Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

18 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • Myn man syn broer, dy gong finansieel hiel bot foarút. In bulte minsken seinen, hy hie in wikseldaelder.
 • Een man ging financieel zo goed vooruit, dat de mensen zeiden dat hij een tovermuntstuk had.
 • man
 • Een man ging financieel zo goed vooruit, dat de mensen zeiden dat hij een tovermuntstuk had.

sage uit 1967
 • To Surhuzum ha se yndertiid it heilich avondmaal fierd yn 'e kroech. It gong hiel bot op in spotten. Der wie ek in man
 • man
 • In Surhuizum vierden enkele spotters het heilig avondmaal in de kroeg. Een van hen is daarna op weg terug naar huis zo mishandeld en gegooid geworden dat hij nooit meer alleen buiten heeft durven…

sage uit 1967
 • !" sei Ruerd. "Dû kinst wol stappe, siz ik dy." Doe hie dy man de stok delsmiten en wie sûnder stok oer it bartsje roan.
 • Een man had een stok nodig om te lopen. Op een bruggetje kwam hij een keer Mike Ruerd tegen. Deze zei hem zonder stok
 • het bruggetje over te gaan. Toen de man het probeerde lukte het.
 • man
 • Een man had een stok nodig om te lopen. Op een bruggetje kwam hij een keer Mike Ruerd tegen. Deze zei hem zonder stok het bruggetje over te gaan. Toen de man het probeerde lukte het.

sage uit 1967
 • man
 • Een jongeman spotte altijd met God en gebod. Op een keer waarschuwden sommigen hem dat het op een bepaalde plek spookte, maar hij zei voor nog geen zeven duivels bang te zijn. Toen hij op de bewuste…

sage uit 1967
 • Een man vloekte en zweerde en zoop heel erg. Op een keer wilde hij een meisje hebben, al was het een ezel. Op de
 • man
 • Een man vloekte en zweerde en zoop heel erg. Op een keer wilde hij een meisje hebben, al was het een ezel. Op de terugweg kwam er toen opeens een ezel bij hem lopen. Hij was zo bang dat hij bij iemand…

sage uit 1967
 • Ot har man, dat wie Hindrik Pyk ( = H. Ophuis). Dat wie ek in tsjoenster en hy hie de kweade hân. Wy hienen in omke
 • Een man stond eens voor het huis van een echtpaar dat kon toveren. Binnen zag hij allemaal poppen op de tafel liggen
 • , waar de man en de vrouw met spelden in staken. Hij was zo bang dat hij achterstevoren het erf weer afliep. Hij werd
 • man
 • Een man stond eens voor het huis van een echtpaar dat kon toveren. Binnen zag hij allemaal poppen op de tafel liggen, waar de man en de vrouw met spelden in staken. Hij was zo bang dat hij…

sage uit 1967
 • Tsjip van der Bij wie in goddeloas man. Hy wie us in kear oan 't houtkappen. It wie stellen hout. Hindrik van der Veen
 • man
 • Twee mannen waren eens aan het hout kappen. Een vreemde kat streek de hele tijd langs de benen van een van hen. Een van de mannen probeerde de kat weg te jagen door een bijl naar het dier te gooien.…

sage uit 1967
 • Der wenne in man yn 'e Harkema, dy stie foar de swarte spegel op 'e merk. Doe seach er yn dy spegel syn takomstige frou
 • Een man zag in de zwarte spiegel op de markt wie zijn toekomstige vrouw zou worden. Hij zei met haar niet te willen
 • man
 • Een man zag in de zwarte spiegel op de markt wie zijn toekomstige vrouw zou worden. Hij zei met haar niet te willen trouwen, maar het is later toch gebeurd.

sage uit 1967
 • Myn pake fortelde: Der wienen us in man en in frou. Dy frou rekke us in kear great mei in oare man. Dat woarde har
 • eigen man gewaer. Doe sei har man tsjin har: "Ik sil der gjin spul om meitsje, en der noait wer oer prate, ast míj mar
 • Een man kwam er eens achter dat zijn vrouw was vreemd gegaan. Hij wilde de gulden hebben die ze daarmee verdiend had
 • , en ze zouden er nooit meer over praten. Maar elke dag met koffietijd of etenstijd nam de man die gulden uit zijn
 • man
 • Een man kwam er eens achter dat zijn vrouw was vreemd gegaan. Hij wilde de gulden hebben die ze daarmee verdiend had, en ze zouden er nooit meer over praten. Maar elke dag met koffietijd of etenstijd…

