Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

23 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • Een man zag eens een paard van de weg gestoten worden. Korte tijd later stierf er iemand uit de buurt en kwam het lijk
 • man
 • Een man zag eens een paard van de weg gestoten worden. Korte tijd later stierf er iemand uit de buurt en kwam het lijk er voorbij.

sage uit 1967
 • njonken my. Der kom in greate man út dy auto, mei in hoed op. Mar doe't ik der flak by wie wie der alhielendal gjin auto en ek
 • Een vrouw zag eens een auto staan op het erf van haar zoon, en er kwam een man met een zwarte hoed uit. Maar toen de
 • man dichterbij kwam, verdwenen hij en de auto opeens. De vrouw zei tegen haar zoon dat er binnenkort op die plek een auto
 • man
 • Een vrouw zag eens een auto staan op het erf van haar zoon, en er kwam een man met een zwarte hoed uit. Maar toen de man dichterbij kwam, verdwenen hij en de auto opeens. De vrouw zei tegen haar zoon…

sage uit 1967
 • Een man met wratten ging eens naar Wopke, de duivelbanner. Deze zei hem dat hij zijn wratten heel nauwkeurig moest
 • tellen. Als hij er een zou overslaan, zouden ze nooit meer verdwijnen. Een paar dagen later was de man weer beter; hij had
 • man
 • Een man met wratten ging eens naar Wopke, de duivelbanner. Deze zei hem dat hij zijn wratten heel nauwkeurig moest tellen. Als hij er een zou overslaan, zouden ze nooit meer verdwijnen. Een paar dagen…

sage uit 1967
 • Der hat in man yn ús lân wenne, dy wie kûgelfrij. Sy koenen allegear op him sjitte as se dat woenen. Hy hat der wol
 • Op een kogelvrije man kon je schieten zoveel je wilde, hij kon toch niet geraakt worden.
 • man
 • Op een kogelvrije man kon je schieten zoveel je wilde, hij kon toch niet geraakt worden.

sage uit 1967
 • balke yn 't midden. Dêr koe in man trochhinne krûpe. Hy bigong oan 'e ein fan 'e balke. Dêr krûpte hy der yn. Op 'e oare ein
 • gebeurd. Doe koe dy man neat mear. Imke moest der earst by wei.
 • Een man beweerde door een balk te kruipen, maar Imke de Jong zei dat hij bovenop de balk zat. Toen kon de man niets
 • man
 • Een man beweerde door een balk te kruipen, maar Imke de Jong zei dat hij bovenop de balk zat. Toen kon de man niets meer doen totdat Imke weg was.

sage uit 1967
 • wie ek sa. In wike letter gong dêr in man dea. It wie op 'e hoeke fan 'e wei nei Opperkoaten. De kiste moest rûmte ha
 • Een man kon eens op een weg niet verder fietsen. Een paar dagen later moest hij stoppen omdat er een doodskist langs
 • man
 • Een man kon eens op een weg niet verder fietsen. Een paar dagen later moest hij stoppen omdat er een doodskist langs moest.

sage uit 1967
 • man
 • Een vrouw hoorde altijd aan het luiden van de klok dat er weer iemand zou sterven.

sage uit 1967
 • man
 • Een vrouw kan altijd vantevoren aan de radio horen of er een vliegtuig neer zal storten.

sage uit 1967
 • man fan Gjertsje. "Och, och," sei er, "Gjertsje leit op bêd, hwat is 't in spul. Sy is samar ynienen siik woarn. Ik wyt
 • man
 • Een kind was ziek, en de buurvrouw kwam geregeld vragen hoe het ging. Ze kwam nooit verder dan de drempel. Op een keer kwam er een zwarte kat, precies op het moment dat de buurvrouw vertrokken was.…

sage uit 1967
 • Een naar Amerika geëmigreerde man kon toveren. Hij kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen, en hij kon buikspreken
 • man
 • Een naar Amerika geëmigreerde man kon toveren. Hij kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen, en hij kon buikspreken. Als hij weer 's geen geld had, leende hij bij een oudtante. Deze zei dan dat ze…

sage uit 1967
 • Een man is eens aan het werk met Imke de Jong, die kon toveren. Omdat ze zo'n honger hebben, besluiten ze een brood te
 • kopen. In de bakkerswinkel legt de man een gulden op de toonbank. Opeens ligt de toonbank vol guldens. De man zei tegen Imke
 • man
 • Een man is eens aan het werk met Imke de Jong, die kon toveren. Omdat ze zo'n honger hebben, besluiten ze een brood te kopen. In de bakkerswinkel legt de man een gulden op de toonbank. Opeens ligt de…

sage uit 1967
 • man
 • Een paar vrouwen zeiden niets terug toen Imke de Jong hen groette. Hij vond dat ze dan wel even konden blijven staan; de vrouwen konden geen voet meer verzetten.

