Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

15 resultaten voor ""

sage uit 1970
 • . Mar neidat se dy kat rekke hienen wie der de oare deis in âld minske kreupel. Hjir hat in âld man wenne. Dy hie op in kear
 • allegearre swarte katten om 'e doar hinne, doe wie dy man noch jong. Fan dy dei oan wie syn wyfke siik en hja is net wer better
 • man
 • Als kind waren we bang voor heksen, waarvan we wisten dat ze zich in zwarte katten konden veranderen. Dat een zwarte kat eens werd geraakt door een gegooide klomp, was een wonder. Alleen een zilveren…

sage uit 1970
 • Japik Broersma was een sterke man die door politieagent werd meegenomen om, op verzoek van de kastelein, een eind te
 • man
 • Japik Broersma was een sterke man die door politieagent werd meegenomen om, op verzoek van de kastelein, een eind te maken aan ruzie in de herberg. Japik pakte met elk van zijn grote handen een…

sage uit 1970
 • Yn 'e tiid fan 'e ôfskieding mat der to Droegeham in doomny stien ha dy hiet Van Velthuizen. Dat wie in man dy't in
 • man
 • Twee mannen wachten dominee die verantwoordelijk was voor de afscheiding, op om hem te doden. Als hij dicht bij de mannen is zien ze dat hij niet alleen is, maar dat aan weerszijden van hem iemand…

sage uit 1970
 • man in vrouwenkleren was. Dezelfde avond komt een dragonder aan de deur die bereid is 's nachts te blijven. De man doet
 • een raampje open, en tegelijkertijd slaat de dragonder hem zijn hoofd af. De kameraden van de man vluchten. Uit
 • man
 • Een vrouw krijgt van een boer toestemming om op de boerderij te overnachten. De meid meent dat het geen vrouw is. Als de boer de vrouw een appel toegooit brengt ze de knieen naar elkaar toe. Voor de…

mop uit 1970
 • 't net sein of der lei in woarst yn 'e jirappelpanne. Doe woarde man kûgels. Hja hienen ommers in protte jild freegje
 • vrouw opmerkt dat een stuk worst bij het eten lekker zou zijn, ligt de worst in de pan. De man wordt kwaad, want ze hadden
 • veel geld kunnen vragen. De worst komt aan haar neus te hangen als de man zich dat laat ontvallen. Met de laatste wens
 • man
 • Echtpaar wil gaat eten als ze van een fee drie wensen mogen doen. Na het eten zullen ze daar over nadenken. Als de vrouw opmerkt dat een stuk worst bij het eten lekker zou zijn, ligt de worst in de…

sage uit 1970
 • Japik Ingberts wie al in âld man, doe wied er op in joun by in boer to praten dy't tichte by him wenne. Doe't er fuort
 • man
 • Boer waar Japik Ingberts had zitten praten verwacht dat hij 's nachts zal proberen het wand horloge te stelen. Dat gebeurt inderdaad, maar de boer is opgebleven en pakt de hand van Japik Ingberts.

sage uit 1970
 • nei de keuken ta. Hy sjit op it pak en dan spat it bloed der út. Hja meitsje it pak iepen en dan sit dêr in man yn. It is
 • Als dienstmeisje en tuinman op het slot passen vraagt een man of hij zijn pak handelswaar 's nachts mag laten liggen
 • man
 • Als dienstmeisje en tuinman op het slot passen vraagt een man of hij zijn pak handelswaar 's nachts mag laten liggen. Het dienstmeisje ziet het pak bewegen en waarschuwt de tuinman. Die schiet door…

sage uit 1970
 • , bleke man. Dat is krekt sa útkom. It minske lies it út beppe har hân.
 • Waarzegster vertelt meisje dat ze zal trouwen met een lange, bleke man. Dat is uitgekomen.
 • man
 • Waarzegster vertelt meisje dat ze zal trouwen met een lange, bleke man. Dat is uitgekomen.

sage uit 1970
 • man
 • Als zeelui op zee een zeemeermin zien, vergaat hun schip. Zij lokken de mannen in zee, waarna ze verdrinken.

sage uit 1970
 • Der siet ergens in man yn in kroech mei in stik of hwat oaren. It wienen allegearre greate spotters. Hja hâldden in
 • weddenskip. Ien soe nei 't tsjerkhôf ta yn 'e nacht nei in bipaeld grêf en dêr hwat delsette. Dat soe dan dy iene man dwaen. Hy
 • Een man die graag spot wedt dat hij 's nachts op het kerkhof op een bepaald graf iets durft neer te zetten. Bij het
 • man
 • Een man die graag spot wedt dat hij 's nachts op het kerkhof op een bepaald graf iets durft neer te zetten. Bij het graf wordt hij in zijn arm geknepen. De afdrukken, die zijn duidelijk te zien zijn,…

sage uit 1970
 • Yn 't Suden fan Fryslân wenne in man, dy groef dêr in put. Hy woe wetter ha, mar koe gjin krije. Dy put wie hiel, hiel
 • hearde dy man ûnder út 'e put wei in stem. Der waerd roppen: "Flechtsje fan dit lân!" Doe hat dy man dat lân forkoft en hy
 • Een man groef een hele diepe put waar uiteindelijk een beetje zeewater in zat. Een stem uit de put riep hem toe van het
 • man
 • Een man groef een hele diepe put waar uiteindelijk een beetje zeewater in zat. Een stem uit de put riep hem toe van het land te vluchten. Hij kocht een stuk land op het zand. De familie werd hier…

sage uit 1970
 • Man was voor geen enkele hond bang. Zelfs heel woeste honden deden hem niets.
 • man
 • Man was voor geen enkele hond bang. Zelfs heel woeste honden deden hem niets.

Trefwoorden: bang, doen, erf, hond, man, niets


sage uit 1970
 • wie fansels in forlegene boel foar de man dy't op 'e karre siet. Mar Jehannes koe se ek samar wer fierder rinne litte.
 • man
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] zette honden voor de hondenkar vast en liet ze ook weer verder lopen.

sage uit 1970
 • Op 'e hoek fan Feanwâldsterwâl hat in man wenne, dy wie stoarn en dy wie nei 't hôf ta brocht sûnder dat er in himd
 • Een man die zonder doodshemd begraven was verschijnt een aantal keren bij het huis waar hij uitgedragen is. Daarna is
 • man
 • Een man die zonder doodshemd begraven was verschijnt een aantal keren bij het huis waar hij uitgedragen is. Daarna is een hemd voor hem gemaakt dat op zijn graf is gelegd. Later is dat hemd verdwenen.

sage uit 1970
 • Der wie in frou, dy har man wie by de frijmetselers. Hja woe him dêr by wei ha. Doe gong se nei dat gebou ta. Doe frege
 • . Dêr moest sy trochhinne prikke. Doe koe se wer fuortgean. Doe't se thúskom lei har man dea op bêd.
 • Een vrouw die haar man wil weghalen bij de vrijmetselarij, prikt in een vel papier waar zijn naam op staat. Als ze
 • thuiskomt is haar man dood.
 • man
 • Een vrouw die haar man wil weghalen bij de vrijmetselarij, prikt in een vel papier waar zijn naam op staat. Als ze thuiskomt is haar man dood.