Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

10 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • met, ik heb mien zinnen en minnen op een ander mèken ezet." Op het juiste moment was hij echter het rijmpje vergeten. Wel
 • vergeten. Toch keert hij met een zak vol goud terug. Hij trouwt met de dochter van een rijke boer. Omdat de boerenzoon nog
 • list
 • vergeten
 • Een wit wief staat erom bekend dat ze jonge boerenzoons meelokt naar haar verblijf. Een arme boerenzoon kent het rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het…

sage uit 1919
 • bedacht niet waarom, doch hij had drink- gelagen noodig. Wat moest hij zonder drank en rumoer beginnen? Hij wilde vergeten. De
 • hij was den duivel vergeten. Dit had Satan wel gezien. Nog meer vrienden dan vroeger reden des avonds aan, en in de stad
 • zijn. De man stemt toe. Hij denkt dat hij de duivel wel te slim af kan zijn. Maar na zeven jaar is hij zijn deal vergeten
 • list
 • vergeten
 • In Gorinchem woonde eens een baron met drie zonen en zijn vrouw. het was een vroom gezin. op een dag stierf de vrouw. Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde…

broodjeaapverhaal uit 1994
 • gesluierde vrouw, in de buurt te komen van zijn geliefde, die door haar familie nauwgezet `bewaakt' wordt. Nu was hij vergeten
 • list
 • vergeten
 • Om in de buurt van zijn geliefde te kunnen komen, verkleedt een jonge Egyptenaar zich als vrouw. Onderweg wordt echter gezien dat hij mannenschoenen draagt en hij wordt opgepakt. Aanvankelijk denkt…

mop uit 1911
 • informeeren. Daar de mis reeds begonnen was, nam de jongen een list te baat en zong: "Mijnheer de pastoor de meid die is vergeten
 • vergeten of hij erwten met spek of erwtensoep verlangd had. Zij verzocht dus één der koorknapen dit even voor haar te
 • Meid van de pastoor die vergeten is hoe de pastoor de erwten wil eten, vraagt een koorknaap er naar te vragen. De mis
 • list
 • vergeten
 • Meid van de pastoor die vergeten is hoe de pastoor de erwten wil eten, vraagt een koorknaap er naar te vragen. De mis is al begonnen, waarop de jongen zingend de vraag stelt. De pastoor antwoordt in…

sage uit 2008
 • - eh door een list te eh heroveren...En die herovering moest plaatsvinden eh 's avonds. (Ehm) men had voor een drietal
 • moment...van - op-op-op-o-rond acht uur eh geen klok. En men concludeerde-eh daaruit dat eh de list ontdekt was. En ehh de
 • list
 • vergeten
 • Doordat Jantje van Sluis dronken was en vergat de klokken te luiden behoedde hij Sluis voor een verrassingsaanval van de Spanjaarden. Ter nagedachtenis verkleedt de huidige stadsomroeper zich als…

sprookje uit 1479
 • vergeten. Een streek die hij aan Isegrim de wolf leverde. Zij liepen eens samen en zagen een merrie met haar veulen staan
 • list
 • vergeten
 • Reinaert biecht een aantal misdaden op aan Grimbeert de das en herinnert zich nog iets dat hij bij een vorige biecht is vergeten. Een streek die hij aan Isegrim de wolf leverde. Zij liepen eens samen…

mop uit 1301
 • : Nieuwe Taalgids 75 (1982) p. 39-49. F.J. Lodder, Lachen om List en Lust. Studies over de Middelnederlandse komische
 • Een vrouw bedenkt een list om met haar minnaar te vrijen, terwijl haar man slaapt. Zij bindt een koord van haar teen
 • list
 • vergeten
 • Een vrouw bedenkt een list om met haar minnaar te vrijen, terwijl haar man slaapt. Zij bindt een koord van haar teen naar de deurknop van de slaapkamer, zodat zij haar minnaar kan waarschuwen wanneer…

sprookje uit 2004
 • list
 • vergeten
 • Roodkapje houdt zich bij de wandeling naar grootmoeder niet aan de afspraak om op het pad te blijven, en verdwaalt in het bos waar ze de boze wolf ontmoet. Ze vertelt dat ze naar grootmoeder gaat en…

sprookje uit 1889
 • Baba klom niet terstond uit den boom. “Zij konden,” dacht hij bij zichzelven, “iets vergeten hebben en terugkomende mij
 • dezen naam bijna scheen vergeten te hebben, sprak hij hem aldus aan: “Aly, gij zijt toch zeer achterhoudend in uwe zaken
 • list
 • vergeten
 • Op een dag ziet Ali Baba waar een roversbende zijn schatten bewaart. Hij weet de grot te openen met een toverformule en neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een…
Screen Shot Ali Baba ezel.png
Keller.pdf

sprookje uit 1995
 • Nights van 1909, illustrator Maxfield Parrish (1870-1966): Kassim, de broer van Ali Baba is de toverspreuk vergeten waarmee
 • list
 • vergeten
 • De arme Ali Baba komt erachter waar rovers hun schat bewaren, weet de rots te openen met de toverformule "Sesam Open U", en hij besteelt hen. Zijn broer wil de rovers nu ook bestelen maar wordt…
Kassim, de broer van Ali Baba, is de toverspreuk vergeten waarmee hij de schatkamer in de grot weer kan verlaten.<br />
Het spannende verhaal van Ali Baba en de Veertig Rovers