sage uit 1967
 • Een man die ongehoorzaam was geweest in dienst, moest naar het cachot. Niet veel later stond hij weer buiten
 • man
 • Een man die ongehoorzaam was geweest in dienst, moest naar het cachot. Niet veel later stond hij weer buiten, waarschijnlijk was hij door het sleutelgat ontsnapt.

sage uit 1967
 • man
 • Imke de Jong liet eens een visser heel veel vis vangen.

sage uit 1967
 • man
 • Imke de Jong had eens ruzie gemaakt met twee officieren. Toen liet hij bij de beide mannen de kleren afzakken.

sage uit 1967
 • Een man zei altijd als de klokken luidden, dat er over drie dagen weer iemand op het kerkhof zou komen. Het kwam altijd
 • man
 • Een man zei altijd als de klokken luidden, dat er over drie dagen weer iemand op het kerkhof zou komen. Het kwam altijd uit.

sage uit 1967
 • Een man had vantevoren een begrafenis gezien en verwachtte dat een zieke kennis binnenkort zou sterven. Maar het was
 • man
 • Een man had vantevoren een begrafenis gezien en verwachtte dat een zieke kennis binnenkort zou sterven. Maar het was diens buurman die bij een auto-ongeluk om het leven kwam. De zieke knapte weer op.…

sage uit 1967
 • Een man zat eens vreselijk te vloeken. De mensen vroegen hem wat hij zou doen als hij eens met de duivel in aanraking
 • zou komen, maar daar gaf hij niets om. Die avond kreeg de duivel hem te pakken. De man is dood thuis gebracht.
 • man
 • Een man zat eens vreselijk te vloeken. De mensen vroegen hem wat hij zou doen als hij eens met de duivel in aanraking zou komen, maar daar gaf hij niets om. Die avond kreeg de duivel hem te pakken. De…

sage uit 1967
 • man
 • Drie ruiters joegen eens de schapen van een oude vrouw op. Een van hen lachte de vrouw uit toen zij hierom boos werd. Zij zei hem dat hij die avond niet meer thuis zou komen. Diezelfde avond is hij…

mop uit 1967
 • man
 • Een schaatsrijder had niet door dat hij een wedstrijd tegen zijn eigen schaduw hield, totdat deze onder de brug verdwenen was.

sage uit 1967
 • Dêr by 't Godloas Tolhûs kom froeger us in man oanriden oer iis. 't Wie al hiel let. Under 'e brêge sakke hy troch 't
 • iis. "Help! Help!" rôp er. Mar der wie net ien dy't him holp, hoewol se hearden it wol. Dy man is dêr fordronken. Doe
 • Een schaatsrijder zakte onder de brug eens door het ijs. Op zijn hulpgeroep reageerde niemand. De man is verdronken, en
 • man
 • Een schaatsrijder zakte onder de brug eens door het ijs. Op zijn hulpgeroep reageerde niemand. De man is verdronken, en toen heeft het tolhuis de naam 'Goddeloos tolhuis' gekregen.

sage uit 1967
 • ophelle. Doe kommen op 'e Boppewei ûnforwacht twa man by him. Dy sprieken him oan. "Jow ús dyn sinten," seinen se, "oars
 • . Doe joech er de twa man it jild en sei: "Segen mei de sinten." Dy wurden ha waerde hawn. Hwant de beide mannen krigen
 • Een man zegende eens het geld waar twee mannen hem van beroofden. Dat had effect, want de mannen kochten er een oud
 • man
 • Een man zegende eens het geld waar twee mannen hem van beroofden. Dat had effect, want de mannen kochten er een oud schip van en kwamen goed terecht. Later hebben ze het geld teruggebracht.

sprookje uit 1967
 • Op in kear soe heit mei noch fjouwer man út 'e Falom mei de trein fan Feanwâlden nei Ljouwert ta. Sy roannen earst nei
 • man
 • Vier mannen liepen eens naast elkaar, toen een van hen zei dat hij wel eens kennis met de duivel wilde maken. Even later was hij doodsbang, want heel de tijd liep er iemand om hem heen. De anderen…