Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

23 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • Der wie in man, die hie in stik glij spek oan in ein tou boun. Dat hâldde er sa yn 't wetter. Doe't de guozzen dat spek
 • achteren ek wer út. Sa krige dy man mar even fiif guozzen oan in ein tou fêst. Dêr sette er mei op hûs ta.
 • The Man Carried through the Air by Geese
 • Een man gooide eens een stuk glad spek aan een touwtje in het water. Een gans at het op, maar het was zo glad, dat het
 • er meteen van achteren weer uitkwam. Een volgende gans at het op, en ook bij hem kwam het er weer uit. Zo kreeg de man
 • man
 • Een man gooide eens een stuk glad spek aan een touwtje in het water. Een gans at het op, maar het was zo glad, dat het er meteen van achteren weer uitkwam. Een volgende gans at het op, en ook bij hem…

Trefwoorden: eten, gans, glad, man, poepen, slim, sluw, spek, touw, vangen, vogel, water


sage uit 1971
 • Een domme man laadde zijn praam veel te zwaar, zodat hij zonk.
 • man
 • Een domme man laadde zijn praam veel te zwaar, zodat hij zonk.

Trefwoorden: dom, laden, man, praam, stom, vaartuig, water, zinken, zwaar


mop uit 1971
 • man
 • In Dokkum bouwden de mensen een nieuwe kerk. Op een keer moest er een balk naar binnen, maar ze kregen hem niet door de deur. Totdat ze een spreeuw met een lang strootje in zijn bek onder de dakpannen…

sage uit 1971
 • Een man hoorde 's avonds altijd het geronk van een soort motor, maar hij kon niet vinden waar het vandaan kwam. Niet
 • man
 • Een man hoorde 's avonds altijd het geronk van een soort motor, maar hij kon niet vinden waar het vandaan kwam. Niet veel later kwamen zijn zoons eens langs, die allebei een vrachtwagen hadden. Dat…

mop uit 1971
 • Yn Drachten wenne in man, dy hie mei 't boatsje to fiskjen west. Doe hied er in allerôfgryslike dikke grouwe snoek
 • Een man had eens een hele grote snoek gevangen. Thuisgekomen liet hij de vis achter het huis en ging hij even koffie
 • man
 • Een man had eens een hele grote snoek gevangen. Thuisgekomen liet hij de vis achter het huis en ging hij even koffie drinken. Toen hij weer achter kwam, was het varken verdwenen. Hij zag de pootjes…

sage uit 1971
 • drank ûnderweis net ûntstelle. Pas der goed op." De man die de flesse mei 't drankje yn 'e binnenbûse en seach der ûnderweis
 • Een man ging eens naar Wopke om een drankje. Wopke waarschuwde de man dat hij het drankje op de terugweg niet zou laten
 • stelen. De man stak het flesje in zijn binnenzak en dacht er verder niet meer aan. Toen hij thuiskwam, was het flesje leeg
 • man
 • Een man ging eens naar Wopke om een drankje. Wopke waarschuwde de man dat hij het drankje op de terugweg niet zou laten stelen. De man stak het flesje in zijn binnenzak en dacht er verder niet meer…

sage uit 1971
 • man
 • Twee jagers uit Rottevalle schoten een haas. "Dat is de eerste nog maar [earste noch mar]," zei de ene. Mensen die dat hoorden, noemden die plaats Oostermeer [Eastemar]. Een eind verder schoten ze…

sage uit 1971
 • Een keer vloog er iets vlak langs een man. Het was zo wit als een dode en had gloeiende ogen.
 • man
 • Een keer vloog er iets vlak langs een man. Het was zo wit als een dode en had gloeiende ogen.

sage uit 1971
 • Een man zag eens een lijkstoet met een wit paard voorbij komen. Dat was niet gebruikelijk. Toen niet veel later zijn
 • man
 • Een man zag eens een lijkstoet met een wit paard voorbij komen. Dat was niet gebruikelijk. Toen niet veel later zijn buurman stierf, was er nergens een zwart paard te vinden, en moest er wel een wit…

sage uit 1971
 • man
 • Mike Ruerd is wel eens neergesmeten. Dat verdiende hij wel, hij behandelde zijn vrouw altijd schandalig.

sage uit 1971
 • man
 • Mensen hebben vanuit de Leeuwenpoel wel eens hulpgeroep gehoord. Men is ervan overtuigd dat er nog eens iemand in zal verdrinken.

sage uit 1971
 • Teunis Holthuis hjir fan 'e Harkema wie in tige bêste man, mar yn syn jonge jierren wied er los en krekt as syn heit
 • froom man.
 • Een nogal wilde jongeman is eens door de duivel gepakt en over de dijk heen gesmeten. Sindsdien was de man gelovig en
 • man
 • Een nogal wilde jongeman is eens door de duivel gepakt en over de dijk heen gesmeten. Sindsdien was de man gelovig en vroom.

