Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

32 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • , mei gâns jild by him. Dêr waard er oanfallen troch in rover en dy easke syn jild. De keapman wie in dikke sterke keardel
 • , hy koe wol ien tille, mar sûnder wapen doarst er him net fersette, want de rover stie mei in grut mes yn 'e hân foar him
 • Een rijke koopman wordt onderweg naar huis overvallen door een rover. De koopman vraagt hem of hij hem eerst de vinger
 • af wil slaan, anders geloven ze thuis niet dat hij overvallen is. Hij legt zijn vinger op een boom en de rover slaat toe
 • list
 • rover
 • Een rijke koopman wordt onderweg naar huis overvallen door een rover. De koopman vraagt hem of hij hem eerst de vinger af wil slaan, anders geloven ze thuis niet dat hij overvallen is. Hij legt zijn…

Trefwoorden: boom, geld, koopman, list, rover, vinger


mop uit 1998
 • list
 • rover
 • De maffia laat afgeperst geld ophalen door een dove. Deze verstopt het geld, maar wordt door de criminelen gevat. Met behulp van een doventolk moet hij opbiechten. Eerst weigert hij, maar onder…

mop uit 1903
 • "Ja, ja Heit!" riepen de jongens. "Toe Heit, vertel ons 'ns wat van Japik Engberts, die slimme rover! Dat heeft Heit
 • gesproken? Gewoon met 'm gepraat? Hoe kon dat?" "Ha," zei Marten lachend: "Japik was geen rover, zoals het in die romanse boeken
 • list
 • rover
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de…

mop uit 1903
 • De politie is op zoek naar de rover Japik Ingberts. Ze laten een oud mannetje meerijden op de wagen omdat hij veel over
 • list
 • rover
 • De politie is op zoek naar de rover Japik Ingberts. Ze laten een oud mannetje meerijden op de wagen omdat hij veel over Ingberts weet te vertellen. Als hij uitstapt, springt de man plots over een…

mop uit 1903
 • De rover Japik Ingberts zit gevangen en een getuige van zijn misdaad blijkt onkreukbaar. De advocaat van Japik
 • list
 • rover
 • De rover Japik Ingberts zit gevangen en een getuige van zijn misdaad blijkt onkreukbaar. De advocaat van Japik voorspelt hem reeds de doodstraf. Japik bedenkt dat een getuige die zelf steelt niet meer…

sage uit 1971
 • bliken. dat frommis wie in gefaarlike rover, en se hienen der allegear gongen, as dy soldaat op 't hynder dêr net kommen wie.
 • vermomde man bleek een gevaarlijke rover te zijn.
 • list
 • rover
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

mop uit 1966
 • list
 • rover
 • Een heer krijgt een lift met een rijtuig. In de wagen zitten politiemannen die Japik Ingberts gaan inrekenen. De heer beaamt dat Ingberts een grote bandiet is. In het dorp van hun bestemming verlaat…

sage uit 1966
 • bewijs. Ze verzinnen een list. De vrouw krijgt een bed in de stal; de soldaat doet of hij bij zijn paard gaat slapen, legt
 • list
 • rover
 • Een oude vrouw vraagt bij een boerderij om onderdak. Even later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer dat het oude mens een man is. Als de boer haar een appel toegooit,…

sage uit 1966
 • list
 • rover
 • Een boerin hoort als ze buiten op de WC zit dat er rovers om de boerderij heen lopen. Ze gaat voorzichtig naar binnen en de familie verzamelt al het schiettuig dat in huis is. Als de rovers de vrouw…

mop uit 1966
 • rover foar him mei in great mes yn 'e hân. Dy sei: "Je geld of je leven." De koopman sei: "Dû kinst myn jild krije." Hy
 • forantwurding dwaen tsjinoer de boer." Dat wie de rover bêst. De koopman lei de pink op in stobbe en sei: "Slach him der yn ien kap
 • dan staat er ineens een rover voor zijn neus met een groot mes in zijn hand, die zegt: "Je geld of je leven." De koopman
 • zegt dat de rover zijn geld kan krijgen en smijt het voor hem op de grond. Dan vraagt hij aan de ander of deze zijn pink af
 • list
 • rover
 • Een koopman, een stevige kerel, verkoopt zijn vee en gaat met een hoop geld terug. Onderweg moet hij door een bos en dan staat er ineens een rover voor zijn neus met een groot mes in zijn hand, die…

sprookje uit 1966
 • list
 • moeder rover
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed dat de zoon Hendrik en Flintrik, Fries voor mosterd, gaat halen. Als blijkt dat het…

sprookje uit 1944
 • um 't kesteel. De rovers braoken een gat ien de muur. De knech stong klaor met een zweerd. De eerste rover staok de kop
 • deur 't gat. De knech sloeg um de kop af. Zo ging 't vier kier. De vijfde rover kreeg wat ien de gate en ging de vandeur
 • uit handen. Deze brengt haar echter niet terug, het is de rovershoofdman. De knecht gaat haar met een list terughalen en
 • list
 • rover
 • Een roverhoofdman wil met een meisje trouwen, maar krijgt haar niet van haar vader. Daarom plant hij met zijn twaalf rovers een ontvoering. Een knecht van de vader hoort dit gesprek en waarschuwt zijn…

