Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

20 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • . Sa âld net as syn baas, mar wol gauwer ynein. Dêrfandinne dat er de kop altyd hingje liet. Op in dei ferstoar de man en
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man
 • man
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man stierf, nam het paard zijn gewoonte over om overal 'ja' op te zeggen. Het liet…

mop uit 1978
 • papieren by?' Nee, de man hie gjin papieren. Dat koe ek net, wat it is in ferbeane hannel. Hawar, de man mocht se net meinimme
 • en fan need hat er se fleane litten. Dy man reizge in bult mei dieren. Op in kear moast er in oaljefant út Dútslân helje
 • Zonder vergunning mag men geen dieren bij de Duits-Nederlandse grens meenemen. Als een man uit Duitsland zonder
 • er dan wel over mag en de douane zegt dat hij wel een broodje mee mag nemen met wat ertussen zit. Dus gaat de man naar de
 • man
 • Zonder vergunning mag men geen dieren bij de Duits-Nederlandse grens meenemen. Als een man uit Duitsland zonder vergunning sijsjes in wil voeren lukt dat niet. Dan moet hij een olifant meenemen, maar…

sage uit 1971
 • Een man was op een nacht onderweg, toen hij niet goed kon zien waar hij over het vlonder moest. Hij wenste dat er een
 • man
 • Een man was op een nacht onderweg, toen hij niet goed kon zien waar hij over het vlonder moest. Hij wenste dat er een donderslag zou komen. En meteen hoorde hij een zware slag en werd alles in fel…

sage uit 1971
 • Een man was eens schoven aan het maken. De dominee kwam langs en vroeg hem hoe hij die schoven zo mooi gelijk kon
 • krijgen. De man antwoordde: Met duivels geweld, dominee."
 • man
 • Een man was eens schoven aan het maken. De dominee kwam langs en vroeg hem hoe hij die schoven zo mooi gelijk kon krijgen. De man antwoordde: Met duivels geweld, dominee."

sage uit 1971
 • had over het laatste oordeel. De stad waar zij woonden werd geweigerd, omdat er iemand in de ban zat in hun midden. De man
 • man
 • De zoon van een actief kerklid had zijn vrouw verlaten. Toen kwam er een vrouw bij de vader, die zei dat ze gedroomd had over het laatste oordeel. De stad waar zij woonden werd geweigerd, omdat er…

sage uit 1971
 • Der wie in man, dy mocht graech drank. Hy kom faek mei in sneed yn 't ear thús. It wiif woe him dat graech ôfleare. Hja
 • Een man lustte nogal graag een borrel. Zijn vrouw wilde hem dat wel eens afleren. Op een avond wachtte ze hem op met
 • een wit laken om zich heen. Toen hij er was zei ze dat ze de engel Gabriël was. De man zei: "Dat komt prachtig uit, ik ben
 • man
 • Een man lustte nogal graag een borrel. Zijn vrouw wilde hem dat wel eens afleren. Op een avond wachtte ze hem op met een wit laken om zich heen. Toen hij er was zei ze dat ze de engel Gabriël was. De…

sage uit 1971
 • mantsje: "De papegaei mat it mar sizze." Doe woarde dat de papegaei frege. En dy antwurde: "Och, geef die man een duit." (dit
 • Een arme man ving een ontsnapte papegaai. De papegaai zei: "Ik gaf wel honderd gulden als ik mijn baas maar weer had
 • ." De man wist wel van wie de papegaai was, en bracht hem terug. De eigenaar vroeg hem toen wat voor beloning hij wilde. De
 • man
 • Een arme man ving een ontsnapte papegaai. De papegaai zei: "Ik gaf wel honderd gulden als ik mijn baas maar weer had." De man wist wel van wie de papegaai was, en bracht hem terug. De eigenaar vroeg…

sage uit 1971
 • man
 • Een papegaai verklapt bij een contrôle waar zijn baas, een onbetrouwbare bakker, de te lichte broden verstopt heeft.

mop uit 1971
 • Dokkum en dy notaris joech dy man op in kear in broek. Mar doe't er thús wie, wist er net hoe't er dy broek oan krije moest
 • . Hy en 't wiif beide oan 't prakkesearjen en doe foun 't wiif der op 't lêst hwat op út. De man soe op it dak klimme en
 • . Met zijn vrouw thuis prakkizeerde hij een tijdje hoe hij de broek aan zou trekken. Toen besloten ze dat de man van het dak
 • naar beneden zou springen, en dat zijn vrouw beneden de broek open zou houden. Zo kreeg de man uiteindelijk de broek aan.
 • man
 • De mensen in Dokkum droegen vroeger nooit broeken. Op een keer kreeg een tuinman er een van een notaris buiten de stad. Met zijn vrouw thuis prakkizeerde hij een tijdje hoe hij de broek aan zou…

sage uit 1971
 • Yn 'e Rottefalle wenne in man, dy seach altyd de lykstaesjes. Dan sei er: Dêr en dêr ha 'k it sjoen, mar dy of dy wie
 • Een man zag altijd lijkstoeten. Hij vertelde dan altijd wie hij er niet bij gezien had. Die was dan altijd een paar
 • man
 • Een man zag altijd lijkstoeten. Hij vertelde dan altijd wie hij er niet bij gezien had. Die was dan altijd een paar dagen later dood.

sage uit 1971
 • Een man wilde nooit anderen helpen, dan zei hij: "Doe het zelf maar." Toen hij op een keer in een greppel terecht kwam
 • man
 • Een man wilde nooit anderen helpen, dan zei hij: "Doe het zelf maar." Toen hij op een keer in een greppel terecht kwam, en om hulp vroeg, kreeg hij te horen dat hij het zelf maar moest doen.

