Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

23 resultaten voor ""

sage uit 1974
 • Een man hoort aan het doods luiden van de klok dat er een sterfgeval komende is. Het is een voorteken.
 • man
 • Een man hoort aan het doods luiden van de klok dat er een sterfgeval komende is. Het is een voorteken.

mop uit 1974
 • Der wie in âld faem, dy hiet fan Johanne. In man út 'e buert, Ruerd, woe har wol graech ta syn wiif ha, mar Jehanne sei
 • Een man, Ruurd, wil graag een meisje trouwen, maar het meisje in kwestie wil graag vrijgezel blijven. Samen met de
 • man
 • Een man, Ruurd, wil graag een meisje trouwen, maar het meisje in kwestie wil graag vrijgezel blijven. Samen met de moeder van het meisje schakelt Ruurd een kennis in die een boodschap door de…

mop uit 1974
 • dat der in âld man mei in keale holle op 'e flier om krûpte, tusken 'e stuollen yn. De portier sei: "Hwat dogge jo dêr
 • ?" "Ik ha niis de pet ôfset," sei dy âld man, "en doe is de prûk oer de groun fallen. En dêr siikje ik nou om. Ik haw al in
 • hysterisch gillend de bioscoop verlaten. Even later blijkt dat er een oude man tussen de stoelen over de vloer kruipt. De oude
 • man is toen hij bukte zijn pruik verloren en is daar nu naar op zoek. Hij verklaart al een stuk of drie pruiken vast te
 • man
 • Een werknemer van een bioscoop die mensen naar hun plaats begeleidt is erg verbaasd dat er drie vrouwen achter elkaar hysterisch gillend de bioscoop verlaten. Even later blijkt dat er een oude man…

mop uit 1974
 • dyk en dy woe net in poat forsette. Doe kaem dêr noch in man yn in auto achter dy rige to stean. Dy gong út 'e auto wei en
 • , hoe't er ek slein wurdt." "Nou," sei de man, "dy ha ik der samar wei." Doe gong er nei de ezel ta en hy flústere it beest
 • dier is met geen stok vooruit te branden en belemmert steeds meer automobilisten de doorgang. Een man stapt zelfverzekerd
 • op het dier af en fluistert het iets in het oor. De ezel spoedt zich hierop angstig weg. De man blijkt de ezel gevraagd
 • man
 • Ten tijde van de Duitse bezetting is er eens een verkeersopstopping omdat er een ezel middenop de weg blijft staan. Het dier is met geen stok vooruit te branden en belemmert steeds meer automobilisten…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy moest mei in keppel guozzen oer de brêge hinne. Dêr moest brêgejild fan bitelle wurde. Doe sei de
 • biteljen." "O," sei de man, "der wit ik wol in middel op." "Hoe dan?" frege de brêgeman. "Wel," sei de guozzehoeder, "ik ha de
 • Een man moet 'bruggengeld' betalen als hij met zijn ganzen een brug wil oversteken. De brugwachter stelt hem vrij van
 • man
 • Een man moet 'bruggengeld' betalen als hij met zijn ganzen een brug wil oversteken. De brugwachter stelt hem vrij van betaling als de ganzenhoeder erin slaagt de dieren de brug over te leiden zonder…

mop uit 1974
 • It wie hynstemerke yn Noarch. Dêr soenen twa man togearre hinne. Se wienen ûnderweis. Doe moest de iene man sa noadich
 • der wol ûnder wei pakke en yn in kouwe sette. Jo kinne him wol yn 'e hân meinimme." "Dat liket my net goed ta", sei de man
 • Een man moet zonodig poepen, dat hij zijn behoefte middenop de weg doet. Als er een politieagent op een fiets nadert
 • , zet hij gauw zijn hoed over de poep heen. De man maakt de agent wijs dat hij een papegaai onder zijn hoed heeft gevangen
 • man
 • Een man moet zonodig poepen, dat hij zijn behoefte middenop de weg doet. Als er een politieagent op een fiets nadert, zet hij gauw zijn hoed over de poep heen. De man maakt de agent wijs dat hij een…

mop uit 1974
 • en joech him de flesse. Wopke hie 't wol troch, dat it gjin goed spul wie. "'t Liket net sa bêst mei jou man", sei er
 • Een boerin moet de urine van haar zieke man naar Wopke de duivelbanner brengen. Als het flesje onderweg per ongeluk
 • leegloopt, plast ze zelf maar in het flesje. Wopke zegt dat het niet best met haar man gaat omdat hij een wagen ingeslikt zou
 • man
 • Een boerin moet de urine van haar zieke man naar Wopke de duivelbanner brengen. Als het flesje onderweg per ongeluk leegloopt, plast ze zelf maar in het flesje. Wopke zegt dat het niet best met haar…

sage uit 1970
 • Een man wordt op een nacht plotseling opgeschrikt door een grote zwarte hond. De man durft het dier - dat zo groot is
 • man
 • Een man wordt op een nacht plotseling opgeschrikt door een grote zwarte hond. De man durft het dier - dat zo groot is als een kalf en gloeiende ogen heeft - niet te passeren. Het is een spookdier.

