Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

24 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • moarn neat to bêst mei it úteinsetten, wol?" sa bigroete Wopke har. "Mar ik sil dy helpe." Doe joech er de man hwat guod mei
 • , waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle klokken stil en kan de man zijn broek niet
 • man
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1955
 • Yn 'e Hamsterheide wie op in jountiid let in man allinne op in paed. Ynienen seach er, dat der in frommes foar him op
 • . Hy bigong noch hurder to rinnen. Mar doe gong se fan 'e wei ôf en roan op in sângat ta. De man der achteroan. Mar hwat er
 • Man ziet 's avonds op weg naar huis een vrouw lopen die op zijn vriendin lijkt. Hij gaat harder lopen om samen te
 • kunnen lopen, maar ook de vrouw gaat harder lopen. De vrouw lopt naar een zandgat. Wat de man in het zandgat heeft gezien wil
 • man
 • Man ziet 's avonds op weg naar huis een vrouw lopen die op zijn vriendin lijkt. Hij gaat harder lopen om samen te kunnen lopen, maar ook de vrouw gaat harder lopen. De vrouw lopt naar een zandgat. Wat…

sage uit 1955
 • In man fan 'e Hamsterheide kom fan syn suster út 'e Ham werom. Hy gong de Hamsterpaden lâns en ûnderweis kom der him in
 • wyks dêroan wie de man wer nei syn suster ta west. Hy kom itselde paed del en doe kom dyselde kat him wer op side. Dit kear
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen
 • man
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen, waarop de kat op het dak klimt en zo'n lawaai maakt dat het huis er van schudt.

sage uit 1955
 • Dyselde man lei op in nacht op bêd. It ljochtsje brânde op 'e tafel. Doe seach er dêr by de tafel in fanke stean, dat
 • de man syn egen even nei 't lewant ta. Even letter, doe't er wèr seach, wie 't fanke fuort.
 • 's Nachts ziet een man die in bed ligt, bij de tafel, waar een lichtje brandt, een meisje staan. Hij kijkt naar meisje
 • man
 • 's Nachts ziet een man die in bed ligt, bij de tafel, waar een lichtje brandt, een meisje staan. Hij kijkt naar meisje, en als zij naar hem kijkt wordt ze bang. Hij kijkt naar de wand, en als hij weer…

sage uit 1960
 • man
 • Een vrouw zag eens een nachtmerrie bij haar komen. Het was een klein zwart kereltje. Ze kon geen woord uitbrengen.

sage uit 1960
 • man
 • Ruerd van der Veen heeft zijn eigen vrouw de borstkas ingetrapt. Hij en zijn handlanger wedden erom wie de raarste dingen kon opzeggen. Ze zijn beiden neergesmeten worden.

sage uit 1960
 • man
 • Ymke de Jong was een goochelaar. Hij kon iemand stom maken. In dienst hebben ze hem op een keer met zijn voeten geboeid in een kast opgesloten. De volgende ochtend stond hij gewoon weer op het…

sage uit 1960
 • man
 • Als Ruerd van der Veen boos was, liet hij de roeken vliegen.

Trefwoorden: boos, kwaad, man, roek, vliegen, vluchten, vogel


sage uit 1960
 • Een man beweerde dat er geen duivel was die verder kon springen dan hij. Maar op een keer sprong er iemand elke keer
 • man
 • Een man beweerde dat er geen duivel was die verder kon springen dan hij. Maar op een keer sprong er iemand elke keer net een stukje verder dan hij. De volgende dag vond hij bij de vaart een afdruk van…

sage uit 1962
 • Een man waarschuwde dat zij hun bezoeker, Hindrik Pijl, niet bij de varkens moest laten. Maar hij kwam toch bij de
 • man
 • Een man waarschuwde dat zij hun bezoeker, Hindrik Pijl, niet bij de varkens moest laten. Maar hij kwam toch bij de varkens, en hij streek met zijn handen over hen heen. De volgende dag waren ze…

sage uit 1962
 • Hindrik Pijl kwam streek eens met zijn hand over een geit van een man, en zei dat het een mooi beest was. De man
 • man
 • Hindrik Pijl kwam streek eens met zijn hand over een geit van een man, en zei dat het een mooi beest was. De man voorspelde dat de geit de volgende dag dood zou zijn, en dit was inderdaad het…

sage uit 1962
 • Yn 'e Smoarhoeke yn 'e Harkema siet in man op it húske. Der roan in swart skiep foar de doar lâns, dat wie sa grou en
 • man
 • Twee broers zaten eens achter een heel groot schaap aan. Het beest sprong op een dijk en was opeens een vrouw. Ze lachte om de onnozele gezichten van de broers en dat ze ze zo aan het rennen had…

sage uit 1962
 • Yn 'e Hamsterheide wenne us in man, dy wie sterk oan 'e drank. Hy spotte altyd mei de duvel. Doe woarde er op in kear
 • Een man was aan de drank en spotte altijd met de duivel. Op een keer werd hij zomaar over de bosjes heen gegooid
 • man
 • Een man was aan de drank en spotte altijd met de duivel. Op een keer werd hij zomaar over de bosjes heen gegooid, waarna hij voor dood bleef liggen. De volgende dag heeft zijn vrouw hem op de kar…

sage uit 1962
 • man
 • Een vader en zoon waren eens aan het braken. Een bijzonder dikke kat kwam bij hen en de vader sloeg het dier met een stok. De volgende dag lag de buurvrouw doodziek op bed.