Trefwoorden: greppel, helpen, hulp, man, vallen, weigeren


sage uit 1971
 • man
 • Een mannetje zei eens tegen een meststrooiende boer: "Met Gods zegen kun je hier een goede vrucht van plukken." De boer zei dat hij het zelf wel zou zegenen. Toen is het haver veel te hoog geworden en…

sage uit 1971
 • . Anders moest hij het dubbele betalen. De piloot haalde onderweg allemaal kunsten uit, maar moest de man zijn complimenten
 • maken dat hij de hele weg stil was geweest. De man antwoordde dat het best even moeilijk was geweest, toen zijn vrouw uit
 • man
 • Een piloot zei tegen een gierige passagier dat hij gratis mee mocht vliegen als hij onderweg zijn mond zou houden. Anders moest hij het dubbele betalen. De piloot haalde onderweg allemaal kunsten uit,…

sage uit 1971
 • Der wie in man, dy stiel prûmen by nacht by in oar yn 't hôf. Hy iet se fuortdaliks op. "Dat is al wer ien sûnder stien
 • Een man at meteen de pruimen op die hij aan het stelen was. 'Alweer een zonder pit' dacht hij, en hij at voor de tweede
 • man
 • Een man at meteen de pruimen op die hij aan het stelen was. 'Alweer een zonder pit' dacht hij, en hij at voor de tweede keer een slak op.

Trefwoorden: eten, fruit, man, pikken, pit, pruim, slak, stelen


sage uit 1971
 • Der wie in man, dy hie jild liend fan 'e duvel. Letter soe de duvel him ophelje. Doe't it safier wie en de duvel kom
 • , sei de man tsjin him: "Wolle jo salang tiid dwaen, dat ik earst de galgen oan ha?" "Jawol", sei de duvel. "Dan draech ik
 • Een man had geld geleend van de duivel; in ruil daarvoor zou de duivel hem later op komen halen. Toen het zover was
 • , vroeg de man of hij eerst nog even zijn bretels aan mocht trekken. Dat vond de duivel goed. "Dan draag ik nooit meer bretels
 • man
 • Een man had geld geleend van de duivel; in ruil daarvoor zou de duivel hem later op komen halen. Toen het zover was, vroeg de man of hij eerst nog even zijn bretels aan mocht trekken. Dat vond de…

mop uit 1971
 • Een man lag voor het eerst met zijn bruid in bed, toen zij haar valse gebit uitnam, haar pruik afzette, haar glazen oog
 • man
 • Een man lag voor het eerst met zijn bruid in bed, toen zij haar valse gebit uitnam, haar pruik afzette, haar glazen oog uitdeed en haar kunstbeen los maakte.

sprookje uit 1977
 • Een jonge man wordt verdacht van moord, maar in werkelijkheid is hij onschuldig. Toch besluit men hem uit de
 • man
 • Een jonge man wordt verdacht van moord, maar in werkelijkheid is hij onschuldig. Toch besluit men hem uit de leefgemeenschap te zetten, want men vindt hem eigenzinnig en tegendraads. Naakt, zonder…

sprookje uit 1977
 • . It wie al in âld man. No foer er mei in stjurman, dy hie oars gjin prakkesaasjes as dat er kaptein op dat skip wurde woe
 • man
 • Een stuurman vindt dat de kapitein met wie hij vaart hem in de weg staat. Hij wil zelf graag kapitein worden. Op een keer grijpt hij zijn kans. De kapitein wordt neergestoken en overboord gegooid. Nu…

sprookje uit 1977
 • man
 • Een jongen wordt verliefd op een beeldschone vrouw. Als hij haar wil zien, houdt haar lelijke zus hem tegen. Eerst moet hij een stuk wild schieten voor de maaltijd, dan pas mag hij met haar praten. De…

sprookje uit 1976
 • De reus mei ien each Der wie in foarnaam man, dy woe de seeën ris ferkenne. Hy wie earne op see, doe kaam der in swiere
 • koenen bêst in man drage. Mar sa snoad wie de reus ek wol, dy paste wol op. Earst hâlde er syn fee yn 'e hoale, mar doe't se
 • man
 • Een kapitein en zijn bemanning lijden schipbreuk. Ze stranden op een eiland. Op het eiland komen ze een reus met één oog tegen die hen meeneemt naar zijn woning in de rotsen. Daar aangekomen worden…