sage uit 1970
 • Een slechte man die alleen dochters krijgt roept uit dat hij 'al die meiden' wel zou kunnen smoren. Het volgende kind
 • man
 • Een slechte man die alleen dochters krijgt roept uit dat hij 'al die meiden' wel zou kunnen smoren. Het volgende kind dat zijn vrouw baart is een zoon. De jongen stikt vlak na de geboorte.

sage uit 1970
 • Een man verwaarloost zijn koeien, die half verhongeren. Op een morgen tijdens het melken, zegt een van de dieren: 'Ik
 • moet meer eten hebben. Wij geven vandaag geen melk, want wij hebben honger'. De banggeworden man vermoedt dat zijn vee
 • man
 • Een man verwaarloost zijn koeien, die half verhongeren. Op een morgen tijdens het melken, zegt een van de dieren: 'Ik moet meer eten hebben. Wij geven vandaag geen melk, want wij hebben honger'. De…

sage uit 1970
 • hie in dochter by him yn 'e hûs, dy wie by de man wei. Dy dochter wie fan dy man yn forwachting en krige in bern. Der wie
 • Een kaashandelaar ziet hoe een man een dood kindje begraaft met de woorden 'Heer, ik geef het kindje nu aan U over'. De
 • dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort na de bevalling overleden. Later spookt het
 • man
 • Een kaashandelaar ziet hoe een man een dood kindje begraaft met de woorden 'Heer, ik geef het kindje nu aan U over'. De dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort…

mop uit 1970
 • , pisje moest, dan stuts er syn lytse man dêr troch dat gat en sa pisse er dan bûtendoar. Dat wist it jongfolk. Doe hellen se
 • lytse man hinne en knypte dy ticht. Dat die Hart fansels aerdich sear. Hy rôp: "Kaets, kat, kaets kat!" Hwant hy tocht, dat
 • Een man die bang is in het donker durft 's nachts zijn huis niet uit om te plassen. Hij maakt in de muur een gat om van
 • lolbroeken gereed met een snoekebek. Ze klappen de snoekebek dicht om de penis van de man en de man lijdt erg veel pijn. De man
 • man
 • Een man die bang is in het donker durft 's nachts zijn huis niet uit om te plassen. Hij maakt in de muur een gat om van binnenuit doorheen te plassen. Als hij op een nacht zijn penis door het gaatje…

sage uit 1970
 • Een kaashandelaar geeft aan een mopperige man een dikke mantel cadeau omdat de man zichzelf wil beschermen tegen de
 • man
 • Een kaashandelaar geeft aan een mopperige man een dikke mantel cadeau omdat de man zichzelf wil beschermen tegen de warmte. In werkelijkheid is het niet eens zo warm.

mop uit 1970
 • Een man genaamd Jehannes wordt vaak uitgescholden voor 'hondje'. Als hij eens op zijn aardappellandje is, vraagt een
 • man - wiens scheldnaam 'prûk' is - hoe het met de oogst staat. De man die 'hondje' genoemd wordt zegt pesterig dat het een
 • man
 • Een man genaamd Jehannes wordt vaak uitgescholden voor 'hondje'. Als hij eens op zijn aardappellandje is, vraagt een man - wiens scheldnaam 'prûk' is - hoe het met de oogst staat. De man die 'hondje'…

sage uit 1970
 • , "mar ik haw aerdich myn macht, en bang foar dy bin ik net." Doe sei Freark: "Sa'n âld man wol 'k neat dwaen, mar oars soe
 • Sterke man (vrouw)
 • Een buitengewoon sterke oude man neemt het op tegen een slachter van tweehonderd pond. Als de man de slachter de kroeg
 • man
 • Een buitengewoon sterke oude man neemt het op tegen een slachter van tweehonderd pond. Als de man de slachter de kroeg uit wil gooien, houdt die zich vast aan het raamkozijn. Het hele kozijn raakt…

