed was opgestaan en zijn kousen zat aan te trekken. "Kameraad, nu moet je
 • Een man, die zich voor 20 jaar aan de duivel heeft verkocht, vraagt als de duivel hem komt halen uitstel om zijn
 • list
 • man
 • Een man, die zich voor 20 jaar aan de duivel heeft verkocht, vraagt als de duivel hem komt halen uitstel om zijn kousenbanden aan te binden en doet dit nooit meer van zijn leven.