Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

10 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • wist se it wol tsjin hwa't er it hawn hie. Sy woarde deabinaud en sy hat him der mei list wer útkrige. Gjert Bargerbos
 • list
 • thuis
 • Een man houdt het met het kwade. Hij praat tegen onzichtbare dingen.

mop uit 1994
 • Een man komt vroeger dan gebruikelijk thuis uit zijn werk. Er is niemand in de kamer. Loopt de man naar boven. Ligt
 • list
 • thuis
 • Een man vindt zijn vrouw naakt, zwetend en hijgend, op bed. Ze zegt een hartaanval te krijgen. Als de man het alarmnummer belt, staat zijn zoontje naast hem te huilen dat hij geschrokken is van een…

mop uit 1994
 • rechterkant vissen." "En wat doe je dan als je vrouw op haar rug ligt?" vraagt de ene man. Zegt de ander: "Dan blijf ik thuis
 • . Zegt de maat: "Dan blijf ik thuis."
 • list
 • thuis
 • Een man vraagt waarom zijn vismaat altijd zoveel meer vangt. De maat legt uit: als mijn vrouw links ligt, ga ik aan de linkerkant vissen. Als ze rechts ligt, ga ik aan de rechterkant vissen." "En als…

broodjeaapverhaal uit 2000
 • zijn kunstbeen. Dat laat hij thuis en gaat gewoon naar de kroeg. Hij wordt betrapt als men hem gaat opbellen en hij neemt
 • list
 • thuis
 • Een man krijgt huisarrest en wordt electronisch bewaakt door een enkelband. Het apparaat blijkt echter aangebracht om zijn kunstbeen. Dat laat hij thuis en gaat gewoon naar de kroeg. Hij wordt betrapt…

sage uit 1919
 • list
 • thuis
 • Varkens wroeten in de grond omdat ze op zoek zijn naar de helft van de pannekoek die zich in de grond wist te rollen nadat een varken een helft had weten op te eten.

sage uit 1925
 • strooptocht waren, wanneer ze thuis zaten, en omgekeerd, dat ze thuis lagen, terwijl ze waren uitgereden. Zij voerden hun
 • mensen door te suggeren dat ze thuis waren inplaats van op rooftocht en andersom, doordat de sporen andersom stonden. Dit
 • list
 • thuis
 • In een roofslot in Sichen leefden kwistige roofridders, die het land in de omgeving afstroopten. Vooral de inwoners van Maastricht hadden veel te lijden. Met het zilveren hoefbeslag dat achterstevoren…

sage uit 1933
 • mij er brengen, om tien uur ben ik thuis." Op datzelfde oogenblik is hem een pekzwarte hond tusschen de beenen geschoten
 • thuis moest komen, anders kwam hij er niet meer in. Peer was veel te laat en riep al vloekend: "al moest de duivel me
 • brengen, om tien uur ben ik thuis". Op datzelfde ogenblik kwam er een zwarte hond aan die Peer op zijn rug nam. Hij rende een
 • list
 • thuis
 • Te Ulvenhout woonde een knecht, Peer, die zich niet al te netjes gedroeg. Hij zat hele dagen in de kroeg te kaarten met zijn makkers en hij dronk heel veel bier. De boer was het op een dag zat en zei…

sprookje uit 1881
 • geeft aan den man uit het Paradijs alles mee wat hij verlangt. Als hij weg is, komt de zoon thuis. Deze rijdt den oplichter
 • geeft aan den man uit het Paradijs alles mee wat hij verlangt. Als hij weg is, komt de zoon thuis. Deze rijdt den oplichter
 • list
 • thuis
 • Een man komt bij een vrouwtje dat kort geleden weduwe was geworden. Zij vraagt waar hij vandaan komt, en als hij zegt: "van Parijs," verstaat zij: "van 't Paradijs." Ze vraagt dan naar haar man, hoort…

mop uit 1554
 • list
 • thuis
 • Een vrouw had een echtgenoot die zich heel vreemd gedroeg. Daarom zocht ze een oude vrouw op die haar wel vaker geholpen had als zij vee of iets anders kwijt was, in de hoop van haar te leren hoe ze…

mop uit 1554
 • Er was eens een man die als hij dronken thuis kwam alles dubbel zag. Zo kwam hij een keer thuis en zag zijn vrouw bij
 • één. Wil je me blind hebben? De volgende keer dat hij dronken thuis kwam, liep hun kind door de kamer. Van wie is dat
 • list
 • thuis
 • Er was eens een man die als hij dronken thuis kwam alles dubbel zag. Zo kwam hij een keer thuis en zag zijn vrouw bij een lamp zitten spinnen. Heb je niet genoeg aan één lamp, moet je er zo nodig…