Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

26 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Drie mannen vroegen Ynse om hulp bij het laden van boomstammen. De boomstammen waren te zwaar voor de mannen, en Ynse deed het werk helemaal alleen. Toen hij klaar was, bedankten ze hem. Hierna gingen…

sage uit 1966
 • observearje. Heit koe net gewaer wurde of it in man of in frommes wie mar it wie in hiel lang wezen en 't sei neat, doe't heit
 • Een man loopt 's nachts tegen een uitzonderlijk lang persoon aan. De man kon niet zien of het een man of een vrouw was
 • man
 • Een man loopt 's nachts tegen een uitzonderlijk lang persoon aan. De man kon niet zien of het een man of een vrouw was, en de persoon reageerde niet op zijn groet.

sage uit 1966
 • Úlke Forwoest wenne yn Droegeham of yn Twizelerheide. Dy droech syn namme net forgees. It wie in forwoest man. En in
 • Een opschepperige man zei altijd dat hij met de duivel had gevochten, en elke keer had hij gewonnen. Op een ochtend is
 • man
 • Een opschepperige man zei altijd dat hij met de duivel had gevochten, en elke keer had hij gewonnen. Op een ochtend is hij gevonden met zijn nek omgedraaid. Toen had de duivel het van hem…

sage uit 1966
 • man
 • Twee broers zitten in de gevangenis wegens het stelen van appels. De ene broer heeft elke nacht last van een nachtmerrie. Sinds het gaatje in de ruit was dichtgemaakt, had hij er nooit meer last…

sage uit 1966
 • De mensen konden een man er niet van overtuigen dat er plaagbeesten bestonden. Hij zei : "Als ze bestaan, dan zou ik er
 • man
 • De mensen konden een man er niet van overtuigen dat er plaagbeesten bestonden. Hij zei : "Als ze bestaan, dan zou ik er vanavond wel eens eentje willen zien." Die avond kwam hij inderdaad een…

sage uit 1966
 • Heit fortelde, yn 'e Westerein hie in man west, dy syn wiif wie der alle nachten op út. Mar de man wist fan neat. As er
 • man
 • Een vrouw is 's nachts vaak weg. Op een keer kwam er kokend water terecht op de koeiepens die ze dan altijd achterliet. Toen de vrouw thuiskwam, was ze vreselijk verbrand.

sage uit 1966
 • Een grote, forse man is 's nachts op weg naar huis. Als hij over een plank wil lopen, hoort hij iets. Het volgende
 • man
 • Een grote, forse man is 's nachts op weg naar huis. Als hij over een plank wil lopen, hoort hij iets. Het volgende moment wordt hij ruw neergesmeten.

sage uit 1967
 • nije pleats sette to litten, mar hy bidijde neat. Doe kom der op in kear in man by him, dy sei: "Yn ien nacht bou ik foar
 • zichzelf te bouwen. Op een dag stelt een man - de duivel - voor hem te helpen met de bouw van een nieuw huisje. De duivel wedt
 • man
 • Een arme boer bewoont een bouwvallig schuurtje. Het is financieel voor hem niet mogelijk een beter optrekje voor zichzelf te bouwen. Op een dag stelt een man - de duivel - voor hem te helpen met de…

sage uit 1967
 • man
 • Een scharesliep barst altijd van het geld, terwijl hij nooit iets uitvoert. Hij heeft een verbond met de duivel. Twee mannen zitten hem te plagen en de scharesliep verklaart hen die nacht zo erg te…

sage uit 1967
 • Een man loopt als hij ergens voor moet betalen altijd even naar buiten. Hij ontvangt dan geld van de duivel, omdat hij
 • man
 • Een man loopt als hij ergens voor moet betalen altijd even naar buiten. Hij ontvangt dan geld van de duivel, omdat hij een duivelspact heeft gesloten.

sage uit 1967
 • . Skoppenboer kom even letter mei de jenever werom. De flesse sweefde troch 't loazjemint. De man, dy't him fuortstjûrd hie sei: "Hy
 • man
 • Een paar mannen zijn aan het kaartspelen en sturen een schoppenboer weg om een fles drank te halen. Als een gevulde fles jenever de kamer in komt zweven, schreeuwt een van de mannen dat de fles…

sage uit 1967
 • Een man loopt met een koe aan een touw op de weg en wordt vermoord. Later ziet iemand op de plaats van het misdrijf een
 • man
 • Een man loopt met een koe aan een touw op de weg en wordt vermoord. Later ziet iemand op de plaats van het misdrijf een kalf zonder poten zweven.

sage uit 1971
 • Een man wordt na zijn dood nog vaak gezien, met twee meisjes aan zijn hand.
 • man
 • Een man wordt na zijn dood nog vaak gezien, met twee meisjes aan zijn hand.

sage uit 1971
 • Een nogal wrede man kon op een avond niet verder lopen. Toen hij boos begon te vloeken, werd hij een eind verder
 • man
 • Een nogal wrede man kon op een avond niet verder lopen. Toen hij boos begon te vloeken, werd hij een eind verder gesmeten.

sage uit 1971
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om begrafenissen te zien.
 • man
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om begrafenissen te zien.

sage uit 1971
 • . Tichteby wenne in âld man, dy koe tsjoene. Dy mocht graech bargen lije, mar Hindrikom syn jonge jage dy âld man fuort. Hwant de
 • jonge wie bang dat de biggen oars bitsjoend woarden. Dy âld man hie de kweade hân. Dêrtroch wienen se bang foar him.
 • Een man met de kwade hand werd bij de jonge biggetjes weggestuurd, anders zou hij ze betoverd hebben.
 • man
 • Een man met de kwade hand werd bij de jonge biggetjes weggestuurd, anders zou hij ze betoverd hebben.

