Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

30 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • Een man zag 's avonds vaak lichten in de lucht. Dat waren de latere straatlantaarns.
 • man
 • Een man zag 's avonds vaak lichten in de lucht. Dat waren de latere straatlantaarns.

sage uit 1968
 • man
 • Een echtpaar hoorde 's nachts altijd al het slaan van het vlas.

sage uit 1968
 • Een man zag op een nacht een lijkstoet terwijl er in werkelijkheid niets was. Een week later was de lijkstoet er echt.
 • man
 • Een man zag op een nacht een lijkstoet terwijl er in werkelijkheid niets was. Een week later was de lijkstoet er echt.

sage uit 1968
 • Bij een man die met de helm geboren was, werd 's nachts altijd op de ruit geklopt. Dan moest hij uit bed.
 • man
 • Bij een man die met de helm geboren was, werd 's nachts altijd op de ruit geklopt. Dan moest hij uit bed.

sage uit 1968
 • Een man werd vaak door een plaagbeest achtervolgd. Het beest was roetzwart en zo groot als een schaap. Bij zijn huis
 • aangekomen, gaf de man het beest dan een stukje roggebrood en dan verdween het beest weer.
 • man
 • Een man werd vaak door een plaagbeest achtervolgd. Het beest was roetzwart en zo groot als een schaap. Bij zijn huis aangekomen, gaf de man het beest dan een stukje roggebrood en dan verdween het…

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een nacht timmergeluiden. Een week later is bij hem in het achterhuis een nieuw hok gemaakt.
 • man
 • Een man hoorde op een nacht timmergeluiden. Een week later is bij hem in het achterhuis een nieuw hok gemaakt.

sage uit 1968
 • Een man hoorde 's nachts altijd iets op de deur bonken, maar als hij ging kijken was er niets te zien. Ook deed hij de
 • man
 • Een man hoorde 's nachts altijd iets op de deur bonken, maar als hij ging kijken was er niets te zien. Ook deed hij de deur altijd goed dicht, maar die ging elke keer vanzelf weer open.

Trefwoorden: bonken, deur, dicht, geluid, horen, kijken, man, open, zien


sage uit 1968
 • Een man was eens op zoek naar zijn geit. Hij had het gevoel dat het beest de hele tijd om hem heen dartelde, maar hij
 • man
 • Een man was eens op zoek naar zijn geit. Hij had het gevoel dat het beest de hele tijd om hem heen dartelde, maar hij zag niets. Een stuk verder vond hij zijn geit toch nog, en het beest dartelde…

sage uit 1968
 • Myn heit wie yn syn jonge jierren in wyld man. It koe him neat skele hwat him foar de mûle kom en hy spotte der mar op
 • zweven. Zelfs de hond was bang van haar. De man ging van schrik door de gracht en kwam kletsnat thuis.
 • man
 • Een spotter was eens op bunzingjacht. Opeens zag hij een grote, zwarte vrouw voor hem langs over een brede gracht zweven. Zelfs de hond was bang van haar. De man ging van schrik door de gracht en kwam…

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een zandweg eens een hard geluid. Opeens werd hij opgetild en van de weg afgegooid. Het is
 • man
 • Een man hoorde op een zandweg eens een hard geluid. Opeens werd hij opgetild en van de weg afgegooid. Het is waarschijnlijk de duivel geweest.

sage uit 1968
 • Een man heeft eens een gloeiende vuurbol voor hem over de weg zien rollen.
 • man
 • Een man heeft eens een gloeiende vuurbol voor hem over de weg zien rollen.

sage uit 1968
 • Een man was op een nacht eens op bunzingjacht. Opeens stond er een klein zwart vrouwtje voor hem met een bos bloemen en
 • man
 • Een man was op een nacht eens op bunzingjacht. Opeens stond er een klein zwart vrouwtje voor hem met een bos bloemen en een tasje in haar handen. Ze vroeg de weg naar Leeuwarden. De honden waren…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man en zijn zoon konden een steen van vijftig pond niet op een spa optillen. Maar de broer van de vader deed het
 • man
 • Een man en zijn zoon konden een steen van vijftig pond niet op een spa optillen. Maar de broer van de vader deed het met gemak.

sage uit 1968
 • ." Mar hy die 't net. Doe kom de kastlein en dy luts him fan 't plak. Mar doe krige Freark de man by 't boarst en smiet him
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een sterke jongeman kreeg eens ruzie met de kastelein. Hij pakte hem bij zijn vest en smeet hem zo over de biljarttafel heen.

