Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • papier hie er yn 'e bûse, dêr hie er mei 't potlead oeren lang oars net as lytse puntsjes op set, se wienen net te tellen. Hy
 • list
 • tellen
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

mop uit 1970
 • telt hij over. Weer zegt de kikker: "Kwak!" De jongen smijt het geld naar de kikker: "Als je denkt beter te kunnen tellen!"
 • list
 • tellen
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of…

sprookje uit 1966
 • een tafel een grote hoeveelheid geld te tellen. Kleinoog aarzelt geen moment en springt met de koeienhuid over zich heen
 • list
 • tellen
 • Twee broers, Grootoog en Kleinoog, maken elkaar het leven niet gemakkelijk. In eerste instantie is het vooral de wrede, pesterige Grootoog die zijn broer het leven zuur maakt. Grootoog bezit een…

mop uit 1967
 • : "Ik bin klear mei tellen. Is heit der hast?" "Omtrint", sei de pastoar. Doe struts de jonge it jild wer nei him ta en sei
 • te behoeden. De jongen doet dit en telt alvast het geld terwijl de pastoor bidt. Als hij klaar is met tellen, vraagt hij
 • list
 • tellen
 • Een roomse weduwe stuurt haar ongelovige zoon naar de pastoor met een zak geld om haar overleden man voor het vagevuur te behoeden. De jongen doet dit en telt alvast het geld terwijl de pastoor bidt.…

mop uit 1967
 • , "dat is de duvel, die is oan 't siele-tellen. Hear mar ris." De oare deis kamen de plysjes. Der wie ynbrutsen woarn en de
 • hadden, wilden ze niet gepakt worden doordat de vrouw haar mond niet kon houden, en ze verzonnen een list. De ene man deed in
 • zit de duivel zielen te tellen." Toen de volgende dag de politie haar kwam ondervragen, vertelde ze dat ze alles had
 • list
 • tellen
 • Een man ging met zijn maat nogal eens uit stropen, en daarnaast braken ze ook veel in. Maar de echtgenote van de man kon nooit haar mond houden, en vertelde altijd alles als ze ondervraagd werd. Toen…

sage uit 1925
 • altijd. Hij gaf hem den kom met zaad en gebood hem de korrels te tellen. De heer begon. Onderwijl trachtte de jongeman zijn
 • , juist op bet oogenblik, dat de heer klaar was met tellen en het laatste korreltje weer in den kom terugsmeet. "Dat is je
 • heeft. De jongen vraagt de abt om raad en deze zegt hem dat hij de heer zaadkorrels moeten laten tellen en onderwijl het
 • list
 • tellen
 • Een leergierige jongeman zit in een kloosterbibliotheek een klein boekje te lezen dat hij daar nog nooit eerder heeft gezien. Opeens staat er een heer naast hem die zegt 'wat moet je van mij?' De…

sprookje uit 2006
 • Kantjil en de krokodil. Kantjil moest oversteken door het water. Dan zei hij: "Ik wil jullie tellen." "Hoe ga je me
 • tellen? We zijn met zovelen." "Als jullie naast elkaar zit tot aan de andere kant, dan kan ik je tellen." Liep hij daar met
 • Kantjil wil naar de overkant van de rivier, en zegt dat hij de krokodillen wil tellen. Ze moeten netjes naast elkaar
 • list
 • tellen
 • Kantjil wil naar de overkant van de rivier, en zegt dat hij de krokodillen wil tellen. Ze moeten netjes naast elkaar gaan liggen. Dan telt hij ze met een klap van de stok, totdat hij aan de overkant…