mop uit 1971
 • De dominee verdacht een man ervan zijn varken te hebben gestolen. Hij vroeg het zoontje om voor vijf gulden in de kerk
 • man
 • De dominee verdacht een man ervan zijn varken te hebben gestolen. Hij vroeg het zoontje om voor vijf gulden in de kerk te komen zeggen: "De dominee, de dominee, de dominee van het Woud, die heeft het…

mop uit 1979
 • hâldde, hwant dat bist krante altyd alles oer. Op in kear wie de frou fuort. De man tocht: Nou moat ik myn trekken waernimme
 • Omdat een papegaai het drinkgedrag van een man aan diens vrouw dreigt de verklappen, besluit de man het dier de kop af
 • te snijden. De man geeft de papegaai een haal met een mes en verbergt de vogel zolang in de wc-pot. Als de vrouw kort
 • man
 • Omdat een papegaai het drinkgedrag van een man aan diens vrouw dreigt de verklappen, besluit de man het dier de kop af te snijden. De man geeft de papegaai een haal met een mes en verbergt de vogel…

mop uit 1979
 • . De iene hie de âld hoed yn 'e hân. "Hwer is er?" frege de iene. "Hwa bidoele jo?" sei Tryn. Doe sei dyselde: "Dyn man
 • Een boerin maant haar man een koe 'voor een mooie stuiver' te verkopen. Als de boer het dier ook daadwerkelijk voor één
 • opgepoetste stuiver aan een stel Hollandse kooplui verkoopt, kan de boerin niet ophouden haar man uit te foeteren om zijn domheid
 • man
 • Een boerin maant haar man een koe 'voor een mooie stuiver' te verkopen. Als de boer het dier ook daadwerkelijk voor één opgepoetste stuiver aan een stel Hollandse kooplui verkoopt, kan de boerin…

mop uit 1979
 • Een man genaamd 'Evert Luischijter' is erg lui en vies. Evert heeft de gewoonte in slaap te vallen tijdens het poepen
 • man
 • Een man genaamd 'Evert Luischijter' is erg lui en vies. Evert heeft de gewoonte in slaap te vallen tijdens het poepen. Een eierkoopman denkt eens een mooie witte kool te zien langs de weg. Als hij…

mop uit 1979
 • dy der omkeard oerhinne. Doe rôp se har man Anne derby. "Anne," sei se, "'k ha sa'n moaije fûgel fangd. Hy sit ûnder 'e
 • Een vreemde vrouw poept in de tuin en bedekt haar ontlasting met een omgekeerde mand. De vrouw maakt haar man
 • vervolgens wijs dat ze een mooie vogel onder de mand gevangen heeft en vraagt hem het diertje te bevrijden. De man kijkt erg op
 • man
 • Een vreemde vrouw poept in de tuin en bedekt haar ontlasting met een omgekeerde mand. De vrouw maakt haar man vervolgens wijs dat ze een mooie vogel onder de mand gevangen heeft en vraagt hem het…

mop uit 1979
 • Een vrouw wil haar man van kant maken, op advies van en in samenwerking met haar moeder. Als zij naar de apotheek gaat
 • om rattekruid, vertrouwt de apotheker haar niet en geeft haar bruine suiker mee. De alerte apotheker licht hierop de man
 • man
 • Een vrouw wil haar man van kant maken, op advies van en in samenwerking met haar moeder. Als zij naar de apotheek gaat om rattekruid, vertrouwt de apotheker haar niet en geeft haar bruine suiker mee.…

mop uit 1979
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij vrienden - op de voet zal trappen als
 • hij naar haar idee voor het fatsoen genoeg gegeten heeft. Als een grote hond de man op de voet trapt, denkt de man dat dit
 • man
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij vrienden - op de voet zal trappen als hij naar haar idee voor het fatsoen genoeg gegeten heeft. Als een grote hond de…

mop uit 1980
 • Der wie in man, dy krige ûnderweis in ûngelok en lei biwusteloas oan 'e kant fan 'e wei. De ambulance kom delsetten en
 • der woarde dy man yn laden. Sa waerd er nei 't sikenhûs ta riden. Doe't er by kaem lei er op in bêd en dêr stie in suster
 • Een arme man krijgt een ongeluk en belandt in het ziekenhuis. Als de verpleegster vraagt hoe de man verpleegd wil
 • worden - eerste, tweede of derde klas - antwoordt de man dat hij derde klas verpleegd wil worden omdat hij 'zo arm als een
 • man
 • Een arme man krijgt een ongeluk en belandt in het ziekenhuis. Als de verpleegster vraagt hoe de man verpleegd wil worden - eerste, tweede of derde klas - antwoordt de man dat hij derde klas verpleegd…

mop uit 1980
 • Op in kear siet Ûlespegel yn 'e hûs to jammerjen en to razen. Der kom in man foar de glêzen lâns en dy hearde al dat
 • raesde. Doe sei dy man: "Dat hoeft net. Jo hoeve gjin honger to lijen. Hjir is jild en dêr geane jo mar mei nei de bakker ta
 • Een man hoort Tijl Uilenspiegel jammeren en vraagt hem wat eraan scheelt. Als Tijl verklaart te huilen van de honger
 • , krijgt de man medelijden en geeft hij Tijl geld om brood te kopen. Tijl verzucht hierop dat hij best brood heeft maar dat hij
 • man
 • Een man hoort Tijl Uilenspiegel jammeren en vraagt hem wat eraan scheelt. Als Tijl verklaart te huilen van de honger, krijgt de man medelijden en geeft hij Tijl geld om brood te kopen. Tijl verzucht…