sage uit 1968
 • us hwat by fortsjinne wurde. Doe kom der in man by ús, dy woe de boel yn 't hûndert jeije. Wy hienen yn dat hûs in boppe
 • - en ûnderdoar. De boppedoar stie op. Doe krige mem dy man by de broekspipen en by 't boarst en sy smiet him oer de
 • Sterke man (vrouw)
 • Een sterke vrouw nam eens een vervelende man bij zijn broekspijpen en borst, en gooide hem zo door de open bovendeur
 • man
 • Een sterke vrouw nam eens een vervelende man bij zijn broekspijpen en borst, en gooide hem zo door de open bovendeur het huis uit.

sage uit 1968
 • Hjir yn Ikkerwâld hat ek in man wenne, dat wie in sekere Klaes Veenstra, dy koe in fjirtsjin foets roede rjocht
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man kon een paal van veertien voet recht voor zich uit houden.
 • man
 • Een man kon een paal van veertien voet recht voor zich uit houden.

Trefwoorden: kracht, lang, lengte, man, paal, sterk, voet, zwaar


sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Van een sterke man was men zo bang dat niemand op zijn erf durfde te komen. Hij zei dat als hij iemand neer zou slaan
 • man
 • Van een sterke man was men zo bang dat niemand op zijn erf durfde te komen. Hij zei dat als hij iemand neer zou slaan, deze dood zou blijven liggen.

sage uit 1968
 • Der kom us in man by Sterke Hearke. Dy woe wol us mei Hearke tille om to sjen hwa't it sterkste wie. Hearke wie net
 • thús, mar syn suster (of dochter?) Rixt wol. Dy nom dy man mei nei bûten ta. Dêr leinen twa hiele grouwe bolstiennen, mei
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man kwam eens bij het huis van Sterke Hearke om een wedstrijdje tillen te doen. Maar Hearke was niet thuis, en zijn
 • dochter Rixt wees een steen aan. Ze zei dat zij er daarvan een kon optillen, en Hearke twee. Toen is de man maar snel naar
 • man
 • Een man kwam eens bij het huis van Sterke Hearke om een wedstrijdje tillen te doen. Maar Hearke was niet thuis, en zijn dochter Rixt wees een steen aan. Ze zei dat zij er daarvan een kon optillen, en…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Een schipper kreeg eens ruzie met een ander. Hij pakte de kerel en sprong ermee in de vaart. Hij zwom met de man onder
 • man
 • Een schipper kreeg eens ruzie met een ander. Hij pakte de kerel en sprong ermee in de vaart. Hij zwom met de man onder zijn eigen schip door.

sage uit 1968
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon
 • een man was. Er kwam die avond ook nog een ruiter om onderdak vragen, en de boer vertelde hem zijn ondervindingen. Die
 • man
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar…

sage uit 1968
 • . Doe hearde se in stim út it wetter: "De tijd is gekomen, maar de man is er nog niet." Doe wie der ien op 't hynder oankaem
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Twee vrouwen hoorden op een avond een stem uit het water komen: "De tijd is gekomen, maar de man is er nog niet." Toen
 • man
 • Twee vrouwen hoorden op een avond een stem uit het water komen: "De tijd is gekomen, maar de man is er nog niet." Toen kwam er iemand op een paard die het water in reed en verdronk.

sage uit 1968
 • Een echtpaar ging eens 's ochtends vroeg naar de eendenkooi. De vrouw hoorde er een stem zingen, maar de man hoorde
 • man
 • Een echtpaar ging eens 's ochtends vroeg naar de eendenkooi. De vrouw hoorde er een stem zingen, maar de man hoorde niets. Er was niemand te zien. Ze zijn snel weer naar huis gegaan.

sage uit 1968
 • man
 • Een paar mannen zagen eens iets raars op bunzingjacht. Een van hen durfde het spookding wel te benaderen, maar toen hij heel dichtbij kwam, is hij achterstevoren weer terug gelopen. Het spookding ging…

sage uit 1968
 • kocht fan in man dy't in buchel hie." Dat hâldde er fol. Sadwaende ha se him net krije kind en waerd er frijsprutsen. Willem
 • man
 • Willem Woudstra verkocht op de markt eens een gestolen koe aan een Jood. Hij had terwijl hij dat deed een bochel onder zijn kleren gemaakt, en daarna weer verdwijderd. Daarom herkende de Jood hem…

sage uit 1968
 • Anne Leenstra (Skutter) bihandele syn mem sa min. Hy wie in tige los man. Doe is er al us smiten woarn.
 • Een man die zijn moeder slecht behandeld wordt zomaar gegrepen en een eind verderop neergesmeten.
 • man
 • Een man die zijn moeder slecht behandeld wordt zomaar gegrepen en een eind verderop neergesmeten.