sprookje uit 1944
 • zich voor als een roversbende. Zo kan hij met een list de dochter redden en de echte roversbende aan de politie uitleveren.
 • list
 • rover
 • Een roverhoofdman wil een kasteel plunderen. De bediende van dat kasteel hoort het gesprek en waarschuwt zijn heer. De bediende waakt die nacht in het kasteel en weet vier rovers uit te schakelen. De…

sage uit 1967
 • list
 • rover
 • Een heer en zijn vrouw gaan een avond weg en laten de knechten achter in hun grote huis met veertien kamers. Een venter komt langs en vraagt of hij een groot, zwaar pak met 'kleren' een nachtje in het…

mop uit 1966
 • buurt van het geld. Ze herkennen de rover niet als hij met een sjees komt, het paard aait en in de buurt gaat poepen. Ze
 • list
 • rover
 • Japik Ingberts chanteert een rijke veenbaas: hij moet geld achterlaten om brand te voorkomen. Vier man waken in de buurt van het geld. Ze herkennen de rover niet als hij met een sjees komt, het paard…

mop uit 1966
 • list
 • rover
 • Japik Ingberts moet voor de rechter verschijnen. Ditmaal zijn er veel getuigen van zijn misdaad. Japik geeft zijn advocaat een raad. De advocaat laat de getuigen weten dat hij een tuin met boompjes…

mop uit 1966
 • list
 • rover
 • Japik Ingberts gaat samen met zijn buurman schapen stelen. Ze slachten ieder een schaap in het weiland en gaan ermee aan de haal. Japik waarschuwt dat ze achterna gezeten worden. Ze gooien de schapen…

mop uit 1967
 • Der wie in man dy gong der wolris op út to streupen, mar hy wie ek in tûke ynbrekker en rover. Hy wie troud mei in frou
 • hadden, wilden ze niet gepakt worden doordat de vrouw haar mond niet kon houden, en ze verzonnen een list. De ene man deed in
 • list
 • rover
 • Een man ging met zijn maat nogal eens uit stropen, en daarnaast braken ze ook veel in. Maar de echtgenote van de man kon nooit haar mond houden, en vertelde altijd alles als ze ondervraagd werd. Toen…

sage uit 1934
 • list gelukt. De Denen in den brucht, meenend, dat hun makkers naderden, lieten heb tegen den berg oprijden, en openden
 • Hoe Denen zich in Brabant vestigden en rovend en plunderend dit gebied teisterden. En hoe door een list van Godevaert I
 • list
 • rover
 • Hoe Denen zich in Brabant vestigden en rovend en plunderend dit gebied teisterden. En hoe door een list van Godevaert I, hertog van Brabant, de Brabanders verlost werden van de wrede Denen.

sprookje uit 1978
 • har fêst mei in prop yn 'e mûle. Doe kom de frou wer yn 'e hûs. Hja sei tsjin 'e twadde 'rover': "Wolle jo even nei de
 • keuken gean en 't théwetter opsette?" De feinten wachten de rover al op en weefden der mei ôf, krekt as mei de earste. Tsjin
 • list
 • rover
 • Een boer laat een stel zigeunervrouwen in zijn huis toe die zich graag wat willen warmen bij de kachel. Als het stelletje zich behaaglijk bij het vuur genesteld heeft, valt het de boer op dat de…

sage uit 1923
 • list, dat zij bezwijmden en geruimen tijd bewusteloos bleven. Weer tot bezinning gekomen, trokken zij moedig daar vandaan
 • list
 • rover
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sprookje uit 1896
 • een list buiten te sluiten. De rover roept de hulp in van zijn vrienden en probeert zich een weg naar binnen te
 • Een dienstmeid is alleen thuis als er een rover binnensluipt die het huis leeg wil roven. De dienstmeid weet hem met
 • list
 • rover
 • Een dienstmeid is alleen thuis als er een rover binnensluipt die het huis leeg wil roven. De dienstmeid weet hem met een list buiten te sluiten. De rover roept de hulp in van zijn vrienden en probeert…

sprookje uit 1896
 • gaan de kelder in. De laatste rover, die de wacht wil houden, krijgt een duw van de vrouw en zij sluit ze allen in de
 • list
 • rover
 • Een graaf moet zijn gravin alleen op hun slot achterlaten omdat hij ten strijde moet trekken. Op een nacht hoort zij voetstappen op de trap. Een groep rovers is haar huis binnengedrongen. De gravin…

sprookje uit 1903
 • list
 • rover
 • Rijke heer die in een bos is verdwaald treft een arme gepensioneerde soldaat die hem vertelt op weg te zijn naar de koning om meer pensioen te vragen. Hij zal de koning een steen in zijn gezicht…

mop uit 1894
 • list
 • rover
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…