sage uit 1970
 • Der wenne in man to Aldegea, dy syn frou wie stoarn. Hy hie it minske op har stjerbêd biloofd, dat hy soe net wer
 • Een man belooft zijn vrouw op haar sterfbed niet te zullen hertrouwen. De man komt zijn belofte niet na en huwt een
 • tweede vrouw. Zijn eerste, overleden vrouw blijft de man lastigvallen: 's nachts ligt zij stijf tegen hem aan in bed. Als hij
 • man
 • Een man belooft zijn vrouw op haar sterfbed niet te zullen hertrouwen. De man komt zijn belofte niet na en huwt een tweede vrouw. Zijn eerste, overleden vrouw blijft de man lastigvallen: 's nachts…

sprookje uit 1970
 • pakke." Hy soe krekt fuort, doe kom der in âld man by him. Dy sei: "Ik bin hjir de lêste dagen faek lâns kaem en dan seach
 • wurde. Mar ik gean nou fuort, hwant it hat allegear neat jown." "Ja," sei de âld man, "gean mar gau werom. Op dromen kin in
 • welgemoed naar de hoofdstad en neemt plaats op een brug. Net als hij de moed op wil geven, komt een oude man hem vragen wat hij
 • daar toch doet. De schoenmaker vertelt de oude man over de droom.De oude man wimpelt de droom af als bedrog en vertelt over
 • man
 • Een arme schoenmaker in Hindeloopen droomt dat hij in Amsterdam op een zekere brug zijn geluk zal vinden. De schoenmaker moet drie dagen en drie nachten op de brug staan totdat iemand hem aanspreekt.…

mop uit 1974
 • Een man en vrouw die al zeven jaar getrouwd zijn en nog steeds geen kinderen hebben, verwijten elkaar onvruchtbaar te
 • man
 • Een man en vrouw die al zeven jaar getrouwd zijn en nog steeds geen kinderen hebben, verwijten elkaar onvruchtbaar te zijn. Als de vrouw op een dag naar het ziekenhuis gaat om zich te laten…

mop uit 1977
 • Een oude man die op het land aan het werk gaat om aardappels te verbouwen, waarschuwt zijn vrouw 'goed op de deur te
 • man
 • Een oude man die op het land aan het werk gaat om aardappels te verbouwen, waarschuwt zijn vrouw 'goed op de deur te passen'. Later ziet hij dat de vrouw zijn raad wel heel letterlijk heeft opgevolgd:…

mop uit 1977
 • Twa man út Hollân rieden op 'e motor oer de ôfslútdyk en setten sa op Harns ta. De iene syn pet waeide hyltyd ôf, sa'n
 • Twee mannen rijden op een motor over de Afsluitdijk, als de pet van de man die achterop zit steeds afwaait. Zijn maat
 • raadt hem aan de pet achterstevoren op te zetten. Als de man met de achterstevoren pet vervolgens een erg koude borst krijgt
 • man
 • Twee mannen rijden op een motor over de Afsluitdijk, als de pet van de man die achterop zit steeds afwaait. Zijn maat raadt hem aan de pet achterstevoren op te zetten. Als de man met de achterstevoren…

mop uit 1977
 • , jo soenen jou leven betterje, en hear nou ris." "Ik kin jo mear fortelle," sei de man, "jo ha noch noait mei de sek yn
 • Een dominee besluit een man die altijd vreselijk vloekt hierop aan te spreken en begint met de man over de bijbel
 • praten. De man ziet in dat de dominee gelijk heeft en besluit met vloeken op te houden. Als de man zich even excuseert om
 • man
 • Een dominee besluit een man die altijd vreselijk vloekt hierop aan te spreken en begint met de man over de bijbel praten. De man ziet in dat de dominee gelijk heeft en besluit met vloeken op te…

mop uit 1977
 • : "Wolle jo wol efkes ta 't rút út sjen, wylst ik myn baby foeding jow?" Dat wie dy man bêst. Hy seach ta 't rút út. Mar it
 • te kijken. Het zoontje van de man kijkt echter wel en vraagt 'moet dat kindje die grote koolraap helemaal alleen opeten?'.
 • man
 • Een vrouw die haar baby in de trein borstvoeding wil geven, vraagt een andere mannelijke passagier zolang uit het raam te kijken. Het zoontje van de man kijkt echter wel en vraagt 'moet dat kindje die…

mop uit 1977
 • Een vrouw met een baby zit in de trein en vraagt een man tegenover haar of hij ook naar Groningen moet. Als de vrouw
 • man
 • Een vrouw met een baby zit in de trein en vraagt een man tegenover haar of hij ook naar Groningen moet. Als de vrouw vervolgens haar baby wil voeden, vertikt het kind het te drinken. De moeder zegt…