sage uit 1971
 • . Dy minsken ha sa lang mei him praet, dat hy is der troch bikeard. Hy woarde in froom man dy't alle sneinen nei tsjerke ta
 • Een man was een grote spotter in zijn jonge jaren. Hij vloekte en dronk heel veel. Kinderen liet hij wel eens vloeken
 • lang met hem gesproken, en sindsdien heeft hij zich bekeerd. Hij is een heel vroom man geworden.
 • man
 • Een man was een grote spotter in zijn jonge jaren. Hij vloekte en dronk heel veel. Kinderen liet hij wel eens vloeken voor een paar centen. Op een keer werd hij door de duivel over de dijk gesmeten.…

sage uit 1971
 • man
 • Als de mensen vroeger weer met het werken begonnen, kregen sommigen wel eens last van de vreetkoorts. Ze konden dan bonen blijven eten, ze hadden nooit genoeg.

sage uit 1971
 • Een man zat zondagsmorgens altijd in de kerk en 's middags werkte hij in de kroeg. Toen de kroeg bij veiling verhuurd
 • werd, wilde de man graag bieden. Maar zijn broer was hiertegen, vond het Satanswerk. Tijdens de hele veiling bad hij tot
 • man
 • Een man zat zondagsmorgens altijd in de kerk en 's middags werkte hij in de kroeg. Toen de kroeg bij veiling verhuurd werd, wilde de man graag bieden. Maar zijn broer was hiertegen, vond het…

sage uit 1971
 • hy wol net oer beammen hinne." "Nou," sei de koopman, "dat hoeft ek net." En hy kocht it hynder. Doe soe de man 't hynder
 • Een man kocht een paard van Thijl Uilespiegel. Die zei dat het paard alleen niet over bomen wilde lopen, maar dat vond
 • de man geen probleem. Maar toen ze bij een bruggetje aankwamen, wilde het paard daar niet overheen. Thijl zei dat hij had
 • man
 • Een man kocht een paard van Thijl Uilespiegel. Die zei dat het paard alleen niet over bomen wilde lopen, maar dat vond de man geen probleem. Maar toen ze bij een bruggetje aankwamen, wilde het paard…

sage uit 1971
 • man
 • Twee knechten besloten apart van elkaar de mensen eens aan het schrikken maken. Ze verkleedden zich in witte lakens en wilden toevallig ook nog bij hetzelfde bruggetje gaan staan. De tweede die…

sage uit 1971
 • Der wie in man dy hie acht goune. "Ik ha jild by de bult", sei er. Hy hie dy acht goune yn 'e hân en dy hân hied er op
 • Een man hield acht gulden bij zijn bochel en zei dat hij geld 'bij de bult' had. Hij sprak de waarheid.
 • man
 • Een man hield acht gulden bij zijn bochel en zei dat hij geld 'bij de bult' had. Hij sprak de waarheid.

Trefwoorden: bochel, bult, geld, gulden, man, waarheid


sage uit 1971
 • Een man kon soldaatjes uit de haardkuil toveren. Die liet hij dan door de kamer heen marcheren. Ook kon hij de paarden
 • man
 • Een man kon soldaatjes uit de haardkuil toveren. Die liet hij dan door de kamer heen marcheren. Ook kon hij de paarden in de stal laten dansen. In zijn doodskist had hij een ruitje. Dat had toen nog…

sage uit 1971
 • Een man met een bochel had zich aan de duivel verkocht. Dan konden de dokters na zijn dood met zijn bochel doen wat ze
 • man
 • Een man met een bochel had zich aan de duivel verkocht. Dan konden de dokters na zijn dood met zijn bochel doen wat ze willen. Soms ging hij op zijn bochel liggen en draaide hij in de ronte.

sage uit 1971
 • Jan Hepkes verkocht huiden. Op een keer wilde een man graag de maden uit de huiden hebben, het vond het aardige
 • beestjes. Jan knoopte ze in de zakdoek van de man, die hij in zijn zak deed. Een tijd later kropen de maden overal uit de man.
 • man
 • Jan Hepkes verkocht huiden. Op een keer wilde een man graag de maden uit de huiden hebben, het vond het aardige beestjes. Jan knoopte ze in de zakdoek van de man, die hij in zijn zak deed. Een tijd…

Trefwoorden: huid, made, man, rotten, vel, zak, zakdoek


sage uit 1971
 • man
 • Jan Hepkes kon heel goed maaien. Op een keer maaide hij de kop van het haarspit dat hij het jaar ervoor in de grond had laten zitten.

Trefwoorden: haarspit, kapot, kop, maaien, man, stuk


sage uit 1971
 • man
 • Jan Hepkes fietste altijd heel veel. Het liefst met tegenwind, dan zat hij mooi stevig.

Trefwoorden: fietsen, man, rijden, tegenwind, wind