Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

 • Trefwoorden: man (verwijderen)
 • Maker / Verteller: Veen, Wyberen van der (Bijnaam: Wyberen Patat) (verwijderen)

21 resultaten voor ""

mop uit 1970
 • koets, mei in hynder der foar. It reinde dat it easde en dêr roun in man op 'e wei. Doe't dy de lykkoets seach, tocht er: ik
 • Een man springt bij noodweer op een passerende lijkwagen om droog te zitten. Als hij de koetsier kort daarop aanspreekt
 • man
 • Een man springt bij noodweer op een passerende lijkwagen om droog te zitten. Als hij de koetsier kort daarop aanspreekt over het slechte weer, vindt de koetsier dat doden hun mond maar moeten…

mop uit 1970
 • Een heel klein mannetje is getrouwd met een hele lange vrouw. Het stel heeft twee kinderen. Als een man zich afvraagt
 • man
 • Een heel klein mannetje is getrouwd met een hele lange vrouw. Het stel heeft twee kinderen. Als een man zich afvraagt hoe het dwergje het voor elkaar gekregen heeft twee kinderen te verwekken bij zijn…

mop uit 1970
 • man
 • Een dwergachtig mannetje heeft zeven kinderen bij zijn lange vrouw verwekt. Als de buurvrouw aan de vrouw vraagt hoe de dwerg het gezien zijn lengte voor elkaar krijgt de vrouw zwanger te maken,…

mop uit 1970
 • Een man is erg benieuwd of een vrijgezelle dominee iets met zijn beeldschone meid uitvoert. De man vindt een jongen
 • man
 • Een man is erg benieuwd of een vrijgezelle dominee iets met zijn beeldschone meid uitvoert. De man vindt een jongen voor een pakje tabak en een stel nieuwe klompen bereid in de boom tegenover het…

mop uit 1970
 • oer de hoop stront hinne. Doe gong 'k yn 't hok fan Van Leer sitten. Doe kom dêr in man oan fytsen. Ik sei tsjin him
 • Een man wil een grapje uithalen met iemand en doet net of hij onder een bakje een bijzondere vogel gevangen heeft. In
 • werkelijkheid houdt hij een hoopje paardenpoep onder het bakje verborgen. De man vindt een passant bereid hem te helpen de
 • man
 • Een man wil een grapje uithalen met iemand en doet net of hij onder een bakje een bijzondere vogel gevangen heeft. In werkelijkheid houdt hij een hoopje paardenpoep onder het bakje verborgen. De man…

mop uit 1970
 • Een man neemt een liftende vrouw mee in zijn auto. Als de vrouw vraagt waar je goed kan eten, antwoordt de man 'in het
 • motel'. Als de man zijn passagiere vervolgens vraagt wat zij voor de kost doet, vertelt de vrouw dat zij 'moer' is. Als de
 • man
 • Een man neemt een liftende vrouw mee in zijn auto. Als de vrouw vraagt waar je goed kan eten, antwoordt de man 'in het motel'. Als de man zijn passagiere vervolgens vraagt wat zij voor de kost doet,…

mop uit 1970
 • Een liftend meisje wordt opgepikt door een jongeman in een auto. 'Eigenaardig' zegt de man 'je bent al de derde
 • zwangere vrouw die ik meeneem'. Als het meisje verbaasd opmerkt dat ze niet zwanger is, zegt de man 'Je bent ook nog niet thuis'.
 • man
 • Een liftend meisje wordt opgepikt door een jongeman in een auto. 'Eigenaardig' zegt de man 'je bent al de derde zwangere vrouw die ik meeneem'. Als het meisje verbaasd opmerkt dat ze niet zwanger is,…

mop uit 1970
 • Der wie in Ingelse parachutist, dy kaem del. In man en in frou, dy wennen dêr achter del, en dy fongen dy parachutist
 • . "Dan gean ik op 't fuottenein lizzen", sei de man. De parachutist kaem dus njonken it wyfke to lizzen. Al gau bigoun er
 • Een echtpaar laat een Engelse parachutist overnachten. De Engelse gast slaapt bij de man en de vrouw in bed omdat het
 • hij nu in handen heeft. De man antwoordt dat het zijn grote teen is en dat die daar de hele nacht niet meer weggaat.
 • man
 • Een echtpaar laat een Engelse parachutist overnachten. De Engelse gast slaapt bij de man en de vrouw in bed omdat het stel maar een bed bezit. De parachutist kan zijn handen niet thuishouden en begint…