sage uit 1967
 • Der wie in man, dy hie in buchel. Mar hy woe graech trouwe mei in kant frommeske, ien mei in rjochte rêch, dêr't neat
 • Een man met een bochel wilde graag trouwen met iemand met een rechte rug. Men zei dat hij in het bos moest gaan zoeken
 • man
 • Een man met een bochel wilde graag trouwen met iemand met een rechte rug. Men zei dat hij in het bos moest gaan zoeken naar een rechte boom. Als hij er een zou vinden, zou hij zijn zin krijgen. Hij…

mop uit 1967
 • De âlde dei. Der wienen in man en in frou. De frou wie net sa botte tûk. De man wie altyd oan 't sparjen, en as de frou
 • Een man zei zijn vrouw te sparen voor de oude dag. Op een keer kwam er een man aan de deur die zei dat hij voor de oude
 • dag was, hij kon niet meer werken. Toen meende de vrouw te begrijpen wat haar man altijd bedoeld had, en ze gaf de oude
 • man
 • Een man zei zijn vrouw te sparen voor de oude dag. Op een keer kwam er een man aan de deur die zei dat hij voor de oude dag was, hij kon niet meer werken. Toen meende de vrouw te begrijpen wat haar…

sage uit 1967
 • healwei wie, seach se ynienen hiel dúdlik de gedaente fan har man. Hja bleau stean en sei: "O heden. Dit is Hindrik, myn man
 • Een man werkte doordeweeks altijd in Groningen. Hij wilde niet dat zijn vrouw dan bij haar familie langsging, want hij
 • had ruzie met hen. Op een keer wilde de vrouw toch gaan, maar halverwege zag ze opeens de gedaante van haar man. Snel is
 • man
 • Een man werkte doordeweeks altijd in Groningen. Hij wilde niet dat zijn vrouw dan bij haar familie langsging, want hij had ruzie met hen. Op een keer wilde de vrouw toch gaan, maar halverwege zag ze…

sage uit 1967
 • man
 • Wibe Alma kwam voor de zoveelste keer uit de gevangenis, toen hij in zijn huis een vrouw vond. Hij dacht dat het Griet was, met wie hij moest trouwen. Hij wilde helemaal niet met haar trouwen, en…

sage uit 1967
 • man
 • Een boerenknecht moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Op een keer zetten zijn kameraden allemaal zakken rogge voor zijn bed, zodat hij er niet uit kon komen. Toen ze de volgende dag de…

sage uit 1967
 • man
 • Een jongen kwam eens bij Ale om een jas, die hij van een Canadese soldaat had gekregen, te laten vernaaien. Het theekopje begon vanzelf op de tafel te dansen, en de jas schudde heen en weer. De jongen…

sage uit 1967
 • man
 • Een vrouw gooide eens iets naar een vreemde kat. Opeens was de kat verdwenen. De volgende dag kwam ze een kennis tegen, die helemaal bont en blauw was. Ze vroeg of ze hem de vorige dag zo geraakt…

sage uit 1967
 • Een vrouw vroeg bij een boerderij eens om onderdak. De knecht dacht dat het een man was, en gooide de gast een appel
 • toe. Bij het vangen deed de vrouw haar knieën naar elkaar toe. Toen wisten ze zeker dat het een man was. De politie kwam
 • man
 • Een vrouw vroeg bij een boerderij eens om onderdak. De knecht dacht dat het een man was, en gooide de gast een appel toe. Bij het vangen deed de vrouw haar knieën naar elkaar toe. Toen wisten ze…

mop uit 1967
 • Der wie in man dy hie de hage knipt. "Dat hast mei de forkearde skjirre dien", sei 't wiif. "Né," sei de man, "dêr ha
 • brûkt." "En ik siz: - It wie de goeije -", sei de man. "En ik siz: - 't Wie de forkearde -", sei 't wiif. De man koe prate
 • Een man had eens de heg geknipt. Zijn vrouw beweerde dat hij daarvoor de verkeerde schaar had gebruikt. De man beweerde
 • dat dat niet zo was. Ze bleven ruzie maken daarover. De man werd zo boos dat hij haar in het water zette. Nog steeds
 • man
 • Een man had eens de heg geknipt. Zijn vrouw beweerde dat hij daarvoor de verkeerde schaar had gebruikt. De man beweerde dat dat niet zo was. Ze bleven ruzie maken daarover. De man werd zo boos dat hij…