sage uit 1962
 • Een man liep op een nacht langs het kerkhof en zei: "Tussen twaalf en een is alles op de been." Toen kwam hem een grote
 • man
 • Een man liep op een nacht langs het kerkhof en zei: "Tussen twaalf en een is alles op de been." Toen kwam hem een grote vogel achterna, die hem helemaal tot aan zijn huis volgde. Het dier ging op het…

sage uit 1962
 • Krekt sa'n gefal gebeurde der ek op 'e Lange Wyk. In man kom út 'e kroech. Hy hie in stik yn 'e kraech en sei it raer
 • Een dronken man kwam uit de kroeg, toen een heel klein mannetje hem optilde en hem in de vaart gooide.
 • man
 • Een dronken man kwam uit de kroeg, toen een heel klein mannetje hem optilde en hem in de vaart gooide.

sage uit 1962
 • Tusken Blaufallaet en Gerkeskleaster is in man mei rydtúch en al yn it djip riden. Fan tofoaren hienen se dêr heard
 • : "De tijd is verschenen, de man is er niet."
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Op een plek waar eerder was gehoord: "De tijd is verschenen, de man is er niet.", is een man met rijtuig en al in het
 • man
 • Op een plek waar eerder was gehoord: "De tijd is verschenen, de man is er niet.", is een man met rijtuig en al in het water gereden.

sage uit 1962
 • Een man vloekte en tierde altijd vreselijk. De kwade smeet hem toen over de wijk. Toen hij thuis kwam, stond het eten
 • man
 • Een man vloekte en tierde altijd vreselijk. De kwade smeet hem toen over de wijk. Toen hij thuis kwam, stond het eten op tafel. Hij kreeg een vork in zijn hand om te eten. Toen heeft hij een pak slaag…

sage uit 1962
 • Op it Fean wienen us tolve man meiïnoar oan 't dânsjen. Doe ynienen wie der in trettsjinde man by. Doe hâldden se fuort
 • Op het Veen waren ze eens met z'n twaalven aan het dansen. Opeens was er een dertiende man bij. Toen hielden ze meteen
 • man
 • Op het Veen waren ze eens met z'n twaalven aan het dansen. Opeens was er een dertiende man bij. Toen hielden ze meteen op.

sage uit 1962
 • Hoe't de Hamsterheide oan in tsjerke kom is. Der swalke us in dronken man oer de heide. Doe kom der ien by him , dy sei
 • Er zwalkte eens een dronken man over de heide. Iemand zei tegen hem dat hij op die plek een kerk moest bouwen. Dat
 • man
 • Er zwalkte eens een dronken man over de heide. Iemand zei tegen hem dat hij op die plek een kerk moest bouwen. Dat heeft hij toen gedaan.

sage uit 1962
 • Op 'e Feanster brêge hat us ien in stim heard út 'e feart wei, dy't rôp: "De tijd is verschenen, de man is der niet."
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Iemand heeft op de Veensterbrug wel eens een stem uit het water horen roepen: "De tijd is verschenen, de man is er niet."
 • man
 • Iemand heeft op de Veensterbrug wel eens een stem uit het water horen roepen: "De tijd is verschenen, de man is er niet."

sage uit 1962
 • Der wie us in man, dy sliepte yn it hea. Hy switte as in oandrager. Ynienen krige der him ien by de tean beet. It wie
 • in nachtmerje. De man woarde kâld oan 'e hals ta. De hals woarde him ticht knypt.
 • Een man sliep in het hooi. Op een keer pakte een nachtmerrie hem beet bij zijn teen. De man werd helemaal koud, en zijn
 • man
 • Een man sliep in het hooi. Op een keer pakte een nachtmerrie hem beet bij zijn teen. De man werd helemaal koud, en zijn nek werd dichtgeknepen.

sage uit 1962
 • man
 • Op een nacht waren twee mannen op bunzingjacht. Opeens hoorden ze de hond spookhuilen. Ze dachten dat een andere hond hun hond had aangevallen, maar dat was niet zo. Ze zagen een klein kindje in een…

sage uit 1962
 • fjûr sa read, noch reader as lampeljocht en 't hie gjin klean oan. It wie in gleone man.
 • niets. Piter zag een man, zo rood en gloeiend als vuur en zonder kleren. Hij zei 'goedenavond' en de man groette terug.
 • man
 • Knjillis en Piter Alma, twee broers, kwamen eens terug van hun zuster. Piter zag iets op zich afkomen, Knjillis zag niets. Piter zag een man, zo rood en gloeiend als vuur en zonder kleren. Hij zei…