mop uit 1970
 • Der wie in man, dy koe neat mear by syn eigen frou. Hy koe gjin ereksje by har krije. Doe sei se tsjin him: "Dû mast de
 • Een man die geen erectie meer kan krijgen wordt door zijn vrouw naar een prostituée gestuurd om te zien of het daar wel
 • lukt. Als het de man uiteindelijk lukt een erectie te krijgen, springt hij op en haast hij zich naakt het bordeel uit naar
 • man
 • Een man die geen erectie meer kan krijgen wordt door zijn vrouw naar een prostituée gestuurd om te zien of het daar wel lukt. Als het de man uiteindelijk lukt een erectie te krijgen, springt hij op…

mop uit 1970
 • Der wie in man, dy hie in keppeltsje hinnen, mar gjin hoanne. Syn frou woe der graech in hoanne by ha. Hja sei tsjin
 • har man: "Giest nei de merk ta om in dikke hoanne?" De man hiet fan Beuker. Hy giet nei de merk ta en keapet dêr in hoanne
 • Een vrouw stuurt haar man - genaamd Beuker - naar de stad om een dikke haan te kopen. Als de man de haan aangeschaft
 • om voor een papegaai. Als de man thuiskomt, zet hij de papegaai direct in het kippenhok. Als de vrouw de volgende ochtend
 • man
 • Een vrouw stuurt haar man - genaamd Beuker - naar de stad om een dikke haan te kopen. Als de man de haan aangeschaft heeft, wordt hij stomdronken in de kroeg. Een stel kooplui besluit de dronkelap…

mop uit 1970
 • Een man beweert eens een snoek gevangen te hebben waarin een eend zeventien eieren uitbroedde.
 • man
 • Een man beweert eens een snoek gevangen te hebben waarin een eend zeventien eieren uitbroedde.

mop uit 1970
 • Der wie lêstendeis in man op 'e Feenhoop, dy wie dêr oan 't snoekfiskjen. Ik wie dêr ek. Doe frege dy man my: "Ha jo al
 • hwat?" Ik sei: "Ja, mar 't binne allegear fan dy lytse snoekjes. Soenen hjir gjin oaren sitte?" "Jawiswol," sei dy man
 • Een man beweert dat een reusachtige snoek een schaap heeft opgeslokt.
 • man
 • Een man beweert dat een reusachtige snoek een schaap heeft opgeslokt.

mop uit 1970
 • Op 'e Feenhoop by de feesttinte tsjin 't wetter oan dêr stie in man to fiskjen. Doe gong ik nei him ta mei in eintsje
 • Een man vist met een harde paardenvijg met een steentje eraan als aas. Even later zegt hij 'ko-ko-pi-kie' gevangen te
 • man
 • Een man vist met een harde paardenvijg met een steentje eraan als aas. Even later zegt hij 'ko-ko-pi-kie' gevangen te hebben: de poep van de beurtschipper.

mop uit 1970
 • In man op iis sette mei hurdriden ris sa bot út ein, dat it iis sprong achter him en oer siden alle kanten út. Dêr wie
 • Een man schaatst zo hard dat achter hem al het ijs uiteenspat. De man wint alle schaatswedstrijden omdat zijn
 • man
 • Een man schaatst zo hard dat achter hem al het ijs uiteenspat. De man wint alle schaatswedstrijden omdat zijn achterliggers niet over water kunnen rijden.

mop uit 1970
 • Een man gaat in zijn huwelijksnacht met een ontbloot onderlijf voor het open raam staan. Hij doet dit omdat hij van de
 • man
 • Een man gaat in zijn huwelijksnacht met een ontbloot onderlijf voor het open raam staan. Hij doet dit omdat hij van de tocht immers ook wel eens een stijve nek heeft gehad.

mop uit 1970
 • Der wie in fanke, dat troude mei in âldere man. Op 'e troudei liet se alle cadeaux sjen, dy't se fan 'e freonen en
 • freondinnen krige hie. Doe frege ien har: "Hwat hast fan dyn man krigen?" "Een antiek hangertje", sei se.
 • Een vrouw die met een oude man trouwt verklaart een 'antiek hangertje' van haar man als huwelijksgeschenk gekregen te
 • man
 • Een vrouw die met een oude man trouwt verklaart een 'antiek hangertje' van haar man als huwelijksgeschenk gekregen te hebben.

mop uit 1972
 • Der wienen in man en in frou, dy soenen ris in dei út to iten. De man wie in fretter. Hy koe net sêd en iet altyd mar
 • krekt oan 't iten of dêr trape de houn de man op 'e foet. De man tocht dat syn wiif dat die en hâldde op mei iten. Se soenen
 • Een man en een vrouw gaan uit eten, maar de man is een veelvraat. Zijn vrouw, die zich eraan ergerde, zegt dat hij moet
 • ophouden met eten als ze hem op de voet trapt. Echter de hond trapt na enige happen op zijn voet, de man stopt en kan 's nachts
 • man
 • Een man en een vrouw gaan uit eten, maar de man is een veelvraat. Zijn vrouw, die zich eraan ergerde, zegt dat hij moet ophouden met eten als ze hem op de voet trapt. Echter de hond trapt na enige…

mop uit 1972
 • : "Dat is foar de winter." Op in kear, doe wie de doomny fuort en doe kom der in man by de doar, in swalker, dy woe wol hwat
 • treffe jo 't man", sei se. "De baerch is slachte. Hy hinget foar jo yn 'e skoarstien. Dat jo kinne de hiele baerch mar
 • hij boos en stuurt haar achter de man aan. Ze hoeft niet met lege handen terug te komen. De zwerver wil het niet
 • man
 • Dominee slacht varken en hangt dier in de schoorsteen en zegt tegen de nieuwe huishoudster, dat die voor de winter is. Op een dag komt een zwerver, genaamd De Winter en de huishoudster geeft hem het…

mop uit 1972
 • Yn 't Peiner kanael wienen in pear man oan 't fiskjen. Dy fongen iderkear fan dy lytse snoekjes. Hja wienen fan doel
 • hjir allegearre sokke lytskes. Hjir is gjin aerdichheit oan." "Soa," sei de âld-man, "mar hjir sitte oars ek wol dikke
 • Een oude man vertelt, dat vorige week een snoek werd gevangen, waarin een eend zat te broeden op 17 eieren.
 • man
 • Een oude man vertelt, dat vorige week een snoek werd gevangen, waarin een eend zat te broeden op 17 eieren.

mop uit 1972
 • Der stie froeger ris in man oan 'e Dwarsfeart en dy wie oan 't fiskjen mei in wjirm oan 'e heak. Doe komt dêr in plysje
 • oan, dy seit: "Mei 'k jou fiskforgunning wolris sjen?" Doe sei dy man: "Ik bin net oan 't fiskjen!" Doe sei de plysje
 • Een man, die zit te vissen, wordt betrapt door een agent, die hem naar zijn visvergunning vraagt. De visser ontkent aan
 • man
 • Een man, die zit te vissen, wordt betrapt door een agent, die hem naar zijn visvergunning vraagt. De visser ontkent aan het vissen te zijn en zegt de worm aan de haak te leren zwemmen, waarop de agent…

mop uit 1972
 • Ik siet by de feart to fiskjen. Doe kom der in man by my. Dy frege: "Wol 't hwat?" Ik sei: "Né, ik ha noch gjin byt
 • hawn. Mar ik fiskje nei in heale fisk, en dy wol net bite." Doe sei dy man: "Hoe kinne jo nou fiskje om in heale fisk?" Ik
 • Een man vist naar een halve vis, het andere deel van een eerder gevangen grote snoek, die ze met de trekzaag hebben
 • man
 • Een man vist naar een halve vis, het andere deel van een eerder gevangen grote snoek, die ze met de trekzaag hebben doorgezaagd.